Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
34/41/0 Akta gminy Czempiń 1934-1954 0 Unroll
I. Wójtostwo Obwodowe w Czempiniu, 1928-1935 spis wyborców II. Zarząd Gminny w Czempiniu, 1935-1939 budżet, majątek gminy III. Zarząd Gminny w Czempiniu, 1945-1950 1. Dział ogólno-organizacyjny - sesje, kontrola, majątek gminy 2. Dział finansowo-budżetowy 3. Dział gospodarki gminnej - rolnictwo, drogi 4. Dział administracji społecznej - kultura 5. Dział administracyjny - wybory, ruch ludności, sprawy budowlane IV. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Czempiniu, 1950-1954 1. Sprawy ogólno-administracyjne - sesje, zebrania, wybory, majątek 2. Sprawy budżetowo-finansowe 3. Gospodarka komunalna - drogi 4. Rolnictwo - sprawozdawczość, statystyka, spółdzielnie produkcyjne Number of units in the group: 108
34/42/0 Akta gminy Kamieniec [1844]1935-1954 [1955-1960] 0 Unroll
I. Zarząd Gminny w Kamieńcu, 1935-1939 rozliczenia byłych obszarów dworskich II. Zarząd Gminny w Kamieńcu, 1945-1950 1. Dział ogólno-organizacyjny - sesje, kontrola, majątek gminy 2. Dział finansowo-budżetowy - budżety, podatki, świadczenia w naturze 3. Dział gospodarki gminnej - drogi, rolnictwo 4. Dział administracji społecznej - oświata, kultura, analfabetyzm 5. Dział administracyjny - głosowanie ludowe, ewidencja ludności, szkody wojenne III. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Kamieńcu, 1950-1954 1. Sprawy ogólno-administracyjne - sesje 2. Sprawy budżetowo-finansowe - budżety 3. Kultura, sztuka, czytelnictwo 4. Gospodarka komunalna - plan gospodarczy, przemysł 5. Rolnictwo - rolnictwo, spółdzielnie produkcyjne Number of units in the group: 279
34/43/0 Akta gminy Kościan 1833-1954 [1955-1958] 0 Unroll
I. Distriktsamt Kosten, 1833 regulacja gruntów II. Komisariat Obwodowy Kościan, 1881-1920 rejestr karny III. Wójtostwo Obwodowe Kościan, 1932-1935 rejestr karny IV. Zarząd Gminny w Kościanie, 1936-1939 [1940] rozliczenia z byłymi obszarami dworskimi, budżet V. Der Amtskommissar des Amtsbezirks Kosten Land, 1939-1945 sprawy administracyjne, policyjne, finansowe, zdrowia publicznego, rolne, wodne, osiedleńcze, przemysłowe, zatrudnienia, budowlane VI. Zarząd Gminny w Kościanie, 1945-1950 sprawy ogólno-organizacyjne, finansowo-budżetowe, gospodarki gminnej, administracyjne VII. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Kościanie, 1950-1954 sprawy ustrojowe, sesje, zebrania, wybory, Kolegium Orzekające, majątek gminy, budżety, oświata, kultura Number of units in the group: 561
34/44/0 Akta gminy Krzywiń 1838-1954 527 Unroll
I. Distriktsamt Kriewen I, 1867-1919 akta budowlane, sprawy nauczycieli, mobilizacja, organizacje II Distriktsamt Kriewen II, 1888-1917 sprawy administracyjne III. Komisariat Obwodowy w Krzywiniu, [1838] 1919-1928 okólniki, sprawy administracyjne, zdrowia publicznego, opieki społecznej, cudzoziemców, budowlane, pożarowe, stowarzyszeń, kościelne IV. Wójtostwo Obwodowe w Krzywiniu, [1900] 1928-1935 sprawy administracyjne, budżetowe, meldunkowe, rolne, osadnicze, handlu, przemysłu, podatkowe, statystyczne, zatrudnienia, wojskowe, szkolne V. Zarząd Gminny w Krzywiniu, [1918] 1935-1939 statystyka, sprawy budżetowe, przemysłowe, handlowe, rolne VI. Amtsbezirk Kriewen, 1940-1944 sprawy budżetowe, podatkowe, mieszkaniowe, elektrownia VII. Zarząd Gminny w Krzywiniu, 1945-1950 sprawy organizacyjne, finansowo-budżetowe, gospodarki gminnej, administracyjne VIII. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Krzywiniu, 1950-1954 sprawy administracyjne, budżetowo-finansowe, socjalne, kulturalne, rolnictwo W 2014 r. przejęto księgi ludności. Number of units in the group: 287
34/45/0 Akta gminy Lubiń 1914-1939 0 Unroll
