Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
14/275/0 Publiczna Szkoła Ludowa dla Dziewcząt w Cieszynie 1873-1926 0 Unroll
Sprawy organizacyjno-administracyjne z lat 1893-1922, sygn. 1-3; Ewidencja uczniów z lat 1873-1926, sygn. 4-46 Number of units in the group: 46
14/276/0 Publiczna Szkoła Ludowa dla Chłopców w Cieszynie 1870-1943 0 Unroll
Kronika Szkoły z lat 1903-1917, sygn. 1; Sprawy organizacyjno-administracyjne z lat 1903-1934, sygn. 2-5; Ewidencja uczniów z lat 1870-1943, sygn. 6-122. Number of units in the group: 122
14/277/0 Ewangelicka Prywatna Szkoła Ludowa w Cieszynie 1815-1904 [1924] 0 Unroll
Sprawy administracyjno-organizacyjne z lat 1869-1904 [1924], sygn. 1-5; Ewidencja uczniów z lat 1815-19-4, sygn. 6-24. Number of units in the group: 24
14/278/0 Pięcioklasowa Niemiecko-Polska Szkoła Ludowa w Cieszynie 1903-1914 0 Unroll
Ewidencja uczniów: katalogi i dzienniki klasowe z lat 1903-1914, sygn. 1-10 Number of units in the group: 10
14/279/0 Dokształcająca Szkoła Kupiecka w Cieszynie 1887-1913 0 Unroll
Ewidencja uczniów: katalogi i księgi klasowe z lat 1887-1913, sygn. 1-6 Number of units in the group: 6
14/280/0 Publiczna Szkoła Wydziałowa dla Dziewcząt w Czeskim Cieszynie 1925-1932 0 Unroll
Księga protokołów z lat 1925-1932, sygn. 1; Dziennik klasowy z lat 1929-1930, sygn. 2. Number of units in the group: 2
14/281/0 Publiczna Szkoła Wydziałowa dla Chłopów w Czeskim Cieszynie 1923-1929 0 Unroll
Dzienniki klasowe z lat 1923-1929, sygn. 1-4 Number of units in the group: 4
14/282/0 Niemiecka Prywatna Zawodowa Szkoła Zawodów Kobiecych dla Towarzystwa Kształcenia Kobiet w Czeskim Cieszynie 1926-1935 0 Unroll
Dzienniki klasowe z lat 1926-1935, sygn. 1-5. Number of units in the group: 5
14/283/0 Szkoła Powszechna im. Adama Mickiewicza w Cieszynie 1906-1939 0 Unroll
Kronika szkolna z lat 1908-1939, sygn. 1; Sprawy administracyjno-organizacyjne z lat 1906-1924, sygn. 2-3. Number of units in the group: 3
14/284/0 Ośmioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna nr 3 im. Stanisława Hassewicza w Cieszynie 1895-1939 [1949] 0 Unroll
Kronika szkoły z lat 1895-1939 [1949], sygn. 1; Sprawy administracyjno-organizacyjne z lat 1921-1936 [1945], sygn. 2-5; Ewidencja uczniów z lat 1908-1939, sygn. 6-45. Number of units in the group: 45
14/285/0 Akta gminy Pszów 1909-1945 0 Unroll
Gemeinde Pschow [Gmina Pszów]: akta spraw kościelnych, szkolnych, budowy budynku Gminy z lat 1909-1920, sygn. 1-2; Urząd Gminny Pszów: akta dotyczące wyborów do rad gminnych, nadania gminie praw miejskich, uczestników powstań śląskich i członków Polskiej Organizacji Wojskowej, nabywania nieruchomości przez gminę z lat 1928-1939, sygn. 3-7; Der Bürgermeister der Gemeinde Pschow [Burmistrz Gminy Pszów]: sprawy dotyczące uczestników powstań śląskich i nadzoru nad ewidencją ludności z lat 1939-1945. Number of units in the group: 9
14/286/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pszowie 1954-1973 0 Unroll
Protokoły sesji MRN, komisje MRN, protokoły posiedzeń Prezydium MRN, sprawy organizacyjne, kulturalno-oświatowe, budżet miasta z lat 1954-1973 Number of units in the group: 97
14/287/0 Urząd Miejski w Pszowie 1974-1975 0 Unroll
Sprawy ogólno-admionistracyjne i oświatowe z lat 1974-1990, sygn. 1-17 Number of units in the group: 17
14/288/0 Akta gminy Radlin 1945-1954 0 Unroll
Sprawy ogólno-administracyjne z lat 1945-1954 [1965], sygn. 1-8 Number of units in the group: 8
14/289/0 Urząd Miejski w Radlinie 1974-1975 0 Unroll
Sprawy ogólno-administracyjne, gospodarka komunalna, budżet miasta z lat 1974-1975, sygn. 1-19 Number of units in the group: 19
Showing 256 to 270 of 456 entries.