Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
17/193/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Baranowicach - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu - włączony do zespołu nr 18/180 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/194/0 vacat - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Mikołowie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/195/0 vacat - Urząd Gminy w Mokrem - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/196/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Bieruniu Starym [1931] 1945-1950 [1951] 0 Unroll
Zarząd Miejski: Referat Ogólny 1945-1950: zarządzenia, sprawy organizacyjne, statut Zarządu, protokóły posiedzeń Zarządu, obchody uroczystości, ewidencja zabytków (sygn. 1-10), Referat Finansowo-Budżetowy 1945-1950: budżety miasta i jch realizacja, podatek od nieruchomości (sygn. 11-22), Referat Administracyjny 1945-1950: sprawy narodowościowe, grobownictwo wojenne, statystyka ludności, działalność związków i stowarzyszeń, aprowizacja, rolnictwo i opieka społeczna (sygn. 23-40), Referat Spraw Technicznych i Majątkowych 1945-1949: szkody wojenne, osadnictwo i repatriacja, plany rozbudowy miasta (sygn. 41-45), USC 1945-1950: zmiana imion i nazwisk (sygn. 46), Miejska Rada Narodowa 1945-1950: protokoły posiedzeń MRN, akta komisji, głosowanie ludowe sygn. 47-50), dopł. (1931-1940) 1945-1950 (1951): uznanie za zmarłego, sprawy testamentowe, ruch ludności (sygn. 51-58). Number of units in the group: 58
17/197/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bieruniu Starym 1950-1972 0 Unroll
Referat Ogólno-Administracyjny 1950-1972: organizacja MRN, protokóły sesji MRN, akta komisji Rady, organizacja i protokoły posiedzeń Prezydium, akta komitetów blokowych, sprawy zatrudnienia, czyny społeczne (sygn. 1-71,113-117), Referat Finansowy 1951-1971: plany rozwoju gospodarczego miasta, budżety i ich wykonanie (sygn. 72-97,118), Zakład Gospodarki Komunalnej 1951-1972: plany działalności, materiały statystyczne (sygn. 98-104), Samodzielne stanowisko do spraw socjalno-kulturalnych 1950-1972: działalność placówek kulturalno-oświatowych, programy rozwoju rolnictwa i ich realizacja, protokóły posiedzeń zespołu do spraw obowiązkowych dostaw (sygn. 105-111,119-127), USC 1951: wykaz ksiąg (sygn. 112) Number of units in the group: 127
17/198/0 vacat - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kostuchnie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/614 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/199/0 vacat - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lędzinach - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/615 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/200/0 vacat - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łaziskach Górnych - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/201/0 vacat - Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Mikołowie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/202/0 vacat - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tychach - przekazany doArchiwum Państwowego w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/616 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/203/0 vacat - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wesołej - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/617 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/204/0 Akta gminy Bieruń Nowy 1939-1954 0 Unroll
Spisy rolników wytypowanych do wysiedlenia, osiedlanie repatriantów niemieckich, prześladowania Żydów, obrona przeciwlotnicza, budżety, księgi dochodów i wydatków budżetowych Gminnej Rady Narodowej w Bieruniu Nowym, grobownictwo wojenne, protokoły sesji GRN, protokóły ekshumacji zwłok żołnierzy Armii Czerwonej Number of units in the group: 17
17/205/0 vacat - Akta gminy Chełm - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/206/0 vacat - Akta gminy Gardawice - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/207/0 vacat - Akta gminy Imielin - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/208/0 vacat - Akta gminy Kosztowy - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/209/0 vacat - Akta gminy Lędziny - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/210/0 vacat - Akta gminy Łaziska Górne - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/211/0 vacat - Akta gminy Łaziska Średnie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/212/0 vacat - Akta gminy Murcki - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 201 to 220 of 519 entries.