Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/1575/0 Zbiór Aleksandra Siwka, żołnierza Armii Krajowej z Kielc 1940-1944 [1957] 0 Unroll
Akta organizacji "Polska Niepodległa" regulamin, instrukcje pseudonimy, meldunki, wykazy osób współpracujących z Niemcami w Daleszycach, akta osobowe Aleksandra Siwka Number of units in the group: 5
21/1576/0 Kielecki Powiatowy Komitet Opieki nad Trzeźwością Ludową 1898-1908 0 Unroll
Zarządzenia, rozporządzenia, korespondencja, skład osobowy Komitetu, dochody i rozchody, sprawozdania z działalności kulturalnej, zakładania herbaciarni min. w Suchedniowe, czytelni, bibliotek ludowych, wynagrodzenia pracowników, podział miasta na okręgi opiekuńcze Number of units in the group: 44
21/1577/0 Miechowski Powiatowy Komitet Opieki nad Trzeźwością Ludową 1899 0 Unroll
Spis inwentaryzacyjny majątku Komitetu Number of units in the group: 1
21/1578/0 Olkuski Powiatowy Komitet Opieki nad Trzeźwością Ludową 1902-1906 0 Unroll
Korespondencja Komitetu dotycząca opieki w 14 rewirze pilickim Number of units in the group: 1
21/1579/0 Kielecki Szpital Wojskowy 1869-1871 0 Unroll
Raporty, sprawozdania oraz korespondencja z Warszawskim Okręgiem Wojskowym Number of units in the group: 1
21/1580/0 Kielecka Rosyjska Biblioteka przy Rządzie Gubernialnym 1905 0 Unroll
Regulamin biblioteki, statut, listy osób korzystających Number of units in the group: 1
21/1581/0 Kielecki Gubernialny Komitet Obywatelski w Kielcach 1915 0 Unroll
Protokoły z posiedzeń Komisji Wykonawczej, sprawozdania z działalności, rejestry pism wchodzących i wychodzących Number of units in the group: 3
21/1582/0 Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości w Kielcach 1917-1928 0 Unroll
Protokoły z walnych zebrań, statut stowarzyszenia oraz korespondencja Number of units in the group: 4
21/1583/0 Związek Strzelecki. Zarząd Okręgu w Kielcach 1922-1933 0 Unroll
Protokoły i sprawozdania z działalności, listy osób wspierających Związek, korespondencja z oddziałami Number of units in the group: 6
21/1584/0 Związek Harcerstwa Polskiego. Zarząd Okręgu w Kielcach 1925, 1938-1939 [1977] 0 Unroll
Regulaminy, protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej, sprawozdania, korespondencja, wykazy imienne instruktorów, akta osobowe historia harcerstwa Chorągwi Żeńskiej z lat 1939-1944 na Kielecczyźnie, wspomnienia harcerek z 1977 roku Number of units in the group: 8
21/1585/0 Towarzystwo Pożyczkowo Oszczędnościowe "Nadzieja" w Bodzentynie 1909-1939 0 Unroll
Księgi wkładów członkowskich i protokołów Number of units in the group: 5
21/1586/0 Związek Stowarzyszeń Muzyczno Śpiewaczych w Kielcach 1924, 1930-1936 0 Unroll
Statut, protokoły zebrań, okólniki, komunikaty, wykaz towarzystw w województwie, fotografia zjazdów chórów w Kielcach w 1924 roku. Number of units in the group: 3
21/1587/0 Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Koło Powiatu Opatowskiego w Ostrowcu 1925-1936 0 Unroll
Korespondencja Number of units in the group: 1
21/1588/0 Towarzystwo Polonistów Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział w Kielcach 1935-1939 0 Unroll
Protokoły posiedzeń Oddziału Number of units in the group: 1
21/1589/0 Więzienie w Będzinie 1919-1927 0 Unroll
Akta osobowe więźniów oskarżonych głównie o kradzieże, rabunek, morderstwo i szpiegostwo Number of units in the group: 31
21/1590/0 Więzienie w Sosnowcu [1918] 1919 0 Unroll
