Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
14/290/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Radlinie 1954-1973 0 Unroll
Protokoły sesji MRN, Komisje MRN, protokoły posiedzeń Prezydium MRN, plany i sprawozdania z działalności, plany gospodarcze miasta, sprawy administracyjne, budżet, rejestry mieszkańców z lat 1954-1973, sygn. 1-346. Number of units in the group: 346
14/291/0 Akta gminy Rydułtowy 1929-1950 0 Unroll
Posiedzenia Gminnej Rady Narodowej, podatki gruntowe z lat 1929-1950, sygn. 1-5. Number of units in the group: 5
14/292/0 Urząd Miejski w Rydułtowach 1973-1975 0 Unroll
Protokoły sesji MRN, sprawy ogólno-administracyjne, budżet z lat 1973-1975, sygn. 1-10 Number of units in the group: 10
14/293/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rydułtowach 1950-1973 0 Unroll
Protokoły sesji MRN, Komisje MRN, protokoły posiedzeń Prezydium MRN, sprawy administracyjne, budżet miasta z lat 1950-1973. Number of units in the group: 129
14/294/0 Akta gminy Marklowice 1947-1954 0 Unroll
Protokoły sesji GRN, protokoły posiedzeń Prezydium GRN z lat 1947-1954, sygn. 1-14; Referat ogólno-administracyjny z lat 1952-1953, sygn. 1-4; Referat Finansowy z lat 1947-1948, sygn. 3; Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych z lat 1952-1953, sygn. 4-9; Referat Gospodarki Komunalnej z 1952 roku, sygn. 10; Referat Rolny z lat 1951-1953, sygn. 1-16. Number of units in the group: 30
14/295/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Marklowicach 1955-1973 0 Unroll
Protokoły sesji GRN, Komisje GRN, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, sprawy ogólno-organizacyjne i administracyjne, plany gospodarcze, gospodarka gromadzka, budżet gromady z lat 1955-1973. Number of units in the group: 229
14/296/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Wodzisławiu Śląskim 1945-1950 0 Unroll
Protokoły posiedzeń Prezydium MRN, budżet, podania o wydanie karty rzemieślniczej z lat 1945-1950, sygn. 1-11. Number of units in the group: 11
14/297/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wodzisławiu Śląskim 1950-1973 0 Unroll
Protokoły sesji Pre. MRN, Komisje MRN, sprawy organizacyjno-administracyjne, plany gospodarcze, budżet miasta z lat 1950-1973, sygn. 1-160. Number of units in the group: 160
14/298/0 Miejska Rada Narodowa w Wodzisławiu Śląskim 1973-1990 0 Unroll
Protokoły sesji MRN, komisje MRN, protokoły posiedzeń Prezydium MRN, sprawy ogólno-administracyjne z lat 1973-1990. Number of units in the group: 158
14/299/0 Urząd Miejski w Wodzisławiu Śląskim 1973-1990 0 Unroll
Zarządzenia i decyzje Prezydenta miasta, sprawy ogólno-administracyjne, akta Wydziału Spraw Wewnętrznych, plany społeczno-gospodarczego rozwoju miasta, gospodarka komunalna i mieszkaniowa, budżet miasta, nadzór nad stowarzyszeniami z lat1973-1990. Number of units in the group: 519
14/300/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wodzisławiu Śląskim [1950] 1954-1973 0 Unroll
Protokoły sesji PRN, komisje PRN, protokoły posiedzeń Prezydium PRN, kontrole i inspekcje, nadzór nad USC, nadania obywatelstwa, skargi i wnioski, nadzór nad stowarzyszeniami, plany i sprawozdania inwestycyjne i gospodarcze, statystyka, budżety i sprawozdania jednostkowe i zbiorcze, akta osobowe rzemiosła, orzeczenia o nabyciu własności z lat 1950-1973. Number of units in the group: 1432
14/301/0 Urząd Powiatowy w Wodzisławiu Śląskim 1973-1975 0 Unroll
Zarządzenia i decyzje Naczelnika Powiatu, sprawy ogólno-administracyjne, skargi i wnioski, sprawy stowarzyszeń, plany i sprawozdania własne i jednostek podległych, budżet i jego wykonanie z lat 1973-1975. Number of units in the group: 131
14/302/0 Urząd Stanu Cywilnego w Jastrzębiu Zdroju 1874-1904 0 Unroll
Księgi urodzeń z lat 1874-1904, sygn. 1-32; Księgi małżeństw z lat 1875-1904, sygn. 33-62; Księgi zgonów z lat 1874-1904, sygn. 63-93; Skorowidze, sygn. 94-95. Number of units in the group: 95
14/303/0 Urząd Stanu Cywilnego w Ruptawie 1874-1904 0 Unroll
Księgi urodzeń z lat 1874-1904, sygn. 1-31; Księgi małżeństw z lat 1874-1904, sygn. 32-63; Księgi zgonów z lat 1874-1904, sygn. 64-94. Number of units in the group: 94
14/304/0 Urząd Miejski w Jastrzębiu Zdroju 1974-1990 0 Unroll
Wydział Spraw Organizacyjnych: narady pracowników własnej jednostki, zarządzenia własne, skargi i wnioski, nadzór, kontrola, badania, , analizy, oceny, sprawozdawczość z lat 1974-1990, sygn. 1-35; Wydział Społeczno-Administracyjny z lat 1979-1990, sygn. 36-39; Miejska Komisja Planowania z lat 1975-1989, sygn. 40-56; Czyny społeczne z lat 1975-1989, sygn. 57-61; Wydział Finansowy z lat 1977-1979, sygn. 62; Wydział Kultury i Sztuki, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki z lat 1975-1990, sygn. 63-83; Wydział Handlu i Usług z lat 1978-1980, sygn. 84-87; Wydział Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z lat 1976-1985, sygn. 88-91; Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych z lat 1987-1989, sygn. 92; Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej z lat 1985-1988, sygn. 93; Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z lat 1986-1990, sygn. 94-111. Number of units in the group: 111
Showing 271 to 285 of 456 entries.