Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/1304/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Rakowie 1976-1987 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat. 1977, 1979, 1984 / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1976 – 1980, 1985 - 1986 / sygn. 4 - 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1977 - 1980, 1985 – 1987 / sygn. 6 – 7 /; plany pracy Gminnej Komisji Rewizyjnej z lat 1978 i 1980 / sygn. 8/, Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976 - 1987 / sygn. 9 /. Number of units in the group: 9
21/1305/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Sędziszowie 1977-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat. 1977, 1979, 1984 / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1977, 1979 – 1980, 1984 - 1988 / sygn. 4 - 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1977 - 1980, 1985 – 1988 / sygn. 6 – 7 /; akta Gminnej Komisji Rewizyjnej z lat 1978 – 1980 / sygn. 8/, Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976 - 1988 / sygn. 9 /; dokumentacja na temat działalności kół 1977, 1981 - 1988 / sygn. 10/. Number of units in the group: 10
21/1306/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Sitkówce Nowinach 1977-1987 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat. 1977, 1979, 1984 / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1977 - 1978, 1984 - 1987 / sygn. 4 - 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1978 – 1980, 1982, 1984 – 1987 / sygn. 6 – 7 /; akta Gminnej Komisji Rewizyjnej z 1978 r. / sygn. 8 /, Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976 - 1987 / sygn. 9 /; dokumentacja na temat działalności kół 1982 – 1983, 1985 - 1987 / sygn. 10/, akta zarządu zakładowego przy ZCW „Nowiny” z lat 1979 – 1980 / sygn. 11/, akta koła osiedlowego z 1978 r. / sygn. 12/. Number of units in the group: 12
21/1307/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Słupi Jędrzejowskiej 1977-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat. 1977, 1979, 1984 / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1977 - 1979, 1985 - 1988 / sygn. 4 - 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1978 - 1982, 1984 – 1988 / sygn. 6 – 7 /; akta Gminnej Komisji Rewizyjnej z lat 1978, 1980 / sygn. 8/, akta Komisji ds. Organizacji z lat 1985, 1987 – 1988 / sygn. 9 /, Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976 - 1987 / sygn. 10 /; dokumentacja na temat działalności kół 1977 – 1978, 1985 – 1986, 1988 / sygn. 11 - 12/. Number of units in the group: 12
21/1308/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Słaboszowie 1976-1987 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat. 1977, 1984 / sygn. 1 - 2 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1977 - 1978, 1985 / sygn. 3 - 4 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1977 - 1980, 1985 / sygn. 5 – 6 /; Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976 - 1987 / sygn. 7 /; dokumentacja na temat działalności kół 1976, 1978, 1981 – 1982 / sygn. 8/. Number of units in the group: 8
