Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/1342/0 Vacat - Komisarz do spraw włościańskich powiatu kozienickiego - przekazano do Archiwum Państwowego w Radomiu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/1343/0 Kancelaria Warszawskiego Generał Gubernatora 1867-1915 0 Unroll
raporty, postanowienia, korespondencja Number of units in the group: 2
21/1344/0 Vacat - Akta miasta Warszawy - przekazano do Archiwum Państwowego w Warszawie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/1345/0 Vacat - Akta miasta Nasielska - przekazano do Archiwum państwowego w Warszawie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/1346/0 Naczelnik Powiatu Płońskiego Guberni Warszawskiej 1911-1915 0 Unroll
sprawozdania Płońskiej Kasy Miejskiej Number of units in the group: 3
21/1347/0 Warszawski Gubernator Wojenny 1833-1836 0 Unroll
prośby o wydanie paszportów i przedłużenie pobytu Polaków w Rosji Carskiej Number of units in the group: 2
21/1348/0 Komisarz do spraw włościańskich powiatu częstochowskiego 1877-1899, 1908-1914 0 Unroll
prawa serwitutowe, spisy włościan, korespondencja, dobrowolne umowy dotyczące wsi Złoty Potok, Nowa Wieś, gminy Miedno i Rędziny Number of units in the group: 5
21/1349/0 Akta gminy w Wielkiej Woli z siedzibą w Paradyżu 1945-1946, 1950 0 Unroll
roczne sprawozdanie rachunkowe, budżet zarządu gminy w Wielkiej Woli Number of units in the group: 2
21/1350/0 Akta miasta Nowe Miasto nad Pilicą 1818 0 Unroll
książka ludności Nowego Miasta w obwodzie Rawskim - część Number of units in the group: 1
21/1351/0 Akta gminy Drzewica 1934-1938 0 Unroll
Księga zebrań sołtysów, sprawozdania sytuacyjne, wykaz nieruchomości Number of units in the group: 4
21/1352/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Radomsku [1906] 1932 0 Unroll
akta notarialne sygn 1 Number of units in the group: 1
21/1353/0 Vacat - Urząd Wojewódzki Łódzki - przekazano do Archiwum Państwowego w Łodzi 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/1354/0 Vacat - Starostwo Powiatowe Łódzkie - przekazano do Archiwum Państwowego w Łodzi 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/1355/0 vacat - Starostwo Powiatowe Tureckie - przekazano do Archiwum Państwowego w Poznaniu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/1356/0 Odlewnia Żeliwa "Stąporków" S.A. w Stąporkowie [1934] 1948-1997 0 Unroll
Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy OŻ „Stąporków” S.A. 1992 – 1997 (sygn. 1 – 4); Wybory przedstawicieli załogi do Rady Nadzorczej Spółki 1994 r. (sygn. 5); Posiedzenia Rady Nadzorczej OŻ „Stąporków” S.A. 1992 – 1997 (sygn. 6 – 8); Wykazy uchwał Rady Nadzorczej 1992 – 1996 (sygn. 9); Posiedzenia Zarządu OŻ „Stąporków” S.A. 1992 – 1997 (sygn. 10); Powołanie tymczasowego samorządu robotniczego w Odlewni Żeliwa „Niekłań” 1956 r. (sygn. 11); Konferencje Samorządu Robotniczego 1958 – 1981 (sygn. 12 – 23); Rady Robotnicze i Zakładowe 1963 – 1973 (sygn. 24 – 28); Tymczasowy Samorząd Pracowniczy OŻ „Stąporków” 1981 r. (sygn. 29 – 30); Ogólne zebrania delegatów załogi OŻ „Stąporków” 1983 – 1992 (sygn. 31 – 32); Rada Pracownicza 1981 – 1992 (sygn. 33 – 39); Przejście na własność Państwa Zakładów Odlewniczych inż. Kembliński S.A. w Niekłaniu – Wołowie 1948 – 1952 (sygn. 40); Przejęcie na własność Państwa Odlewni Metali i Warsztatów Mechanicznych „Nieborów” 1948 – 1952 (sygn. 