Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
24/221/14 Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry w Sandomierzu 1914 - 1948 0 Unroll
Number of units in the group: 46
24/221/15 Towarzystwo Biblioteki Publicznej i Czytelni im. Jana Długosza w Sandomierzu 1909 - 1918 0 Unroll
Number of units in the group: 1
24/221/16 Komitet Obywatelski na powiat sandomierski 1915 - 1917 0 Unroll
Number of units in the group: 3
24/221/17 Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego Ziemi Sandomierskiej 1917 - 1936 0 Unroll
Number of units in the group: 1
24/221/18 Żydowska Rada Starszych w Sandomierzu 1941 0 Unroll
Number of units in the group: 1
24/221/19 Komitet Budowy Pomnika Bojownikom o Niepodległość w Sandomierzu 1946 0 Unroll
Number of units in the group: 1
24/221/20 Społeczny Komitet Ocalenia Diecezji Sandomierskiej 1981 0 Unroll
Number of units in the group: 1
24/221/21 Fundacja dla zubożałej szlachty im. Peregryna Lanckorońskiego w Rożkach 1839 - 1906 0 Unroll
Number of units in the group: 1
24/221/22 Akta dóbr Koprzywnica 1870 0 Unroll
Number of units in the group: 1
24/221/23 Akta wsi nieruchomości ziemskiej Faliszowice 1790 0 Unroll
Number of units in the group: 1
24/221/24 Zbiór zdjęć kadry oficerskiej 2 Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu 1936 0 Unroll
Number of units in the group: 18
24/221/25 Rozkazy i mapy sztabowe Inspektoratu Sandomierskiego Armii Krajowej 1942 - 1944 0 Unroll
Number of units in the group: 11
24/221/26 Oddział Urzędu Walki z Lichwą i Spekulacją w Radomiu Poddodział w Sandomierzu 1920 - 1921 0 Unroll
Number of units in the group: 4
24/221/27 Księga kontraktów sandomierskich 1698 - 1701 0 Unroll
Number of units in the group: 1
24/222/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Staszowie 1954-1975 0 Unroll
Wydział Organizacyjno-Prawny z lat 1954-1975: sygn. 1-378: protokoły z sesji PPRN, spotkania posłów i radnych z wyborcami, Rada Seniorów, zespoły radnych, protokoły z posiedzeń komisji, protokoły z posiedzeń Prezydium, zarządzenia, sprawy organizacyjne Urzędu Powiatowego, podział terytorialny, sprawozdawczość i statystyka, skargi i wnioski, kontrole zewnętrzne i wewnętrzne; Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego z lat 1954-1975, sygn. 379-573: kolegium PKPG, plany i sprawozdania, wieloletnie i roczne, analizy ekonomiczne, sprawy inwestycji, wizytacje gospodarcze powiatu, bilanse siły roboczej, dochody i wydatki ludności, okresowe oceny sytuacji gospodarczej, problemowe opracowania monograficzne, inwentaryzacja gospodarcza powiatu, skargi i wnioski, kontrole; Wydział Finansowy z lat 1954-1975, sygn. 574-782: sprawozdania opisowe i statystyczne z wykonania budżetu, budżety jednostkowe i zbiorcze, analizy budżetu, bilanse zbiorcze powiatu, planowanie dochodów państwowych; Wydział Oświaty i Kultury z lat 1954-1975: projekty organizacyjne szkół i przedszkoli, muzea i biblioteki, miejsca walk i straceń, plany gospodarcze i budżety, kontrole i inspekcje jednostek nadzorowanych; Wydział Spraw Wewnętrznych z lat 1954-1975, sygn. 835-1010: organizacja wydziału, plany pracy i sprawozdania, sprawozdania statystyczne dotyczące stanu i ruchu ludności, nadzór nad organami ewidencji ludności i USC, odtworzenie i ustalenia treści aktów stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, sprawy obywatelstwa, wywłaszczenia, Powiatowa Komenda Straży Pożarnej; Wydział Skupu z lat 1958-1972, sygn. 1011-1134: organizacja Wydziału, zespół koordynacyjny d/s skupu, plany wieloletnie, sprawozdania z obowiązkowych dostaw, kontrole jednostek podległych i nadzorowanych; Wydział Rolnictwa i Leśnictwa z lat 1954-1975, sygn. 1135-1202: plany wieloletnie i roczne, sprawozdania z wykonania planów, budżety wydziału, analiza skarg i wniosków, działalność Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych; Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z lat 1954-1958, sygn. 1203-1207: sprawozdania z wykonania planów wieloletnich, plany roczne, zbiorcze opracowania statystyczne; Wydział Komunikacji z lat 1954-1960, sygn. 1208-1211, 1298-1300: ewidencja dróg lokalnych i mostów, plany roczne i sprawozdania z ich wykonania, kontrole; Wydział Handlu, Przemysłu i Usług z lat 1954-1975, sygn. 1212-1237: narady i konferencje organizowane przez wydział, organizacja wydziału i jednostek podległych, programy rozwoju handlu i rzemiosła, plany roczne i sprawozdania z ich wykonania, analizy ekonomiczne; Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej z lat 1954-1975, sygn. 1238-1267: plany wieloletnie z zakresu zdrowia i opieki społecznej, plany roczne i sprawozdania z ich wykonania, opracowania dotyczące szpitali, ośrodków zdrowia i opieki społecznej, kontrole, budowa szpitala powiatowego; Wydział Zatrudnienia z lat 1966-1967, sygn. 1268-1271: informacje o sytuacji w zatrudnieniu, kontrola wydziału, inspekcje w zakładach pracy; Referat Statystyki z lat 1950-1962, 1973, sygn. 1272-1297: mapy glebowo rolnicze gromad, sprawozdania i zestawienia powiatowe i gromadzkie dotyczące zwierząt gospodarskich, sprawozdania i zestawienia powiatowe powierzchni użytków i zasiewów, spis ludności Dopływ z lat 1959-1972 – 400 j.a. Number of units in the group: 1703
24/223/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzezinach 1954 - 1959 0 Unroll
Protokoły z sesji, posiedzeń komisji, posiedzeń Prezydium, plany pracy, kontrole, zebrania wiejskie, budżety. Number of units in the group: 30
24/224/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Połańcu 1954 - 1969 0 Unroll
Protokoły z sesji, posiedzeń komisji, posiedzeń Prezydium, statystyka rolna, budżety. Number of units in the group: 53
24/225/0 Akta miasta Staszowa 1915, 1927-1950 0 Unroll
Akta do roku 1918:księgi dochodów i wydatków, miasta,; Akta z lat 1927- 1931: księga protokołów z posiedzeń rady miejskiej; akta z lat 1944 – 1950: protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej oraz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, budżet Zarządy Miasta z 1950 r.. Number of units in the group: 8
24/227/0 Sąd Pokoju w Staszowie 1915-1928 0 Unroll
Akta spraw cywilnych dotyczących spraw podziałów majątkowych, o wyjście z niepodzielności. Number of units in the group: 166
24/228/0 Sąd Gminny 4-go Okręgu Powiatu Sandomierskiego 2-go Okręgu Guberni Radomskiej 1900-1913 0 Unroll
Akat spraw cywilnych w sprawie podziałów majatkowych sygn. 1-13 z lat 1900-1913 Number of units in the group: 13
Showing 241 to 260 of 1,296 entries.