Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
14/167/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ustroniu 1954-1973 0 Unroll
1. Prezydium Osiedlowej Rady Narodowej w Ustroniu z lat 1954-1956: Osiedlowa Rada Narodowa w Ustroniu: protokoły sesji, plany pracy, sprawozdania z działalności, sygn. 1-5, Komisje Osiedlowej Rady Narodowej, sygn. 6-13, Prezydium Osiedlowej Rady Narodowej: protokoły posiedzeń, sygn. 14-16; 2. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ustroniu z lat 1957-1973: Miejska Rada Narodowa: protokoły sesji MRN, plany pracy, sprawozdania z działalności, program wyborczy Miejskiego Komitetu FJN, postulaty wyborców, sygn. 17-34, Komisje Miejskiej Rady Narodowej, sygn. 35-46, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej: protokoły posiedzeń, realizacja uchwał Prez.MRN, akta referatów ogólno-administracyjnego, finansowego, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, sygn. 47-80. Number of units in the group: 113
14/168/0 Spuścizna Wiktora Kargera 1750-1976 0 Unroll
Dokumentacja aktowa: historia regionu, archiwalia, archeologia, etnografia, numizmatyka, zachowane publikacje W.Kargera, dokumenty osobiste W.Kargera, akta rodziny Karger z lat 1750-1976, sygn. 1-427; Dokumentacja ikonograficzna: fotografie, litografie, pocztówki, rysunki z lat 1827-1950, sygn. 428-556. Number of units in the group: 560
14/169/0 Sąd Grodzki w Cieszynie 1945-1950 0 Unroll
Akta spraw cywilnych z lat 1945-1950. Number of units in the group: 477
14/170/0 vacat - Akta gminy Hermanice - włączony do zespołu nr 14/155 - Akta gminy Ustroń 0 Unroll
Number of units in the group: 0
14/171/0 vacat - Akta gminy Lipowiec - włączony do zespołu nr 14/155 - Akta gminy Ustroń 0 Unroll
Number of units in the group: 0
14/172/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Istebnej 1954-1972 0 Unroll
Sesje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1954-1972, sygn. 1-13; Komisje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1956-1972, sygn. 14-18; Posiedzenia Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1972, sygn. 19-31; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1964-1971, sygn. 32; Plany gospodarcze z lat 1963-1971, sygn. 33-39; Budżet i jego wykonanie z lat 1955-1972, sygn. 40-47. Number of units in the group: 47
14/173/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jaworzynce [1951] 1954-1972 0 Unroll
Sesje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat [1951] 1954-1972, sygn. 1-6; Komisje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1972, sygn. 7-11; Posiedzenia Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1972, sygn. 12-15; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1964-1969, sygn. 16; Plany gospodarcze z lat 1960-1970, sygn. 17-18; Kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1955-1972, sygn. 19; Budżet i jego wykonanie z lat 1960-1962, sygn. 20-23; Sprawy notarialne z lat 1955-1972, sygn. 24. Number of units in the group: 24
14/174/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Koniakowie 1954-1972 0 Unroll
Sesje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1954-1972, sygn. 1-5; Komisje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1972, sygn. 6-10; Posiedzenia Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1972, sygn. 11-15; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1968-1970, sygn. 16; Plany gospodarcze z lat 1959-1970, sygn. 17-18; Kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1971-1972, sygn. 19; Budżet i jego wykonanie z lat 1955-1969, sygn. 20-35. Number of units in the group: 35
14/175/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nierodzimiu 1959-1972 0 Unroll
Sesje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1959-1972, sygn. 1-3; Komisje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1969-1972, sygn. 4-6; Posiedzenia Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z roku 1959, sygn. 7; Plany gospodarcze z lat 1959-1970, sygn. 8-18. Number of units in the group: 21
