Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/218/0 Akta Notariusza Walerego Ryfińskiego w Kielcach 1919-1930 0 Unroll
akta notarialne sygn. 1-12, repertoria sygn. 13-23, 25-32, repertorium wekslowe sygn. 24, skorowidze sygn. 33-44 Number of units in the group: 44
21/219/0 Akta Notariusza Lucjana Jaxa Maleszewskiego w Kielcach 1930-1948 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-19, repertoria sygn. 20-40, skorowidze sygn. 41-51 (patrz zapisy not. M. Chmielewskiego w sygn 40, 51) Number of units in the group: 51
21/220/0 Akta Notariusza Stanisława Colonna - Walewskiego w Kielcach 1934-1947 2 Unroll
akta notarialne sygn. 1-12, repertoria sygn 13-22, skorowidze sygn. 23-27 ( patrz zapisy not. T. Żeńczykowski w sygn. 15, 18, 21, 22 i 27) Number of units in the group: 27
21/221/0 Akta Notariusza Zygmunta Świerczewskiego w Kielcach 1916-1919 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-5, dziennik aktów hipotecznych sygn. 6, dziennik aktów notarialnych sygn. 7, rejestr aktów notarialnych sygn. 8, rejestr aktów hipotecznych sygn. 9, repertorium sygn. 10, rejestr stemplowy sygn 11, alfabet aktów sporządzonych przed notariuszem Zygmuntem Świerczewskim sygn. 12, skorowidz sygn. 13, księgi opłat sygn. 14-15 Number of units in the group: 22
21/222/0 Akta Notariusza Mieczysława Dygulskiego w Kielcach 1916-1925 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-11, dziennik aktów hipotecznych sygn. 12, dziennik aktów notarialnych sygn. 13, rejestr aktów notarialnych sygn. 14, rejestr aktów hipotecznych sygn. 15, rejestr stemplowy sygn. 16, repertoria sygn. 18-27, skorowidze sygn. 28-32, księga opłat pobieranych od różnych aktów sygn. 33 Number of units in the group: 33
21/223/0 Akta Notariusza Włodzimierza Skalskiego w Kielcach 1925-1933 0 Unroll
akta notarialne sygn. 1-9, repertoria sygn.10, 12-22, repertorium wekslowe sygn. 11, skorowidze sygn. 23-26 Number of units in the group: 26
21/224/0 Akta Notariusza Stefana Pachelskiego w Kielcach 1916-1918 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-4, dziennik aktów notarialnych sygn. 5, dziennik aktów hipotecznych sygn. 6, repertorium sygn. 7, skorowidze sygn 8-9, wykaz alfabetyczny aktów notarialnych sygn. 10 Number of units in the group: 10
21/225/0 Akta Notariusza Bronisława Biłowickiego w Kielcach 1916-1918 0 Unroll
akta notarialne sygn. 1-7, dziennik notarialny sygn. , repertorium sygn. 9, rejestr opłat sygn. 10, skorowidz sygn. 11 (patrz również P.Borkowski sygn. 187 i R Cichowski sygn. 3) Number of units in the group: 11
21/226/0 Akta Notariusza Romana Cichowskiego w Kielcach 1916 0 Unroll
akta notarialne sygn 1, repertorium sygn 2, skorowidz sygn.3, (patrz również B. Biłowicki sygn 11) Number of units in the group: 3
21/227/0 Akta Notariusza Juliana Borkowskiego w Kielcach 1930 0 Unroll
akta notarialne sygn. 1, repertorium sygn. 2, skorowidz sygn. 3 Number of units in the group: 3
21/228/0 Akta Notariusza Michała Kosseckiego w Miechowie 1863-1876 0 Unroll
księgi aktów, repertoria i skorowidze Number of units in the group: 21
21/229/0 Akta Notariusza Antoniego Przeździeckiego w Miechowie 1873-1889 0 Unroll
księgi aktów, repertoria i skorowidze Number of units in the group: 84
21/230/0 Akta Notariusza Juliusza Motylińskiego w Miechowie 1889-1897 0 Unroll
księgi aktów, repertoria i skorowidze Number of units in the group: 55
21/231/0 Akta Notariusza Władysława Ankiewicza w Miechowie 1898-1912 0 Unroll
księgi aktów, repertoria i skorowidze Number of units in the group: 91
