Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
12/650/0 Zbiór dokumentów byłego Archiwum Miejskiego miasta Bytomia 1477-1951 0 Unroll
Dokumenty pergaminowe, z lat 1506-1703, sygn. 1-5 Władze zwierzchnie - cesarz (król czeski), Trybunał Apelacyjny w Pradze, Wyższy Urząd we Wrocławiu, panowie zwierzchni ziemi bytomskiej, z lat 1498-1873, sygn. 5-2250 Starosta i sąd ziemski bytomski, z lat 1477-1742, sygn. 2251-4563 Burmistrz i rada miasta Bytomia, z lat 1532-1937, sygn. 4564-5361 Wójt i ława miejska (organ sądowniczy w mieście), z lat 1500-1723, sygn. 5362-5741 Cechy rzemieślnicze, z lat 1569-1936, sygn. 5742--5874 Kościół, z lat 1608-1830, sygn. 5875-5909 Zakłady przemysłowe (kopalnie, kuźnice, składy soli - solarnie), z lat 1608-1950, sygn. 5910-5935 Żydzi, z lat 1602-1938, sygn. 5936-5948 Korespondencja osób prywatnych, z lat 1555-1889, sygn. 5949-5982 Pozostałości aktowe zebrane przez różne osoby i instytucje, a przekazane do Archiwum Miejskiego, z lat 1652-1947, sygn. 5983-6050, 6050a Dawne inwentarze i regesty dokumentów archiwalnych, z lat 1880-1951, sygn. 6051-6067 Number of units in the group: 6068
12/651/0 Akta gminy Bobrek - Karb 1886-1946 0 Unroll
Referat Administracyjny: księgi posiedzeń Rady Gminnej, protokolarze, sprawy gruntowe, podatkowe, budowlane, finansowe, sprawy spółki mieszkaniowej, kanalizacja, budżet, sprawy procesowe z lat 1886-1944, sygn. 1-23, 17a Number of units in the group: 35
12/652/0 Akta gminy Miechowice 1853-1944 [1945-1951] 0 Unroll
Sprawy zarządu gminy: księga protokołów, materiały wyborcze, sprawy personalne , finansowe, policyjne, statutowe, zarządzenia, kasa pożyczkowa, sprawy gruntowe NSDAP, sprawy graniczne z lat 1862-1932, sygn. 1-102 Związki: hodowców i ogrodników, Deutsche Arbeitsfront, z lat 1898-1944, sygn. 103-128, brak sygn. 125 Statystyka i sprawy rzemieślnicze i gospodarcze: statystyka finansowa, budżety, sprawy rzemiosła, izba rolna, jarmarki, sprawy rolnictwa z lat 1898-1944, sygn. 129-167, 143a, 144a, 145a, 147a-h, 148a, 149a, 151a, 152a-b, 153a, 154a, 155a, 157a Komisje i sprawy budowlane: komisja rolna, sprawy zaopatrzenia w wodę, policja budowlana, budowa placów gier i boisk, komisja budowlana (księgi protokołów), z lat 1854-1934, sygn. 168-185 Rozbudowa ulic: dane dotyczące rozbudowy poszczególnych ulic, linia tramwajowa z lat 1853-1938, sygn. 186-201 Sprawy instalacji elektrycznych i gaz: komisja świetlna, protokoły z lat 1906-1932, sygn. 202-208 Choroby ludzi i bydła: komisja zdrowotna, szczepienia ochronne, walka z alkoholizmem, kontrola weterynaryjna, z lat 1894-1935, sygn. 209-221 Bezrobocie, spisy ludności, prasa: walka z bezrobociem, cudzoziemcy, opieka nad chorymi, wykaz uchodźców, wycinki prasowe, obwieszczenia z lat 1895-1932, sygn. 222-243 Odznaczenia: wykazy odznaczonych z lat 1902-1927, sygn. 244 Sprawy straży pożarnej: księga protokołów, sprawy budowlane, związek straży pożarnych z lat 1877-1933, sygn. 245-260 Ubezpieczenia: od inwalidztwa i starości z lat 1906-1930, sygn. 261-263 Sprawy szkolne: szkolnictwo powszechne, specjalne, klasztory, sprawy kościelne, z lat 1903-1931, sygn. 264-280 Sprawy socjalne: wczasy, opieka socjalna, zbiórki, sygn. 281-284 Sprawy szkół zawodowych: protokoły, budżety, programy nauczania, założenie szkoły górniczej z lat 