Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
34/279/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lipnie [1862-1954] 1955-1972 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, uchwały GRN i Prezydium GRN, protokoły posiedzeń komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły narad sołtysów i zebrań wiejskich, spotkania radnych z wyborcami, wiejskie programy rozwoju rolnictwa, plany gospodarcze gromady, kontrole, budżety gromady i sprawozdania budżetowe. W 2014 r. przejęto księgi meldunkowe. Number of units in the group: 188
34/280/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niechłodzie 1955-1960 0 Unroll
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, uchwały GRN i Prezydium GRN, protokoły posiedzeń komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły zebrań wiejskich, budżety gromady Number of units in the group: 12
34/281/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Osiecznej [1954] 1955-1972 0 Unroll
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły narad sołtysów i zebrań wiejskich, interpelacje i wnioski radnych, ewidencja radnych, posiedzenia i sprawozdania Gromadzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, plany gospodarcze gromady, kontrole, budżety gromady, skargi i wnioski obywateli, Number of units in the group: 151
34/282/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pawłowicach 1955-1968 0 Unroll
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, rejestry uchwał GRN i Prezydium GRN, protokoły posiedzeń komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły zebrań wiejskich, plany gospodarcze gromady, budżety gromady Number of units in the group: 39
34/283/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rydzynie [1948] 1955-1972 [1973-1974] 0 Unroll
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, uchwały GRN i Prezydium GRN, protokoły posiedzeń komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły narad sołtysów i zebrań wiejskich, budżety gromady Number of units in the group: 198
34/284/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Święciechowej 1955-1972 0 Unroll
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły zebrań wiejskich, spotkania radnych z wyborcami, plany gospodarcze gromady, wiejskie programy rozwoju rolnictwa, kontrole i inspekcje, budżety gromady i sprawozdania z ich realizacji Number of units in the group: 79
34/285/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wilkowicach 1955-1961 0 Unroll
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, budżety gromady Number of units in the group: 20
34/286/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej we Włoszakowicach 1955-1972 [1973-1990 ] 0 Unroll
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły narad sołtysów i zebrań wiejskich, budżety gromady, księgi mieszkańców Number of units in the group: 165
34/287/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zaborowie 1955-1972 0 Unroll
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, spotkania z wyborcami, protokoły kontroli, budżety gromady Number of units in the group: 49
34/288/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ziemnicach 1955-1961 0 Unroll
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły zebrań wiejskich, budżety gromady Number of units in the group: 50
34/289/0 Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Lesznie 1975-1982 0 Unroll
Akta organizacyjne zawierają m.in. dane ogólne o WK FJN, plany pracy, informacje o formach współpracy z komitetami terenowymi i materiały dotyczące szkoleń przewodniczących miejskich, miejsko-gminnych i gminnych komitetów FJN. Protokoły posiedzeń Sekretariatu WK FJN zawierają w formie załączników m.in. plany pracy WK FJN, plany pracy komisji problemowych, informacje o działalności komitetów w terenie oraz ocenę realizacji zadań w konkursie "Gmina - mistrz gospodarności". W protokołach posiedzeń plenarnych WK FJN znajdują się w formie załączników m.in. wykazy członków WK FJN, uchwały i referaty. Protokoły posiedzeń Prezydium zawierają w formie załączników m.in. plany pracy oraz materiały dotyczące kierunków działania WK FJN. W aktach komisji, komitetów, rad i zespołów problemowych znajdują się składy osobowe, plany szkoleń, informacje o działalności i realizacji czynów społecznych. Teczki zatytułowane "Informacje" zawierają m.in. ocenę działalności WK FJN oraz działających przy nim komitetów i zespołów problemowych. W zespole są ponadto wycinki prasowe oraz księga czynu dożynkowego, założona z okazji Centralnych Dożynek w Lesznie w 1977 r. Number of units in the group: 97
34/290/0 Banki ludowe, spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe - zbiór szczątków zespołów 1865-1973 0 Unroll
W skład zbioru wchodzą akta Banków Ludowych w : Bojanowie, Borku, Brennie, Bukówcu Górnym, Daleszynie, Dubinie, Gostyniu, Gościeszynie, Jutrosinie, Kaszczorze, Kobylinie, Kościanie, Krobi, Krzywiniu, Obrze, Osiecznej, Pępowie, Piaskach, Poniecu, Przemęcie, Wolsztynie i we Wschowie. Wynika z nich, że najwcześniej rozpoczął działalność Bank w Gostyniu, który utworzono w 1865 r. W następnych latach zorganizowano na ziemi gostyńskiej kolejne banki: w Borku /1867/, Krobi /1875/, Poniecu /1895/, Pępowie /1906/ i Piaskach /1919/. W przypadku innych banków zdołano jedynie ustalić datę utworzenia Banku w Krzywiniu /w 1872 r./, Banku w Kościanie /1868/ oraz Banku we Wschowie /1 945/. Akta banków ludowych zachowały się w stanie fragmentarycznym. Przedstawiona poniżej charakterystyka odnosi się do całego zbioru: Wśród akt organizacyjnych znajdują się: statuty, regulaminy i decyzje sądów. Zachowały się ponadto protokoły walnych zebrań oraz posiedzeń: zarządów, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych. W zbiorze są także wykazy członków, deklaracje o wstąpieniu lub wystąpieniu ze spółdzielni. Z ksiąg rachunkowych znajdują się roczne i miesięczne bilanse. Ostatnią grupą materiałów są sprawozdania z działalności oraz rewizji i kontroli przeprowadzonych przez władze nadrzędne. Number of units in the group: 104
34/290/1 Bank Ludowy w Bojanowie 1939-1951 0 Unroll
Number of units in the group: 6
34/290/2 Bank Ludowy w Borku Wlkp. 1902-1930 0 Unroll
Number of units in the group: 1
34/290/3 Bank Ludowy w Brennie 1946-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 3
34/290/4 Bank Ludowy w Bukówcu Górnym 1945-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 3
34/290/5 Bank Ludowy w Daleszynie 1907-1943 0 Unroll
Number of units in the group: 1
34/290/6 Bank Ludowy w Dubinie 1902-1929 0 Unroll
Number of units in the group: 1
34/290/7 Bank Ludowy w Golejewie 1901-1949 0 Unroll
Number of units in the group: 3
34/290/8 Bank Ludowy w Gostyniu 1865-1965 0 Unroll
Number of units in the group: 15
Showing 281 to 300 of 1,295 entries.