41); Podstawy prawne działania Odlewni Żeliwa „Niekłań” 1951 – 1978 (sygn. 42); Podstawy prawne działania Odlewni Żeliwa „Stąporków” 1978 – 1992 (sygn. 43); Przekształcenie Odlewni Żeliwa „Stąporków” w Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa 1992 – 1997 (sygn. 44 – 45); Statuty, schematy i regulaminy organizacyjne 1956, 1964 – 1997 (sygn. 46 – 51); Paszporty produkcyjno – techniczne poszczególnych zakładów 1952 – 1956, 1963 (sygn. 52 – 56); Księga służb 1961 r. (sygn. 57); Regulamin kontroli wewnętrznej i jego aktualizacje 1973 – 1987 (sygn. 58); Dziennik korespondencyjny ogólny Zakładów Odlewniczych Inż. Kembliński S.A. od 4 maja 1942 r. do 21 stycznia 1943 r. (sygn. 59); Archiwum zakładowe 1956 – 1992 (sygn. 60 – 62); Normatywy wewnętrzne 1962 – 1997 (sygn. 63 – 98); Ewidencja własnych aktów normatywnych 1964 – 1996 (sygn. 99 – 102); Instrukcje zakładowe 1965 – 1995 (sygn. 103 – 110); Plany pięcioletnie na lata 1966 – 1970 i 1971 – 1976 (sygn. 111 – 112); Plan produkcji i zatrudnienia Zakładu „Nieborów” 1948 r. (sygn. 113); Plany techniczno – ekonomiczne 1951 – 1981 (sygn. 114 – 144); Programy działań restrukturyzacyjnych i naprawczych, plany przedsięwzięć gospodarczo – finansowych, plany działalności OŻ „Stąporków” S.A. 1992 – 1997 (145 – 147); Księga inwentarza i bilansów Zakładów Odlewniczych Inż. Kembliński S.A. [1938 – 1945] (sygn. 148); Bilanse (roczne sprawozdania finansowe) 1951 – 1997 (sygn. 149 – 186); Sprawozdania z działalności spółki 1994 – 1997 (sygn. 187 – 188); Sprawozdania statystyczne 1951, 1966, 1970 – 1988 (sygn. 189 – 194); Analizy techniczno – ekonomiczne 1962 – 1973 (sygn. 195 – 201); Analiza rezerw społeczno – gospodarczych w przedsiębiorstwie oraz program ich wykorzystania 1976 r. (sygn. 202); Aktualna sytuacja marketingowa OŻ „Stąporków” S.A. 1996 r. (sygn. 203); Raport z badania rynku grzejników centralnego ogrzewania w Polsce 1997 r. (sygn. 204); Prezentacja OŻS S.A. na forum Rady Nadzorczej XI NFI 1996 r. (sygn. 205); Monografia Odlewni Żeliwa „Niekłań” w Stąporkowie ok. 1978 r. (sygn. 206); Zezwolenie na ustanowienie i używanie sztandaru przedsiębiorstwa oraz projekt znaku graficznego 1978 r. (sygn. 207); Kontrole zewnętrzne 1953, 1964 – 1996 (sygn. 208 – 215); Zakładowe Umowy Zbiorowe OŻ „Niekłań” i OŻ „Stąporków” 1955, 1994 (sygn. 216 – 217); Zakładowe regulaminy pracy, premiowania, nagradzania, dodatków, funduszy socjalnych, porozumienia, regulaminy przyznawania zakładowej odznaki „Zasłużony dla Odlewni Żeliwa Niekłań” 1968 – 1990 (sygn. 218 – 221); Księga imienna robotników Zakładów Odlewniczych Inż. Kembliński S.A. [1940 – 1948] (sygn. 222); BHP 1967 – 1971, 1994 (sygn. 223 – 224); Studium dokształcania i doskonalenia mistrzów 1979 r. (sygn. 225); Analiza stanu i poprawy dyscypliny pracy oraz wykorzystania czasu pracy 1975 r. (sygn. 226); Nabycie 60 % akcji OŻ „Stąporków” S.A. przez Odlewnie Polskie S.A. 1997 r. (sygn. 227); Projekt urządzenia Zakładów Odlewniczych Inż. Kembliński S.A. w Niekłaniu [1938] (sygn. 228); Number of units in the group: 247
21/1357/0 Fabryka Radiatorów "Stąporków" S.A. w Stąporkowie 1997-2002 0 Unroll