21/1309/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Sobkowie 1976-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat. 1977, 1979, 1984 / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1976, 1984 - 1988 / sygn. 4 - 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1976 – 1978, 1980, 1985 – 1988 / sygn. 6 – 7 /; akta Komisji ds. Sportu i Turystyki z 1988 r. / sygn. 8/, Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976 - 1987 / sygn. 9 /; narady przewodniczących kół z lat 1985 – 1988 / sygn. 10/, dokumentacja na temat działalności kół 1982, 1985 - 1987 / sygn. 11/. Number of units in the group: 11
21/1310/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Solcu Zdroju 1976-1987 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat. 1976, 1977, 1979, 1984 / sygn. 1 - 4 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1976, 1978 - 1979 / sygn. 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1977 - 1980, 1985 – 1987 / sygn. 6 – 7 /; akta Gminnej Komisji Rewizyjnej z lat 1978, 1980 / sygn. 8/, Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976 - 1987 / sygn. 9 /; dokumentacja na temat działalności kół 1978 - 1979, 1982, 1987 / sygn. 10/. Number of units in the group: 10
21/1311/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Stopnicy 1977-1981, 1987 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat. 1977, 1981, 1987 / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1979 - 1981 / sygn. 4 /; Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZGm lata 1976 – 1981 / sygn. 5 /. Number of units in the group: 6
21/1312/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Strawczynie 1977-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat. 1977, 1979, 1984 / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1978, 1980, 1986, 1988 / sygn. 4 - 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1977 - 1981, 1984 – 1988 / sygn. 6 – 7 /; Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976 - 1987 / sygn. 8 /; dokumentacja na temat działalności kół z lat 1981 – 1983, 1985 - 1987 / sygn. 9/. Number of units in the group: 9
21/1313/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Szydłowie 1976-1987 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat. 1977, 1979 / sygn. 1 - 2 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1976 / sygn. 3 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1978 - 1980 / sygn. 4 /; Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976 – 1980, 1982 - 1987 / sygn. 5 /. Number of units in the group: 5
21/1314/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Tuczępach 1976-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat. 1977, 1979, 1984 / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1976, 1978, 1985 - 1987 / sygn. 4 - 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1978 - 1980, 1985 – 1988 / sygn. 6 – 7 /; akta Gminnej Komisji Rewizyjnej z lat 1978 – 1980, 1986 - 1987 / sygn. 8 Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976 - 1987 / sygn. 9 /; /, narady przewodniczących kół z lat 1985 – 1987 / sygn. 10 /, dokumentacja na temat działalności kół 1981, 1985 - 1987 / sygn. 11/. Number of units in the group: 11
21/1315/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Waśniowie 1976-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat. 1977, 1979, 1984 / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1976 – 1978, 1984 - 1986 / sygn. 4 - 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1977 - 1980, 1984 – 1988 / sygn. 6 – 7 /; Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976 - 1987 / sygn. 8 /; dokumentacja na temat działalności kół 1978, 1985 - 1987 / sygn. 9/. Number of units in the group: 9