Zarząd Gminny w Lubiniu, [1914] 1935-1939 sprawy budżetowe, drogi, opieka społeczna, przemysł, handel, służba wojskowa Number of units in the group: 10
34/46/0 Akta gminy Racot 1935-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminny w Racocie, 1935-1939 protokoły, budżet II. Zarząd Gminny w Racocie, 1945-1950 sprawy organizacyjne, finansowo-budżetowe, gospodarki gminnej, administracyjne III. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Racocie, 1950-1954 sprawy administracyjne, budżetowo-finansowe, socjalne i kulturalne, gospodarki komunalnej i rolnictwa Number of units in the group: 161
34/47/0 Akta gminy Śmigiel 1835-1954 0 Unroll
I. Distriktsamt Schmiegiel Ost, 1835-1917 sprawy budowlane, ubezpieczeniowe, regulacje gruntów, ewidencja ludności II. Distriktsamt Schmiegel West, 1866-1914 ubezpieczenia, sprawy budowlane III. Komisariat Obwodowy Śmigiel Wschód, [1867] 1919 - 1926 sprawy gminne, budżetowe, podatkowe, księga dusz IV. Komisariat Obwodowy Śmigiel Zachód, [1865] 1919-1926 wybory, sprawy gminne, księgi dusz V. Wójtostwo Obwodowe Śmigiel Wschód, 1928-1935 budżety, podatki VI. Wójtostwo Obwodowe Śmigiel Zachód, 1927-1933 akta tajne i poufne VII. Zarząd Gminny w Śmiglu, 1935-1939 akta tajne i poufne, uchwały VIII. Zarząd Gminny w Śmiglu, [1939] 1945-1950 sprawy organizacyjne, finansowo-budżetowe, gospodarki gminnej, administracyjne IX. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Śmiglu, {1945] 1950-1954 sprawy administracyjne, finansowo-budżetowe, socjalne, kulturalne, gospodarki komunalnej, rolnictwa Number of units in the group: 549
34/48/0 Akta gminy Stare Bojanowo 1938-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminny w Starym Bojanowie, [1938] 1945-1950 sprawy organizacyjne, finansowe, budżetowe, gospodarki komunalnej, administracyjne II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Starym Bojanowie, [1945] 1950-1954 sprawy administracyjne, finansowo-budżetowe, socjalne, kulturalne, rolne Number of units in the group: 94
34/49/0 Akta gminy Wielichowo 1839-1954 [1955-1958] 14223 Unroll
I. Komisariat Obwodowy w Wielichowie, [1882] 1919-1928 towarzystwa, sprawy budowlane II. Wójtostwo Obwodowe w Wielichowie , [1923] 1928-1934 zarząd gminny III. Zarząd Gminny w Wielichowie, 1945-1950 sprawy organizacyjne, finansowo-budżetowe, gospodarki gminnej, administracyjne IV. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Wielichowie, [1948] 1950-1954 sprawy administracyjne, finansowo-budżetowe, socjalne, kulturalne, rolne Number of units in the group: 315
34/50/0 Akta gminy Brenno 1921-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminny w Brennie, 1935-1939 posiedzenia Rady Gminnej, sprawozdania rachunkowe II. Zarząd Gminny w Brennie, [1921] 1945-1950 1. Dział ogólno-organizacyjny - sesje, kontrola, majątek gminy 2. Dział finansowo-budżetowy - budżety 3. Dział gospodarki gminnej - parcelacja, statystyka rolna III. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Brennie, 1950-1954 1. Sprawy ogólno-administracyjne - sesje, organizacje i stowarzyszenia 2. Sprawy budżetowo-finansowe - budżety Number of units in the group: 61
34/51/0 Akta gminy Krzemieniewo 1945-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminny w Krzemieniewie, 1945-1950 1. Dział ogólno-organizacyjny - sesje, zebrania, kontrola, majątek 2. Dział gospodarki gminnej - odszkodowania wojenne 3. Dział administracji społecznej - oświata, kultura 4. Dział administracyjny II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Krzemieniewie, 1950-1954 sesje i zebrania Number of units in the group: 34
34/52/0 Akta gminy Leszno 1839-1950 0 Unroll
