Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
17/189/0 Zakłady Produkcji Urządzeń Mechanicznych ELWO w Pszczynie 1948-1980 0 Unroll
Dyrektor 1949-1980:protokóły komisji, narad, odpraw, konferencji, Konferencji Samorządu Robotniczego, Rady Robotniczej, zarządzenia, pisma okólne, plany rozwoju i sprawozdania z ich realizacji, referaty okolicznościowe, współpraca gospodarcza i z organizacjami politycznymi, księgi pamiątkowe, skargi i zażalenia, dokumentacja Klubu Techniki i Racjonalizacji (sygn. 1-98), Sekcja Organizacyjno-Prawna 1948-1979: schematy organizacyjne, regulamin pracy, sprawy personalne, inwestycje i budownictwo własne, nieruchomości, czyny społeczne, Komisja Rozjemcza (sygn. 99-110), Sekcja Spraw Obronności 1950-1970: zabezpieczenia przeciwpożarowe, straż przemysłowa (sygn. 111), Naczelny Inżynier I z-ca Dyrektora 1950-1973: informacje ogólne o elektrofiltrach, charakterystyka inwestycji (sygn. 112-121), Dział Ogólno-Techniczny 1948-1974: projekty racjonalizatorskie, współzawodnictwo pracy, nagrody, wystawy (sygn. 122-167), Dział Inwestycjiu 1961,1971: sprawozdania (sygn. 168-169), Sekcja BHP 1948-1977: Komisja Ochrony Pracy, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy (sygn. 170-183), Kierownik Produkcji 1971-1973: plany rozwoju, zdolności produkcyjne zakładu (sygn. 184-185), Główny Ekonomista z-ca Syrektora do spraw ekonomicznych 1948-1978: Dział Ekonomiczny 1948-1978: plany wieloletnie i roczne techniczno-produkcyjno-finansowe zakładu i Zakładu Doświadczalnego Elektrofiltrów, analizy działalności gospodarczej, sprawozdania GUS, bodźce materialne (sygn. 186-246), Dział zaopatrzenia materiałowego 1955-1972: protokóły posiedzeń komisji gospodarki materiałowej (sygn. 247), Zastępca Dyrektora do spraw Pracowniczych 1948-1973: plany zatrudnienia, księgi służb, protokóły Komisji Socjalno-Bytowej, układ zbiorowy (sygn. 248-260), Główny Księgowy 1950-1970: bilans,fundusz zakładowy (sygn. 261-262), Rada Zakładowa 1949-1975: protokoły posiedzeń (sygn. 263-269). Number of units in the group: 269
17/190/0 vacat - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tychach - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/613 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/191/0 vacat - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Czerwionce - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu - włączony do zespołu nr 18/150 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/192/0 vacat - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Leszczynach - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu - włączony do zespołu nr 18/151 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/193/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Baranowicach - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu - włączony do zespołu nr 18/180 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/194/0 vacat - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Mikołowie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/195/0 vacat - Urząd Gminy w Mokrem - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/196/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Bieruniu Starym [1931] 1945-1950 [1951] 0 Unroll
Zarząd Miejski: Referat Ogólny 1945-1950: zarządzenia, sprawy organizacyjne, statut Zarządu, protokóły posiedzeń Zarządu, obchody uroczystości, ewidencja zabytków (sygn. 1-10), Referat Finansowo-Budżetowy 1945-1950: budżety miasta i jch realizacja, podatek od nieruchomości (sygn. 11-22), Referat Administracyjny 1945-1950: sprawy narodowościowe, grobownictwo wojenne, statystyka ludności, działalność związków i stowarzyszeń, aprowizacja, rolnictwo i opieka społeczna (sygn. 23-40), Referat Spraw Technicznych i Majątkowych 1945-1949: szkody wojenne, osadnictwo i repatriacja, plany rozbudowy miasta (sygn. 41-45), USC 1945-1950: zmiana imion i nazwisk (sygn. 46), Miejska Rada Narodowa 1945-1950: protokoły posiedzeń MRN, akta komisji, głosowanie ludowe sygn. 47-50), dopł. (1931-1940) 1945-1950 (1951): uznanie za zmarłego, sprawy testamentowe, ruch ludności (sygn. 51-58). Number of units in the group: 58
17/197/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bieruniu Starym 1950-1972 0 Unroll
Referat Ogólno-Administracyjny 1950-1972: organizacja MRN, protokóły sesji MRN, akta komisji Rady, organizacja i protokoły posiedzeń Prezydium, akta komitetów blokowych, sprawy zatrudnienia, czyny społeczne (sygn. 1-71,113-117), Referat Finansowy 1951-1971: plany rozwoju gospodarczego miasta, budżety i ich wykonanie (sygn. 72-97,118), Zakład Gospodarki Komunalnej 1951-1972: plany działalności, materiały statystyczne (sygn. 98-104), Samodzielne stanowisko do spraw socjalno-kulturalnych 1950-1972: działalność placówek kulturalno-oświatowych, programy rozwoju rolnictwa i ich realizacja, protokóły posiedzeń zespołu do spraw obowiązkowych dostaw (sygn. 105-111,119-127), USC 1951: wykaz ksiąg (sygn. 112) Number of units in the group: 127
17/198/0 vacat - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kostuchnie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/614 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/199/0 vacat - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lędzinach - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/615 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/200/0 vacat - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łaziskach Górnych - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/201/0 vacat - Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Mikołowie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/202/0 vacat - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tychach - przekazany doArchiwum Państwowego w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/616 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/203/0 vacat - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wesołej - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/617 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/204/0 Akta gminy Bieruń Nowy 1939-1954 0 Unroll
Spisy rolników wytypowanych do wysiedlenia, osiedlanie repatriantów niemieckich, prześladowania Żydów, obrona przeciwlotnicza, budżety, księgi dochodów i wydatków budżetowych Gminnej Rady Narodowej w Bieruniu Nowym, grobownictwo wojenne, protokoły sesji GRN, protokóły ekshumacji zwłok żołnierzy Armii Czerwonej Number of units in the group: 17
17/205/0 vacat - Akta gminy Chełm - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/206/0 vacat - Akta gminy Gardawice - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/207/0 vacat - Akta gminy Imielin - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/208/0 vacat - Akta gminy Kosztowy - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 201 to 220 of 533 entries.