21/1316/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Wąchocku 1976-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat. 1977, 1979, 1984 / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1976 – 1978, 1980, 1987 - 1988 / sygn. 4 - 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1976, 1978 - 1980, 1986 – 1988 / sygn. 6 – 7 /; akta Gminnej Komisji Rewizyjnej z lat 1977, 1980 / sygn. 8/, Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976 - 1987 / sygn. 9 /; narady przewodniczących kół z 1980 r. / sygn. 10/, dokumentacja na temat działalności kół 1978, 1981, 1986 / sygn. 11/. Number of units in the group: 11
21/1317/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Wiślicy 1976-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat. 1977, 1984 / sygn. 1 - 2 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1976 – 1980, 1985 - 1988 / sygn. 3 - 4 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1980 - 1982, 1984 – 1988 / sygn. 5 – 6 /; Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976 - 1987 / sygn. 7 /; dokumentacja na temat działalności kół 1978 - 1987 / sygn. 8/. Number of units in the group: 8
21/1318/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Wodzisławiu 1976-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat. 1979, 1984 / sygn. 1 - 2 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1976 - 1977, 1979 – 1980, 1985 – 1986, 1988 / sygn. 3 - 4 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1976, 1978 - 1980, 1985 – 1986, 1988 / sygn. 5 – 6 /; plany pracy Gminnej Komisji Rewizyjnej z lat 1978 – 1979 / sygn. 7/, Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976 - 1987 / sygn. 8 /; dokumentacja na temat wstąpienia do PZPR z 1977 r. / sygn. 9 /, dokumentacja na temat działalności kół 1977, 1981 – 1982, 1984 - 1986 / sygn. 10/. Number of units in the group: 10
21/1319/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Zagnańsku 1977-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat. 1977, 1979, 1984 / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1978 – 1980, 1985 - 1988 / sygn. 4 - 5 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1978 - 1980, 1982, 1985 – 1988 / sygn. 6 – 7 /; plany pracy Gminnej Komisji Rewizyjnej z lat 1977 – 1978, 1980 / sygn. 8/, Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976 - 1987 / sygn. 9 /; narady przewodniczących kół z lat 1978 – 1980 / sygn. 10/, dokumentacja na temat działalności kół 1978 – 1980, 1985 - 1986 / sygn. 11/. Number of units in the group: 11
21/1320/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Złotej 1976-1988 0 Unroll
Protokóły Gminnej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z lat. 1977, 1979, 1984 / sygn. 1 - 3 / ; Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1976, 1980, 1985 / sygn. 4 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1978 - 1981 / sygn. 5 /; Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZG lata 1976 - 1987 / sygn. 6 /; narady aktywu z lat 1987 – 1988 / sygn. 7 /, dokumentacja na temat działalności kół 1985 - 1986 / sygn. 8/. Number of units in the group: 8
21/1321/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Rudzie Malenieckiej 1986-1988 0 Unroll