1922-1931, sygn. 285-300 Odszkodowania za straty w wyniku rozruchów z lat 1920-1924, sygn. 301 Kasa Oszczędności i Pożyczek w Miechowicach z lat 1927-19937, sygn. 302 Spółka budowlana w Miechowicach: bilanse z lat 1937-1941, sygn. 303-307 Zarząd Szkolny: szkoły katolickie, szkoła powszechna, materiały statystyczne i budowlane obiektów szkolnych, biblioteka szkolna, kasa oszczędności, eksploatacja budynków szkolnych, sprawy personalne, wykaz uczniów, plan Miechowic z lat 187-1937, sygn. 308-381, brak sygn. 381 Spis roboczy akt personalnych, 55 j. spis roboczy 27 j. Number of units in the group: 481
12/653/0 Akta gminy Szombierki 1825-1945 0 Unroll
Ustrój: księga protokołów, ruch ludności, partie i organizacje polityczne, sprawy graniczne, sprawozdania statystyczne, personalne, normatywy, biurowość, sprawy urzędników, materiały wyborcze, sprawy gospodarcze z lat 1875-1945, 1-110 Organizacja wewnętrzna: sprawy policyjne, straż pożarna z lat 1858-1944, sygn. 111-148 Administracja szkolna: sprawy kadrowe, budowlane, organizacje szkolne, statystyka, zajęcia pozaszkolne z lat 1825-1944, sygn. 149-187 Kultura: życie muzyczne, radio, biblioteki, imprezy, budownictwo, sprawy kościelne z lat 1887-1943, sygn. 188-193 Opieka społeczna i opieka nad młodocianymi: zapomogi, renty, wczasy z lat 1915-1941, sygn. 194-201 Zdrowie publiczne i kultura fizyczna: lekarze, apteki z lat 1884-1934, sygn. 202-223 Rozwój gospodarczy: rolnictwo, hodowla, statystyka finansowa, rzemiosło, zaopatrzenie w elektryczność z lat 1879-1944, sygn. 224-249 Finanse i podatki: bilanse z lat 1886-1944, sygn. 250-280 Procesy: obywateli przeciwko gminie z lat 1921-1937, sygn. 281-292 Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa: księga protokołów, sprawozdania pokontrolne, spis członków z lat 1908-1945, sygn. 293-295 Sprawy budowlane: elektrownia, łaźnia przy Kopalni "Szombierki" z lat 1883-1942, sygn. 296-315 Spis roboczy akt osobowych z XIX-XX wieku, 17 j. Number of units in the group: 357
12/654/0 vacat - Okręg Urzędowy Bobrek, Górny Śląsk - włączony do zespołu nr 12/651 - Akta gminy Bobrek - Karb 0 Unroll
Number of units in the group: 0
12/655/0 vacat - Pruski Państwowy Urząd Budownictwa Nadziemnego w Bytomiu - włączony do zbioru nr 12/116, w 2004 roku po likwidacji zbioru, włączony do zespołu nr 12/2159 - Urząd Budownictwa Nadziemnego w Bytomiu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
12/656/0 Państwowy Urząd Zdrowia dla miasta i powiatu bytomskiego 1935-1943 0 Unroll
Sprawy kastracji z lat 1935-1943, sygn. 1-11 Sprawy dotyczące zaświadczeń o stanie zdrowia przed zawarciem małżeństwa z lat 1936-1941, sygn. 12-13 Number of units in the group: 13
12/657/0 Liga Morska i Kolonialna, Obwód Miejski w Chorzowie [1928] 1934-1939 0 Unroll
Obwód Miejski w Chorzowie z lat [1928] 1936-1939, sygn. 1-3 Oddział Chorzów - Centrum z lat 1943-1936, sygn. 4 Oddział Chorzów - Klimzowiec z lat 1936-1939,sygn. 5-8 Number of units in the group: 8
12/658/0 Katolicka Szkoła Powszechna III w Miechowicach 1910-1945 0 Unroll
Zarządzenia władz, ewidencja uczniów, życiorysy uczniów, obrona przeciwlotnicza z lat 1910-1945, sygn. 1-29 Number of units in the group: 29
12/659/0 Polski Związek Zachodni Obwód Bytom 1945-1950 0 Unroll