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 1997-2000 sygn 1-2, posiedzenia Rady Nadzorczej 1997-2002 sygn 2-4, Uchwały Rady Nadzorczej i Zarządu 1997-2002 sygn 5-7, Rejestracja i zmiany w rejestrze handlowym 1997-2002 sygn 8, Statut regulamin i schematy organizacyjne 1997-1999 sygn 9-10, Zarządzenia, polecenia służbowe Prezesa Zarządu i Dyrektora ds. organizacji produkcji 1997-2000 sygn 11-13, Plany działania (biznes plany) oraz program zmian restrukturyzacyjnych 1998-2000 sygn 14-17, Sprawozdania finansowe oraz z działalności 1998-2000 sygn 18-21, Likwidacja FR Stąporków S.A. 2000-2001 sygn 22, Roczne ankiety przedsiębiorstwa 1998-2001 sygn 23, Kontrole zewnętrzne 1997-1998 sygn 24, Katalog wyrobów 1998 sygn 25. Number of units in the group: 25
21/1358/0 Sędziowie śledczy pow. jędrzejowskiego Sądu Okręgowego w Kielcach 1917-1933 0 Unroll
akta spraw karnych (w tym oskarżenia o działalność komunistyczną) repertoria śledztw, skorowidze Number of units in the group: 28
21/1359/0 Sędziowie śledczy pow. kieleckiego Sądu Okręgowego w Kielcach 1917-1939 [1940] 0 Unroll
akta spraw karnych (w tym oskarżenia o działalność komunistyczną) repertoria śledztw, skorowidze Number of units in the group: 53
21/1360/0 Sędziowie śledczy pow. miechowskiego Sądu Okręgowego w Kielcach 1918-1939 0 Unroll
akta spraw karnych (w tym oskarżenia o działalność komunistyczną) repertoria śledztw, skorowidze Number of units in the group: 27
21/1361/0 Sędziowie śledczy pow. pińczowskiego Sądu Okręgowego w Kielcach 1917-1929 0 Unroll
akta spraw karnych (w tym oskarżenia o działalność komunistyczną) repertoria śledztw, skorowidze Number of units in the group: 19
21/1362/0 Sędziowie śledczy pow. stopnickiego Sądu Okręgowego w Kielcach 1917-1940 0 Unroll
akta spraw karnych (w tym oskarżenia o działalność komunistyczną) repertoria śledztw, skorowidze Number of units in the group: 25
21/1363/0 Sędzia śledczy pow. opatowskiego Sądu Okręgowego w Radomiu 1929 0 Unroll
oskarżenia o działalność komunistyczną Number of units in the group: 1
21/1364/0 Sędzia śledczy pow. olkuskiego Sądu Okręgowego w Kielcach 1919-1921 0 Unroll
akta spraw karnych Number of units in the group: 1
21/1365/0 Sędziowie śledczy pow. włoszczowskiego Sądu Okręgowego w Kielcach 1917-1931 0 Unroll
akta spraw karnych (w tym oskarżenia o działalność komunistyczną) repertoria śledztw, skorowidze Number of units in the group: 14
21/1366/0 Akta Łuniewskich z Gnojna 1850, 1873-1875 0 Unroll
rejestry przychodu i rozchodu zboża sygn 1-3 Number of units in the group: 3
21/1367/0 Gminna Rada Narodowa w Mniowie [1972] 1973-1990 0 Unroll
sesje GRN 1973-1990 sygn 1-18, posiedzenia komisji (1972) 1973-1990 sygn 19-77, posiedzenia Prezydium 1974-1990 sygn 78-94, uchwały GRN 1973-1989 sygn 95-104 Number of units in the group: 104
21/1368/0 Urząd Gminy w Mniowie [1971] 1973-1990 0 Unroll
podział gminy na sołectwa 1985,1987 sygn 1-2, wybory sołtysów i podsołtysów 1978-1990 sygn 3-11, zebrania wiejskie 1977-1990 sygn 12-26, narady 1984-1989 sygn 27-31, zarządzenia i decyzje naczelnika 1977-1990 sygn 32-50, plany pracy TOAP i ich urzędów 1978-1990 sygn 51-62, skargi i wnioski 1978-1990 sygn 63-73, wycinki prasowe 1983-1989 sygn 74-75, kontrole 1983-1990 sygn 72-82, statystyka 1988-1989 sygn 83-84, szkolenia 1984-1990 sygn 85-86, budżety i bilanse 1974-1990 sygn 87-103, sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów 1984-1986 sygn 104, ostateczne wersje planów zbiorczych 1976-1987 sygn 105-117, czyny społeczne 1980-1987 sygn 118-123, przekazywanie lasów i gruntów leśnych PFZ lasom państwowym 1988 sygn 124-125, ogólne zasady zaopatrzenia rynku 1986 sygn 126, planowanie przestrzenne i rozwój budownictwa wiejskiego 1987 sygn 127-128, analiza ruchu budowlanego 1987 sygn 129. Number of units in the group: 148