21/232/0 Akta Notariusza Tomasza Baranieckiego w Miechowie 1912-1929 0 Unroll
księgi aktów, repertoria i skorowidze Number of units in the group: 85
21/233/0 Akta Notariusza Kazimierza Poradowskiego w Proszowicach 1908-1918 0 Unroll
księgi akt notarialnych, repertoria, skorowidze Number of units in the group: 48
21/234/0 Akta Notariusza Józefata Wiślickiego w Olkuszu 1810-1832 0 Unroll
akta notarialne sygn. 1-21, 16a Number of units in the group: 22
21/235/0 Vacat - Akta Notariusza Michała Pachuckiego w Olkuszu - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/236/0 vacat - Księgi ludności stałej powiatu kieleckiego - zespół rozparcelowany do innych zespołów 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/237/0 Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych powiatu kieleckiego 1829-1870 0 Unroll
rozporządzenia ogólne, sprawozdania, raporty roczne dot, ruchu chorych sygn 1-8, sprawy zapisów na rzecz zakładów dobroczynnych sygn 9-20, akta dot. szpital Św. Aleksandra w Kielcach, budowa i restauracja szpitala, sprawy lekarzy, felczerów, biblioteki, funduszów na utrzymanie chorych, rachunki przychodów i wydatków kasy szpitala sygn 21-75 akta szpitali i dozorów parafialnych sygn 76-110 dozorów bożniczych sygn 111-114 sali ochrony i sklepu ubogich sygn 115-132 akta dotyczące dochodów z koncetrów balów i ofiar sygn 133-140 Number of units in the group: 140
21/238/0 Rada Opieki Społecznej Guberni Kieleckiej 1870-1915 0 Unroll
spisy akt sygn 1-13 księgi protokołów z obrad Rady Gubernialnej sygn 14-27 sprawozdania z działalności Rady Gubernialnej i rad powiatowych, akta dotyczące poszczególnych zakładów dobroczynnych, opisy szpitali, ochronek, przytulków, sprawy związane z budową i remontem tych zakładów, zapisy i dotacje na rzecz zakładów dobroczynnych, gospodarowanie majątkami ruchomymi i nieruchomymi zakładów oraz sprawy opieki zdrowotnej sygn 28-695 Number of units in the group: 738
21/239/0 Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych powiatu olkuskiego 1842-1870 0 Unroll
Protokóły z utworzenia dozorów parafialnych, korespondencja w sprawach organizacyjnych, roczne rachunki dochodów i wydatków szpitala Św Błazeja w Okuszu, listy pracy służby szpitalnej sygn 1-16 Number of units in the group: 17
21/240/0 Powiatowa Rada Opieki Społecznej powiatu olkuskiego 1870-1914 0 Unroll
dokumentacja dozorów parafialnych i domów schronienia, protokóły dozorów parafialnych w Ogrodzieńcu, Ciernie, Czeladzi, korespondencja w sprawach organizacynych, rachunki, listy pracy służby szpitala sygn 1-20 Number of units in the group: 23
21/241/0 Oddział Kielecki Rosyjskiego Towarzystwa Dobroczynności 1871-1914 0 Unroll
sprawy organizacyjne Towarzystwa Dobroczynności, sprawozdania z działalności oddziału Kieleckiego, Kaliskiego i Lubelskiego, akta dot. budowy sierocińca, przyjmowanie dzieci do ochronek, sprawy zdrowotne dzieci, listy ofiarodawców, sprawozdania oddziałów kaliskiego i lubelskiego za 1890 r. Number of units in the group: 75
21/242/0 Kielecka Katedralna Cerkiew Wniebowstąpienia w Kielcach 1860-1913 0 Unroll
korespondencja z władzami zwerzchnimi cerkwi, rozporządzenia, okólniki konsystorza, akta dotyczące udzielania ślubów, szczególnie osób wojskowych, wykazy osób gółwnie urzędników, którzy przystąpili do spowiedzi, oraz akta dot. spraw mąjtkowych Number of units in the group: 74