I. Distriktsamt Lissa West, 1839-1912 sprawy kasowe, recesy, ubezpieczenia ogniowe, pożyczki, podatki II. Komisariat Obwodowy Leszno-Wschód, [1904] 1920-1923 podatki, organizacje, sprawy sanitarne, wojskowe, kościelne i szkolne III. Komisariat Obwodowy Leszno-Zachód, [1914] 1920-1921 podatki IV. Komisariat Obwodowy w Lesznie, [1901] 1924-1928 okólniki, stowarzyszenia, sprawy policyjne, wojskowe, pożarowe, budowlane, kasowe V. Wójtostwo Obwodowe w Lesznie, 1928-1935 posiedzenia, konferencje, budżety, statystyki, wsparcia, rolnictwo, ruch graniczny, ubezpieczenia VI. Zarząd Gminny Leszno-wieś, 1935-1939 1. Dział ogólno-organizacyjny - organizacja, sprawy osobowe, posiedzenia władz gminnych, kontrola, majątek 2. Dział finansowo-budżetowy - budżety, kredyty, podatki 3. Dział gospodarki gminnej - rozliczenia z obszarami dworskim, rolnictwo 4. Dział administracji społecznej - oświata, kultura, szczepienia, schronisko dla starców, bezrobotni 5. Dział administracyjny - ewidencja ludności, cudzoziemcy, zbiegostwo, wybory, stowarzyszenia, ubezpieczenia VII. Zarząd Gminny w Lesznie, 1945-1950 1. Dział ogólno-organizacyjny - zarządzenia, okólniki, sesje, zebrania, kontrola, majątek 2. Dział finansowo-budżetowy - budżety 3. Dział administracyjny - spis Niemców Number of units in the group: 179
34/53/0 Akta gminy Lipno 1865-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminny w Lipnie, [1892] 1935-1939 1. Dział ogólno-organizacyjny - organizacja, wybory, sesje, zebrania, kontrola, rozliczenia z obszarami dworskimi 2. Dział finansowo-budżetowy - dochody, wydatki, budżety 3. Dział gospodarki gminnej - rolnictwo 4. Dział administracji społecznej - budowa szkoły, opieka społeczna, bezrobocie 5. Dział administracyjny - bezpieczeństwo publiczne, sprawy wojskowe, budowlane II. Der Amtskommissar des Amtsbezirks Leiperode, 1940-1944 1. Administracja ogólna - wykaz akt, spis urzędników 2. Policja - drogi, handel, sprawy meldunkowe i obywatelstwa 3. Sprawy szkolne - majątek szkolny 4. Sprawy opieki społecznej - ubodzy 5. Sprawy gospodarcze - sprawy wodne, melioracyjne, hodowlane 6. Sprawy finansowe i podatkowe III. Zarząd Gminny w Lipnie, [1935] 1945-1950 1. Dział ogólno-organizacyjny - sesje, kontrola, majątek gminny 2. Dział finansowo-budżetowy - budżety 3. Dział administracyjny - sprawy ogólne IV. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Lipnie, 1950-1954 sesje i zebrania, budżety W 2014 r. przejęto 15 j.a. - księgi meldunkowe Number of units in the group: 178
34/54/0 Akta gminy Osieczna 1833-1954 0 Unroll
I. Distriktsamt Storchnest, 1833-1919 posiedzenia, wybory, budżety, podatki, sprawy bezpieczeństwa publicznego, drogowe, wojskowe, kasowe, żydowskie, ogniowe, meldunkowe II. Komisariat Obwodowy Osieczna, 1919-1928 sprawy administracyjne, plebiscyt, budżety, podatki, sprawy sanitarne, statystyczne i policyjne, mienie niemieckie, pobór, zwalnianie robotników III. Wójtostwo Obwodowe Osieczna, [1888] 1928-1935 wybory, budżety, podatki, sprawy kościelne, towarzystwa, związki, przemysł, handel, statystyka, osadnictwo, sprawy sanitarne, ewidencja ludności, sprawy karne IV. Zarząd Gminny w Osiecznej, [1908] 1935-1939 sprawy organizacyjne, sprawy osobowe pracowników, wybory, zebrania, majątek gminy, budżety, dochody, drogi, rozliczenia z obszarami dworskimi, rolnictwo, hodowla, oświata, kultura, zdrowie publiczne, ubodzy, bezrobocie, ewidencja ludności, sprawy obywatelstwa, bezpieczeństwo i porządek publiczny, rejestr domów, rejestr karny V. Der Amtskommissar des Amtsbezirks Storchnest, 1939-1944 sprawy stanu cywilnego, statystyki, właściciele gospodarstw, sprawy budowlane, grabież mienia polskiego, budżety i podatki VI. Zarząd Gminny w Osiecznej, 1945-1950 sesje i zebrania, budżety, statystyka rolna, rozliczenia z byłymi obszarami dworskimi, wykaz ludności, rejestr karny VII. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Osiecznej, 1950-1954 sesje i zebrania, budżety, grunty kościelne, sprawozdawczość Number of units in the group: 416
