Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
12/289/0 Liga Przyjaciół Żołnierza Zarząd Wojewódzki w Katowicach 1945-1962 0 Unroll
Zjazdy, posiedzenia, zebrania: protokoły z zebrań Zarządu Wojewódzkiego, zarządów oddziałów z lat 1945-1960, sygn. 1-11 Organizacja Ligi: zarządzenia, ewidencja pieczęci z lat 1960, sygn. 12-13 Plany, sprawozdania, analizy: sprawozdania i analizy dotyczące działalności Ligi z lat 1958-1960, sygn. 14-16 Sprawy finansowe Ligi: budżety i bilanse z lat 1955-1962, sygn. 17-26 Number of units in the group: 26
12/290/0 Liga Kobiet Zarząd Wojewódzki w Katowicach 1945-1968 0 Unroll
Zjazdy: protokoły posiedzeń zebrań plenarnych i zjazdów wojewódzkich z lat 1962-1965, sygn. 1 Zarządy: protokoły posiedzeń Zarządu i Prezydium Zarządu, zebrań zarządów powiatowych, grodzkich i miejskich z lat 1949-1968, sygn. 2-66 Komisja rewizyjna: regulamin, protokoły zebrań i sprawozdanie z działalności z lat 1952-1964, sygn. 67 Komisje problemowe: protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności z lat 1953-1964, sygn. 68-70 Sekcje i wydziały: protokoły zebrań i sprawozdania z działalności z lat 1947-1964, sygn. 71-75 Udział w innych zebraniach: referaty i odezwy, protokoły odpraw przodownic społecznych z lat 1949-1967, sygn. 76-77 Organizacja i podstawy prawne działania LK: okólniki, pisma okólne, zarządzenia, instrukcje i wytyczne Zarządu Głównego w Warszawie z lat 1947-1966, sygn. 78-81 Ewidencja członkiń: wykazy i życiorysy założycielek i działaczek z lat 1964-1967, sygn. 82-83 Kontrole: sprawozdania z lustracji z lat 1950-1960, sygn. 84-85 Planowanie i sprawozdawczość: sprawozdania z działalności i przebiegu kampanii wyborczej, sprawozdania statystyczne z lat 1947-1967, sygn. 86-93 Współdziałanie w kraju i z zagranicą: dotyczy współpracy z ugrupowaniami politycznymi i społecznymi oraz radami narodowymi - sprawozdania informacyjne z lat 1949-1966, sygn. 94-96 Sprawy administracyjno-finansowe: bilanse i sprawozdania finansowe, kasa zapomogowo-pożyczkowa - regulamin, wytyczne, protokoły zebrań i sprawozdania z lat 1945-1960, sygn. 97-112 Odznaczenia: wykazy działaczek proponowanych do odznaczeń z lat 1965-1967, sygn. 113 Wydawnictwa i popularyzacja: Biuletyn Informacyjny "Nasza Praca", życiorysy i wspomnienia działaczek z lat 1947-1960, sygn. 114-118 Podstawowa Organizacja Partyjna: protokoły zebrań i sprawozdania z działalności z lat 1952-1958, sygn. 119-120 Number of units in the group: 120
12/291/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów RP Oddział Wojewódzki w Katowicach 1946-1951 0 Unroll
Referat Ogólno-Organizacyjny: sprawozdania, protokoły i korespondencje dotyczące spraw organizacyjnych, finansowych i działalności oddziałów z lat 1946-1951, sygn. 1-40 Referat Finansowo-Gospodarczy: preliminarze budżetowe, bilanse, plany finansowe i gospodarcze z lat 1947-1951, sygn. 41-54 Referat Burs i Stypendiów: zarządzenia i sprawozdania dotyczące kursów, burs i akcji stypendialnej z lat 1946-1951, sygn. 55-66 Referat Inwestycyjno-Budowlany: plany budownictwa i przejęcia obiektów oraz ich wyposażeń z lat 1948-1951, sygn. 67-77 Spis roboczy akt osobowych z lat 1946-1951, 6 j. Number of units in the group: 83
12/292/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów RP Oddział Powiatowy w Będzinie 1949-1951 0 Unroll
Protokoły zebrań i sprawozdawczość z lat 1949-1951, sygn. 1-6 Deklaracje członków wspierających z lat 1949, sygn. 7 Sprawy finansowe z lat 1949-1951, sygn. 8-9 Spis roboczy akt osobowych stypendystów z lat 1949-1951, 32 j. Number of units in the group: 41
12/293/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów RP Oddział Powiatowy w Białej 1946-1951 0 Unroll
Sprawy organizacyjne z lat 1946-1951, sygn. 1 Protokoły zebrań z lat 1947-1951, sygn. 2-3 Rejestry członków z lat 1949-1951, sygn. 4-5 Sprawy finansowe z lat 1947-1951, sygn. 6-8 Number of units in the group: 8
12/294/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów RP Oddział Powiatowy w Bielsku 1946-1951 0 Unroll
Protokoły zebrań z lat 1947-1951, sygn. 1-3 Rejestr członków z lat 1947-1950, sygn. 4 Sprawozdawczość z działalności kół przyzakładowych z lat 1950, sygn. 5 Sprawy finansowe z lat 1946-1951, sygn. 6-10, 9 t. I i II Number of units in the group: 11