Akta osobowe więźniów karnych oskarżonych o kradzieże, przemyt i wymuszenie pieniędzy Number of units in the group: 13
21/1591/0 Więzienie w Częstochowie 1948-1950 0 Unroll
Rejestr i skorowidze więźniów Number of units in the group: 2
21/1592/0 Sędzia Śledczy Powiatu Jędrzejowskiego 1914 0 Unroll
akta oskarżenia sołtysa o wykroczenia finansowe Number of units in the group: 1
21/1593/0 Sędzia Śledczy Powiatu Pińczowskiego 1914 0 Unroll
Oskarżenie obrońcy sądowego o nieprawidłowe prowadzenie sprawy Number of units in the group: 1
21/1594/0 Sędzia Śledczy Powiatu Stopnickiego 1907-1915 0 Unroll
Akta oskarżenia sołtysów o wykroczenia finansowe Number of units in the group: 3
21/1595/0 Ochotnicza Straż Pożarna w Białaczowie 1912-1929 0 Unroll
Księga protokołów posiedzeń zarządu białaczowskiej straży Number of units in the group: 1
21/1596/0 Ochotnicza Straż Pożarna w Przysusze 1917-1922 0 Unroll
Korespondencja dotycząca działalności straży, druk ulotny dotyczący kursów pożarniczych organizowanych w Końskich Number of units in the group: 1
21/1597/0 Ochotnicza Straż Pożarna w Końskich 1929-1939 0 Unroll
Protokoły posiedzeń Zarządu Number of units in the group: 1
21/1598/0 Ochotnicza Straż Pożarna w Przedborzu 1938 0 Unroll
Korespondencja dotycząca działalności oraz skład osobowy Zarządu Number of units in the group: 1
21/1599/0 Gminna Kasa Pożyczkowo Oszczędnościowa w Borkowicach 1927-1947 0 Unroll
Księgi pożyczek, wierzycieli, kosztów i dziennik główna Number of units in the group: 10
21/1600/0 Gminna Kasa Pożyczkowo Oszczędnościowa w Chlewiskach 1928-1943 0 Unroll
Księgi pożyczek, składek, wykaz dłużników Number of units in the group: 8
21/1601/0 Gminna Kasa Pożyczkowo Oszczędnościowa w Duraczowie 1907-1942 0 Unroll
Księgi protokołów, pożyczek, długów, uchwały Number of units in the group: 17
21/1602/0 Gminna Kasa Pożyczkowo Oszczędnościowa w Grodzisku 1908-1942 0 Unroll
Księgi pożyczek, składek , odsetek, protokołów, asygnariusze przychodowo rozchodowe Number of units in the group: 35
21/1603/0 Gminna Kasa Pożyczkowo Oszczędnościowa w Pianowie 1921-1942 0 Unroll
Księgi wkładów, kosztów, akta notarialne, wykazy pożyczkobiorców, dłużników Number of units in the group: 20
21/1604/0 Gminna Kasa Pożyczkowo Oszczędnościowa w Przedborzu 1908-1946 0 Unroll
Bilans, księgi wkładów, pożyczek, wykazy dłużników Number of units in the group: 9
21/1605/0 Gminna Kasa Pożyczkowo Oszczędnościowa w Radoszycach 1929-1944 0 Unroll
Księgi składek, dłużników, pożyczek Number of units in the group: 7
21/1606/0 Gminna Kasa Pożyczkowo Oszczędnościowa w Rudzie Malenieckiej 1928-1946 0 Unroll
Księgi pożyczek, dłużników, wierzycieli, wykazy dłużników, Number of units in the group: 15
21/1607/0 Gminna Kasa Pożyczkowo Oszczędnościowa w Skotnikach 1912-1941 0 Unroll
Sprawozdania, budżety, księgi pożyczek, wykazy dłużników Number of units in the group: 12
21/1608/0 Gminna Kasa Pożyczkowo Oszczędnościowa w Sworzycach 1900-1922 0 Unroll
Księgi przychodów, rozchodów, pożyczki długoterminowe Number of units in the group: 41
21/1609/0 Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Oddział w Kielcach 1955-1981 0 Unroll
Walne Zgromadzenia, posiedzenia Zarządu Oddziału, sprawozdania z działalności, plany i sprawozdania finansowe, informacje i korespondencja, deklaracje członkowskie i wykazy członków. Number of units in the group: 6