Sprawy organizacyjne: protokoły zebrań, sprawozdania, sprawy organizacyjne poszczególnych kół z lat 1945-1949, sygn. 1-5 Sprawy członkowskie: wykazy wydanych legitymacji, deklaracje z lat 1945-1950, sygn. 6-9 Sprawy narodowościowo-polityczne: weryfikacja, wnioski personalne z lat 1945-1950, sygn. 10-13, brak sygn. 12 Propaganda z lat 1945-1947, sygn. 14 Number of units in the group: 18
12/660/0 Związek Polskich Artystów Plastyków Oddział w Bytomiu 1956-1983 0 Unroll
Number of units in the group: 12
12/661/0 Zarząd Policji w Królewskiej Hucie [1841] 1869-1922 [1926] 0 Unroll
Sprawy ogólne: przepisy w sprawach policyjnych, sprawy meldunkowe z lat 1855-1921, sygn. 1-20 Sprawy bezpieczeństwa: polityczne rozruchy, nadzór nad stowarzyszeniami, cenzura, sprawy wyznaniowe, kontrola zakładów przemysłowych, ochrona przeciwpożarowa z lat 1858-1922, sygn. 21-130, 45a Sprawy obyczajowe i porządku publicznego: przepisy o współdziałaniu z policją innych krajów z lat 1855-1922, sygn. 131-146 Sprawy cudzoziemców i paszportowe: emigracje, naturalizacja, wydawanie paszportów z lat 1868-1924, sygn. 147-181 Sprawy gospodarcze: nadzór nad handlem, rzemiosłem, zatrudnieniem służby z lat 1867-1926, sygn. 182-224 Sprawy sanitarne: lekarze, położne, apteki, kontrola artykułów żywnościowych, zwalczanie pijaństwa, walka z gruźlicą, obdukcje zwłok z lat 1867-1926, sygn. 225-257 Sprawy weterynaryjne: nadzór weterynaryjny nad hodowlą i handlem zwierzętami z lat 1869-1922, sygn. 58-274 Sprawy gruntowe i leśne, łowiectwo: służba leśna, ochrona roślin z lat 1857-1924, sygn. 275-283 Prawy kolejnictwa i drogowe: bezpieczeństwo na drogach i kolei z lat 1841-1923, sygn. 284-309 Number of units in the group: 312
12/662/0 Dyrekcja Policji w Chorzowie [1869] 1922-1939 0 Unroll
Referat Ogólny: uroczystości, odznaczenia, sprawy personalne z lat 1922-1939, sygn. 1-10 Referat Bezpieczeństwa: przepisy normatywne, wykazy dzieci uczęszczających do szkół niemieckich, sprawozdania sytuacyjne, nadzór nad związkami zawodowymi, stowarzyszeniami, zebrania, wiece, konfiskata broni, sprawy graniczne z lat 1883-1939, sygn. 11-79 Referat Legitymacyjny: spisy obcokrajowców, paszporty, emigracje, sprawozdania z lat 1927-1939, sygn. 80-93 Referat Gospodarczy: nadzór nad rzemiosłem, handlem, wyszynkiem alkoholu z lat 1869-1939, sygn. 94-171 Referat Wojskowy: pobór do wojska z lat 1928-1939, sygn. 172-186 Referat Karno-Administracyjny: doniesienia karne z lat 1927-1939, sygn. 187-189 Referat Sanitarny: przepisy, wykazy personalne lekarskiego i pomocniczego, walka z chorobami zakaźnymi z lat 1880-1939, sygn. 190-219 Spis zdawczo-odbiorczy, Korespondencja i raporty sytuacyjne z lat 1926-1939, sygn. 220-225 Number of units in the group: 225
12/663/0 Urząd Skarbowy Bytom [1869] 1919-1945 0 Unroll
Organizacja urzędów skarbowych z lat 1922-1945, sygn. 1-20 Rozporządzenia z lat 1924-1944, sygn. 21-34 Rozporządzenia ogólne i zarządzenia z lat 1927-1945, sygn. 35-78 Zawiadomienia specjalne: dotyczące przedsiębiorstw i zmian personalnych z lat 1931-1944, sygn. 79-84 Archiwum prasowe: wycinki prasowe, sprawy archiwalne z lat 1929-1943, sygn. 85-96 Kontrola zakładów z lat 1929-1944, sygn. 97-147 Sprawy personalne i organizacyjne z lat 1920-1945, sygn. 148-203 Rachunkowość z lat 1923-1944, sygn. 204-227 Ubezpieczenia z lat 1932-1944, sygn. 228-229 Podatki z lat 