Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/565/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Radoszycach 1826-1917 0 Unroll
Księgi UMZ allegata Number of units in the group: 130
21/566/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Skotnikach 1810-1874 0 Unroll
Księgi UMZ allegata Number of units in the group: 126
21/567/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Żeleźnicy 1810-1859 0 Unroll
Księgi UMZ allegata Number of units in the group: 83
21/568/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Białobrzegach 1810-1874 648 Unroll
księgi UMZsygn 1-3,5-65, Księga UZ sygn 4, allegata sygn 5a-24a, 27a-54a, 56a-59a, 61a-65a (sygn 2- allegata wszyte) Number of units in the group: 122
21/569/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Błogich 1810-1874 [1915] 0 Unroll
księgi UMZ i zapowiedzi sygn 1-16, księgi UMZ sygn 17-63, wykazy UMZ za 1915 r.sygn 64, allegata sygn 5a, 7a, 9a-23a, 25a-42a, 44a-50a, 52a-56a, 59a-60a, 62a (w sygn 2 allegata wszyte) Number of units in the group: 114
21/570/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Białaczowie 1810-1874 822 Unroll
księgi UMZsygn 1-5, 16-64 księgi UMZ i zapowiedzi sygn 6-15, allegata 1a-2a, 4a-6a, 8a, 10a-13a, 15a-31a, 33a-36a, 38a, 40a, 42a-43a, 46a-47a, 53a, 60a-61a, 63a Number of units in the group: 145
21/571/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bielinach 1810-1867 [1895] 0 Unroll
księgi UMZ sygn 1, 2, 6-7, 9-49 ksiegi urodzeń i zgonów sygn 2, 4-5, 8, allegata sygn 6a,-8a, 10a, 12a, 14a, 22a-35a, 42a, 50,w sygn 9, 11, 13, 16-18, 21- allegata wszyte Number of units in the group: 70
21/572/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Brudzewicach 1810-1874 0 Unroll
księgi urodzeń sygn 1, 4-7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, księgi małżeństw sygn 5, 8, 11, 14, 17,20, 23, 26, 29,32, 35, 38, 41, 44, 47, księgi zgonów 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, księgi małżeństw i zapowiedzi sygn 2 księgi UMZ i zapowiedzi sygn 49, księgi UMZ sygn 50-97, allegata sygn 1a, 8a, 11a, 14a, 17a, 20a, 23a, 26a, 29a, 32a, 35a, 38a, 41a, 44a, 47a, 49a-97a, w sygn 70-70a od 1847 roku parafia Studzienna (w sygn 5 allegata wszyte) Number of units in the group: 161
21/573/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dąbrowie 1810-1874 0 Unroll
księgi UMZ sygn 2-60, księga urodziń i zgonów sygn 1, allegata sygn 5a-60a (sygn 9a-12a zawierają zapowiedzi) (w sygn 3-4 allegata wszyte) Number of units in the group: 116
21/574/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Drzewicy 1810-1874 0 Unroll
księgi urodzeń sygn 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 30, księgi małżeństw sygn 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 28, 31, księgi zgonów sygn 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 29, 32, księgi UMZ sygn 33-86, allegata sygn 2a, 5a, 8a, 11a, 14a, 17a, 20a, 23a, 26a, 28a, 31a, 33a-36a, 38a-42a, 44a-51a, 53a-73a, 75a-86a Number of units in the group: 147
21/575/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kraśnicy 1810-1874 0 Unroll
księgi UMZsygn 2-40, 42, 66, księga urodzeń i zgonów sygn 1, księga urodzeń sygn 41, allegata sygn 2a-4a, 7a, 9a-14a, 16a-17a, 17b, 18a-25a, 30a, 33a-40a, 43a-45a, 47a-51a, 53a-61a, 63a-66a (w sygn 32, 42, 52- załączniki) (w sygn 5-6, 8 allegata wszyte) Number of units in the group: 116
