Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
17/353/0 Urząd Gminy w Goczałkowicach Zdroju 1973-1975 0 Unroll
Protokoły sesji GRN 1973-1975 (sygn. 1-2), spotkania mieszkańców z posłami 1973-1974 (sygn.3), komisje GRN 1973-1975 (sygn. 4-6), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1973-1975 (sygn. 7), zebrania wiejskie, działalność samorządów mieszkańców 1974-1975 (sygn. 8-9), organizacja Urzędu, zarządzenia Naczelnika 1974 (sygn. 10-11), kolegium do spraw wykroczeń 1975 (sygn. 12), charakterystyka i zadania rozwoju społeczno-gospodarczego gminy 1973-1975 (sygn. 13-16, 49), działalność organizacji społeczno-politycznych i spółdzielni 1973-1975 (sygn. 17-23) budżety i plany finansowe 1973-1974 (sygn. 24-27), wykazy rzemieślników 1974 (sygn. 28), ewidencja radnych 1973-1975 (sygn. 29), sprawozdania GUS 1973-1975 (sygn. 39-41) Dopływ: uchwały GRN 1973-1975 (sygn. 30), komisje GRN 1973-1975 (sygn. 31-35), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1973-1975 (sygn. 36), interpelacja i wnioski radnych 1974 (sygn. 37), organizacja Urzędu, i decyzje Naczelnika 1974 (sygn. 38, 42), budżety i plany finansowe 1973-1974 (sygn. 43-47), konkurs "Mistrz Gospodarności" 1974-1975 (sygn. 48), charakterystyka i zadania rozwoju społeczno-gospodarczego gminy 1974 (sygn. 49), PCK przy Urzędzie Gminy 1973-1975 (sygn. 50). Number of units in the group: 50
17/354/0 vacat - Urząd Gminy w Ruptawie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu, obecnie w Archiwum Państwowym w Katowicach Oddział w Cieszynie - włączony do zespołu nr 14/366 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/355/0 vacat - Urząd Gminy w Szerokiej - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu, obecnie w Archiwum Państwowym w Katowicach Oddział w Cieszynie - włączony do zespołu nr 14/367 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/356/0 Urząd Gminy w Wiśle Wielkiej 1973-1975 0 Unroll
Zebrania wiejskie, sołtysi 1973-1975 (sygn.1), organizacja Urzędu 1973-1974 (sygn.2), programy i plany rozwoju gminy 1974-1975 (sygn.3), budżety i ich wykonanie 1973-1975 (sygn.4-6), nadzór nad stowarzyszeniami i związkami 1973-1974 (sygn. 7) Number of units in the group: 7
17/358/0 Pracowniczy Ogród Działkowy "Owoc naszej Pracy" w Pszczynie 1947-1979 0 Unroll
Number of units in the group: 57
17/359/0 vacat - Königlich Preussisches Standesamt Grabowka (Królewsko-Pruski Urząd Stanu Cywilnnego w Grabówce) - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu, obecnie w Archiwum Państwowym w Katowicach Oddział w Cieszynie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/360/0 vacat - Urząd Miejski w Rybniku - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu - włączony do zespołu nr 18/231 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/361/0 vacat - Urząd Miejski w Niedobczycach - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu - włączony do zespołu nr 18/232 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/362/0 Urząd Gminy w Kobiórze 1973-1976 0 Unroll
Zebrania wiejskie, sołtysi 1973, 1976 (sygn.1), organizacja Urzędu 1973-1976 (sygn.2), sprawozdania statystyczne 1973-1976 (sygn.3), zarządzenia i decyzje Naczelnika 1973-1976 (sygn. 4-5), budżety i plany funduszu gminnego 1973-1975 (sygn. 6-8), aktywizacja gminy 1974-1975 (sygn. 9) Number of units in the group: 9
17/363/0 vacat - Kancelaria notariusza Adama Brzostyńskiego w Mikołowie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/175 - Kancelarie notariuszy w Mikołowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/364/0 vacat - Kancelaria notariusza Mieczysława Cieszewskiego w Mikołowie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/175 - Kancelarie notariuszy w Mikołowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/365/0 vacat - Kancelaria notariusza Jerzego Czabińskiego w Mikołowie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/175 - Kancelarie notariuszy w Mikołowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/366/0 vacat - Kancelaria notariusza Stefana Dżułyńskiego w Mikołowie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/175 - Kancelarie notariuszy w Mikołowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/367/0 vacat - Kancelaria notariusza Reinholda Franka w Mikołowie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/175 - Kancelarie notariuszy w Mikołowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/368/0 vacat - Kancelaria notariusza Gerharda Heyducka w Mikołowie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/175 - Kancelarie notariuszy w Mikołowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/369/0 vacat - Kancelaria notariusza Karola Jazienickiego w Mikołowie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/175 - Kancelarie notariuszy w Mikołowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/370/0 vacat - Kancelaria notariusza Kazimierza Kroka w Mikołowie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/175 - Kancelarie notariuszy w Mikołowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/371/0 vacat - Kancelaria notariusza Józefa Krzywonia w Mikołowie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/175 - Kancelarie notariuszy w Mikołowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/372/0 vacat - Kancelaria notariusza Gerharda Lowacka w Mikołowie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/175 - Kancelarie notariuszy w Mikołowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/373/0 vacat - Kancelaria notariusza Tadeusza Starka w Mikołowie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/175 - Kancelarie notariuszy w Mikołowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 361 to 380 of 519 entries.