Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/1530/0 Sąd Pokoju w Olkuszu powiatu olkuskiego 1857-1863 0 Unroll
Raporty urzędników stanu cywilnego z gmin powiatu olkuskiego o zgonach Number of units in the group: 6
21/1531/0 Kasa Stefczyka w Strożyskach 1928-1940 0 Unroll
protokoły z zebrań Number of units in the group: 1
21/1532/0 Urząd Leśny w Bodzentynie 1841-1848 0 Unroll
Akta dotyczące zbioru nasion leśnych i szkółek takich drzew Number of units in the group: 2
21/1533/0 Nadleśnictwo Państwowe w Suchedniowie 1910-1945 0 Unroll
Operaty urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa oraz aneks do planu zagospodarownia terenów leśnych Number of units in the group: 4
21/1534/0 Szkoła Leśna Praktyczna Niższa przy Leśnictwie Bodzentyn 1828 0 Unroll
Akta dot. narzędzi i instrumentów mierniczych Number of units in the group: 1
21/1535/0 Miejskie Kursy Wieczorowe Dokształcające w Kielcach 1929-1931 0 Unroll
Świadectwa ukończenia kursów, dziennik lekcyjny Number of units in the group: 2
21/1536/0 Siedmioklasowa Szkoła Powszechna nr 8 w Kielcach 1937-1951 0 Unroll
Ksiegi ocen i postępów w nauce, zbiór arkuszy ocen Number of units in the group: 13
21/1537/0 Publiczna Szkoła Powszechna nr 2 im. Marii Konopnickiej w Kielcach 1938-1949 0 Unroll
Księgi ocen Number of units in the group: 11
21/1538/0 Kieleckie Gimnazjum Żeńskie 1905-1918 0 Unroll
Prośby uczniów o przyjęcia do szkoły z dokumentami załączonymi do prośby Number of units in the group: 8
21/1539/0 Syndykat Zjednoczonych Rolników. Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach 1928-1932 0 Unroll
Księga główna wpisów dot. Kielc i Sędziszowa Number of units in the group: 6
21/1540/0 Spółdzielnia Mleczarska "W Jedności Siła" w Bielinach 1928-1938 0 Unroll
Książki wpłat i wydatków sprzedaży, dziennik główna Number of units in the group: 4
21/1541/0 Spółdzielnia Wojskowa 2 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów w Kielcach 1937 0 Unroll
Statut, księga kasowa, dziennik główna Number of units in the group: 3
21/1542/0 Spółdzielnia Mleczarska w Szczecnie z ograniczoną odpowiedzialnością 1926-1930 0 Unroll
akta założycielskie Spółdzielni, lustracje, instrukcje Number of units in the group: 1
21/1543/0 Spółdzielnia Górniczo Kamieniarska z odpowiedzialnością udziałami w Kielcach 1936-1937 0 Unroll
Ksiega rejestru i udziałów Number of units in the group: 1
21/1544/0 Spółdzielnia Spożywców "Jedność" w Tumlinie 1925-1933 0 Unroll
Protokoły z posiedzeń spółdzielni Number of units in the group: 1
21/1545/0 Spółdzielcze Stowarzyszenie Spożywców w Kielcach 1924-1939 0 Unroll
Rejestr członków, korespondencja w sprawach handlowych, księga protokołów Koła Ligi Kooperatystek, instruktorek spółdzielczych Number of units in the group: 3
21/1546/0 Spółdzielnia Rolniczo Handlowa w Kielcach 1933-1950 0 Unroll
Księgi protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej Number of units in the group: 3
21/1547/0 Bank Kredytowo Spółdzielczy z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach 1925-1939 0 Unroll
Protokoły zebrań członków z posiedzeń Rady Nadzorczej, deklaracje członkowskie, księga rejestru i udziałów, wkładów Number of units in the group: 8