34/55/0 Akta gminy Rydzyna 1845-1954 0 Unroll
I. Wójtostwo Obwodowe w Rydzynie, [1898] 1928-1935 ewidencja ludności, sprawy budowlane, ubezpieczenia, bezpieczeństwo, wybory II. Zarząd Gminny w Rydzynie, 1935-1939 [1940] sprawy organizacyjne, zebrania, elektryfikacja, budżety, utrzymanie dróg, rozliczenia z obszarami dworskimi, rolnictwo, handel, sprawy oświaty, kultura, opieka społeczna, bezrobocie, emigracja, ubezpieczenia, bezpieczeństwo i porządek publiczny, pobór, księga dusz III. Der Amtskommissar des Amtsbezirks Reisen, 1939-1945 posiedzenia Rady Miejskiej, osiedlanie Niemców, volkslisty, zarządzenia i ogłoszenia, sprawy meldunkowe, statystyka ludności, sprawy karne, budowlane i ogniowe, szkolnictwo i biblioteka, akta poległych i zaginionych żołnierzy niemieckich, przejęcie majątku polskiego, rzemiosło, budżety, podatki IV. Zarząd Gminny w Rydzynie, 1945-1950 sesje, zebrania, ewidencja ludności, sprawy niemieckie V. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Rydzynie, 1950-1954 sesje i zebrania Number of units in the group: 315
34/56/0 Akta gminy Święciechowa 1928-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminny w Święciechowie, [1928] 1935-1939 wybory, komisja sanitarna, budżety, podatki, drogi gminne, sprawy bezrobocia, opieka nad ubogimi, meldunki, cudzoziemcy II. Der Amtskommissar des Amtsbezirks Schwetzkau, 1939-1944 statystyki, spisy mieszkańców, listy gończe, ogłoszenia, sprawy szkód poniesionych przez Niemców na skutek wojny i terroru ze strony Polaków, sprawy VD, ograniczenia praktyk religijnych, budżety i podatki III. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Święciechowie, 1950-1954 sprawy ustrojowe, sesje, sprawy obywatelstwa, budżety Number of units in the group: 93
34/57/0 Akta gminy Włoszakowice 1828-1954 0 Unroll
I. Distriktsamt Luschwitz, [1828] 1833-1919 wybory, regulacja gruntów, podatki, mobilizacja i pobór do wojska, ubezpieczenia, zdrowie publiczne, rolnictwo, hodowla, handel, opisy budynków, ewidencja ludności, włóczędzy II. Komisariat Obwodowy we Włoszakowicach, 1919-1928 wybory, sprawy administracyjne, rolnictwo, osadnictwo, zabytki, sprawy stanu cywilnego, podatki, sprawy wojskowe, ubezpieczenia, statystyki, budżety, sprawy ubogich, zdrowie, rzemiosło, organizacje i stowarzyszenia, sprawy drogowe III. Wójtostwo Obwodowe we Włoszakowicach, 1928-1935 sprawy organizacyjne, budżety, wybory, statystyka, stowarzyszenia, sprawy ogólne, choroby zaraźliwe, studnie, drogi, Izba Rolnicza, przemysł i rzemiosło, sprawy straży pożarnej, cudzoziemcy, sprawy paszportowe, bezrobocie, opiekunowie społeczni, sieroty, żebracy, ruch graniczny, sytuacja polityczna, mobilizacja, sprawy meldunkowe IV. Zarząd Gminny we Włoszakowicach, 1935-1939 przepisy, zarządzenia, majątek gminy, sprawy ubogich, budżet, dochody, kredyty, sprawy oświaty i kultury, akcja sanitarna, bezrobocie, rolnictwo, handel, elektryfikacja, statystyki ludności, sprawy wojskowe, kary policyjne, wykroczenia V. Amtskommissar fur Bezirk Luschwitz, 1939-1945 zarządzenia, volkslista, NSDAP, sprawy meldunkowe, wysiedlenia Polaków i osiedlanie Niemców, spisy mieszkańców, listy gończe, plan gospodarczy, grabież mienia polskiego, sprawy budżetowe i podatkowe. VI. Zarząd Gminny we Włoszakowicach, 1945-1950 sesje i zebrania, budżety, statystyka rolna, spisy Niemców VII. Prezydium Gminnej Rady Narodowej we Włoszakowicach, 1950-1954 sesje i zebrania, budżety Number of units in the group: 708
