Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
14/230/0 Miejska Rada Narodowa w Cieszynie 1973-1990 0 Unroll
Protokoły sesji MRN, protokoły posiedzeń Prezydium MRN z lat 1973-1990. Number of units in the group: 95
14/231/0 Urząd Gminy w Goleszowie [1972] 1973-1990 [1991] 0 Unroll
Zarządzanie z lat [1972] 1973-1990, sygn. 1-51; Kadry z lat 1983-1990, sygn. 52; Budżet z lat 1981-1990 [1991], sygn. 53-70; Plany społeczno-gospodarczego rozwoju gminy, czyny społeczne z lat 1973-1990, sygn. 71-92; Kultura z lat 1981-1982, sygn. 93; Sprawy wewnętrzne, kółka rolnicze z lat 1975-1989, sygn. 94-98; Gospodarka komunalna, przestrzenna, ochrona środowiska z lat 1974-1990, sygn. 99-110. Number of units in the group: 110
14/232/0 Gminna Rada Narodowa w Goleszowie 1973-1990 0 Unroll
Regulaminy GRN z lat 1975-1988, sygn. 1-3; Jednolity rzeczowy wykaz akt z lat 1975, 1976, sygn. 4; Plany pracy z lat 1984-1988, sygn. 5; Protokoły sesji GRN z lat 1973-1990, sygn. 6-18; Rejestry uchwał GRN z lat 1973-1988, sygn. 19-21; Rejestr wniosków i interpelacji radnych z lat 1984-1990, sygn. 22; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN z lat 1973-1990, sygn. 23-33; Postanowienia Prezydium GRN z lat 1984-1990, sygn. 34-35; Komisje GRN z lat 1973-1990, sygn. 36-65; Rejestr i realizacja wniosków komisji GRN z lat 1974-1990, sygn. 66-69; Radni GRN z lat 1973-1988, sygn. 70-72; Gminny Komitet Kontroli Społecznej z lat 1978-1982, sygn. 73. Number of units in the group: 73
14/233/0 Urząd Gminy w Hażlachu 1973-1990 [1991] 0 Unroll
Zarządzanie z lat 1973-1990, sygn. 1-41; Kadry z lat 1973-1980, sygn. 42; Budżet z lat 1973-1990 [1991], sygn. 43-90; Plany społeczno-gospodarczego rozwoju gminy, czyny społeczne z lat 1973-1990, sygn. 91-96; Oświata, kultura, sport z lat 1973-1986, sygn. 97-101; Sprawy wewnętrzne z lat 1974-1987, sygn. 102-105; Rolnictwo, leśnictwo, handel z lat 1975-1986, sygn. 106-114; Gospodarka przestrzenna z lat 1979-1986, sygn. 115-123; Pomoc społeczna z lat 1978-1984, sygn. 124; Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego z lat 1984-1988, sygn. 125-126. Number of units in the group: 126
14/234/0 Gminna Rada Narodowa w Hażlachu 1973-1990 0 Unroll
Regulamin GRN z lat 1978-1989, sygn. 1-3; Protokoły sesji GRN z lat 1973-1990, sygn. 4-10; Radni GRN z lat 1978-1988, sygn. 11-14; Rejestr wniosków i interpelacji radnych z lat 1984-1989, sygn. 15; Komisje GRN z lat 1973-1990, sygn. 16-52; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN z lat 1973-1989, sygn. 53-61; Postanowienia Prezydium GRN z lat 1984-1989, sygn. 62-64; Uchwały GRN z lat 1978-1988, sygn. 65-66; Plany pracy GRN z lat 1974-1988, sygn. 67-68. Number of units in the group: 68
14/235/0 Zbiór ksiąg gruntowych majątków ziemskich powiatu cieszyńskiego 1739-1897 0 Unroll
Majątki: Datynie Dolne, Kaczyce i Otrębów, Kończyce Małe, Kończyce Wielkie i Rudnik, Zebrzydowice i Marklowice Górne z lat 1739-1897, sygn. 1-53 Number of units in the group: 53
14/236/0 Zbiór ksiąg gruntowych majątków ziemskich powiatu bielskiego 1779-1879 0 Unroll
Majątek Pogórze z lat 1779-1879, sygn. 1-6. Number of units in the group: 6
14/237/0 C.K. Sąd Powiatowy we Frysztacie 1850-1900 0 Unroll
Akta spraw gruntowych z lat 1850-1900, sygn. 1-21. Number of units in the group: 21
14/238/0 C.K. Sąd Powiatowy w Jabłonkowie 1850-1900 0 Unroll
Akta spraw gruntowych z lat 1850-1900, sygn. 1-15. Number of units in the group: 15
14/239/0 Cieszyńska Fabryka Narzędzi z siedzibą w Cieszynie [1935] 1951-1992 [2001] 0 Unroll
Akta spraw ogólno-administracyjnych, dokumentacja techniczna i technologiczna. z lat [1935] 1951-1992 [2001], sygn. 1-231. Number of units in the group: 231
14/240/0 Urząd Gminy w Istebnej 1973-1990 0 Unroll
Zarządzanie: akta dotyczące samorządu wiejskiego, statuty i regulaminy organizacyjne Urzędu, zarządzenia Naczelnika, plany i sprawozdania z działalności, protokoły kontroli zewnętrznych z lat 1973-1990, sygn. 1-23; Kadry z lat 1973-1990, sygn. 24-25; Budżety i sprawozdania finansowe z lat 1973-1990, sygn. 26-41; Plany społeczno-gospodarczego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego z lat 1984-1990, sygn. 42-48; Książka komunikatów wprowadzona na okres stanu wojennego dnia 13.12.1981 z lat 1981-1983, sygn. 49; Czyny społeczne z lat 1973-1974, sygn. 50. Number of units in the group: 50
14/241/0 Gminna Rada Narodowa w Istebnej 1973-1990 0 Unroll
Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej z lat 1973-1990, sygn. 1-9; Rejestr wniosków i interpelacji radnych z lat 1978-1984, sygn. 10; Komisje GRN z lat 1974-1990, sygn. 11-26; Protokoły posiedzeń Prezydium GRN z lat 1974-1990, sygn. 27-38. Number of units in the group: 38
14/242/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Godowie 1954-1972 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Komisji, protokoły posiedzeń Prezydium, plany gospodarcze, budżety i ich realizacja z lat 1954-1972, sygn. 1-58. Number of units in the group: 58
14/243/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gołkowicach 1955-1972 0 Unroll
Pretokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Komisji, protokoły posiedzeń Prezydium, plany gospodarcze, sprawozdania statystyczne, budżety i ich realizacja z lat 1955-1972, sygn. 1-64. Number of units in the group: 64
14/244/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Skrzyszowie 1954-1972 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Komisji, protokoły posiedzeń Prezydium, plany gospodarcze, sprawozdania statystyczne, Budżety i ich realizacja z lat 1954-1972, sygn. 1-74. Number of units in the group: 74
Showing 211 to 225 of 456 entries.