Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
14/213/0 Urząd Gminy w Zebrzydowicach 1974-1990 0 Unroll
Zarządzanie, budżet gminy i jego realizacja, planowanie i sprawozdawczość, plany zagospodarowania przestrzennego, ewidencja budynków z lat 1974-1990, sygn. 1-113. Number of units in the group: 113
14/214/0 Gminna Rada Narodowa w Zebrzydowicach 1973-1990 0 Unroll
Protokoły sesji GRN, komisje GRN, protokoły posiedzeń Prezydium GRN z lat 1973-1990. Number of units in the group: 63
14/215/0 Urząd Gminy w Chybiu 1973-1990 0 Unroll
Zarządzanie, budżet i jego realizacja, planowanie i sprawozdawczość, nadzór nad stowarzyszeniami, ewidencja gruntów, plan ogólny zagospodarowania przestrzennego z lat 1973-1990, sygn. 1-71. Number of units in the group: 71
14/216/0 Gminna Rada Narodowa w Chybiu 1973-1990 0 Unroll
Protokoły sesji GRN, komisje GRN, protokoły posiedzeń Prezydium GRN z lat 1973-1990, sygn. 1-40. Number of units in the group: 40
14/217/0 Akta Notariusza Jana Kotasa w Cieszynie [1796] 1923-1954 [1962] 0 Unroll
Akta notarialne z lat 1923-1939, sygn. 1-129; Pomoce ewidencyjne z lat 1932-1938, sygn. 130-163; Notariusz dr Jan Kotas - sprawy szałaśnicze z lat 1796-1962, sygn. 164-211. Number of units in the group: 211
14/218/0 Akta Notariusza Józefa Kobieli w Cieszynie 1934-1939 0 Unroll
Akta notarialne, księgi depozytów, przychodów i rozchodów, protestów, skorowidze, repertoria z lat 1934-1939. Number of units in the group: 21
14/219/0 Akta Notariusza Henryka Giełdanowskiego w Cieszynie 1917-1922 0 Unroll
Akta notarialne z lat 1917-1922, sygn. 1-3. Number of units in the group: 3
14/220/0 Akta Notariusza Ryszarda Karpińca w Cieszynie 1939, 1946-1952 0 Unroll
Akta notarialne, skorowisze, księgi przychodów i rozchodów, repertoria z lat 1939, 1946-1952 sygn. 1-21. Number of units in the group: 21
14/221/0 Akta Notariusza Alberta Czaji w Skoczowie 1914-1933 0 Unroll
Akta spraw z lat 1920-1921, sygn. 1; Dopływ z lat 1914-1933, sygn. 2-4. Number of units in the group: 4
14/222/0 Akta Notariusza Edwarda Jastrzębskiego w Skoczowie 1934-1939 0 Unroll
Akta notarialne z lat 1934-1938, sygn. 1-9; Dopływ z lat 1939, sygn. 10. Number of units in the group: 10
14/223/0 Akta Notariusza Stanisława Dobrowolskiego w Strumieniu 1935-1949 0 Unroll
Akta notarialne z lat 1935-1939, sygn. 1-5; Dopływ z lat 1945-1949, sygn. 6-9. Number of units in the group: 9
14/226/0 Sąd Grodzki w Skoczowie 1946-1950 0 Unroll
Akta spraw cywilnych z lat 1946-1950. Number of units in the group: 296
14/227/0 Sąd Grodzki w Strumieniu 1946-1950 0 Unroll
Akta spraw cywilnych z lat 1946-1950, sygn. 1-72. Number of units in the group: 72
14/228/0 Sąd Powiatowy w Cieszynie 1952-1968 0 Unroll
Akta spraw cywilnych z lat 1952-1968. Number of units in the group: 426
14/229/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Cieszynie 1945-1950 0 Unroll
Protokoły posiedzeń MRN, Prezydium MRN i Zarządu Miejskiego z lat 1945-1950. Number of units in the group: 11
Showing 196 to 210 of 456 entries.