21/1548/0 Bank Ludowy Spółdzielczy z ograniczoną odpowiedzialnością w Bodzentynie 1926-1942 0 Unroll
Księgi protokołów posiedzeń Zarządu, walnych zgromadzeń, deklaracje członkowskie, rejestr udziałów, pożyczki Number of units in the group: 8
21/1549/0 Kielecki Spółdzielczy Bank Dyskontowy 1929-1938 0 Unroll
Bilanse, wkłady, księga kasowa Number of units in the group: 7
21/1550/0 Bank Handlowo Spółdzielczy w Chęcinach 1928-1932 0 Unroll
Korespondencja, księgi kontowe, wkładów, kasowe, inwentarz Number of units in the group: 6
21/1551/0 Gminna Kasa Pożyczkowo Oszczędnościowa w Dyminach 1910-1913 0 Unroll
Rejestr osób zapożyczonych w kasie Number of units in the group: 1
21/1552/0 Gminna Kasa Pożyczkowo Oszczędnościowa w Suchedniowie 1922-1943 0 Unroll
Księgi pożyczek, wkładów korespondencja Number of units in the group: 30
21/1553/0 Gminna Kasa Pożyczkowo Oszczędnościowa w Zajączkowie 1918-1936 0 Unroll
Sprawozdania, protokoły posiedzeń, księgi dłużników, dzienniki główna, wytyczne banków, korespondencja Number of units in the group: 15
21/1554/0 Kasa Spółdzielcza im. Św. Wojciecha w Kielcach 1914-1943 0 Unroll
Protokoły zebrań kasy, walnego zgromadzenia, bilanse Number of units in the group: 10
21/1555/0 Kasa Stefczyka w Parchocinie z siedzibą w Błotnowoli 1938-1950 0 Unroll
Księga protokołów Zarządu, Rady Nadzorczej, dzieniki główna Number of units in the group: 4
21/1556/0 Kasa Spółdzielcza w Samsonowie 1948-1952 0 Unroll
Księga udziałów i pożyczek, dzienniki główna Number of units in the group: 3
21/1557/0 Akta Odrzywolskich z Odrzywoła 1695-1801 0 Unroll
tabela dochodów, wysiewów, akta sprzedaży ziemi, intercyza ślubna Number of units in the group: 7
21/1558/0 Akta Brzuchowskich z Sulgostowa 1721-1729 0 Unroll
Testament Brzuchowskiego , akta majątkowe dóbr Sulgostów, powiat radomski Number of units in the group: 3
21/1559/0 Akta Wodzickich ze Złotej 1727-1883 0 Unroll
Umowa dotycząca spłaty dóbr Niegosławic, długi rodziny Wodzickich, rachunki gospodarcze i kwity odbioru dziesięciny, licytacja dóbr Świniary Number of units in the group: 9
21/1560/0 Akta Lanckorońskich z Jagielnicy 1761-1816 0 Unroll
Listy do księżnej Lanckorońskiej od Szymanowskich i Polanowskich, kwity i rachunki Number of units in the group: 5
21/1561/0 Akta Bonieckich z Żydowa 1776-1907 0 Unroll
Akta dotyczące majątku Żydów, Ługowice, Tomaczyce, spis akt majątku Żydów, umowy i transakcje, akta sukcesji dóbr Glinian i Stróży pozostałych po Mikołaju Bidzińskim, pobierania dziesięcin, inwentarze dóbr Żydowa, Woli Żydowskiej, odpisy metrykalne, listy do Bonieckich, dokumenty własnościowe dotyczące dóbr Żydów, Wola Żydowska i Szaniec Number of units in the group: 14
21/1562/0 Akta Świdzińskich ze Świdna 1777-1824 0 Unroll
Plenipotencje udzielone Świdzińskiemu, akta dotyczące zatargu, opieki nad maloletnimi Madalińskimi, listy Antoniego Świdzińskiego, pisma Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych w sprawie przekopu rzeki Pilicy, Komisji Województwa Mazowieckiego w sprawie zaciągu do wojska chłopów z mąjątku Świdno Number of units in the group: 8