Protokóły Plenum Zarządu Gminnego z lat 1986 - 1988 / sygn. 1 /; Protokóły Prezydium Zarządu Gminnego z lat 1986 - 1988 / sygn. 2 /; Roczne sprawozdania statystyczne z działalności ZGm z lat 1986 – 1988 / sygn. 3 /, dokumentacja na temat działalności kół z 1986 r. / sygn. 4 /. Number of units in the group: 4
21/1322/0 Zarząd Miejski Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Kielcach 1976-1988 0 Unroll
Protokóły Miejskich Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczych z lat 1977, 1979, 1984 / sygn. 1 – 4 / ; Protokóły Plenum Zarządu Miejskiego z lat 1976, 1985 – 1988 / sygn. 5 – 7 /; Protokóły Prezydium Zarządu Miejskiego z lat 1976 – 1979, 1985 – 1988 / sygn. 8 – 11/; Akta Miejskiej Komisji Rewizyjnej z lat 1977 – 1980 / sygn. 12/; Roczne sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności ZM i zarządów środowiskowych i zakładowych za lata 1976 – 1987 / sygn. 13 – 16 /; narady i szkolenia aktywu z lat 1976 – 1980, 1986 – 1987 / sygn. 17 – 19/; dokumentacja powszechnego współzawodnictwa kół z lat 1981 – 1986 / sygn. 20 /; rejestr wydanych legitymacji z 1977 r. / sygn. 21 /; rekomendacje do PZPR z lat 1977 – 1979 / sygn. 22 /; akta dotyczące rozmów z aktywem i sytuacji młodzieży z lat 1976 – 1980 / sygn. 23 – 30/; akta dot. współzawodnictwa i czynów społecznych z lat 1977 – 1980 / sygn. 31 – 41/; dokumentacja turniejów, plebiscytów, akcji i spotkań z lat 1979 – 1980 / sygn. 42 – 48/, protokóły prezydium Ośrodka Społeczno Prawnego z lat 1976 – 1979 / sygn. 49 /,; protokół przekazania dokumentacji z 1984 r. / sygn. 50/. Ponadto w zespole znajdują się akta zarządów zakładowych ZSMP funkcjonujących przy większych zakładach pracy w Kielcach z lat 1976 – 1980, 1986 – 1987 - zwłaszcza protokoły konferencji sprawozdawczo-wyborczych, posiedzeń plenarnych i Prezydiów, plany pracy / sygn. 51 – 64 /; i protokóły zebrań sprawozdawczo wyborczych kół ZSMP z terenu Kielc z 1977 r. / sygn. 65 – 66 /. Number of units in the group: 66
21/1323/0 Gminna Rada Narodowa w Szczecnie 1945-1954 0 Unroll
Posiedzenia Gminnej Rady Narodowej 1945-1947,1951 sygn. 1,24 protokóły Uchwały GRN 1947-1952 sygn .2, 27 księga Uchwały Zarzadu Gminnego 1946-1950 sygn 3 księga Majątek Gminy 1948-1950,1953-1954 sygn 4,46 Budżety 1945-1954 sygn 5-10,48-50 Sprawozdania rachunkowe 1945-1949 sygn 11-16 oraz wykonanie budżetu Wykaz rozrachunkowy nabywców dzialłek z rozparcelowanego majątku ( gromada Borków) 1945-sygn 17 Badania w sprawie klasyfikacji gruntów 1949 sygn 18-23 gromady Borków Słopiec Komórki Marzysz Szczecno Trzemoszna Sesje GRN 1953-1954 sygn 25-26 protokóly Posiedzenia prezydium 1950-1954 sygn 28-31 protokóly, uchwały, plany pracy, sprawozdania Posiedzenia Komisji Finansowo Budżetowej, Gospodarki Drogowej, Oświaty i Kultury Rolnej, Rolnictwa i Leśnictwa, Urządzenia Osiedli Zdrowia Pracy i Pomocy Społecznej 1950-1954 sygn 32-39 protokóły, sprawozdania z kontroli Gminny Aktyw Społeczno Polityczny i Sztab Gminy 1951 sygn 40 protokóły z posiedzeń Kolektyw Gminny i Zespół Rolniczy 1954 sygn 41 protokóly z posiedzeń Odprawy Sołtysów Zebrania Gromadzkie 1951-1954 sygn 42-45 protokóly Podział terytorialny 1954 sygn 47 Number of units in the group: 54
21/1324/0 Gminna Rada Narodowa w Strawczynie 1973-1990 0 Unroll
