Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/1259/0 Zarząd Miejsko - Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Miechowie 1976-1988 0 Unroll
Protokóły Miejsko – Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat 1977, 1979, 1984 r. / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Miejsko - Gminnego z lat 1977 - 1980, 1984 – 1986 / sygn. 4 – 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Miejsko - Gminnego z lat 1977 – 1980, 1982, 1984 – 1988 / sygn. 6 – 7/; plany pracy Komisji Rewizyjnej z lat 1977 – 1978 / sygn. 8 /, Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZM-G lata 1976 – 1987 / sygn. 9 /; narady przewodniczących kół i aktywu z lat 1978 – 1979 / sygn. 10/, dokumentacja na temat działalności kół z lat 1976, 1978 – 1979 /sygn. 11/. Number of units in the group: 11
21/1260/0 Zarząd Miejsko - Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Pińczowie 1977-1988 0 Unroll
Protokóły Miejsko – Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat 1977, 1979, 1984 r. / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Miejsko - Gminnego z lat 1978 - 1979, 1984 – 1988 / sygn. 4 – 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Miejsko - Gminnego z lat 1978– 1980, 1983, 1984 – 1988 / sygn. 6 – 7/; akta Komisji Rewizyjnej z lat 1978 , 1980 / sygn. 8 /, Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZM-G lata 1976 – 1987 / sygn. 9 /; dokumentacja na temat działalności kół z lat 1979, 1985 – 1987 /sygn. 10/. Number of units in the group: 10
21/1261/0 Zarząd Miejsko - Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Skalbmierzu 1976-1988 0 Unroll
Protokóły Miejsko – Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat 1977, 1979, 1984 r. / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Miejsko - Gminnego z lat 1976, 1978 - 1979, 1985 – 1987 / sygn. 4 – 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Miejsko - Gminnego z lat 1978– 1980, 1982 - 1983, 1985 – 1988 / sygn. 6 – 7/; plany pracy Komisji Rewizyjnej z lat 1978 - 1980 / sygn. 8 /, Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZM-G lata 1976 – 1987 / sygn. 9 /; narada przewodniczących kół z 1987 r. /sygn. 10/, dokumentacja na temat działalności kół z lat 1978, 1982, 1986 – 1988 /sygn. 11/. Number of units in the group: 11
21/1262/0 Zarząd Miejsko - Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej we Włoszczowie 1977-1988 0 Unroll
Protokóły Miejsko – Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat 1977, 1979, 1984 r. / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Miejsko - Gminnego z lat 1978 - 1980, 1986 / sygn. 4 – 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Miejsko - Gminnego z lat 1978– 1980, 1985 – 1986, 1988 / sygn. 6 – 7/; akta Komisji Rewizyjnej z lat 1977 - 1980 / sygn. 8 /, Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZM-G lata 1976 – 1987 / sygn. 9 /; zlot młodych przodowników pracy i nauki we Włoszczowie z 1978 r. /sygn. 10/, młodzieżowy sejmik działaczy kultury z 1980 r., narady aktywu oraz przewodniczących zarządów zakładowych i kół z lat 1978 – 1980, 1986, 1988 / sygn. 12-13 /, dokumentacja na temat działalności kół z lat 1978 - 1979, 1984 – 1987 /sygn. 14/. Number of units in the group: 14
21/1263/0 Zarząd Miejsko - Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Stąporkowie 1976-1988 0 Unroll
Protokóły Miejsko – Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat 1976, 1977, 1979, 1984 r. / sygn. 1 - 4 / ; Protokóły Plenum Zarządu Miejsko - Gminnego z lat 1977 - 1978, 1985 – 1988 / sygn. 5 – 6 /; Protokóły Prezydium Zarządu Miejsko - Gminnego z lat 1976– 1980, 1984 – 1988 / sygn. 7 – 8/; akta Komisji Rewizyjnej z lat 1978, 1980 / sygn. 9 /, Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZM-G lata 1976 – 1987 / sygn. 10 /; Gminny zlot młodych rolników i olimpiada wiedzy rolniczej z 1977 r. / sygn. 11 /, narady przewodniczących kół i aktywu z lat 1976 – 1977, 1988 /sygn. 12/, dokumentacja na temat działalności kół z lat 1976 - 1978, 1980 - 1983, 1986 – 1987 /sygn. 13 - 14/, akta zarządów zakładowych ZSMP w Stąporkowie z lat 1977 – 1979 / sygn. 15 – 16/. Number of units in the group: 16
21/1264/0 Zarząd Miejsko - Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Suchedniowie 1976-1988 0 Unroll
Protokóły Miejsko – Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat 1977, 1979, 1984 r. / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Miejsko - Gminnego z lat 1976 – 1977, 1981, 1985 – 1986, 1988 / sygn. 4 – 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Miejsko - Gminnego z lat 1978– 1980, 1983, 1985 – 1986, 1988 / sygn. 6 – 7/; plany pracy Komisji Rewizyjnej z lat 1978,1980 / sygn. 8 /, Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZM-G lata 1976 – 1987 / sygn. 9 /; dokumentacja na temat działalności kół z lat 1981, 1984 – 1987 /sygn. 10 /. Number of units in the group: 10