12/295/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów RP Oddział Powiatowy w Bytomiu 1949-1951 0 Unroll
Sprawy organizacyjne z lat 1949-1951, sygn. 1 Protokoły zebrań z lat 1950, sygn. 2 Deklaracje członków z lat 1950, sygn. 3 Spis roboczy akt osobowych stypendystów z lat 1949-1951, 115 j. Number of units in the group: 118
12/296/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów RP Oddział Grodzki w Bytomiu 1949-1951 0 Unroll
Sprawy organizacyjne z lat 1949-1951, sygn. 1 Sprawy finansowe z lat 1949-1950, sygn. 2 Number of units in the group: 2
12/297/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów RP Oddział Grodzki w Chorzowie 1947-1951 0 Unroll
Sprawy organizacyjne z lat 1947-1951, sygn. 1-2 Sprawy finansowe z lat 1947-1951, sygn. 3-5 Spis roboczy akt osobowych stypendystów z lat 1947-1951, 66 j. Number of units in the group: 71
12/298/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów RP Oddział Powiatowy w Cieszynie 1948-1951 0 Unroll
Protokoły z zebrań z lat 1948-1951, sygn. 1 Sprawozdania z akcji stypendialnej z lat 1950, sygn. 2 Sprawy finansowe z lat 1948-1951, sygn. 3-6 Spis roboczy akt osobowych stypendystów z lat 1948-1951, 48 j. Number of units in the group: 54
12/299/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów RP Oddział Powiatowy w Gliwicach 1948-1951 0 Unroll
Sprawy organizacyjne z lat 1948-1951, sygn. 1-3 Rejestr członków z lat 1950-1951, sygn. 4 Dziennik Główny z lat 1950-1951, sygn. 5 Spis roboczy akt osobowych stypendystów z lat 1948-1951, 23 j. Number of units in the group: 28
12/300/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów RP Oddział Grodzki w Gliwicach 1949-1951 0 Unroll
Sprawy organizacyjne z lat 1949-1951, sygn. 1-2 Number of units in the group: 2
12/301/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów RP Oddział Grodzki w Katowicach 1946-1951 0 Unroll
Sprawy organizacyjne z lat 1946-1951, sygn. 1-3 Rejestr członków z lat 1947-1949, sygn. 4-5 Sprawy finansowe z lat 1950-1951, sygn. 6 Spis roboczy akt osobowych stypendystów z lat 1946-1951, 91 j. Number of units in the group: 97
12/302/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów RP Oddział Powiatowy w Lublińcu 1951 0 Unroll
Protokół likwidacji Oddziału z lat 1951, sygn. 1 Spis roboczy akt osobowych stypendystów z roku 1951, 20 j. Number of units in the group: 21
12/303/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów RP Oddział Powiatowy w Pszczynie 1950-1951 0 Unroll
Protokół likwidacji z lat 1951, sygn. 1 Sprawy finansowe z lat 1950-1951, sygn. 2 Number of units in the group: 2
12/304/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów RP Oddział Powiatowy w Rybniku 1947-1951 0 Unroll
Sprawy organizacyjne z lat 1947-1951, sygn. 1-2 Rejestr członków z lat 1949-1950, sygn. 3 Sprawozdania z działalności kół przyzakładowych z lat 1950, sygn. 4 Sprawy finansowe z lat 1947-1951, sygn. 5 Spis roboczy akt osobowych stypendystów z lat 1947-1951, 36 j. Number of units in the group: 41
12/305/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów RP Oddział Grodzki w Sosnowcu 1948-1951 0 Unroll
Sprawy organizacyjne z lat 1949-1950, sygn. 1-2 Sprawy finansowe z lat 1949-1950, sygn. 3 Number of units in the group: 3
12/306/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów RP Oddział Powiatowy wTarnowskich Górach 1949-1951 0 Unroll
Sprawy organizacyjne z lat 1951, sygn. 1 Sprawy finansowe z lat 1949-1951, sygn. 2-3 Number of units in the group: 3
12/307/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów RP Oddział Grodzki w Zabrzu 1947-1951 0 Unroll
Sprawy organizacyjne z lat 1950-1951, sygn. 1-2 Rejestry członków z lat 1949-1951, sygn. 3 Sprawy finansowe z lat 1947-1951, sygn. 4-5 Spis roboczy akt osobowych stypendystów z lat 1947-1951, 101 j. Number of units in the group: 106
12/308/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów RP Oddział Powiatowy w Zawierciu 1951 0 Unroll
Sprawy organizacyjne z lat 1951, sygn. 1 Number of units in the group: 1
Showing 281 to 300 of 2,923 entries.