Regulaminy GRN 1978,1984-1988 sygn 1-2 Sesje GRN 1973-1990 sygn 3-13 protokóły Uchwały GRN 1979-1990sygn 14-16 Posiedzenia Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia Ładu i Porządku Publicznego Kształtowania Warunków Mieszkalnych Mieszkańców, Samorzadu, Rozwoju Społeczno Gospodarczego, Gospodarki Finansowej i Ochrony Środowiska, Terenowej do Walki ze Spekulacją 1973-1990 sygn 17-28 protokóły rejestr wniosków Posiedzenia Prezydium 1973-1990sygn 29-42 Protokóły Postanowienia Prezydium 1984-1988 sygn 43 Zebrania wiejskie, wybory sołtysów, narady z sołtysami 1973-1990 sygn 44-52 protokóły uchwały sprawozdania z pracy Sprawozdania GUS 1978,1984 sygn. 53-54 dotyczące składu osobowego rad narodowych Gminny Komitet Kontroli Społecznej 1978-1983 sygn 55 protokóly z posiedzeń, sprawozdania Number of units in the group: 55
21/1325/0 Urząd Gminy w Strawczynie 1973-1990 0 Unroll
narady pracownicze 1979-1985 sygn 1 regulaminy organizacyjne 1973,1975 sygn 2 zarządzenia decyzje i dyspozycje Naczelnika Gminy 1975-1990 sygn 3-13 w sprawie regulaminów i statutów plany i programy działania 1973-1987 sygn 14-17 naczelnika gminy i urzędu skargi i wnioski 1973-1990 sygn 18-21 informacje sprawozdania kontrole 1973-1989 sygn 22-34 protokóły zalecenia, odpowiedzi na zalecenia, książka kontroli, IRCHa, zespół inspekcji terenowej budżety i bilanse 1973-1989 sygn 35-69 plany społeczno gospodarczego rozwju gminy 1975-1990 sygn 70-79 narady koordynacyjne 1976-1985 sygn 80-84 protokóly czyny społeczne 1985-1989 sygn 85 plany i sprawozdania Kolegium ds. wykroczeń 1975-1982 sygn 86 analizy i sprawozdania komunikaty o wystepowaniu chorób roślin i szkodników 1979-1986 sygn 87 rejestr pomiarowy obszarów scalonych wsi Oblęgor (1930) sygn 88 sprawozdania GUS dot zatrudnienia, komunikacji, rolnictwa 1973-1987 sygn 89-93 dokumenty dotyczące stanu wojennego 1981 sygn 94 Polski Komitet Pomocy Społecznej 1979-1986 sygn 95 Number of units in the group: 95
21/1326/0 Stowarzyszenie Szarych Szeregów Zarząd Oddziału Zbigniewowo - Pińczów 1993-2000 0 Unroll
Deklaracja członków oddziału, ankiety, zaświadczenia weryfikacyjne, biogramy członków, relacje powojenne, komunikaty ZG Stowarzyszenia Szarych Szeregow, statut, zjazdy czlonków oddzialu SSS, zebrania zarzadu, sprawozdania finansowe, opracownia dotyczące Szarych Szeregów, fotokopie wydawnictwa Hufca Szarych Szeregów Pińczów z czasów okupacji hitlerowskiej, informatora radiowego, zeszytów szkoleniowych, foto i kserokopie Roju SzSz Zbigniewowo, kserokopie dokumentów Szarych Szeregów z terenu pińczowskiego z okresu okupacji hitlerowskiej, korespondencja zarządu oddziału SSS Zbigniewowo Pińczów, 1993-2000 sygn 1-92 Number of units in the group: 92
21/1327/0 Gminna Rada Narodowa w Bliżynie 1973-1990 0 Unroll
Sesje GRN 1973-1990 sygn 1-13, posiedzenia Prezydium 1973 - 1990 sygn 14-27, Posiedzenia komisji 1973-1990 sygn 28-51, Gminny Komitet Kontroli Spolecznej 1978-1983 sygn 52, Gminna Komisja czynów spolecznych 1985-1989 sygn 53, Uchwały GRN 1978-1990 sygn 54-57, Reprezentacja przwodniczącego GRN 1988-1990 sygn 58, Realizacja wniosków komisji stalych 1988-199-59, plany i sprawozdania 1974-1990 sygn 60-61, rejestr odznaczonych 1976-1990 sygn 62, ewidencja osobowa radnych 1978-1990 sygn 63-64, współzawodnictwo między sołectwami 1986-199- sygn 65 Number of units in the group: 65
21/1328/0 Urząd Gminy w Bliżynie 1973-1990 0 Unroll