21/1265/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Bałtowie 1977-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat 1977, 1979, 1984, 1985 / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1978 - 1980, 1986 / sygn. 4 – 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1977 - 1980, 1983, 1986 – 1987 / sygn. 6 – 7/; akta Gminnej Komisji Rewizyjnej z lat 1978, 1980 / sygn. 8/, Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976, 1978 – 1987 / sygn. 9 /; dokumentacja na temat działalności kół z lat 1979, 1981 – 1982, 1986 – 1987 /sygn. 10/. Number of units in the group: 10
21/1266/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Bejscach 1976-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat 1979, 1984, / sygn. 1 - 2 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1976, 1978, 1980, 1985, 1987 / sygn. 3 – 4 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1978 - 1980, 1985, 1987 – 1988 / sygn. 5 – 6/; plany pracy Gminnej Komisji Rewizyjnej z 1980 r. / sygn. 7/, Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976 – 1987 / sygn. 8 /; dokumentacja na temat działalności kół z lat 1978 – 1987 /sygn. 9/. Number of units in the group: 9
21/1267/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Bielinach 1977-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat 1977, 1979, 1981, 1984, 1988 / sygn. 1 - 5 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1977 - 1980, 1985 / sygn. 6 – 7 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1978 - 1980, 1984 – 1987 / sygn. 8 – 9 /; akta Gminnej Komisji Rewizyjnej z lat 1978 – 1980, 1987 / sygn. 10/, Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976 – 1987 / sygn. 11 /; dokumentacja na temat działalności kół z lat 1978, 1986 – 1988 /sygn. 12/. Number of units in the group: 12
21/1268/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Bliżynie 1976-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat 1977, 1979, 1984, / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1977 - 1979, 1988 / sygn. 4 – 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1978 - 1980, 1985 – 1987 / sygn. 6 – 7 /; akta Gminnej Komisji Rewizyjnej z lat 1976 – 1978 / sygn. 8/, Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976 – 1987 / sygn. 9 /; narady aktywu gminnego z lat 1977 – 1978, 1985 / sygn. 10/, dokumentacja na temat działalności kół z lat 1978 – 1982, 1986 /sygn. 11/. Number of units in the group: 11
21/1269/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Bodzechowie 1977-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat 1977, 1979, 1984, / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1978 - 1979, 1985 – 1986, 1988 / sygn. 4 – 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1977 - 1980, 1984 – 1988 / sygn. 6 – 7 /; akta Gminnej Komisji Rewizyjnej z lat 1978 – 1980 / sygn. 8/, Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976 – 1987 / sygn. 9 /; narady przewodniczących kół i wykazy aktywu z lat 1979 – 1980, 1985 / sygn. 10/, dokumentacja na temat działalności kół z lat 1978 – 1979, 1982, 1986-1987 /sygn. 11/. Number of units in the group: 11
21/1270/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Brodach Iłżeckich 1977-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat 1977, 1979, / sygn. 1 - 2 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1978 - 1980, 1984, 1988 / sygn. 3 – 4 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1978 - 1980, 1985 – 1988 / sygn. 5 – 6 /; plany pracy Gminnej Komisji Rewizyjnej z lat 1978 – 1980 / sygn. 7/, Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976 – 1987 / sygn. 8 /; narady przewodniczących kół, spotkania aktywu z lat 1979, 1987 - 1988 / sygn. 9 /, dokumentacja na temat działalności kół z lat 1978, 1982, 1986-1987 /sygn. 10/. Number of units in the group: 10
21/1271/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Bodzentynie 1977-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat 1977, 1979, 1981, 1984, / sygn. 1 - 4 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1978 - 1980, 1985 – 1988 / sygn. 5 – 6 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1977 - 1980, 1982, 1984 – 1988 / sygn. 7 – 8 /; akta Gminnej Komisji Rewizyjnej z lat 1978 – 1980 / sygn. 9/, Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976 – 1987 / sygn. 10 /; dokumentacja na temat działalności kół z lat 1979 - 1986 /sygn. 11/. Number of units in the group: 11
