Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
34/141/0 Akta Notariusza Carla Sandera w Rawiczu 1862-1874 0 Unroll
Akta i rejestry notarialne, księga depozytów, rejestr weksli protestowanych, księga kasowa Number of units in the group: 54
34/142/0 Akta Notariusza Ludwiga Torno w Rawiczu 1852 0 Unroll
Akta i rejestry notarialne Number of units in the group: 3
34/143/0 Akta Notariusza Gustava Wissmanna w Rawiczu 1849 0 Unroll
Akta i rejestry notarialne Number of units in the group: 2
34/144/0 Akta Notariusza Carla Wocke w Rawiczu 1846-1850 0 Unroll
Akta i rejestry notarialne Number of units in the group: 11
34/145/0 Akta Notariusza Emila Brachvogel w Wolsztynie 1860-1870 0 Unroll
Akta i rejestry notarialne Number of units in the group: 26
34/146/0 Akta Notariusza Carla Roberta Kühn w Wolsztynie 1845-1849 0 Unroll
Akta i rejestry notarialne Number of units in the group: 15
34/147/0 Akta Notariusza Ferdinanda Kuntze w Wolsztynie 1844-1869 0 Unroll
Akta i rejestry notarialne Number of units in the group: 57
34/148/0 Akta Notariusza Pretra le Oskara w Wolsztynie 1870-1885 0 Unroll
Akta i rejestry notarialne Number of units in the group: 33
34/149/0 Akta Notariusza Ludwika Przyjemskiego w Wolsztynie 1871-1875 0 Unroll
Akta notarialne Number of units in the group: 9
34/150/0 Akta Notariusza Johanna Wittwer w Wolsztynie 1840-1860 0 Unroll
akta i rejestry notarialne Number of units in the group: 26
34/151/0 Akta Notariusza Adolfa Ziehe w Wolsztynie 1887-1899 0 Unroll
akta notarialne Number of units in the group: 50
34/152/0 Cukrownia Kościańska - Spółka Akcyjna Kościan 1881-1945 0 Unroll
I. Sprawy organizacyjno-administracyjne m.in. protokoły zebrań ogólnych akcjonariuszy, posiedzeń rady nadzorczej i zarządu, wyciąg z księgi wieczystej dotyczący kupna ziemi pod budowę Cukrowni, akta notarialne II. Majątek przedsiębiorstwa m.in. opisy budynków Cukrowni i oszacowanie ich wartości, inwentura majątkowa, sprawy konserwacji nieruchomości III. Sprawozdania roczne finansowe kartelu ZPC IV. Bilanse Spółki V. Sprawy plantatorów (tylko z lat 1940-1941) VI. Sprawy produkcji (m.in.. księgi kontroli produkcji) Number of units in the group: 90
34/153/0 Spółka Zarządzająca Skonfiskowanymi Gruntami Oddział w Lesznie [1933] 1940-1945 0 Unroll
I. Akta normatywne zarządzenia i wytyczne, bilans, pracownicy II. Akta poszczególnych nieruchomości i gruntów znajdujących się w ewidencji i administracji Grundstücksgesellschaft der Haupttreuhandstelle Ost mbH. Zweigstelle Lissa W aktach znajdują się m.in.. odpisy z ksiąg wieczystych i fotografie. Number of units in the group: 1220
34/154/0 Katolicka Szkoła Elementarna w Lesznie 1846-1897 0 Unroll
W aktach znajdują się dzienniki klasowe oraz spisy uczniów. Number of units in the group: 39
34/155/0 Fundacja Sułkowskich w Rydzynie [1915] 1924-1952 [1955] 16 Unroll
Mimo szczątkowego charakteru, w zespole znajdują się podstawowe materiały źródłowe do dziejów Fundacji Sułkowskich. Zespół zawiera bowiem akta obrazujące niemal wszystkie przejawy działalności Fundacji: organizację zarządu (statut, regulaminy, posiedzenia Kuratorium Fundacji itp..), sprawy majątkowe, przebudowę i odbudowę zamku rydzyńskiego (zachowały się m.in.. plany zamku), gospodarkę rolną i leśną w dobrach Fundacji, działalność zakładów przemysłowych w jej dobrach , powstanie i rozwój Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich w Rydzynie, działalność pozastatutową Fundacji oraz jej stopniową likwidację w latach 1945-1952. Number of units in the group: 64
