Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
15/324/0 Królewski Sąd Powiatowy w Gliwicach 1796-1906 0 Unroll
Number of units in the group: 6
15/325/0 Urząd Budowlany w Gliwicach 1824-1847 0 Unroll
Number of units in the group: 1
15/326/0 Urząd Zatrudnienia w Zabrzu 1932-1933 0 Unroll
Number of units in the group: 5
15/327/0 Komunalna Kasa Oszczędności miasta Zabrza 1945-1948 0 Unroll
Number of units in the group: 5
15/328/0 Stowarzyszenie Śpiewaków Śląskich Oddział Mieszany "Lutnia" w Pawłowie 1934-1938 0 Unroll
Number of units in the group: 2
15/329/0 Parafia Rzymskokatolicka w Kotulinie 1717-1917 0 Unroll
Number of units in the group: 3
15/330/0 vacat - Związek Powstańców Śląskich Grupa Pawłów - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/66 0 Unroll
Number of units in the group: 0
15/331/0 Związek Rodzina Niemiecka Oddział w Zabrzu 1937-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 6
15/332/0 Gminna Rada Narodowa w Sośnicowicach 1973-1990 [1991] 0 Unroll
Number of units in the group: 111
15/333/0 Urząd Gminy w Sośnicowicach [1945] 1973-1990 [1991] 0 Unroll
Number of units in the group: 193
15/334/0 Urząd Gminy w Rudzińcu [1934, 1945-1973] 1973-1988 0 Unroll
Number of units in the group: 1845
15/335/0 Gminna Rada Narodowa w Rudzińcu 1973-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 126
15/336/0 Gminna Rada Narodowa w Poniszowicach 1973-1977 0 Unroll
Number of units in the group: 52
15/337/0 Urząd Gminy w Poniszowicach 1966-1977 0 Unroll
Number of units in the group: 108
15/338/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu gliwickiego 1998 0 Unroll
Number of units in the group: 258
15/339/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie odwołania prezydenta miasta w Gliwicach 2009 0 Unroll
Number of units in the group: 6
15/340/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Biskupicach 1800-1874 0 Unroll
Number of units in the group: 12
15/341/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bielszowicach 1800-1874 0 Unroll
Number of units in the group: 4
15/342/0 Spuścizna inż. Zygmunta Bujakowskiego 1977-2010 0 Unroll
Number of units in the group: 24
15/343/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do organów samorządu terytorialnego w powiecie gliwickim 2010 0 Unroll
Number of units in the group: 46
Showing 321 to 340 of 379 entries.