Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/1406/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jerzego w Jasienicy 1889-1910 0 Unroll
Number of units in the group: 2
13/1407/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Komorowicach 1890-1906 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/1408/0 Rejonowy Zarząd Wodnych Melioracji w Wadowicach 1969-1995 0 Unroll
Number of units in the group: 19
13/1409/0 Związek Spółek Wodnych w Wadowicach 1958-1996 0 Unroll
Number of units in the group: 52
13/1410/0 Akta Notariusza Aleksandra Gertsmana w Andrychowie 1934-1939 0 Unroll
Number of units in the group: 2
13/1411/0 Akta Notariusza Antoniego Opidowicza w Kalwarii 1940-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 2
13/1412/0 Akta notariusza Józefa Jurki w Wadowicach 1945-1946 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/1413/0 Akta Notariusza Kazimierza Piątkiewicza w Andrychowie 1946-1947 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/1414/0 Akta Notariusza Władysława Starzałkowskiego w Andrychowie 1946 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/1415/0 Wadowickie Centrum Kultury w Wadowicach 1952-2004 0 Unroll
Number of units in the group: 909
Showing 1,401 to 1,410 of 1,410 entries.