34/58/0 Akta gminy Bojanowo 1829-1954 7761 Unroll
I. Distriktsamt Bojanowo, [1829] 1833-1920 [1924] dane statystyczne dotyczące ludności, rolnictwa i przemysłu, wybory do władz centralnych i krajowych, urzędnicy gminni i sołtysi, opieka nad ubogimi, sprawy nadzoru policyjnego, zatrudnianie Polaków z innych zaborów, straż pożarna, policja, żandarmeria, sprawy strajków, kontrola sanitarna i ochrona zdrowia (zwalczanie cholery, cmentarze), sprawy szkolne (m.in.. budowa szkoły), sprawy drogowe, przemysł i handel II. Komisariat Obwodowy Bojanowo, 1920-1924 sprawy budowlane, kontrola robotników sezonowych, zmiany nazwisk, ubezpieczenia rolne III. Wójtostwo Obwodowe w Bojanowie, 1928-1934 uroczystości państwowe, odznaczenia, policja, żandarmeria, sołtysi, sprawy budżetowe, posiedzenia Wydziału Gminnego, ubezpieczenia ogniowe (zabezpieczenie nieruchomości, śledztwa w sprawie pożarów), robotnicy sezonowi, zwalczanie bezrobocia, szczepienia ochronne, sprawy przemysłu i handlu, kontrola prasy i stowarzyszeń, sprawy wodne, sprawy bezpieczeństwa publicznego (listy gończe, włóczęgostwo, aresztanci, zarządzenia), sprawy drogowe i mosty, sprawy weterynaryjne (transport zwierząt, gruźlica), Powiatowa Kasa Chorych, sprawy budowlane (wnioski budowlane, koncesje), sprawy wojskowe (karanie osób wojskowych, poszukiwanie dezerterów, transport), patronaty nad szkołami, szkoła ewangelicka IV. Zarząd Gminny w Bojanowie, 1935-1939 zarządzenia, posiedzenia Rady Gminnej, majątek gminy, sprawy budżetowe, przemysł, handel, świadczenia w naturze, sprawy budowlane V. Zarząd Gminny w Bojanowie, 1945-1950 zarządzenia, okólniki, posiedzenia władz gminnych, odprawy, majątek i przedsiębiorstwa gminne, budżety, sprawozdania rachunkowe, podatki, drogi, mienie poniemieckie, parcelacja, rolnictwo, przemysł, handel, oświata, kultura, opieka społeczna, gospodarka lokalowa, spisy Niemców, ruch ludności, bezpieczeństwo i porządek publiczny, szkody wojenne, sprawy budowlane, volksdeutsche VI. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Bojanowie, 1950-1954 posiedzenia władz gminnych, ruch ludności, wybory do Sejmu, budżety, majątek gromad, elektryfikacja, sprawy oświaty i zwalczania analfabetyzmu, rolnictwo Number of units in the group: 515
34/59/0 Akta gminy Chojno 1945-1954 [1960] 0 Unroll
I. Zarząd Gminny w Chojnie, 1945-1950 posiedzenia władz gminnych, zarządzenia, sprawozdania sytuacyjne, majątek, przedsiębiorstwa gminne, budżety, sprawy oświaty i kultury, opieka społeczna, spisy ludności II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Chojnie, 1950-1954 organizacja, sesje, zebrania, straż pożarna, przemysł, rzemiosło, majątek gminy, budżety, oświata i kultura, budowa szkoły, walka z analfabetyzmem, opieka społeczna, sprawozdania z zakresu rolnictwa Number of units in the group: 132
34/60/0 Akta gminy Jutrosin 1832-1954 0 Unroll
I. Akta z lat 1854-1940 obszary dworskie, podział gruntów, budżety II. Zarząd Gminny w Jutrosinie, 1945-1950 zarządzenia ogólne, organizacja, posiedzenia władz gminnych, majątek, przedsiębiorstwa gminne, budżety, sprawozdania rachunkowe, drogi, rolnictwo, klasyfikacja gruntów, walka z analfabetyzmem, spisy ludności, sprawy bezpieczeństwa publicznego, rejestr karny III. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Jutrosinie, 1950-1954 przepisy, zarządzenia, organizacja, posiedzenia władz gminnych, sprawozdawczość, statystyka, ruch ludności, budżety, oświata i kultura, walka z analfabetyzmem, majątek gromad, przedsiębiorstwa gminne, drogi, spółdzielnie produkcyjne Number of units in the group: 289
Showing 41 to 60 of 1,297 entries.