21/1369/0 Włoszczowski Urząd Powiatowy do spraw Powinności Wojskowej 1884-1889, 1915 0 Unroll
korespondencja dot. posiedzeń członków urzędu sygn 1, zawiadomienia o poległych sygn 2 Number of units in the group: 2
21/1370/0 Pińczowski Urząd Powiatowy ds. Powinności Wojskowej 1874-1914 0 Unroll
akty normatywne, okólniki i zarządzenia, protokóły z posiedzeń urzędów, sprawozdawczość opisowa i statystyczna z zakresu akcji spisowych, skargi i odwołania, sprawy ulg i zwolnienia od służby wojskowej, materiały dotyczące ewakuacji, akta osobowe Number of units in the group: 12
21/1371/0 Komornik Sądu Grodzkiego w Miechowie pow. miechowskiego 1916-1932 0 Unroll
akta spraw, repertoria, skorowidze Number of units in the group: 31
21/1372/0 Komornik Sądu Grodzkiego w Pińczowie pow. pińczowskiego 1927-1936 0 Unroll
akta spraw sygn 1 Number of units in the group: 1
21/1373/0 Komornik Sądu Okręgowego w Kielcach 1918-1930 0 Unroll
akta spraw, repertoria Number of units in the group: 15
21/1374/0 Komornik Sądu Grodzkiego w Olkuszu pow. olkuskiego 1922-1930 0 Unroll
akta spraw sygn 1-7 Number of units in the group: 7
21/1375/0 Komornik Sądu Grodzkiego w Końskich pow koneckiego 1929 0 Unroll
akta spraw sygn 1 Number of units in the group: 1
21/1376/0 Komornik Sądu Grodzkiego w Przedborzu pow. koneckiego 1931-1936 0 Unroll
akta spraw, korespondencja komornika sygn 1-5 Number of units in the group: 5
21/1377/0 Vacat - Bank Związku Spółek Zarobkowych w Radomiu - przekazano do Archiwum Państwowego w Radomiu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/1378/0 Komornik Sądu Grodzkiego w Kielcach 1928-1939 0 Unroll
akta spraw, skorowidze, repertoria Number of units in the group: 118
21/1379/0 Publiczna Szkoła Powszechna w Odrowążu pow koneckiego 1915, 1917, 1934 0 Unroll
akt mianowania nauczyciela, dziennik przyjęć do klas I-IV, świadectwo ucznia Number of units in the group: 3
21/1380/0 Publiczna Szkoła Powszechna w Mroczkowie pow koneckiego 1924-1927, 1945 0 Unroll
dzienniki lekcyjne Number of units in the group: 4
21/1381/0 Powiatowy Zarząd Drogowy w Końskich 1925-1946 0 Unroll
dokumenty mostów, plany, projekty, profile podłużne dróg Number of units in the group: 22
21/1382/0 Powiatowy Zarząd Drogowy w Opocznie 1932-1948 0 Unroll
dokumenty mostów, plany, projekty, profile podłużne dróg Number of units in the group: 28
21/1383/0 Gminna Kasa Oszczędnościowo Pożyczkowa w Odrzywole 1926-1928 0 Unroll
księga pożyczek Number of units in the group: 1
21/1384/0 Bank Emisyjny w Kielcach 1940-1945 0 Unroll
konto żyrowe, konto Banku Emisyjnego, dowody żyrowe, listy płac pracowników, kwestionariusze o majątkach poza granicami dystryktu radomskiego, rozliczenia przesyłek wydatki i wpływy sygn 1-48 Number of units in the group: 48
21/1385/0 Vacat - Bank Emisyjny w Radomiu - przekazano do Archiwum Państwowego w Radomiu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/1386/0 Bank Emisyjny w Sandomierzu 1940-1944 0 Unroll
Instrukcje służbowe Girokonto Tresorbuch Tresorbuch Rozliczenia dzienne z przesyłek pocztowych ( wydatki i wpływy ) Number of units in the group: 5
Showing 1,441 to 1,485 of 3,537 entries.