Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
34/320/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czaczu 1954-1968 0 Unroll
sprawy organizacyjne gromady, protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń i rejestry uchwał Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, akta komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły zebrań wiejskich, kontrole, plany gospodarcze, budżety gromady i sprawozdawczość budżetowa Number of units in the group: 99
34/321/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czarkowie 1955-1961 0 Unroll
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń i rejestr uchwał Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, akta komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, budżety gromady Number of units in the group: 29
34/322/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gorzyczkach - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Poznaniu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
34/323/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jerce 1955-1972 0 Unroll
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, akta komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, plany gospodarcze, budżety gromady Number of units in the group: 52
34/324/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kiełczewie 1955-1972 0 Unroll
sprawy organizacyjne, protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, uchwały Gromadzkiej rady akta komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, plany gospodarcze, budżety gromady Number of units in the group: 31
34/325/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kluczewie 1958-1960 0 Unroll
protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, budżety gromady Number of units in the group: 3
34/326/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kokorzynie 1955-1959 0 Unroll
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, akta poszczególnych komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, budżety gromady Number of units in the group: 17
34/327/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kościanie 1951-1972 0 Unroll
protokoły sesji i uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń i uchwały Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, akta komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły zebrań wiejskich, spotkania z wyborcami, plany gospodarcze, programy rozwoju gromady, budżety gromady Number of units in the group: 112
34/328/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzywiniu [1951-1954] 1955-1972 0 Unroll
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, akta komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły zebrań wiejskich, plany gospodarcze, budżety gromady Number of units in the group: 58
34/329/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lubiniu 1959 0 Unroll
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Number of units in the group: 2
34/330/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Luboszu Nowym 1955-1960 0 Unroll
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, akta komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły zebrań wiejskich, kontrole, budżety gromady Number of units in the group: 20
34/331/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Oborzyskach Starych 1955-1959 0 Unroll
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, akta komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, budżety gromady Number of units in the group: 18
34/332/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Przysiece Starej 1955-1961 0 Unroll
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń i rejestry uchwał Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, akta komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, budżety gromady Number of units in the group: 26
34/333/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Śmiglu 1955-1972 0 Unroll
prawy organizacyjne gromady, protokoły sesji i rejestry uchwał Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń i rejestry uchwał Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, akta komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, ewidencja postulatów i wniosków wyborców, protokoły zebrań wiejskich, kontrole, plany gospodarcze, budżety gromady i sprawozdawczość budżetowa, materiały dotyczące strat poniesionych w okresie okupacji hitlerowskiej, decyzje o wpisie do rejestru zabytków Number of units in the group: 111
34/334/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Turwi [1951] 1955-1971 0 Unroll
protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, akta komisji Gromadzkiej Rady Narodowej, protokoły zebrań wiejskich, kontrole, plany gospodarcze, budżety gromady Number of units in the group: 72
34/335/0 Powiatowy Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Gostyniu 1951-1975 0 Unroll
Zjazdy Delegatów Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych z powiatu, protokoły posiedzeń Rady, protokoły posiedzeń Prezydium Rady, protokoły posiedzeń Zarządu, protokoły posiedzeń komisji działających przy PZRSP, plany inwestycji i kapitalnych remontów, plany gospodarczo-finansowe rolniczych spółdzielni produkcyjnych, informacje o stanie organizacyjnym i działalności gospodarczej rolniczych spółdzielni produkcyjnych, sprawozdania z rozwoju spółdzielni, sprawozdania z działalności samorządu i szkoleniowej w spółdzielniach, sprawozdania z gospodarki magazynowej, kwartalne sprawozdania finansowe spółdzielni, spis budynków gospodarczych, rejestr rolniczych spółdzielni produkcyjnych Number of units in the group: 80
34/336/0 Powiatowy Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Kościanie 1949-1975 0 Unroll
Narady pracowników, Zjazdy Delegatów Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych z powiatu, protokoły posiedzeń Rady, protokoły posiedzeń Prezydium Rady, protokoły posiedzeń Zarządu, protokoły posiedzeń komisji działających przy PZRSP, plany inwestycyjne, plany gospodarczego urządzenia poszczególnych spółdzielni, plany gospodarczo-finansowe rolniczych spółdzielni produkcyjnych, sprawozdania z rozwoju spółdzielni, sprawozdania z działalności samorządu i szkoleniowej w spółdzielniach, sprawozdania roczne ze stanu organizacyjno-gospodarczego spółdzielni, budżety i bilanse Powiatowego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, sprawozdania finansowe spółdzielni, opis powierzchni użytków i zasiewów oraz zwierząt gospodarskich, rejestr rolniczych spółdzielni produkcyjnych Number of units in the group: 113
34/337/0 Powiatowy Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Lesznie 1957-1975 0 Unroll
Zjazdy Delegatów Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych z powiatu, protokoły posiedzeń Rady, protokoły posiedzeń Prezydium Rady, protokoły posiedzeń Zarządu, protokoły posiedzeń komisji działających przy PZRSP, sprawozdania z działalności samorządu i społeczno-wychowawczej rolniczych spółdzielni produkcyjnych, sprawozdania z działalności szkoleniowej, sprawozdania o stanie zatrudnienia, sprawozdania z usług produkcyjnych świadczonych na rzecz rolnictwa, sprawozdania kwartalne z kosztów i dochodów rolniczych spółdzielni produkcyjnych, sprawozdania roczne ze stanu organizacyjno-gospodarczego spółdzielni, sprawozdania ze stanu gospodarczo-finansowego spółdzielni Number of units in the group: 32
34/338/0 Powiatowy Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Rawiczu 1959-1975 0 Unroll
Narady pracowników, Zjazdy Delegatów Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych z powiatu, protokoły posiedzeń Rady, protokoły posiedzeń Prezydium Rady, protokoły posiedzeń Zarządu, protokoły posiedzeń komisji działających przy PZRSP, sprawozdania z działalności samorządu i społeczno-wychowawczej spółdzielni, ogólne wskaźniki produkcyjne w spółdzielniach, kwartalne sprawozdania finansowe, sprawozdania kwartalne z kosztów i dochodów, spisy budynków gospodarczych, rejestr rolniczych spółdzielni produkcyjnych, plany gospodarczego urządzenia rolniczych spółdzielni produkcyjnych, sprawozdania roczne ze stanu organizacyjno-gospodarczego rolniczych spółdzielni produkcyjnych Number of units in the group: 31
34/339/0 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" przy Cukrowni "Gostyń" w Gostyniu 1980-1981 0 Unroll
W zespole zachowały się następujące materiały: zarządzenia władz administracyjnych i resortowych w sprawach związkowych i socjalnych pracowników przemysłu cukrowniczego, akta organizacyjne - miedzy innymi dotyczące Komitetu Założycielskiego i wyborów do Komisji Zakładowej, wykaz członków NSZZ "Solidarność", materiały dotyczące współpracy z dyrekcją Cukrowni, komunikaty i serwisy informacyjne wydawane przez NSZZ "Solidarność" Regionu Wielkopolskiego oraz plakaty, broszury i ulotki Number of units in the group: 19
Showing 361 to 380 of 1,295 entries.