21/243/0 vacat - Organizacje Kościelne w Kielcach - przeniesiono do zespołów 1628-1629 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/244/0 Związek Ochrony Wierzytelności i Praw Własności w Kielcach 1927-1929 0 Unroll
sprawy organizacyjne, instrukcje, protokoły z zebrań, spisy członków oddziałów w Tomaszowie, Krzemieńcu, Bialej Podlaskiej, Bielsku Białej, Siedlcach, Ostrołęce, Kolnie, Chełmie, Lidzie, Łowiczu, Pińskiu i Wilnie, korespondencja dot. wkładów pieniężnych, odszkodowań, projekty ustawy waloryzacyjnej, gazeta "Głos Wierzycieli" Number of units in the group: 23
21/245/0 Wojewódzki Związek Międzykomunalny dla Spraw Opieki Społecznej i Zdrowia w Kielcach (Społeczny Komitet Województwa Kieleckiego) [1922] 1924-1939 [1940] 0 Unroll
Akta Wojewódzkiego Komitetu Społecznego - protokóły z posiedzeń KS sprawozdania finansowe, budżety, akta specjalnego zakładu wychowaczego w Herbach Polskich - wykazy i sprawozdania o ruchu wychowanków akta personalne i finansowe akta Zakładu Leczniczo Wychowaczego dla Jagliczych w Częstochowie, akta dot. działalności zakładu, akta finansowe, akta personalne pracowników, akta Bursy przy Szkole Rzemieślniczo Przemysłowej w Maczkach, akta organizacyjne i finansowe bursy, akta bursy przy Szkole Zawodowej Chmielniku działalność bursy, akta Zakładu Leczniczo Wychowaczego w Rabsztynie, akta budowy sanatorium sprawy administracyjne i gospodarcze Number of units in the group: 229
21/246/0 Wojewódzka Reprezentacja Związku Ziemian w Kielcach 1917-1934 0 Unroll
akta organizacyjne i sprawozdania, protokoły z obrad Wojewódzkiej Reprezentacji Związku Ziemian oraz oddziałów, wykazy członków, okólniki Reprezentacji Związku Ziemian oraz Zarządu Głównego, korespondencja, akta finansowe. Number of units in the group: 36
21/247/0 vacat - Akta cechów z terenu województwa kieleckiego - przeniesiono do zespołów 1484 - 1502 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/248/0 Rada Szkolna Miejska w Kielcach 1918-1932 0 Unroll
Protokoły posiedzeń, korespondencja w sprawach organizacyjnych, akta dotyczące szkół, akta dotyczące zaopatrzenia szkół, księga inwentarzy szkół, miejskiej oświaty pozaszkolnej i biura rady szkolnej miejskiej - materiały dotyczące historii szkolnictwa powszechnego min. sprawy obsady nauczycielskiej. budżety szkolne, sprawy dotyczące budowy szkół, informacje na temat stanu bibliotek szkolnych, informacje o kursach dokształcających dla analfabetów Number of units in the group: 106
21/249/0 Kieleckie Gimnazjum Męskie w Kielcach [1818] 1862-1917 [1919] 0 Unroll
Kredyty na utrzymanie gimazjum, egzaminy i świadectwa dojrzałości wyposażenie biblioteki gabinetu fizycznego, majątek ruchomy szczątkowe materiały Szkoły Realnej z lat 1845-1862 stypendia wyciągi z protokółow rady pedagogicznej, podania o dopuszczenie do egzaminów, akta dot. nauczycieli z lat 1800-1915 akta uczniów, prośby o przyjęcia do szkoły, wydawanie świadectw, metryki urodzenia, świadectwo Stefana Żeromskiego, ucznia kl. IVA, fotografie uczniów i nauczycieli Number of units in the group: 113
21/250/0 Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Jana Śniadeckiego w Kielcach 1907-1950 0 Unroll
księgi protokołow Rady Pedagogicznej, księgi przyjęć uczniów, katalogi ocen, dokumentacja egzaminów maturalnych, akta eksternistów, kursy przyspieszone, księgi inwentarzowe, dokumenty uczniów, akta personalne nauczycieli, abiturienci, prace maturalne z okresu okupacji, zaświadczenia tymczasowe o ukończeniu liceum Number of units in the group: 283
21/251/0 Gimnazjum i Liceum im. Bł. Kingi w Kielcach 1908-1966 0 Unroll
