Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
14/86/0 Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim 1939-1945 0 Unroll
Sprawy ogólno-administracyjne, zarządzenia, spisy pracowników z lat 1944-1945, sygn. 1-2; Sprawozdania z kontroli rocznych bilansów przedsiębiorstw z lat 1941-1945, sygn. 3-6; Opisy gruntów i zabudowań zakładów przemysłowych oraz majątków klasztornych z lat 1941-1944, sygn. 7-21; Podatek przemysłowy, spisy podatników z wymierzonym podatkiem z lat 1942-1943, sygn. 22-27; Podatek gruntowy, spisy podatników z wymierzonym podatkiem z lat 1939-1945, sygn. 28-57. Number of units in the group: 57
14/87/0 vacat - Zbiór szczątków zespołów Działu I Archiwum Państwowego w Cieszynie - włączony do zespołów nr 14/314-14/349 0 Unroll
Number of units in the group: 0
14/89/0 Powiatowa Rada Narodowa w Cieszynie 1945-1950 0 Unroll
Powiatowa Rada Narodowa: protokoły posiedzeń, plany pracy, sprawozdania z działalności z lat 1945-1950, sygn. 1-10; Wydział Powiatowy: Referat Ogólno-Samorządowy, Referat Nadzoru nad gminami, Referat Budżetowo-Finansowy z lat 1945-1950, sygn. 11-224 Number of units in the group: 253
14/90/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Cieszynie [1945] 1950-1973 [1975] 0 Unroll
Wydział Organizacyjno-Prawny: informacje i sprawozdania z realizacji uchwał WRN, zarządzenia, sesje, ewidencja radnych, komisje PRN, posiedzenia Prezydium PRN, plany i sprawozdania, wydawnictwa i informacje, normatywy kancelaryjne z lat 1950-1973 [1974], sygn. 1-309; Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego: sprawy organizacyjne, posiedzenia Kolegium, komisji i zespołów, plany gospodarcze i inwestycyjne oraz sprawozdania z ich wykonania, bilanse siły roboczej, dochodów i wydatków ludności, bilanse zasobów mieszkaniowych, opracowania monograficzne z lat 1950-1973, sygn. 310-543; Wydzaił Finansowy: budżet powiatu i jego wykonanie z lat 1951-1068, sygn. 544-546; Wydział Kultury: Sprawozdania z działalności, statystyczne, ewidencja obiektów kulturalno-oświatowych z lat 1952-1968, sygn. 547-562; Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki: uchwały i zarządzenia Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej, protokoły posiedzeń, plany, sprawozdania, analizy, statystyka, inwentaryzacja obiektów sportowych z lat 1953-1973, sygn. 563-584; Wydział Spraw Wewnętrznych: sprawy organizacyjne, plany i sprawozdania, kontrole, sprawy dotyczące aktów stanu cywolnego, narodowości, rejestry i ewidencja stowarzyszeń, repatriacja z lat 1950-1973 [1975], sygn. 585-762; Wydział Skupu: zestawienia dostaw obowiązkowych, kontrole agend skupu z lat 1955-1972, sygn. 763-782; Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: protokoły narad, plany i sprawozdania, kontrole, inwentaryzacja z lat 1951-1973, sygn. 783-819; Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: sprawy organizacyjne, plany i sprawozdania, kontrole jednostek podległych, czyny społeczne, inwentaryzacja budynków, cmentarnictwo z lat 1950-1973, sygn. 820-875; Wydział Handlu, Przemysłu i Usług: protokoły narad, plany i sprawozdania, informacje dotyczące zaopatrzenia rynku,kontrole jednostek podległych z lat 1950-1973, sygn. 876-913; Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej: protokoły narad, plany i sprawozdania, wykazy i analizy dotyczące stanu zdrowia z lat 1950-1962, sygn. 914-950; Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych: sprawozdania z działalności, sprawozdania statystyczne z lat 1951-1957, sygn. 951-955; Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury: Sprawy organizacyjne, sprawozdania z działalności, statystyczne, plany zagospodarowania przestrzennego, nadzór budowlany z lat 1950-1973, sygn. 956-1039; Wydział Statystyki: biuletyny statystyczne, metryki statystyczne i tablice syntetyczne, sprawozdania i zestawienia zbiorcze spisu powszechnego i spisów rolnych z lat 1950-1963, sygn. 1040-1058; Wydział Komunikacji: Sprawozdania z działalności, plany i sprawozdania ze stanu utrzymania dróg z lat 1955-1961, sygn. 1059-1061; Wydział Budżetowo-Gospodarczy z lat 1951-1973, sygn. 1062-1071; Powiatowy Inspektorat Inwestycji: sprawozdania statystyczne z realizacji inwestycji z lat 1959-1963, sygn. 1072-1073; Dopływ z lat 1945-1975, sygn. spis roboczy 1/1-1/196. Number of units in the group: 1269