21/576/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kunicach 1810-1874 0 Unroll
księgi UMZ sygn 1-65, allegata sygn 1a, 4a-9a, 11a-25a, 27a-47a, 49a-51a, 55a,57a, 59a-61a, 63a-64a (w sygn 26 załącznik) Number of units in the group: 118
21/577/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Libiszowie 1810-1874 0 Unroll
księgi UMZ sygn 1-65, allegata sygn (2a-wszyte), 3a-6a, 8a-12a, (13a-14a-wszyte), 15a-21a, 23a-32a, 34a-36a, 39a-55a, 57a, 59a-61a, 63a-64a, Number of units in the group: 123
21/578/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łęgonicach 1810-1868 0 Unroll
księgi UMZ 1-16,18, księga urodzeń sygn 17, allegata 12a-16a ( w sygn. 2-6, 8-10 allegata wszyte, nie numerowane) Number of units in the group: 23
21/579/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Nieznamierowicach 1810-1874 0 Unroll
księgi UMZsygn 1-53, 55-65 księga urodzeń i małżeństw sygn 54, allegata sygn 2a, 4a-7a, 10a-13a, 15a-17a, 21a, 323a, 26a, 28a, 31a-33a, 35a-40a, 42a-43a, 45a, 48a-50a, 51a (w sygn 3, 8-9, 14, 18, 20, 22, 24-25, 27, 29-30, 34- allegata wszyte) Number of units in the group: 97
21/580/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Odrzywole 1810-1874 0 Unroll
księgi UMZ sygn 1-65, allegata sygn 2a,-18a, 26a-33a, 35a-47a, 49a-51a, 53a-65a, sygn 1a - alegata wszyte, sygn 20 -25, 34 - allegata wszyte, Number of units in the group: 120
21/581/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Opocznie 1810-1874 0 Unroll
księgi UMZ sygn 1-2, 11-67 skeiegi UMZ i zapowiedzi sygn 6-10 ,księga urodze n sygn 3 księga mażeństwi zapowiedzi sygn 4 ksiega zgonów sygn 5 allegatasygn 2a, 6a-18a, 18b-65a, 67a Number of units in the group: 129
21/582/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Opocznie 1826-1874 4568 Unroll
księgi UMZ i zapowiedzi sygn 1, księgi urodzeń sygn 2, 7, 17, 26, 30, 35 , 40, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 81, 85, 86, 89, 93,97, 101, 105, 107, 110, 111, 131, księgi małżeństw sygn 3, 15, 20, 27, 31, 36, 41, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74, 78 73, 77, 82, 87, 90, 102, 112, 116, 119, 122, 125, 128, 132, księgi zgonów sygn 4, 16, 21, 28 , 32, 37, 51, 55, 59, 63, 67, 71, 75, 79, 83, 91,95,99, 103,106,109, 113, 117, 120,123, 126, 129, 133księgi UMZ sygn 5-6, 8-14, 18-19, 22-25, 29, 43, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96,100 104, 107, 110, 114, 115, 118, 121, 124, 127, 130, allegata sygn 1a, 3a, 6a, 8a-14a, 18a-19a, 22a-24a, 27a, 29a, 33a-34a, 38a, 41a, 43a-44a, 50a, 52a, 56a, 60a, 64a, 68a, 72a, 76a, 84a, 92a, 99a-100a, 104a, 107a, 110, 114a, 116a, 119a, 122a, 125a, 128a, 132a, Number of units in the group: 179
21/583/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Petrykozach 1810-1874 0 Unroll
księgi UMZ sygn 1-62, allegata sygn 3a, 5a, 7a, 9a-11a, 13a-18a, 21a-27a, 29a, 32a, 34a, 36a-39a, 41a-49a, 53a-54a, 56a, 58a-59a, sygn 4 , 19, 23, 30, 31, 35, allegata wszyte Number of units in the group: 101
21/584/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Skórkowicach 1810-1873 0 Unroll
księgi UMZ sygn 1-60, allegata sygn 1a-11a, 13a-60a Number of units in the group: 125
