Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
27/821/0 Starostwo Powiatowe w Miastku 1853-1936 0 Unroll
Number of units in the group: 10
27/822/0 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Słupsku 1968-1999 0 Unroll
Number of units in the group: 443
27/823/0 Państwowe Biuro Notarialne w Lęborku [1949-1951] 1952-1958 0 Unroll
Number of units in the group: 13
27/824/0 Akta notariusza Eugeniusza Bartela przy Sądzie Grodzkim w Lęborku 1946-1951 0 Unroll
Number of units in the group: 7
27/825/0 Urząd Stanu Cywilnego w Sępolnie Wielkim 1900-1911 0 Unroll
Number of units in the group: 1
27/826/0 Prokuratura Rejonowa w Bytowie 1975-1984 0 Unroll
Number of units in the group: 24
27/827/0 Areszt Śledczy w Słupsku 1965-1988 0 Unroll
Number of units in the group: 31
27/828/0 Zakład Karny w Czarnem 1976-1984 0 Unroll
Number of units in the group: 5
27/829/0 Zespół Szkół Leśnych w Warcinie 1945-1985 0 Unroll
Number of units in the group: 30
27/830/0 Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Ustce 1979-2012 0 Unroll
Number of units in the group: 195
27/831/0 Powiatowy Dom Kultury w Słupsku 1963-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 27
27/832/0 Wojewódzki Dom Kultury w Słupsku 1975-1992 0 Unroll
Number of units in the group: 101
27/833/0 Miejski Ośrodek Kultury w Słupsku 1975-1992 0 Unroll
Number of units in the group: 38
27/834/0 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Słupsku 1991-1999 0 Unroll
Number of units in the group: 47
27/835/0 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Słupsku 1992-2008 0 Unroll
Number of units in the group: 58
27/836/0 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 1 Oddział w Słupsku 1985-2004 0 Unroll
Number of units in the group: 74
27/837/0 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 2 Oddział w Słupsku 1987-1998 0 Unroll
Number of units in the group: 23
27/838/0 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 1 Oddział w Bytowie 1992-1993 0 Unroll
Number of units in the group: 1
27/839/0 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 1 Oddział w Człuchowie 1997-2002 0 Unroll
Number of units in the group: 2
27/840/0 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 1 Oddział w Lęborku 1989-2002 0 Unroll
Number of units in the group: 9
Showing 821 to 840 of 893 entries.