Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/886/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szydłowcu 1955-1975 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy sekretarz KP komisja porozumiewawcza partii i stronnictw politycznych komisja rewizyjna komisja kontroli partyjnej ankiety statystyczne członków i kandydatów reprezentatywne komitety gromadzkie i POP Number of units in the group: 327
21/887/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Włoszczowie 1949-1975 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy sekretarz KP komisja porozumiewawcza partii i stronnictw politycznych komisja rewizyjna komisja kontroli partyjnej ankiety statystyczne członków i kandydatów reprezentatywne komitety gromadzkie i POP Number of units in the group: 472
21/888/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zwoleniu 1955-1975 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy sekretarz KP komisja porozumiewawcza partii i stronnictw politycznych komisja rewizyjna komisja kontroli partyjnej ankiety statystyczne członków i kandydatów reprezentatywne komitety gromadzkie i POP Number of units in the group: 280
21/889/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Częstochowie 1949-1950 0 Unroll
konferencja sprawozdawczo wyborcza posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy Number of units in the group: 11
21/890/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kielcach [1947] 1948-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, komisja rewizyjna, ankiety statystyczne członków i kandydatów, komisja porozumiewawcza partii i stronnictw politycznych, Sekretarz KM, Wydział Organizacyjny, Propagandy, Ekonomiczny, Kadr, komitety zakładowe, reprezentatywne POP akta POP PZPR przy PZZ w Kielcach 1949-1950,1968-1970 sygn 1-2 protokoly z zebrań Number of units in the group: 800
21/891/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Ostrowcu Świętokrzyskim 1949-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy komisja rewizyjna komisja kontroli partyjnej komisja porozumiewawcza partii i stronnictw politycznych wydział Organizacyjny Propagandy Sekretarz KM reprezentatywne POP ankiety statystyczne członków i kandydatów. Number of units in the group: 531
21/892/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Radomiu 1949-1975 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum komisja rewizyjna posiedzenia egzekutywy ankiety statystyczne członków i kandydatów Sekretarz KM Wydział Organizacyjny Propagandy Ekonomiczny reprezentatywne POP Number of units in the group: 414
21/893/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Skarżysku-Kamiennej 1949-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum komisja rewizyjna posiedzenia egzekutywy ankiety statystyczne członków i kandydatów komisja porozumiewawcza partii i stronnictw politycznych Wydział Organizacyjny Propagandy Ekonomiczny Kadr komitety zakladowe reprezentatywne POP komisja kontroli partyjnej Number of units in the group: 345
21/894/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Starachowicach 1952-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy komisja kontroli partyjnej komisja rewizyjna skargi reprezentatywne POP Number of units in the group: 114
21/895/0 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Busku-Zdroju 1974-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy miejsko gminna komisja rewizyjna miejsko gminna komisja kontroli partyjnej reprezentatywne POP Number of units in the group: 98
21/896/0 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chęcinach 1974-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy miejsko gminna komisja rewizyjna miejsko gminna komisja kontroli partyjnej reprezentatywne POP Number of units in the group: 82
21/897/0 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chmielniku 1974-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy miejsko gminna komisja rewizyjna miejsko gminna komisja kontroli partyjnej reprezentatywne POP Number of units in the group: 70
21/898/0 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Działoszycach 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy miejsko gminna komisja rewizyjna miejsko gminna komisja kontroli partyjnej reprezentatywne POP Number of units in the group: 73
21/899/0 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Jędrzejowie 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy miejsko gminna komisja rewizyjna miejsko gminna komisja kontroli partyjnej reprezentatywne POP Number of units in the group: 62
21/900/0 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kazimierzy Wielkiej 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy miejsko gminna komisja rewizyjna miejsko gminna komisja kontroli partyjnej reprezentatywne POP Number of units in the group: 125
21/901/0 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Końskich 1971-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy miejsko gminna komisja rewizyjna miejsko gminna komisja kontroli partyjnej reprezentatywne POP Number of units in the group: 116
21/902/0 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Miechowie 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy miejsko gminna komisja rewizyjna miejsko gminna komisja kontroli partyjnej reprezentatywne POP Number of units in the group: 83
21/903/0 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Pińczowie [1972] 1974-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy miejsko gminna komisja rewizyjna miejsko gminna komisja kontroli partyjnej reprezentatywne POP Number of units in the group: 91
21/904/0 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Skalbmierzu 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy miejsko gminna komisja rewizyjna miejsko gminna komisja kontroli partyjnej reprezentatywne POP Number of units in the group: 81
21/905/0 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Stąporkowie 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy miejsko gminna komisja rewizyjna miejsko gminna komisja kontroli partyjnej reprezentatywne POP Number of units in the group: 157