1922-1942, sygn. 230-236 Statystyka z lat 1940-1944, sygn. 237-241 Podatek dochodowy i korporacyjny z lat 1921-1945, sygn. 242-261 Podatek spadkowy z lat 1926-1944, sygn. 262-264 Podatek przemysłowy z lat 1925-1944, sygn. 265-270 Podatek gruntowy z lat 1920-1945, sygn. 271-275 Ucieczka kapitałów (podatki): odpisy zarządzeń, podatek kapitałowy z lat 1919-1944, sygn. 276-280 Podatek samochodowy z lat 1922-1944, sygn. 281-284 Podatek do wynagrodzenia z lat 1929-1941, sygn. 285-288 Podatek obrotowy z lat 1929-1939, sygn. 289-295 Podatek majątkowy z lat 1926-1942, sygn. 296-301 Podatki różne z lat 1922-1944, sygn. 302-316 Spis urzędów stanu cywilnego z lat 1939-1944, sygn. 317-326 Spisy robocze akt osobowych z lat 1869-1944, 2244 j. Number of units in the group: 2572
12/664/0 Urząd Skarbowy w Chorzowie 1941-1944 0 Unroll
Wykaz wymiaru podatku rzemieślniczego z lat 1941-1943, sygn. 1-18 Lista podatku dochodowego z lat 1944, sygn. 19 Lista środków prawnych z lat 1942-1944, sygn. 20-22 Lista nadzoru z lat 1941-1944, sygn. 23-49 Number of units in the group: 49
12/665/0 Urząd Skarbowy Chorzów Batory 1939-1945 0 Unroll
Spis akt podatników, którzy prowadzili swe zakłady do 1945 roku.: zaświadczenia podatkowe, kwity wpłaconych sum z lat 1939-1945, sygn. 1-31 Number of units in the group: 31
12/666/0 Powiatowy Inspektorat Szkolny w Bytomiu [1845] 1879-1941 0 Unroll
Ogólne sprawy szkolne z lat 1879-1939, sygn. 1-5 Szkoły i placówki opiekuńcze z lat 1845-1938, sygn. 6-10, 10a Akta personalne nauczycieli z lat 1883-1941, sygn. 11-18 Number of units in the group: 19
12/667/0 Powiatowy Inspektorat Szkolny w Królewskiej Hucie II [1873] 1904-1922 0 Unroll
Organizacja inspektoratu szkolnego z lat 1894-1921, sygn. 1-2 Organizacja szkolnictwa z lat 1896-1921, sygn. 3-6 Młodzież polska w szkołach z lat 1900-1922, sygn. 7-8 Finansowanie szkół z lat 1894-1921, sygn. 9-13 Metodyka nauczania - dokształcanie nauczycieli z lat 1897-1921, sygn. 14-18 Programy nauczania z lat 1897-1922, sygn. 19-29 Akcja wakacyjna z lat 1896-1921, sygn. 30-32 Higiena szkolna z lat 1900-1921, sygn. 33-34 Oświata pozaszkolna z lat 1901-1920, sygn. 35-37 Sprawy indywidualnych szkół z lat 1903-1922, sygn. 38-58 Sprawy osobowe nauczycieli ogólne z lat 1895-1921, sygn. 59-68 Akta personalne nauczycieli z lat 1873-1922, sygn. 69-178 Number of units in the group: 178
12/668/0 Urząd Katastralny w Bytomiu [1850, 1864] 1865-1944 0 Unroll
Wykazy map i planów. Organizacja z lat 1865-1941, sygn. 1-3 Wykazy podatku gruntowego i budynkowego: obszar miasta Bytomia, dóbr Górecko, grunt szpitala św. Ducha, Nowy Dwór, dobra i wieś Rozbark, Czarny Las, dobra i wieś Bobrek, Łagiewniki, Miechowice, przysiółek Karb, dobra i wieś Szombierki z lat 1864-1942, sygn. 4-60 Zmiany właścicieli budynków i nieruchomości z lat 1873-1942, sygn. 61-193 Obrót nieruchomościami z lat 1896-1928, sygn. 194-198 Pomiar, ewidencja i szacunek gruntów z lat 1850, 1893-1944, sygn. 199-212 Zezwolenia budowlane i zmiany w stanie budynków z lat 1892-1941, sygn. 213-238 Number of units in the group: 485
12/669/0 Urząd Opieki nad Inwalidami Wojennymi w powiecie bytomskim 1915-1922 0 Unroll
Akta dotyczące opieki nad inwalidami wojennymi z lat 1915-1922, sygn. 1-53 Number of units in the group: 53
Showing 641 to 660 of 2,935 entries.