21/585/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sławnie 1810-1874 0 Unroll
księgi UMZ sygn 1-66, allegata sygn 2a-24a, 26a-56a, 58a-65a (sygn 66 duplikat) Number of units in the group: 128
21/586/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Smardzewicach 1810-1874 0 Unroll
księgi UMZ 1-65, allegata sygn 1a, 5a, 16a-18a, 22a, 24a-32a, 34a-40a, 42a-49a, 52a-63a, 65a, w sygn 3, 4, 6-15, 19-21, 51, allegata wszyte Number of units in the group: 108
21/587/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sołku 1810-1874 0 Unroll
księgi UMZsygn 1-57, allegata sygn 3a, 9a-19a, 21a-24a, 26a-29a, 32a-38a, 40a-43a 45a-51a, 53a-57a, sygn 2, 5, 20, 25 ,to allegata wszyte Number of units in the group: 101
21/588/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sulejowie 1810-1873 0 Unroll
księga urodzeń sygn 1, księga małżeństw sygn 2, księga zgonów sygn 3, księgi UMZ sygn 4-65, allegata sygn 1a , 5a , 7a-28a, 30a, 43a, 45a, 47a-53a, 56a-58a 62a-65a brak sygn 55 Number of units in the group: 118
21/589/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wójcinie 1810-1874 0 Unroll
księgi UMZ sygn 1-61, allegata sygn 8a-61a, 61b Number of units in the group: 116
21/590/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Żarnowie 1810-1896 0 Unroll
księgi UMZsygn 1-62 allegata sygn 1a, 4a-27a, 29a-44a, 46a-62a, Number of units in the group: 123
21/591/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Żarnowie 1826-1873 0 Unroll
księgi UMZsygn 1-5, 7-38, 41-49, 51,księga urodzeń i zgonów sygn 6, księga małżeństw sygn 39, księga urodzeń sygn 40, 52-53, księga zgonów sygn 50, allegata sygn 1a-5a, 7a, 9a-16a, 18a-32a, 35a, 37a, 38a,, 41a-49a, 51a, sygn 7 -załącznik, sygn 17- zał. Protokół, sygn 20b- duplikat UMZ z r 1845, sygn 21b - księga zmarłych z 1826-1846 Number of units in the group: 99
21/592/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gielniowie 1810-1867 0 Unroll
księgi UMZ sygn 2, 8, 10-11, 13, 15-58 księgi urodzeń i zgonów sygn 1, 3-7, .9, 12, 14, allegata sygn 14a, 24a, 26a, 28a, 30a-31a, 34a-47a, 49a-55a, 57a-58a Number of units in the group: 87
21/593/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Klwowie 1810-1874 [1897] 0 Unroll
księgi urodzeń sygn 2, 68, księgi małżeństw sygn 3, 69, księgi zgonów sygn 4, 70, księgi UMZ sygn 1, 5-67, allegata sygn 1a, 5a-8a, 10a-17a, 19a-20a, 23a, 28a-29a, 31a-53a, 66a sygn 68- rejestr Number of units in the group: 112
21/594/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Klwowie 1851-1874 548 Unroll
księgi UMZsygn 1-23allegata sygn 1a-9a sygn 10 allegata wszyte, Number of units in the group: 32
21/595/0 vacat - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Potworowie -przeniesiono do Archiwum Państwowego w Radomiu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/596/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Przysusze 1810-1873 0 Unroll
księgi UMZ sygn 7-66, księga urodzeń sygn 1 , 3, 5 księga małżeństw sygn 2, księga zejść sygn 4, 6 , allegata sygn 6a, 9a, 24a, 36a-66aallegata wszyte to sygn 3, 7-8, 10-15, 17-23, 26-32, 34 Number of units in the group: 101
21/597/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Przysusze 1826-1864, 1866, 1868 1386 Unroll