21/1272/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Charsznicy 1976-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat 1977, 1979, 1984, 1987 / sygn. 1 - 4 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1976, 1978 / sygn. 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1977 – 1980, 1985, 1988 / sygn. 6 – 7 /; plany pracy Gminnej Komisji Rewizyjnej z 1978 r. / sygn. 8/, Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976 – 1987 / sygn. 9 /; dokumentacja na temat działalności kół z lat 1982, 1984 – 1985, 1987 /sygn. 10 /. Number of units in the group: 10
21/1273/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Czarnocinie 1977-1987 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat 1977, 1979, 1984, / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1977 – 1979 / sygn. 4 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1978 - 1979, 1985 / sygn. 5 /; akta Gminnej Komisji Rewizyjnej z lat 1978 – 1980 / sygn. 6/, Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976 – 1980, 1983 - 1987 / sygn. 7 /. Number of units in the group: 7
21/1274/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Daleszycach 1976-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat 1977, 1979, 1981, / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1985, 1988 / sygn. 4 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1977, 1979 - 1980, 1984 – 1986, 1988 / sygn. 5 – 6 /; akta Gminnej Komisji Rewizyjnej z lat 1977, 1980 / sygn. 7/, Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1978 – 1987 / sygn. 8 /; dokumentacja na temat działalności kół z lat 1976, 1979, 1982, 1984, 1986 -1987 /sygn. 9/. Number of units in the group: 9
21/1275/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Gnojnie 1976-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat 1977, 1979, 1984, / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1976 - 1977, 1986 - 1988 / sygn. 4 – 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1976 - 1980, 1985 – 1988 / sygn. 6 – 7 /; Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976, 1978 – 1987 / sygn. 8 /; dokumentacja na temat działalności kół z lat 1981 - 1988 /sygn. 9/. Number of units in the group: 9
21/1276/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Górnie 1976-1989 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat 1977, 1979, 1981, 1984, 1988 / sygn. 1 - 5 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1978 - 1980, 1982 – 1989 / sygn. 6 – 8 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1978 – 1989 / sygn. 9 – 12 /; akta Gminnej Komisji Rewizyjnej z lat 1978 – 1981 / sygn. 13/, akta Komisji Kulturalno Oświatowej z lat 1978 – 1980, 1982, 1985 - 1986 / sygn. 14/, akta Komisji Kształcenia Politycznego i Propagandy z lat 1978 – 1979, 1985 - 1986 / sygn. 15/, akta Komisji Sportu i Turystyki z lat 1978 – 1986 / sygn. 16/, akta Komisji Społeczno Zawodowej z lat 1979 – 1980, 1986 / sygn. 17 /, akta Gminnej Rady Oświaty i Postępu Rolniczego z lat 1978, 1985 – 1986 / sygn. 18 /; akta Młodzieżowego Klubu Honorowych Dawców Krwi z lat 1978 – 1981 / sygn. 19 /; roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1977 – 1989 / sygn. 20 /; narady przewodniczących kół i aktywu z lat 1978 – 1981, 1983, 1985 - 1987 / sygn. 21/, dokumentacja kół z lat 1976 – 1988 /sygn. 22 – 27 /. Number of units in the group: 27
21/1277/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Imielnie 1976-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat 1977, 1979, 1984, / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1976, 1984 - 1988 / sygn. 4 – 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1976 - 1980, 1984 – 1988 / sygn. 6 – 7 /; Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976 – 1987 / sygn. 8 /; dokumentacja na temat działalności kół z lat 1982, 1986-1987 /sygn. 9 /. Number of units in the group: 9
21/1278/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Kijach 1976-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat 1977, 1979, 1984, / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1976, 1979 – 1980, 1985 - 1988 / sygn. 4 – 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1978 - 1983, 1984 – 1988 / sygn. 6 – 7 /; akta Gminnej Komisji Rewizyjnej z 1979 r. / sygn. 8 /, Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976 – 1987 / sygn. 9 /; dokumentacja na temat działalności kół z lat 1981, 1985-1987 /sygn. 10 /. Number of units in the group: 10
21/1279/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Koszycach 1976-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat 1977, 1979, 1984, / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1976, 1978, 1980, 1985 - 1988 / sygn. 4 – 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1978 - 1980, 1985 – 1988 / sygn. 6 – 7 /; Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976 – 1987 / sygn. 8 /; spotkanie z działaczami ruchu młodzieżowego z 1988 r. / sygn. 9 /, dokumentacja na temat działalności kół z lat 1981 – 1982, 1985-1987 /sygn. 10 /. Number of units in the group: 10
