Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
17/71/0 vacat - Kancelaria notariusza Theodora Larischa w Mikołowie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/175 - Kancelarie notariuszy w Mikołowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/72/0 vacat - Kancelaria notariusza Karla Richtera w Mikołowie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/175 - Kancelarie notariuszy w Mikołowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/73/0 vacat - Oddział Policji Kryminalnej w Katowicach - Posterunek w Mikołowie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/74/0 vacat - Policja Ochronna - Oddział w Mikołowie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/75/0 vacat - Kopalnia Węgla Kamiennego "Boże Dary" w Kostuchnie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/76/0 vacat - Książęco-Pszczyńska Inspekcja Górnicza w Łaziskach Średnich - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/77/0 vacat - Waleskagrube AG Mittel-Lazisk ("Waleska" Kopalnia Węgla Sp. Akc. w Łaziskach Średnich) - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/504 - WALESKA Kopalnia Węgla Spółka Akcyjna w Łaziskach Średnich 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/78/0 vacat - "Elektro" Aktiengesellschaft für angewandte Elektrizität Ober Lazisk (Zakłady "Elektro" Spółka Akcyjna w Łaziskach Górnych) - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/505 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/79/0 vacat - Książęco-Pszczyńska Inspekcja Górnicza w Murckach - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/80/0 vacat - Fürstengrube Sp.z o.o. w Katowicach - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/81/0 vacat - Kreisausschus Rybnik (Wydział Powiatowy w Rybniku) - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu - włączony do zespołu nr 18/78 - Starostwo Powiatowe w Rybniku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/82/0 vacat - Starostwo Rybnickie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu - włączony do zespołu nr 18/79 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/83/0 vacat - Der Landrat des Kreises Rybnik - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu - włączony do zespołu nr 18/80 - Starosta Powiatu Rybnickiego 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/84/0 vacat - Kreisausschuss Rybnik - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu - włączony do zespołu nr 18/81 - Wydział Powiatowy w Rybniku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/85/0 vacat - Wydział Powiatowy w Rybniku - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu - włączony do zespołu nr 18/82 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/86/0 vacat - Urząd Skarbowy Rybnik - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu - włączony do zespołu nr 18/83 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/87/0 vacat - Inspektorat Szkolny w Rybniku - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu - włączony do zespołu nr 18/84 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/88/0 vacat - Urząd Katastralny w Rybniku - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu - włączony do zespołu nr 18/85 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/89/0 vacat - Versicherungsamt Rybnik - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu - włączony do zespołu nr 18/86 - Urząd Ubezpieczeń Rybnik 0 Unroll
Number of units in the group: 0
17/90/0 vacat - Kreisbauinspektion zu Rybnik (Powiatowy Inspektorat Budowlany w Rybniku) - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/636 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 81 to 100 of 519 entries.