Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
12/992/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ząbkowicach [1954] 1962-1966 0 Unroll
Number of units in the group: 58
12/993/0 Urząd Powiatowy w Będzinie [1945] 1973-1976 0 Unroll
Number of units in the group: 278
12/994/0 Sąd Pokoju w Będzinie [1916] 1917-1928 0 Unroll
Number of units in the group: 47
12/995/0 Sąd Grodzki w Będzinie [1789] 1918-1939 [1949] 0 Unroll
Akta spraw karnych: sprawy o rozbój, wypadki drogowe, oszustwo na szkodę firm, grabież, słowne i czynne znieważenie funkcjonariuszy w czasie służby z lat 1936-1939, sygn. 1-136 Akta spraw cywilnych: sprawy o alimenty, działy gruntów, przywrócenie zakłóconego posiadania z lat 1929-1939, sygn. 137-540 Akta spraw niespornych: roszczenia pieniężne z lat 1929-1939, sygn. 541-644 Akta spraw opiekuńczych: sprawy o ustanowienie opieki nad nieletnimi i ubezwłasnowolnionymi z lat 1932-1939, sygn. 645-673 Repertoria spraw karnych z lat 1929-1939, sygn. 674-685 Repertoria spraw cywilnych z lat 1929-1938, sygn. 686-696 Skorowidze do repertoriów spraw karnych z lat 1929-1938, sygn. 697-707 Skorowidze do repertoriów spraw cywilnych z lat 1929-1938, sygn. 708-714 Number of units in the group: 1489
12/996/0 Sąd Obwodowy w Będzinie 1939-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 236
12/997/0 vacat - Zbiór materiałów ulotnych Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Będzinie - włączony do zbioru nr 12/179 - Zbiór materiałów ulotnych 0 Unroll
Number of units in the group: 0
12/998/0 Sąd Grodzki w Będzinie [1933] 1945-1950 [1951] 0 Unroll
Number of units in the group: 2607
12/999/0 Gminna Rada Narodowa w Gołonogu 1953-1954 0 Unroll
Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat ogólnoadministracyjny: protokoły posiedzeń Prezydium z lat 1953-1954, sygn. 1-2 Number of units in the group: 2
12/1000/0 Prezydium Rady Narodowej Osiedla Gołonóg [1955] 1957-1960 0 Unroll
Number of units in the group: 9
12/1001/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ujejscu 1955-1965 0 Unroll
Number of units in the group: 22
12/1002/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wojkowicach Kościelnych 1955-1964 0 Unroll
Number of units in the group: 14
12/1003/0 Dąbrowska Fabryka Obrabiarek im. S. Krzynówka w Dąbrowie Górniczej 1912, 1930-2014 0 Unroll
Number of units in the group: 2982
12/1004/0 Centralny Zarząd Przemysłu Szklarskiego w Sosnowcu [1945] 1950-1958 [1959] 0 Unroll
Dyrektor: zarządzenia, referaty z lat 1950-1958, sygn. 1-16 Rada Techniczno-Ekonomiczna: protokół posiedzenia z lat 1957, sygn. 17 Dział Organizacji: schematy organizacyjne, kontrole z lat 1949-1958, sygn. 18-101 Dział Planowania: plany, sprawozdania z lat 1950-1959, sygn. 102-125 Dział Zatrudnienia i Płac: plany, sprawozdania z lat 1949-1957, sygn. 126-143 Dział Kadr: układy zbiorowe, bilanse kadr z lat 1949-1958, sygn. 144-163 Dział Finansowo-Księgowy: bilanse, plany, kontrole z lat 1950-1959, sygn. 164-352 Dział Zaopatrzenia: okólniki, plany z lat 1953-1955, sygn. 353-355 Dział Zbytu i Transportu: okólniki, plan z lat 1953-1954, sygn. 356-357 Dział Technologiczno-Produkcyjny: plany, sprawozdania, kontrole z lat 19501-1959, sygn. 358-373 Dział Mechaniczno-Energetyczny: okólniki, plany z lat 1952-1957, sygn. 374-376 Dział Inwestycji: plany, sprawozdania z lat 1945-1959, sygn. 377-476 Inspektor BHP: plany, sprawozdania z lat 1950-1959, sygn. 477-509 Główny Inspektor Kontroli: plany, sprawozdania, kontrole z lat 1949-1953, sygn. 510-682 Branżowa Komisja Norm Pracy: regulamin, protokoły posiedzeń z lat 1948-1956, sygn. 683-687 Centralna Komisja Wynalazczości: protokoły posiedzeń z lat 1951-1956, sygn. 688-693 Number of units in the group: 695
12/1005/0 Huta im. F. Dzierżyńskiego w Dąbrowie Górniczej [1848] 1945-1989 [2004] 0 Unroll
Number of units in the group: 1249
12/1006/0 Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Wanda" w Sosnowcu 1945-1981 0 Unroll
Number of units in the group: 985
12/1007/0 Gminna Rada Narodowa w Strzemieszycach Wielkich 1951-1954 0 Unroll
Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat ogólnoorganizacyjny: protokoły sesji gminnej rady narodowej, protokoły posiedzeń prezydium z lat 1951-1954, sygn. 1-7 Number of units in the group: 8
12/1008/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Strzemieszycach Wielkich 1955-1973 [1974] 0 Unroll
Number of units in the group: 48
12/1009/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bobrownikach 1961-1972 [1973] 0 Unroll
Number of units in the group: 51
12/1010/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dobieszowicach 1955-1972 [1973] 0 Unroll
Number of units in the group: 65
12/1011/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rogoźniku 1954-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 58
Showing 981 to 1,000 of 2,935 entries.