Realizacja wniosków komisji, Prezydium i GRN 1978-1990 sygn 1-9 Wybory sołtysów oraz Prezydiów samorządów wiejskich 1974-1988 sygn 10-14 Zebrania wiejskie 1977-1990 sygn 15-24 protokóły Narady koordynacyjne 1975-1989 sygn 25-34 protokóły Uchwały GRN 1978-1988 sygn 35-41 Zarządzenia, decyzje i dyspozycje Naczelnika Gminy 1975-1990 sygn 42-51 również rejestry Programy realizacyjne i okresowe plany pracy 1976-1990 sygn 52-56 również programy działania naczelnika gminy Opracownia statystyczne 1981-1990 sygn 57-58 Skargi i wnioski 1978-1988 sygn 59,107analizy i oceny ,realizacja Pieczęcie urzędowe i ewidencja 1979-1983 sygn 60 Kontrole 1973-1986 sygn 61-67 tezy kontrolne ,protokóły zarządzenia pokontrolne i ich realizacja Przydział etatów 1982-1984 sygn 68 wykazy etatów plany rozmieszczenia pracowników Szkolenia pracowników 1976-1990sygn 69-71 plany i programy Budżety i sprawozdania z ich realizacji 1973-1990 sygn 72-88 Informacje podatkowe 1982-1990 sygn 89analizy oceny sprawozdania Rewizje 1977-1990 sygn 90-91 protokóły zarządzenia porewizyjne sprawozdania z ich realizacji Wieloletnie plany gminy 1986-1990 sygn 92 Plany społeczno gospodarczego rozwoju gminy 1079-1990 sygn 93 roczne Realizacja planów społeczno gospodarczego rozwoju gminy 1982-1990 sygn 94 sprawozdania, analizy Czyny społeczne 1973-1989 sygn 95-98 plany sprawozdania Nadzór nad stowarzyszeniami 1979-1980 sygn 99 Kolegium ds. wykroczeń 1977-1982 sygn 100 analizy ocena sprawozdania Użytki zielone 1979-1989 sygn 101-102 ewidencja, mapy Zwalczanie chorób roślin i szkodników 1977-1979 sygn 103 sprawozdania Nazwenictwo ulic 1981 sygn 104 Bilanse zasobów złóż kopalin 1983-1990 sygn 105 Pomoc społeczna 1984-1990 sygn 106 Statut Urzędu Gminy 1988 sygn 107 Kontrole archiwum zakładowego 1977-1988 sygn 109 protokóly, Sprawy wywłaszczeniowe, sprzedaż gruntów PFZ i państwowych nieruchomości rolnych, sprawozdania, ewidencja dróg i mostów, ekshumacja i przewożenie zwłok Number of units in the group: 135
21/1329/0 Komornik Sądu Grodzkiego w Kielcach 1939-1942 0 Unroll
skorowidze i repertoria Sądu sygn 1-4 Number of units in the group: 4
21/1330/0 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach [1955] 1982-1985 0 Unroll
Wojewódzki Inspektorat Pracy w Kielcach [1974-1975] sygn 1 plany pracy Okręgowy Zespół ds. Inspekcji Pracy [1976] sygn 2 sprawozdania Inspektorzy Pracy Związków Zawodowych w poszczególnych Zarządach Okręgów [1955-1981] sygn 3-13,18-20 plany pracy, informacje sprawozdania Wojewódzki Inspektor Pracy w Kielcach przy WRZZ w Kielcach [1974-1980]sygn 14 informacje Wojewódzki Inspektor Pracy w Radomiu przy WRZZ w Radomiu [1976-1978] sygn 15-17 Narady branżowe [1974-1976] sygn 21 protokóły Wypadki przy pracy [1969-1981]1982-1986 sygn 22-41,62-69 zestawienia, analizy, wykazy wypadków śmiertelnych rejestr zetawienia statystyczne Poprawa warunków BHP [1976] sygn 42 ocena programów i planów Higiena naturalnego środowiska pracy [1978] sygn 43 ocena Wykaz nadzorowanych zakładów pracy [1981] sygn 44 Załatwianie skarg i zażaleń [1969-1981],1982-1984 sygn 45-57,70-83, 1021 akta spraw, rejestr Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach 1982-1987 sygn 58-61, 1018-1020 sprawozadnia z działalności, statystyczne sprawozdania zbiorcze Kontrole zakładów pracy z terenu miasta Kielce [1955-1981]1982-1985 sygn 84-348,1022 Kontrole zakładów pracy z terenu województwa kieleckiego [1956-1981, 1982-1986 sygn 349-651,1023-1029 Kontrole zakładów pracy z terenu miasta Radomia [1956-1981],1982-1985 sygn 652-835,1030-1031 Kontrole zakładów pracy z terenu województwa radomskiego [1956-1981],1982-1985 sygn 836-973,1032 Kontrole zakładów pracy z terenu województwa tarnobrzeskiego [1955-1981],1982 sygn 974-1000 Inne kontrole [1955-1981], 1982-1983 sygn 1001-1017 Number of units in the group: 1032
