Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
34/290/9 Bank Ludowy w Gościeszynie 1909-1946 0 Unroll
Number of units in the group: 1
34/290/10 Bank Ludowy w Jutrosinie 1889-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 22
34/290/11 Bank Ludowy w Kaszczorze 1930-1947 0 Unroll
Number of units in the group: 2
34/290/12 Bank Ludowy w Kobylinie 1939-1951 0 Unroll
Number of units in the group: 4
34/290/13 Bank Ludowy w Kościanie 1945-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 2
34/290/14 Bank Ludowy w Krobi 1913-1973 0 Unroll
Number of units in the group: 7
34/290/15 Bank Ludowy w Krzywiniu 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 1
34/290/16 Bank Ludowy w Obrze 1913-1948 0 Unroll
Number of units in the group: 1
34/290/17 Bank Ludowy w Osiecznej 1911-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 3
34/290/18 Bank Ludowy w Pępowie 1910-1938 0 Unroll
Number of units in the group: 1
34/290/19 Bank Ludowy w Piaskach 1920-1955 0 Unroll
Number of units in the group: 2
34/290/20 Bank Ludowy w Poniecu 1899-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 3
34/290/21 Bank Ludowy w Przemęcie 1909-1966 0 Unroll
Number of units in the group: 8
34/290/22 Bank Ludowy w Wolsztynie 1904-1954 0 Unroll
Number of units in the group: 6
34/290/23 Bank Ludowy we Wschowie 1947-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 8
34/291/0 Okręg XI Kół Śpiewaczych w Kościanie - zbiór szczątków zespołów 1905-1976 [1980] 0 Unroll
Akta zachowane w zespole nie odzwierciedlają w pełni ruchu muzycznego w Okręgu XI. Dokumentacja dotycząca bezpośrednio działalności Okręgu pochodzi tylko z okresu Polski Ludowej i nie są to materiały kompletne. Znajdują się wśród nich: okólniki z lat 1963-1975, akta organizacyjne z 1975 r., protokolarze zebrań Zarządu z lat 1954-1976, sprawozdania z działalności Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego w Poznaniu z lat 1948-1975 oraz kartoteka członków zespołów śpiewaczych, programy i afisze. Szczątkowo zachowały się także akta poszczególnych kół śpiewaczych, należących do Okręgu XI. Stosunkowo najlepiej zachowały się materiały Koła Śpiewackiego "Cecylia" (później "Halka") z Czarkowa-Nacławia, gdzie znajdują się między innymi protokoły zebrań z lat 1905-1975. Oprócz protokolarzy zebrań w aktach poszczególnych kół śpiewaczych znajdują się m.in. składy osobowe, ankiety, sprawozdania roczne. Są to jednak materiały szczątkowe. Number of units in the group: 41
34/291/1 Okręg XI Kół Śpiewaczych w Kościanie 1948-1976 [1980] 0 Unroll
Number of units in the group: 15
34/291/2 Chór "Akord" w Barchlinie 1948-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 1
34/291/3 Koło Śpiewackie "Cecylia" Czarków-Nacław 1905-1911 0 Unroll
Number of units in the group: 1
34/291/4 Koło Śpiewackie " Halka" Czarków-Nacław 1911-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 5
Showing 301 to 320 of 1,295 entries.