Katalogi ocen, akta egzaminów dojrzałości i świadectw z ukończenia szkół i egzaminów dojrzałości, odpisy małych matur, plan budynku, ewidencja nauczycieli z l. 1945-1966 Number of units in the group: 93
21/252/0 Gimnazjum Żeńskie im. Adama Mickiewicza w Kielcach 1928-1934 0 Unroll
katalogi główne i okresowe Number of units in the group: 56
21/253/0 Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Kostki w Kielcach 1923-1949 0 Unroll
katalogi ocen, główne i okresowe świadectwa dojrzałości i protokóły egzaminów dojrzałości, księga protokółów rady pedagogicznej, akta dotyczące inspekcji i wizytacji szkoły nieodebrane dokumenty uczniów, inspekcje i wizytacje szkoły. Number of units in the group: 87
21/254/0 Prywatne Gimnazjum i Liceum im. Marii Curie - Skłodowskiej w Kielcach 1938-1939 0 Unroll
katalogi główne, świadectwa Number of units in the group: 8
21/255/0 Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Kielcach 1933-1960 0 Unroll
księga protokółów sesji pedagogicznej, wykazy grona nauczycielskiego, katalogi główne i okresowe, księga ocen, odpisy świadectw maturalnych, protokóły egzaminów dojrzałości, dokumenty pozostawione przez zuczniów, akta personalne nauczycieli. Number of units in the group: 69
21/256/0 Tajne nauczanie w okresie okupacji hitlerowskiej w kieleckiem, radomskiem, częstochowskiem, sandomierskiem 1939-1945 [1947, 1973] 0 Unroll
Akta poszczególnych osrodków tajnego nauczania Bejsce, Busko, Chobrzany, Częstochowa, Dzierzgów, Freiman, Garbatka, Iwaniska, Iłża, Ciepielów, Jędrzejów, Kielce, Kazimierza Wielka, Klimontów, Końskie, Kozienice, Miechów i Książ Wielki, Opatów, Ostrowiec Świetokrzyski, Pińczów, Pionki, Ravensbruck, Radom, Samborzec, Sandomierz - protokóły egzaminów dojrzałości, świadectwa dojrzałości, zaświadczenia o ukończeniu poszczególnych klas gimnazjalnych wydanych przez zespoły nauczycieli tajnego nauczania oraz zaświadczenia wydane przez Państwową Komisję Weryfikacyjną dla legalizacji wyników tajnego nauczania. Number of units in the group: 66
21/257/0 Państwowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kielcach 1929-1952 0 Unroll
katalogi klasyfikacyjne i odpisy świadectw uczniów, spisy uczniów dzienniki lekcyjne, protokoły egzaminów wstępnych Number of units in the group: 40
21/258/0 Zakład Kształcenia Administracyjno - Handlowego w Kielcach 1918-1950 0 Unroll
księga ewidencyjna uczniów, księgi cenzur, odpisy świadectw ukończenia szkoły i odpisy egzaminów dojrzałości, protokóły egzaminów dojrzałosci, protokóły egzaminów ukończenia gimnazjum i protokóły egzaminów dojrzałości, wykazy słuchaczy kursów istniejących przy szkole, świadectwa nie odebrane przezz uczniów Number of units in the group: 107
21/259/0 Seminarium Nauczycielskie Koedukacyjne Polskiej Macierzy Szkolnej w Bodzentynie 1921-1930 0 Unroll
katalogi ocen główne i okresowe, odpisy świadectw dojrzałości oraz protokoly egzaminów. Number of units in the group: 23
21/260/0 Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Kielcach 1917-1939 0 Unroll
Księga protokółów Rady Pedagogicznej, katalogi, protokóły egzaminów końcowych, świadectwa dojrzałości, katalogi okresowe, księga inwentarzowa książek. Number of units in the group: 10
21/261/0 Szkoły ludowe w Kielcach 1915-1916 0 Unroll
dzienniki 1915-1916 sygn 1-5 Number of units in the group: 5
21/262/0 vacat - Akta szkolne miasta Kielc i powiatu kieleckiego - przeniesiono do zespołów 1534-1538 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 226 to 270 of 3,537 entries.