21/1331/0 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. I Oddział w Kielcach 1953-2004 0 Unroll
Organizacja I Oddziału PKO w Kielcach 1970-1975 sygn 1 - regulaminy i struktury organizacyjne Organizacja II Oddziału PKO w Kielcach 1970-1975 sygn 2 -regulaminy organizacyjne Organizacja Oddziałów PKO w Busku Zdroju, Końskich, Miechowie, Ostrowcu Św., Pińczowie, Skarżysku Kamiennej, Starachowicach, 1970-1975 sygn 3-4 regulaminy organizacyjne Plany pracy Oddziałów PKO 1976 sygn 5 Kontrole pełne Oddziałów PKO w Busku Zdroju, Kielcach, Końskich, Miechowie, Opocznie, Pińczowie Radomiu, Starachowicach 1973-1975 sygn 6-8 protokóły, zalecenia i ich realizacja Programy Oddziałów PKO wykorzystania rezerw wewnętrznych 1976 sygn 9 informacje o ich realizacji Sprawozdania finansowe Oddziału Wojewódzkiego PKO 1954-1975 sygn 10-32, wzory odciskowe pieczęci i stempli Number of units in the group: 152
21/1332/0 Państwowa Inspekcja Handlowa Okręgowy Inspektorat w Kielcach 1950-1990 0 Unroll
Zjazdy i konferencje organizowane przez własną jednostkę 1961,1976-1985 sygn 1-4; 264-266 Zbiór aktów prawnych własnej jednostki 1961 sygn 5; normatywy kancelaryjne sygn. 351 Plany finansowe 1961-1990 sygn 6-22; 273-280 Plany pracy operatywnej 1959-1985 sygn 23-62; 281-296 roczne i kwartalne Organizacja Państwowej Inspekcji Handlowej 1976-1985 sygn 63-65; 268-269 Organizacja toku pracy administracyjnej 1975,1978-1880 sygn 66-67; 270-271 Przekazanie jednostek organizacyjnych 1960-1977; 1981-1982 sygn 68-70; 272 protokóły Analizy z wykonania planów 1963-1971 sygn 71-79 Materiały dot. inspekcji 1980-1982 sygn. 361-376 Ewidencja inspekcji 1979-1982 sygn. 377-389 Sprawozdania inwestycyjne 1953 sygn 80 Sprawozdania statystyczne 1959-1979 sygn 81-101 Sprawozdania Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej 1961-1979 sygn 102-119 Sprawozdania Rady Zakładowej 1964-1979 sygn 120-134 Sprawozdania z kontroli planowych 1958-1988 sygn 135-152; 318-330 Sprawozdania z pracy laboratoryjnej 1957-1960 sygn 153-156 Sprawozdania z prac orzeczeniowych 1952-1961 sygn 157-165 Sprawozdania dla kierownictwa resortów 1977-1985 sygn 166-167; 331-339 Skargi i wnioski 1962,1970,1976-1985 sygn 168-172; 340-345 Informacje dla mediów 1972,1977, 1979 sygn 173-174; 346 Wycinki prasowe z działalności własnej jednostki 1959-1982 sygn 175-183; 347-350 Ewidencja zasobu archiwum zakładowego 1961-1989 sygn 184; 352 Kontrole zewnętrzne 1954,1971-1985 sygn 185-192; 353-359 Przepisy BHP 1966, 1980 sygn 193; 360 Dziennik korespondencji poufnej 1974-1977 sygn 194 Zestawienia statystyczne 1977-1990 sygn 195-196;297-317 Sprawozdania zbiorcze i notatki dla kierownictwa resortu 1978 sygn 197 Bilanse 1952-1990 sygn 198-225; 390-401 Number of units in the group: 401
21/1333/0 Niemiecki Dom Handlowy w Końskich 1940-1944 0 Unroll
księgi handlowe i magazynowe dzienniki główna 1940-1944 sygn 1-6 Number of units in the group: 6
21/1334/0 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Miechowie - Charsznicy 1926-1928 0 Unroll
akta rejestrowe 1927-1928 sygn 1 protokoły walnych zebrań 1926-1928 sygn 2 Number of units in the group: 6