księgi UMZ sygn 1-42, allegata sygn 16a-26a, 28a-34a, 36a-40a, 42 sygn 1-4, 6-10, 12-15 - allegata wszyte, w sygn 4 allegata nie numerowane Number of units in the group: 66
21/598/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Skrzynnie 1810-1870, 1872 1828 Unroll
księgi UMZsygn 1-3, 7-63, sygn 3 skałda się z 3 ksiąg, księga urodzeń sygn 4, księga małżeństw sygn 5, księga zgonów sygn 6, allegata sygn 3a, 3b, 10a, 11a, 15a-16a, 21a, 26a-27a, 29a, 35a-56a, 58a-61a, 63a, w sygn 7-9, 12-14, 17-20, 22-25, 28, 30-34-allegata wszyte Number of units in the group: 99
21/599/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Skrzyńsku 1810-1873 2569 Unroll
księgi UMZ sygn 1-64, allegata sygn 1a-2a, 6a, 8a, 10a, 14a, 16a, 26a, 30a,-39a, 41a-46a, 54a-64a sygn 4-5, 7, 9, 11-13, 15, 17-21, 25, 27, Number of units in the group: 100
21/600/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Smogorzowie 1810-1873 1584 Unroll
księgi UMZ sygn 1-64, allegata sygn 2a, 4a-16a, 25a, 32a, 39a, 40-41- allegata wszyte, 42a-46a, 48a-50a, 54a-57a, 59a, 61a, 64a Number of units in the group: 96
21/601/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wieniawie - brak zespołu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/602/0 Szkoła Podstawowa w Dębie 1920-1945 0 Unroll
katalogi i księgi ocen szkoły jednoklasowej i dwuklasowej Number of units in the group: 22
21/603/0 Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie 1929-1945 0 Unroll
Protokóły z posiedzeń Rady Pedagogicznej 1929-1938 sygn 1-3 Księga zarządzeń kierownictwa szkoły 1932-1938 sygn 4 Księgi i katalogi ocen 1920-1945 sygn 5-28 Number of units in the group: 28
21/604/0 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opocznie 1917-1950 0 Unroll
akta organizacyjne szkoły, protokoły konferencji, katalogi i dzienniki lekcyjne, dzienniki podawcze Number of units in the group: 77
21/605/0 Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Mariówce Opoczyńskiej 1925-1926 0 Unroll
protokoły z egzaminów dyplomowych i katalogi okresowe Number of units in the group: 32
21/606/0 Państwowe Liceum Ceramiczne w Opocznie 1929-1952 0 Unroll
Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa Dokształcająca w Opocznie - dzienniki lekcyjne, rachunki dot. budowy baraku dla Państwowego Liceum Ceramicznego Państwowe Liceum Ceramiczne w Opocznie - kosztorysy, okólniki, rachunki dot. budowy Number of units in the group: 59
21/607/0 Powiatowy Komitet Budowy Szkoły w Białobrzegach 1932-1935 0 Unroll
plan i dziennik, budowy szkoły Number of units in the group: 2
21/608/0 Pisarz Kancelarii Ziemiańskiej Guberni Radomskiej [1808] 1825-1876 [1890] 4163 Unroll
Rozporządzenia ogólne dotyczące regulacji hipotek, śledztwa różnych osób związanych z powstaniem listopadowym, instrukcje o ustanowieniu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego dla rewizorów skarbowych, przepisy stemplowe, repertoria nieruchomości miasta Kielc, dóbr ziemskich powiatu kieleckiego, powiatu włoszczowskiego, miechowskiego, olkuskiego, pileckiego, stopnickiego, skalbmierskiego, dziennik czynnosci hipotecznych sygn 1-41 Number of units in the group: 41
21/609/0 Bank Ludowy w Końskich 1922-1941 0 Unroll
ksiegi i akta działu organizacyjnego i finansowego Number of units in the group: 91
Showing 631 to 675 of 3,508 entries.