21/1280/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Kozłowie 1976-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat 1977, 1979, 1984, / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1976, 1978 - 1980, 1985 - 1988 / sygn. 4 – 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1978 - 1980, 1982, 1984 – 1988 / sygn. 6 – 7 /; akta Gminnej Komisji Rewizyjnej z lat 1978, 1980 / sygn. 8 /, Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976 – 1987 / sygn. 9 /; dokumentacja na temat działalności kół z lat 1981 – 1983, 1985-1987 /sygn. 10 /, dokumentacja koła przy Urzędzie Gminy z 1978 r. / sygn. 11 /. Number of units in the group: 11
21/1281/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Krasocinie 1977-1988 0 Unroll
Protokół Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z 1984 r., / sygn. 1 / ; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1979, 1982, 1987 – 1988 / sygn. 2 /; plany pracy Gminnej Komisji Rewizyjnej z lat 1979 – 1980 / /sygn. 3/, Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976 – 1987 / sygn. 4 /; dokumentacja na temat działalności kół z lat 1978, 1981, 1984 1987 /sygn. 5 /. Number of units in the group: 5
21/1282/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Książu Wielkim 1976-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat 1977, 1979, 1984, / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1976, 1978, 1980, 1985 - 1988 / sygn. 4 – 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1978 - 1980, 1984 – 1988 / sygn. 6 – 7 /; Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976 – 1987 / sygn. 8 /; dokumentacja na temat działalności kół z lat 1980, 1986-1987 /sygn. 9 /. Number of units in the group: 9
21/1283/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Kunowie 1976-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat 1977, 1979, 1984, / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1976 - 1979, 1985 - 1988 / sygn. 4 – 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1976 – 1978, 1980, 1984 – 1988 / sygn. 6 – 7 /; Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976 – 1987 / sygn. 8 /; narady przewodniczących kół z lat 1977 – 1979, 1988 r. / sygn. 9 /, informacje o powstaniu i pracy kół z lat 1985 – 1987 / sygn. 10/, dokumentacja zarządu zakładowego przy Fabryce Maszyn Rolniczych „Agromet” z lat 1985, 1987 / sygn. 11/, dokumentacja na temat działalności kół z lat 1978, 1986 - 1987 /sygn. 12/. Number of units in the group: 12
21/1284/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Łagowie 1976-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat 1977, 1979, 1984, / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1976, 1978, 1986 - 1987 / sygn. 4 – 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1978 - 1979, 1984 – 1988 / sygn. 6 – 7 /; Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976, 1978 – 1987 / sygn. 8 /; dokumentacja na temat działalności kół z lat 1986-1987 /sygn. 9 /. Number of units in the group: 9
21/1285/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Łopusznie 1976-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat 1977, 1979 / sygn. 1 - 2 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1976, 1978, 1980, 1986 - 1988 / sygn. 3 – 4 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1977 - 1979, 1985 – 1988 / sygn. 5 – 6 /; plany pracy Gminnej Komisji Rewizyjnej z lat 1977 – 1978 / sygn. 7 /, Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976, 1978 – 1987 / sygn. 8 /; dokumentacja na temat działalności kół z lat 1977 – 1978, 1984, 1987 /sygn. 9 /. Number of units in the group: 9
21/1286/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Małogoszczu 1977-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z 1979 roku / sygn. 1 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1976 - 1980, 1985 - 1988 / sygn. 2 - 3 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1977 - 1982, 1984 – 1988 / sygn. 4 – 5 /; Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976 – 1981, 1983 – 1987 / sygn. 6 /; narady z przewodniczącymi kół i aktywem z lat 1977 – 1980, 1985 / sygn. 7 /, dokumentacja zarządu zakładowego przy Skarżyskich Zakładach Obuwia Z-d Nr 2 w Małogoszczu z 1979 r. / sygn. 8 /, dokumentacja na temat działalności kół z lat 1978 - 1987 /sygn. 9 /. Number of units in the group: 9
