Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
27/601/0 Zbiór nagrań dźwiękowych i filmowych Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Słupsku 1975-1986 0 Unroll
Number of units in the group: 56
27/602/0 vacat - rezerwa dla zespołów wydzielonych z KW PZPR w Słupsku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
27/603/0 vacat - rezerwa dla zespołów wydzielonych z KW PZPR w Słupsku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
27/604/0 vacat - rezerwa dla zespołów wydzielonych z KW PZPR w Słupsku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
27/605/0 vacat - rezerwa dla zespołów wydzielonych z KW PZPR w Słupsku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
27/606/0 vacat - rezerwa dla zespołów wydzielonych z KW PZPR w Słupsku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
27/607/0 vacat - rezerwa dla zespołów wydzielonych z KW PZPR w Słupsku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
27/608/0 vacat - rezerwa dla zespołów wydzielonych z KW PZPR w Słupsku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
27/609/0 vacat - rezerwa dla zespołów wydzielonych z KW PZPR w Słupsku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
27/610/0 vacat - rezerwa dla zespołów wydzielonych z KW PZPR w Słupsku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
27/611/0 vacat - rezerwa dla zespołów wydzielonych z KW PZPR w Słupsku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
27/612/0 vacat - rezerwa dla zespołów wydzielonych z KW PZPR w Słupsku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
27/613/0 vacat - rezerwa dla zespołów wydzielonych z KW PZPR w Słupsku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
27/614/0 vacat - rezerwa dla zespołów wydzielonych z KW PZPR w Słupsku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
27/615/0 vacat - rezerwa dla zespołów wydzielonych z KW PZPR w Słupsku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
27/616/0 vacat - rezerwa dla zespołów wydzielonych z KW PZPR w Słupsku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
27/617/0 vacat - rezerwa dla zespołów wydzielonych z KW PZPR w Słupsku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
27/618/0 vacat - rezerwa dla zespołów wydzielonych z KW PZPR w Słupsku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
27/619/0 vacat - rezerwa dla zespołów wydzielonych z KW PZPR w Słupsku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
27/620/0 vacat - rezerwa dla zespołów wydzielonych z KW PZPR w Słupsku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 601 to 620 of 886 entries.