34/156/0 Towarzystwo Śpiewu "Harmonia" w Rakoniewicach, pow. Wolsztyn 1928-1939, 1945 0 Unroll
W zespole znajdują się akta dotyczące spraw organizacyjnych Towarzystwa, spisy jej członków, protokoły z zebrań, sprawozdania z działalności oraz korespondencja. Number of units in the group: 3
34/157/0 Ewangelicka Gmina Wyznaniowa we Włoszakowicach, pow. leszczyński 1778-1940 0 Unroll
I. Sprawy kościelne Sprawy patronatu i reprezentacji gminy, stosunki parafialne i wyznaniowe II. Sprawy ludności gminy, zestawienia statystyczne, sprawy stanu cywilnego zestawienia statystyczne i sprawozdania o wewnętrznym życiu gminy, księgi metrykalne chrztów, ślubów i zgonów, sprawy opiekuńcze i konfirmacji, III. Sprawy szkolne działalność szkoły ewangelickiej IV. Sprawy finansowe i majątkowe rachunki roczne, dochody i wydatki , majątek gminy Number of units in the group: 87
34/158/0 Ewangelicka Gmina Wyznaniowa w Rawiczu 1822-1916 0 Unroll
Jest to zespól szczątkowy. Aż 133 j.a. stanowią duplikaty ksiąg stanu cywilnego: rejestry chrztów, ślubów i zgonów. Pozostałe akta zaledwie kilka teczek) dotyczą budowy kościoła, małżeństw mieszanych, spraw kościelnych i szkolnych, wojska stacjonującego w Rawiczu i kasy kościelnej. Number of units in the group: 137
34/159/0 Ewangelicka Gmina Wyznaniowa w Wolsztynie 1770-1936 0 Unroll
I. Sprawy kościelne, misyjne, fundacje i stowarzyszenia sprawy ogólne dotyczące organizacji parafii, zarządzenia, obsadzanie stanowisk, rada kościelna, sprawy duszpasterskie i misyjne, sprawy dobroczynności i opieki, sierociniec dla chłopców i sierociniec dla dziewcząt, szpital ewangelicki w Wolsztynie, stowarzyszenia parafialne, czasopisma ewangelickie II. Sprawy stanu cywilnego, opiekuńcze i szkolne rejestry urodzeń i chrztów oraz dowody do nich, rejestry zapowiedzi i ślubów oraz dokumenty do głównej księgi ślubów, rejestry konfirmacji oraz rejestry do nich, rejestry zgonów i dowody do głównej księgi zgonów, sprawy opiekuńcze, szkolnictwo ogólne, szkoły w parafii ewangelickiej wolsztyńskiej III. Sprawy finansowe i majątkowe rachunkowość, sprawy majątku gminy ewangelickiej, dzienniki korespondencyjne Number of units in the group: 438
34/160/0 Chrześcijańsko-Katolicka Gmina w Rawiczu 1845-1854 0 Unroll
Zespół liczy zaledwie 3 j.a. z lat 1845-1854. Pomimo swojego niewielkiego rozmiaru obejmuje prawdopodobnie większość dokumentacji aktowej Chrześcijańsko-Katolickiej Gminy w Rawiczu z tego okresu. W zespole zachowały się akta dotyczące założenia gminy w Rawiczu, akta przedstawiające sprawy wiary i kultu tego wyznania, sprawozdania gminy z jej działalności, jej korespondencja z innymi gminami tego wyznania, a także drukowane listy, odezwy, sprawozdania i pojedyncze numery gazetek (przeważnie gmin i władz zwierzchnich prowincji śląskiej kościoła chrześcijańsko-katolickiego). Number of units in the group: 3
Showing 141 to 160 of 1,295 entries.