14/176/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Skoczowie 1945-1950 0 Unroll
Miejska Rada Narodowa w Skoczowie: protokoły sesji, uchwały, protokoły posiedzeń Prezydium MRN z lat 1945-1950, sygn. 1-7; Zarząd Miejski w Skoczowie: protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego, kontrole zewnętrzne, szkody wojenne, związki i stowarzyszenia, budżei i sprawozdania rachunkowe, nieruchomości poniemieckie, sprawy rolne z lat 1945-1950, sygn. 8-31. Number of units in the group: 58
14/177/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Skoczowie 1950-1972 0 Unroll
Sesje Miejskiej Rady Narodowej z lat 1950-1972, sygn. 1-19; Spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1965-1971, sygn. 20-21; Komisje Miejskiej Rady Narodowej z lat 1950-1972, sygn. 22-54; Posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej z lat 1950-1972, sygn. 55-73; Komitety blokowe z lat 1953-1970, sygn. 74-77; Plany pracy i sprawozdania z działalności z lat 1951-1972, sygn. 78-82; Sprawozdawczość GUS i resortowa z lat 1951-1972, sygn. 83-93; Skargi i wnioski z lat 1965-1971, sygn. 94; Monografie, wydawnictwa własne, organizacja świąt i obchodów z lat 1953-1972, sygn. 95-108; Kontrole zewnętrzne z lat 1965-1971, sygn. 109; Budżet z lat 1952-1972, sygn. 110-120; Plany gospodarcze i sprawozdania z ich realizacji z lat 1951-1972, sygn. 121-133; Czyny społeczne z lat 1965-1972, sygn. 134-136; Dokumentacja projektowa urządzeń komunalnych i ich ewidencja z lat 1951-1972, sygn. 137-150; Cmentarnictwo z lat 1968-1972, sygn. 151. Number of units in the group: 153
14/178/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wiśle [1937] 1962-1973 [1975] 0 Unroll
Prezydium Rady Narodowej Osiedla Wisła Uzdrowisko, z lat 1954-1962, sygn. 1-5; Sesje Miejskiej Rady Narodowej w Wiśle z lat 1962-1973, sygn. 6-13; Posiedzenia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wiśle z lat 1963-1973, sygn. 14-23; Plany gospodarcze z lat 1962-1970, sygn. 24-32; Komisje Miejskiej Rady Narodowej w Wiśle z lat 1967-1972, sygn. 33-36. Number of units in the group: 68
14/179/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Skoczowie-Wsi 1955-1972 0 Unroll
Sesje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1972, sygn. 1-16; Komisje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1972, sygn. 17-21; Posiedzenia Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1972, sygn. 22-37; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1963-1967, sygn. 38; Plany gospodarcze z lat 1959-1971, sygn. 39-42; Sprawozdania gospodarcze z lat 1963-1971, sygn. 43-44; Budżet i jego wykonanie z lat 1955-1972, sygn. 45-58. Number of units in the group: 58
14/180/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ochabach 1954-1972 0 Unroll
Sesje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1954-1972, sygn. 1-7; Komisje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1972, sygn. 8-12; Posiedzenia Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1972, sygn. 13-18; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1964-1969, sygn. 19; Plany gospodarcze z lat 1959-1972, sygn. 20-32; Sprawozdania gospodarcze z lat 1955-1971, sygn. 33-34; Kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1956-1970, sygn. 35-36; Budżet i jego wykonanie z lat 1955-1970, sygn. 37-52. Number of units in the group: 52
14/181/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pierśćcu 1954-1972 0 Unroll
Sesje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1954-1972, sygn. 1-5; Komisje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1972, sygn. 6-10; Posiedzenia Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1972, sygn. 11-15; Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1965-1972, sygn. 16; Plany gospodarcze z lat 1962-1972, sygn. 17-28; Sprawozdania gospodarcze z lat 1959-1970, sygn. 29-37; Kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1966-1972, sygn. 38; Budżet i jego wykonanie z lat 1955-1971, sygn. 39-55. Number of units in the group: 77
Showing 151 to 165 of 456 entries.