21/1287/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Masłowie 1977-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat. 1977, 1979 / sygn. 1 - 2 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1978 - 1980, 1986 - 1987 / sygn. 3 - 4 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1978 - 1980, 1984 – 1988 / sygn. 5 – 6 /; Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976, 1978 – 1987 / sygn. 7 /; dokumentacja na temat działalności kół z lat 1980 – 1982, 1984 - 1987 /sygn. 8 /. Number of units in the group: 8
21/1288/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Michałowie 1977-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat 1977, 1979, 1984 / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1978 - 1980, 1985 - 1987 / sygn. 4 – 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1978 - 1980, 1985 – 1988 / sygn. 6 – 7 /; plany pracy Gminnej Komisji Rewizyjnej z lat 1978 – 1980 / sygn. 8 /, Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976, 1978 – 1987 / sygn. 9 /; dokumentacja na temat działalności kół z lat 1978 - 1985 /sygn. 10 /. Number of units in the group: 10
21/1289/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Miedzianej Górze 1977-1987 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat. 1977, 1979, 1984 / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1978, 1985 / sygn. 4 - 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1978 - 1980, 1985 – 1987 / sygn. 6 – 7 /; akta Gminnej Komisji Rewizyjnej z 1978 r. / sygn. 8 /, Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976 – 1987 / sygn. 9 /. Number of units in the group: 9
21/1290/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Mircu 1976-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat 1977, 1979, 1984 / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1976, 1978, 1980, 1985 - 1988 / sygn. 4 – 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1978 - 1980, 1986 – 1988 / sygn. 6 – 7 /; Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976, 1978 – 1987 / sygn. 8 /; dokumentacja na temat działalności kół z lat 1981, 1984, 1986 - 1987 /sygn. 9 /. Number of units in the group: 9
21/1291/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Mniowie 1977-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat. 1977, 1979, 1984 / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1978 - 1980, 1985 - 1988 / sygn. 4 - 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1977 - 1980, 1985 – 1988 / sygn. 6 – 7 /; akta Gminnej Komisji Rewizyjnej z lat 1977 – 1980 / sygn. 8/, Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976, 1978 – 1987 / sygn. 9 /; dokumentacja na temat działalności kół z lat 1981 - 1987 /sygn. 10 /. Number of units in the group: 10
21/1292/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Morawicy 1977-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat. 1977, 1979, 1984 / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1978, 1985 - 1988 / sygn. 4 - 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1977 - 1980, 1983 - 1988 / sygn. 6 – 7 /; Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976 – 1987 / sygn. 8 /; narady przewodniczących kół z lat 1979, 1988 / sygn. 9/, akta koła przy UG w Morawicy z 1977 r. /sygn. 10 /. Number of units in the group: 10
21/1293/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Nagłowicach 1976-1989 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat 1977, 1979, 1984 / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1976 - 1980, 1984 - 1988 / sygn. 4 – 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1977 - 1981, 1985 – 1989 / sygn. 6 – 7 /; akta Gminnej Komisji Rewizyjnej z lat 1978 – 1980 / sygn. 8 /, Gminna Rada Oświaty i Postępu Rolniczego z lat 1976, 1987-1989 / sygn. 9 /, Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976 – 1987 / sygn. 10 /; narady przewodniczących kół i aktywu z lat 1980, 1985 – 1987 / sygn. 11/, dokumentacja na temat działalności kół z lat 1978, 1981 – 1982, 1985 - 1987 /sygn. 12 /. Number of units in the group: 12
21/1294/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Nowej Słupi 1977-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat. 1977, 1979 / sygn. 1 - 2 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1978 - 1980, 1985 - 1987 / sygn. 3 - 4 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1978 - 1980, 1984 – 1988 / sygn. 5 – 6 /; Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976, 1978 – 1987 / sygn. 7 /; dokumentacja na temat działalności kół z lat 1980, 1985 - 1987 /sygn. 8 /. Number of units in the group: 8