14/91/0 Spuścizna Emanuela Guziura 1920-1989 0 Unroll
Dokumenty osobiste Emanuela Guziura z lat 1920-1989, sygn. 1-26; Archiwalia obce z lat 1920-1987, sygn. 27-58; Kultura muzyczna Śląska Cieszyńskiego z lat 1937-1981, sygn. 59-65; Kultura w Cieszynie i w regionie z lat 1947-1988, sygn. 66-99. Number of units in the group: 99
14/92/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pruchnej 1959-1970 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z roku 1959, sygn. 1; Posiedzenia Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z roku 1959, sygn. 2; Plany gospodarcze z lat 1962-1970, sygn. 3-11. Number of units in the group: 89
14/93/0 Urząd Miejski w Ustroniu 1974-1990 0 Unroll
Zarządzanie: komisje, zespoły, organizacja urzędu, zarządzenia i decyzje Naczelnika, planowanie i sprawozdawczość, kontrole zewnętrzne z lat 1974-1990, sygn. 1-45; Kadry: ewidencja pracowników odznaczonych z lat 1983-1987, sygn. 46; Budżet na rok 1989 i jego realizacja, sygn. 47; Plany społeczno-gospodarczego rozwoju z lat 1974-1990, sygn. 48-71; Kultura, sport, turystyka z lat 1976-1989, sygn. 72-82; Sprawy obywatelskie, stowarzyszenia z lat 1975-1990, sygn. 83-86; Gospodarka komunalna z lat 1974-1990, sygn. 87-99. Number of units in the group: 99
14/94/0 vacat - Miejska Komisja Wyborcza w Cieszynie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
14/95/0 vacat - Miejska Komisja Wyborcza w Cieszynie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
14/96/0 vacat - Miejska Komisja Wyborcza w Cieszynie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
14/97/0 vacat - Akta gminy Bobrek - włączony do zespołu nr 14/13 - Akta miasta Cieszyna 0 Unroll
Number of units in the group: 0
14/98/0 Akta gminy Brenna 1931-1954 0 Unroll
Urząd Gminny w Brennej: protokoły posiedzeń Wydziału Gminnego, księga przynależnych do gminy z lat 1931-1937, sygn. 1, 1a, 1b; Zarząd Gminny w Brennej: protokoły sesji GRN, akta komisji GRN, budżet gminy, gospodarka społeczna z lat 1945-1950, sygn. 2-20; Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Brennej: protokoły sesji GRN, akta komisji GRN, budżet z lat 1950-1954, sygn. 21-43. Number of units in the group: 45
14/99/0 vacat - Akta gminy Cisownica - włączony do zespołu nr 14/102 - Akta gminy Goleszów 0 Unroll
Number of units in the group: 0
14/100/0 Akta gminy Chybie 1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminny w Chybiu: protokoły sesji GRN, akta komisji GRN, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, Zarządu Gminnego, wykazy szkód wojennych, budżet gminy, gospodarka społeczna z lat 1945-1950, sygn. 1-54; Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Chybiu: protokoły sesji GRN, akta komisji GRN, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, budżet, gospodarka społeczna z lat 1950-1954, sygn. 55-115. Number of units in the group: 116
14/101/0 Akta gminy Dębowiec 1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminny w Dębowcu: protokoły sesji GRN, protokoły posiedzeń Prezydium, budżet z lat 1945-1950, sygn. 1-15; Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Dębowcu: protokoły sesji GRN, akta komisji GRN, posiedzenia Prezydium, budżet, gospodarka społeczna z lat 1950-1954, sygn. 16-49. Number of units in the group: 49
Showing 76 to 90 of 456 entries.