21/1335/0 Komenda Powiatowa Policji Polskiej w Miechowie. Posterunek Policji w Brzesku Nowym 1940-1944 0 Unroll
Zarządzenia niemieckich władz policyjnych dotyczące konserwacji, użycia i przydziału broni. Opisy części karabinu Number of units in the group: 1
21/1336/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Końskich. Posterunek Policji Polskiej w Borkowicach 1941-1944 0 Unroll
kontrola dochodzeń 1941-1944 sygn 1- chronologiczny zapis meldunków dotyczących przestępstw i innych wydarzeń Number of units in the group: 1
21/1338/0 Wojewódzkie Biuro do spraw Finansowo - Rolnych w Krakowie 1932-1939 0 Unroll
Dokumentacja organizacyjno-administracyjna (Wojewódzki Komitet do Spraw Finansowo-Rolnych w Krakowie, Wojewódzkie Biuro do Spraw Finansowo-Rolnych, Współpraca i współdziałanie z innymi jednostkami, Budżety, bilanse i akta finansowe, Delegaci i biegli, Dokumentacja personalno-kadrowa); Nadzór nad powiatowymi biurami z terenu woj. krakowskiego (Dokumentacja organizacyjno-administracyjna powiatowych biur do spraw finansowo-rolnych, Sprawozdawczość biur powiatowych); Nadzór nad powiatowymi urzędami rozjemczymi z terenu woj. krakowskiego (Akta organizacyjno-administracyjne i finansowo-sprawozdawcze powiatowych urzędów rozjemczych); Działalność merytoryczna Wojewódzkiego Biura (Zadłużenie rolnicze, Konwersja długów, postępowania oddłużeniowe); Opracowania i wydawnictwa Number of units in the group: 409
21/1339/0 Akta gminy Zajączków w Bukowcu powiatu opoczyńskiego 1943-1944 0 Unroll
akta dotyczące kupna nieruchomości pożydowskich, kupna materiałów budowlanych i służby budowlanej "Baudienst" Number of units in the group: 1
21/1340/0 Akta gminy Krzczonów powiat opoczyński 1926-1929 0 Unroll
zaświadczenia urzędu gminy o zmarłych i sukcesorach sygn 1 Number of units in the group: 1
21/1341/0 Piotrkowski Urząd Gubernialny do spraw Włościańskich 1897 0 Unroll
Number of units in the group: 1
21/1342/0 Komisarz do spraw włościańskich powiatu kozienickiego 1894, 1906-1912 0 Unroll
postanowienia komisarza do spraw włościańskich powiatu kozienickiego Number of units in the group: 1
21/1343/0 Kancelaria Warszawskiego Generał Gubernatora 1867-1915 0 Unroll
raporty, postanowienia, korespondencja Number of units in the group: 2
21/1344/0 Vacat - Akta miasta Warszawy - przekazano do Archiwum Państwowego w Warszawie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/1345/0 Vacat - Akta miasta Nasielska - przekazano do Archiwum państwowego w Warszawie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/1346/0 Naczelnik Powiatu Płońskiego Guberni Warszawskiej 1911-1915 0 Unroll
sprawozdania Płońskiej Kasy Miejskiej Number of units in the group: 3
21/1347/0 Warszawski Gubernator Wojenny 1833-1836 0 Unroll
prośby o wydanie paszportów i przedłużenie pobytu Polaków w Rosji Carskiej Number of units in the group: 2
21/1348/0 Komisarz do spraw włościańskich powiatu częstochowskiego 1877-1899, 1908-1914 0 Unroll
prawa serwitutowe, spisy włościan, korespondencja, dobrowolne umowy dotyczące wsi Złoty Potok, Nowa Wieś, gminy Miedno i Rędziny Number of units in the group: 5
21/1349/0 Akta gminy w Wielkiej Woli z siedzibą w Paradyżu 1945-1946, 1950 0 Unroll
roczne sprawozdanie rachunkowe, budżet zarządu gminy w Wielkiej Woli Number of units in the group: 2
Showing 1,396 to 1,440 of 3,509 entries.