21/1295/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Nowym Korczynie 1976-1990 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat. 1977, 1984, 1989 / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1976 - 1979, 1984 - 1986 / sygn. 4 - 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1977 - 1979, 1985 – 1989 / sygn. 6 – 7 /; Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976, 1978 – 1979, 1981 - 1990 / sygn. 8 /; dokumentacja na temat działalności kół z lat 1979 - 1989 /sygn. 9 / i działalności Zarządu Gminnego z lat 1976-1986 /sygn. 10/ Number of units in the group: 10
21/1296/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Oleśnicy 1976-1987 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat. 1977, 1979, 1984 / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1976 - 1980 / sygn. 4 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1977 - 1979 / sygn. 5 /; plany pracy Gminnej Komisji Rewizyjnej z 1978 r. / sygn. 6 /, Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZGm lata 1976, 1978 – 1980, 1982 – 1983, 1985 - 1987 / sygn. 7 /. Number of units in the group: 7
21/1297/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Opatowcu 1976-1980 0 Unroll
Protokół Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z 1979 roku / sygn. 1/ ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z 1976 roku / sygn. 2 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1976 - 1979 / sygn. 3 /; Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZGm lata 1976 – 1980 / sygn. 4 /. Number of units in the group: 4
21/1298/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Pacanowie 1976-1987 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat. 1977, 1979, 1981, 1987 / sygn. 1 - 4 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1976, 1978, / sygn. 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1978 - 1980, 1987 / sygn. 6 /; Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976 – 1981, 1984 - 1987 / sygn. 7 /. Number of units in the group: 7
21/1299/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Pawłowie 1976-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat. 1977, 1979, 1984 / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1976, 1978 – 1980, 1985 - 1988 / sygn. 4 - 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1978 - 1980, 1985 – 1988 / sygn. 6 – 7 /; Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976, 1978 - 1988 / sygn. 8 /; dokumentacja na temat działalności kół z lat 1981 – 1983, 1984 - 1987 /sygn. 9 /. Number of units in the group: 9
21/1300/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Piekoszowie 1977-1987 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat. 1977, 1979 / sygn. 1 - 2 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1985 - 1987 / sygn. 3 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1978 - 1980, 1985 – 1987 / sygn. 4 – 5 /; Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1980, 1982 - 1987 / sygn. 6 /; dokumentacja na temat działalności kół z lat 1983, 1986 /sygn. 7 /, dokumentacja dotyczaca działalnosci Zarządu z 1979 r. /sygn. 8/. Number of units in the group: 8
21/1301/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Pierzchnicy 1977-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat. 1977, 1979, 1984 / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1978 – 1980, 1985 - 1988 / sygn. 4 - 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1978 - 1981, 1984 – 1988 / sygn. 6 – 7 /; akta Gminnej Komisji Rewizyjnej z lat 1977 – 1979 / sygn. 8 /, Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1978 - 1987 / sygn. 9 /; narady przewodniczących kół z 1979 r. / sygn. 10/, dokumentacja na temat działalności kół z lat 1979, 1985 - 1987 /sygn. 11 /. Number of units in the group: 11
21/1302/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Racławicach 1976-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat. 1977, 1984 / sygn. 1 - 2 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1976 – 1978, 1980, 1988 / sygn. 3 - 4 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1977 - 1980, 1987 – 1988 / sygn. 5 – 6 /; akta Gminnej Komisji Rewizyjnej z lat 1978, 1980 / sygn. 7 /, Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976 - 1987 / sygn. 8 /. Number of units in the group: 8
21/1303/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Radoszycach 1976-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat. 1977, 1979, 1984 / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1976 – 1977, 1985 - 1988 / sygn. 4 - 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1976 - 1980, 1985 – 1988 / sygn. 6 – 7 /; Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976 - 1987 / sygn. 8 /; narady z przewodniczącymi kół z lat 1977 - 1978 / sygn. 9/. Number of units in the group: 9
Showing 1,351 to 1,395 of 3,509 entries.