21/1563/0 Akta Służewskich z Trzebiesławic 1794-1828 0 Unroll
Kontrakt kupna dóbr Trzebiesławic, plenipotencje akta dot. długów ciążących na Trzebiesławicach, wyroki Trybunału Cywilnego I Instancji Województwa Sandomierskiego dotyczące sporów z St. Politalskim o Trzebiesławice, wykazy i wyciągi hipoteczne dot. dóbr oraz korespondencja prywatna Józefa Służewskiego Number of units in the group: 13
21/1564/0 Akta Popielów z Kurozwęk 1799-1944 0 Unroll
Rejestry pomiarowe dóbr, umowy, pokwitowania, rachunki, listy pochwalne i nagrody za udział w wyścigach konnych stajni wyścigowej w Sieciechowie, gospodarki leśnej w Kurozwękach i Kotuszowie, klucza korytnickego i wojczańskiego, korespondencja i dokumenty osobiste Number of units in the group: 15
21/1565/0 Akta Wodzyńskich, dziedziców dóbr Suchy 1824-1893 0 Unroll
Akta dotyczące sprzedaży dóbr Kaszowa, pożyczek bankowych, polowań Number of units in the group: 4
21/1566/0 Gminna Kasa Pożyczkowo Oszczędnościowa w Górach Mokrych 1938-1943 0 Unroll
Sprawozdanie finansowe, akta zdawczo odbiorcze gminnej kasy przekazywane do Komunalnej Kasy Oszczędności w Końskich Number of units in the group: 3
21/1567/0 Akta rodziny Truszkowskich z Woli Małnowskiej 1840-1922 0 Unroll
Kroniki rodzinne Truszkowskich i Czajkowskich, materiały genealogiczne, osobiste i korespondencja prywatna Truszkowskich oraz akta dot. działalności publicznej Marcelego Truszkowskiego Number of units in the group: 12
21/1568/0 Akta Deskurów z Sancygniowa 1857-1943 0 Unroll
Notatki genealogiczne rodziny Deskurów i Przyjeńskich, o zabytkach, wypisy z dzieł historycznych, akta kontroli majątku Sancygniowa Number of units in the group: 6
21/1569/0 Zbiór Lucyny Kozłowskiej z Kielc 1916-1917 0 Unroll
Ulotki z 1916 i 1917 roku dotyczące obchodów Konstytucji 3 Maja, powstania styczniowego, bitwy pod Krzywopłotami, 6 sierpnia, Ligi Kobiet Przysposobienia Wojskowego Okręgu Kieleckiego oraz gazety i gazetka "Cienie", "Ziemia Kielecka" Number of units in the group: 1
21/1570/0 Akta Felicji Tarczyńskiej z Wąwołu 1919-1928 0 Unroll
Korespondencja prywatna Felicji Tarczyńskiej z majątku Wąwołu i Stefana Szmidta oficera policji państwowej Number of units in the group: 1
21/1571/0 Akta Jaskłowskich z Mnichowa 1926-1935 0 Unroll
Korespondencja , rachunki, notatki religijne, z dziedziny pedagogiki, etnografii, hstorii oraz akta podatku dochodowego Number of units in the group: 7
21/1572/0 Akta rodziny Klimontowiczów z dóbr Wigie, powiatu wiłkomirskiego 1623-1917 0 Unroll
Rejestr dokumentów dóbr Wigie, akta spraw spadkowych, pokwitowania Number of units in the group: 4
21/1573/0 Akta rodziny Kuklińskich ze Zwolenia 1780-1917 0 Unroll
Akta rodzinne, własnościowe, wypisy z księgi wójtowskiej Zwolenia, kontrakty kupna sprzedaży, wyroki sądowe, notatki i wypisy historyczne Number of units in the group: 2
21/1574/0 Akta Skotnickich ze Skotnik, powiatu sandomierskiego 1563-1780 0 Unroll
Rejestr dokumentów własnościowych dóbr Skotniki oraz rejestr rzeczy i wydatków do Gdańska i Mediolanu pozostałych po Wiktorii Skotnickiej, Madalińskiej Number of units in the group: 2
Showing 1,621 to 1,665 of 3,508 entries.