21/906/0 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Suchedniowie 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy miejsko gminna komisja rewizyjna miejsko gminna komisja kontroli partyjnej reprezentatywne POP Number of units in the group: 72
21/907/0 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Włoszczowie 1975-1988 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy miejsko gminna komisja rewizyjna miejsko gminna komisja kontroli partyjnej reprezentatywne POP Number of units in the group: 93
21/908/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bałtowie 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 33
21/909/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bejscach 1974-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 50
21/910/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bielinach [1972] 1973-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 85
21/911/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bliżynie [1956] 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy gminna komisja rewizyjna ankiety sprawozdawcze reprezentatywne POP Number of units in the group: 102
21/912/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bodzechowie 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 65
21/913/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bodzentynie [1972] 1973-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 74
21/914/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Brodach Iłżeckich 1973-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 45
21/915/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Charsznicy 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 60
21/916/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Czarnocinie 1974-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 46
21/917/0 Akta Komisji Wyborczych z Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa kieleckiego przeprowadzonych w dniu 27 października 1991 roku 1991 0 Unroll
akta Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach; Miejskich Komisji Wyborczych w: Kielcach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach; Komisji Wyborczych Miast i Gmin w: Busku Zdroju, Chęcinach, Chmielniku, Działoszycach, Jędrzejowie, Kazimierzy wielkiej, Końskich, Kunowie, Miechowie, Pińczowie, Sędziszowie, Skalbmierzu, Stąporkowie, Suchedniowie, Wąchocku, Włoszczowie; Gminnej Komisje Wyborcze w: Bałtowie, Bejscach, Bielinach, Bliżynie, Bodzechowie, Bodzentynie, Brodach, Charsznicy, Czarnocinie, Daleszycach, Gnojnie, Górnie, Imielnie, Kijach, Koszycach, Kozłowie, Krasocinie, Książu Wielkim, Łagowie, Łopusznie, Małogoszczu, Masłowie, Michałowie, Miedzianej Górze, Mircu, Mniowie, Morawicy, Nagłowicach, Nowej Słupi, Nowym Korczynie, Oksie, Oleśnicy, Opatowcu, Pacanowie, Pałecznicy, Pawłowie, Piekoszowie, Pierzchnicy, Racławicach, Radoszycach, Rakowie, Rudzie Malenieckiej, Sitkówce-Nowinach, Słaboszowie, Słupi Jędrzejowskiej, Słupi Koneckiej, Smykowie, Sobkowie, Solcu Zdroju, Stopnicy, Strawczynie, Szydłowie, Tuczępach, Waśniowie, Wiślicy, Wodzisławiu, Zagnańsku, Złotej Number of units in the group: 162
21/918/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Daleszycach [1972] 1973-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy posiedzenia gminnej komisji rewizyjnej reprezentatywne POP Number of units in the group: 51
21/919/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gnojnie [1972] 1973 1989 0 Unroll
1. Konferencje 1972, 1977, 1986 1 – 3 Materiały, uchwały 2. Posiedzenia Komitetu Gminnego 1975 – 1989 -4 Protokóły 3. Narady I sekretarzy POP i aktywu partyjnego 1985, 1988 – 1989 -5 Protokóły 4. Programy i harmonogramy działania 1975 – 1986 -6 5. Plany pracy 1975, 1980, 1984 – 1989 -7 6. Gminny Ośrodek Propagandy Partyjnej 1973 – 1976 -8 Plany pracy 7. Informacje dotyczące działalności KG 1980 – 1987-9 8. Działalność POP 1973 – 1988 10 – 37 Protokóły z zebrań, plany pracy, wybory władz i delegatów 9. Sprawozdania statystyczne o członkach 1974 – 1982 38 – 41 10. Akta dotyczące rozbudowy szeregów partyjnych w gminie 1976 – 1986 42 11. Inspekcja Robotniczo – Chłopska 1985 – 1988 43 Protokóły z zebrań, plany pracy, wybory władz i delegatów 12. Szkolenia partyjne 1978 – 1981 44 13. Sprawy osobowe aktywu partyjnego 1974 – 1989 45 – 48 Wykazy imienne, rejestry, karty partyjne 14. Materiały KW PZPR i program działania KP PZPR w Busku Zdroju 1971 – 1985 49 – 50 Number of units in the group: 102
21/920/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Górnie 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 88
21/921/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Imielnie 1974-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 39
21/922/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kijach [1972] 1973-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 50
21/923/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Koszycach [1972] 1973-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 74
21/924/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kozłowie 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 45
21/925/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krasocinie [1972] 1973-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 80
21/926/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Książu Wielkim 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 56
21/927/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kunowie 1973-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 47
21/928/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Łagowie 1975-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 47
21/929/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Łopusznie [1972] 1973-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 41
21/930/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Małogoszczy 1974-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy reprezentatywne POP Number of units in the group: 78
Showing 946 to 990 of 3,447 entries.