21/1610/0 Obrońcy Prokuratorii Generalnej w Królestwie Polskim 1827-1863 0 Unroll
Akta procesowe obrońców Prokuratorii Królestwa Polskiego: Leopolda Łąckiego, Aleksandra Bronikowskiego , Feliksa Łaszewskiego, Wojciecha Helcla i Józefa Moszyńskiego w sprawach przeciwko właścicielom dóbr Końskie Wielkie, Lścin, Oblegorek Number of units in the group: 5
21/1611/0 Komornicy przy Trybunale Cywilnym I Instancji w Kielcach 1836-1875 0 Unroll
Akta egzekucyjne komornika Chodakowskiego na rzecz Skarbu po Laurze Tarnowskiej przeciwko Ludwikowi Plater, protokół zajęcia dóbr Maleszowa, Ogrodzieniec, biblioteki, bielizny Number of units in the group: 7
21/1612/0 Patroni przy Trybunale Cywilnym I Instancji w Kielcach 1836-1875 [1885] 1386 Unroll
Akta patronów : Roberta Łuniewskiego, I. Brochackiego, A. Jawornickiego, J. Kalinki, Franciszka Kietlińskiego, Nowakowskiego, Holewińskiego, kuratorów spraw spadkowych min. po księżach powiatu okuskiego, stopnickiego, miechowskiego lelowskiego i kieleckiego Number of units in the group: 28
21/1613/0 Zbiór dotyczący majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" 1939-1940 0 Unroll
Rozkazy wojskowe, instrukcje z podpisem Hubala oraz 19 fotografii i negatywy przedstawiające Hubala z żołnierzami oraz jego zwłoki Number of units in the group: 1
21/1614/0 Zbiór Stefana Karskiego z Kielc [1872] 1899-1960 0 Unroll
Akta osobiste K. Kaznowskiego, zawiadomienia, komunikaty, korespondencja z Uniwersytetem Poznańskim z Z. Czubińskim, Muzeum Fizjograficznym Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, mapa wschodniej części Rosji i plan części guberni kaliskiej, piotrkowskiej, kieleckiej, opracowania dot. ochrony przyrody Number of units in the group: 19
21/1615/0 Zbiór Krystyny Wojciechowskiej ze Skarżyska Kamiennej 1916-1950 0 Unroll
Pokwitowania wpłat na cele społeczne, fotografie żołnieży, strażaków z Końskich, policji z Kielc, uczniów Szkoły Górniczej w Dąbrowie Górniczej, drużyny piłkarskiej Szkoły Przemysłowej w Łomży, notatniki i pocztówka Czarniecka Góra Number of units in the group: 13
21/1616/0 Kolekcja Adama Nielepca, działacza PPS z Czeladzi 1895-1938 0 Unroll
Akta osobiste A. Nielepca działacza PPS miasta Czeladzi, legitymacja członkowska Number of units in the group: 1
21/1617/0 Zbiór Józefa Mizielskiego z Ostrowca 1905-1939 0 Unroll
Materiały dotyczące działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ostrowcu, staut, korespondencja, "Gazeta Radomska" Number of units in the group: 3
21/1618/0 Zbiór luźnych akt majątkowych, listów i materiałów ulotnych rodzin i rodów z województwa kieleckiego 1594-1867 0 Unroll
Rejestry wpływów, wydatków klucza miechowskiego, inwentarze dóbr sobkowskich, zwolnienie ze służby wojskowej sołtysów, testament Agnieszki Mazurowej, Oraczewski (dobra Wolica koło Chęcin), fragmenty akt grodzkich i sądowych dotyczących majątków z powiatu opoczyńskiego (Odrzywół, Magnuszew), kieleckiego (Wysocko, Piekoszów,) jędrzejowskiego (Dalechowy) Janów, Trościaniec, listy, odezwy z okresu napoleońskiego oraz przed powstaniem styczniowym, dodatki do "Gazety Warszawskiej" Number of units in the group: 26
21/1619/0 Zbiór Zbigniewa Rajcy z Kielc 1944-2010 0 Unroll
Codzienne opisy wydarzeń w mieście i rodzinie, jak również opisy ważniejszych wydarzeń w kraju, wypisy z gazet Number of units in the group: 18
Showing 1,666 to 1,710 of 3,508 entries.