Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
12/1012/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sączowie 1955-1972 [1973] 0 Unroll
Number of units in the group: 47
12/1013/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strzemieszycach Małych 1955-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 35
12/1014/0 Sąd Grodzki w Zawierciu [1941] 1945-1950 [2008] 0 Unroll
Number of units in the group: 1686
12/1015/0 Powiatowe Archiwum Państwowe w Będzinie [1928] 1951-1975 [1979] 0 Unroll
Number of units in the group: 495
12/1016/0 Powiatowe Archiwum Państwowe w Zawierciu 1950-1962 0 Unroll
Zarządzanie z lat 1950-1960, sygn. 1-7 Gromadzenie i opracowanie państwowego zasobu archiwalnego z lat 1951-1962, sygn. 8-20 Nadzór nad narastającym zasobem archiwalnym z lat 1951-1958, sygn. 21-35 Wykorzystanie materiałów archiwalnych z lat 1952-1957, sygn. 36-38 Number of units in the group: 38
12/1017/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Grodźcu 1868-1915 0 Unroll
Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1868-1915, sygn. 1-48 Alegata z lat 1868, 1969, 1872-1915, sygn. 49-94 Number of units in the group: 94
12/1018/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Ogrodzieńcu 1808-1941 0 Unroll
Księgi urodzeń, z lat 1808-1825, sygn. 2/1, 2/4, 2/7, 2/10, 2/13, 2/16, 2/19, 2/22, 2/24, 2/27, 2/30, 2/33, 2/36, 2/39, 2/42, 2/45, 2/48, 2/51, 2/54, 2/57, 2/60, 2/64, 2/68, 2/72, 2/76, 2/80, 2/84 Księgi zapowiedzi, z lat 1816, 1819-1825, sygn. 2/61, 2/65, 2/69, 2/73, 2/77, 2/81, 2/85 Księgi małżeństw, z lat 1808-1825, sygn. 2/2, 2/5, 2/8, 2/11, 2/14, 2/17, 2/20, 2/23, 2/25, 2/28, 2/31, 2/34, 2/37, 2/40, 2/43, 2/46, 2/49, 2/52, 2/55, 2/58, 2/62, 2/66, 2/70, 2/74, 2/78, 2/82, 2/86 Księgi zgonów, z lat 1808-1825, sygn. 2/3, 2/6, 2/9, 2/12, 2/15, 2/18, 2/21, 2/26, 2/29, 2/32, 2/35, 2/38, 2/41, 2/44, 2/47, 2/50, 2/53, 2/56, 2/59, 2/63, 2/67, 2/71, 2/75, 2/79, 2/83, 2/87 Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów, z lat 1826-1855, sygn. 2/88-2/117 Alegata, z lat 1824, 1826-1832, 1834-1836, 1838-1844, 1846-1852, 1854-1909, 1911, 1913-1914, 1916-1941, sygn. 2/118-2/226 Duplikaty księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1856-1884, sygn. 6/1-6/29 Księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1885-1915, sygn. 1/30-1/60 Number of units in the group: 286
12/1019/0 Akta Notariusza Stefana Gawędzkiego w Zawierciu 1903-1909 0 Unroll
Akta notarialne z lat 1903-1909, sygn. 1-24 Repertoria z lat 1903-1909, sygn. 25-32 Skorowidze z lat 1903-1909, sygn. 33-39 Number of units in the group: 39
12/1020/0 Akta Notariusza Antoniego Winnickiego w Zawierciu 1909-1914 0 Unroll
Akta notarialne z lat 1909-1914, sygn. 1-26 Repertoria z lat 1909-1914, sygn. 27-32 Skorowidze z lat 1910-1914, sygn. 33-37 Number of units in the group: 37
12/1021/0 Zakłady Elektrochemiczne "Ząbkowice" w Ząbkowicach [1944] 1945-1994 0 Unroll
Number of units in the group: 292
12/1022/0 Gminna Rada Narodowa w Siewierzu 1945-1954 0 Unroll
Number of units in the group: 155
12/1023/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Będzinie 1945-1950 0 Unroll
Zarząd Miejski: Oddział Organizacyjny: statuty, regulaminy, protokoły posiedzeń kolegium Zarządu Miejskiego, sprawozdania, plakaty z lat 1945-1950, sygn. 1-41 Oddział Planowania: plan i sprawozdania inwestycyjne z lat 1948-1950, sygn. 42-44 Oddział Finansów: budżety, sprawozdania rachunkowe, plany z lat 1945-1950, sygn. 45-64 Oddział Techniczny: sprawozdania z gospodarki drogowej z lat 1947-1950, sygn. 65-66 Urząd Stanu Cywilnego: wykazy akt stanu cywilnego, sprawozdania z kontroli z lat 1945-1950, sygn. 67-69 Miejska Rada Narodowa: Sesje Rady: protokoły sesji z lat 1945-1950, sygn. 70-75 Posiedzenia prezydium Rady: protokoły posiedzeń z lat 1945-1949, sygn. 76-81 Sprawozdania: sprawozdania z działalności Rady i prezydium Rady z lat 1945-1949, sygn. 82-84 Działalność komisji: protokoły, sprawozdania z lat 1945, 1949, sygn. 85-86 Number of units in the group: 102
12/1024/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Będzinie 1950-1973 0 Unroll
Number of units in the group: 767
12/1025/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Grodźcu [1948] 1951-1973 0 Unroll
Number of units in the group: 84
12/1026/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łagiszy [1960] 1968-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 42
12/1027/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Siewierzu [1954] 1962-1972 [1974] 0 Unroll
Number of units in the group: 431
12/1028/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brudzowicach 1958-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 85
12/1029/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niwkach 1954-1962 0 Unroll
Number of units in the group: 53
12/1030/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sulikowie 1954-1961 0 Unroll
Number of units in the group: 43
12/1031/0 Urząd Gminy w Wysokiej 1972-1974 0 Unroll
Number of units in the group: 26
Showing 1,001 to 1,020 of 2,935 entries.