Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
36/21/0 Polski Czerwony Krzyż w Hrubieszowie 1931-1947 0 Unroll
sprawy ogólno-organizacyjne z lat 1931-1946 (sygn. 3, 14-22, 24, 39-40); sprawy finansowo-gospodarcze z lat 1935-1947 (sygn. 29-38); sprawy pomocy lekarskiej, opieki nad jeńcami i uchodźcami z lat 1937-1946 (sygn. 1, 2, 4-13, 23, 25-28) Number of units in the group: 40
36/22/0 Szpital pod wezwaniem św. Mikołaja w Chełmie 1915-1949 0 Unroll
działy: Ogólny z lat 1921-1947 (sygn. 1-22); Finansowo-Gospodarczy z lat 1926-1946 (sygn. 23-105, 134-163); Administracyjny z lat 1917-1949 (sygn. 106-133); Akta Ekspozytury do Walki z Epidemiami w Kowlu z lat 1924-1931 (sygn. 164) Number of units in the group: 164
36/23/0 Szpital Sejmikowy w Dorohusku pow. Chełm 1926-1934 0 Unroll
zachowały się akta: sekretarza-rachmistrza z lat 1929-1934 (sygn. 1-5); intendenta-kasjera z lat 1926-1932 (sygn. 6-12) Number of units in the group: 12
36/24/0 Akta aptek powiatu chełmskiego - zbiór szczątków zespołów 1922-1950 0 Unroll
24/1 Apteka Józefa Papużyńskiego w Chełmie korespodencja i okólniki z lat 1922-1940, 1947-1950 (sygn. 1-4); dzienniki główna z lat 1940-1950 (sygn. 5-10); inwentarze leków z lat 1938-1946 (sygn. 11-12); przychód i rozchód środków odurzających z lat 1931, 1938-1942 (sygn. 13-16); sposób sporządzania leków z lat 1933-1938 (sygn. 17); 24/2 Apteka spadkobierców Feliksa Gency w Dorohusku, pow. Chełm korespondencja z lat 1945-1949 (sygn. 1); akta finansowe apteki z lat 1946-1948 (sygn. 2-5); spis inwentarza lekarstw apteki z lat 1946-1948 (sygn. 6-9); remanent apteki z lat 1940, 1943 (sygn. 10-11); księgi kontroli lekarstw z lat 1942-1943, 1948-1949 (sygn. 12-13, 15), książka laboratoryjna z lat 1946-1949 (sygn. 14) 24/3 Apteka Stanisława Makiełły w Chełmie inwentarz z lat 1939-1942 (sygn. 1); bilanse i sprawy finansowe z lat 1939-1950 (sygn. 2) Number of units in the group: 34
36/24/1 Apteka Stanisława Makiełły w Chełmie 1939-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 2
36/24/2 Apteka Józefa Papużyńskiego w Chełmie 1922-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 17
36/24/3 Apteka spadkobierców Feliksa Gency w Dorohusku 1940-1949 0 Unroll
Number of units in the group: 15
36/25/0 Wydział Powiatowy w Chełmie [1913]1918-1944[1949] 0 Unroll
administracja ogólna z lat 1927-1943 (sygn. 1-8); rachuba i sprawozdawczość z lat 1930-1943 (sygn. 9-34); majątek komunalny z lat [1913]1918-1944[1949] (sygn. 35-39); sprawy opieki społecznej, oświaty, sprawy rolne, straży pożarnej oraz działalności kas oszczędności z lat 1920-1938 (sygn. 40-45); akta osobowe pracowników Wydziału Powiatowego w Chełmie z lat 1920-1944 (sygn. 46-115) Number of units in the group: 127
36/27/0 Akta miasta Dubienki [1773]1850-1915 0 Unroll
rejestry klasyfikacyjne i pomiarowe gruntów miejskich, opisy posiadłości, książka rachunkowa, protokóły szkód wojennych z lat [1773]1850-1915 (sygn. 1-6) Number of units in the group: 6
36/28/0 Akta miasta Hrubieszowa 1864-1950[1951] 15146 Unroll
Akta magistratu miasta Hrubieszowa - 1864-1914 - sygn. (1-6); I. Okres II Rzeczypospolitej (1918-1939): sprawy organizacyjne z lat 1927-1939[-1947] (sygn. 7-11); sprawy budżetowo-finansowe z lat 1918-1939 (sygn. 12-59, 197); sprawy gospodarcze z lat 1924-1926, 1930-1934 (sygn. 60-62); II. Okres okupacji niemieckiej (1939-1944): sprawy organizacyjne z lat 1940-1943 (sygn. 63-66); sprawy budżetowo-finansowe z lat 1940-1944[-1950] (sygn. 67-88, 198, 199); sprawy wewnętrzno-administracyjne z lat 1940-1944 (sygn. 89-91); III. Okres powojenny (1944-1950): sprawy organizacyjne z lat 1944-1950 (sygn. 92-100); sprawy budżetowo-finansowe z lat 1944-1950[1951] (sygn. 108-131); sprawy gospodarcze z lat 1944-1949 (sygn. 132-137); sprawy wewnętrzno-administracyjne z lat 1944-1950 (sygn. 138-149); IV. Księgi ludności miasta Hrubieszowa z lat [1876-]1900-1915, 1923, 1937 (sygn. 150-196); V. Sprawy personalne pracowników Zarządu Miejskiego z lat 1948-1949 (sygn. 200); zbiór dowodów stwierdzających tożsamość osób z lat 1920-1918 (sygn. 201) Number of units in the group: 200
36/29/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Krasnymstawie 1944-1947[1950] 0 Unroll
rejestry pomiarowe majątków oraz akta i korespondencja dotycząca parcelacji majątków z lat 1944-1947[1950] (sygn. 1-29) Number of units in the group: 29
36/30/0 Akta miasta Włodawy 1837-1950[-1951] 0 Unroll
Akta Magistratu miasta Włodawy z lat 1837, 1915 (sygn - 1, 201); Zarząd Miejski we Włodawie, Miejska Rada Narodowa we Włodawie z lat 1944-1950[-1951] (sygn. 2-201) Number of units in the group: 227
36/31/0 Akta gminy Bukowa w Sawinie 1900-1954 0 Unroll
działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1930-1954 (sygn. 1-4, 43-106); Finansowo-Budżetowy z lat 1921-1922, 1927-1954 (sygn. 5-16, 107-205); Gospodarki Gminnej z lat 1927-1939, 1944-1954 (sygn. 17-24, 206-236); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1900, 1904, 1925, 1939, 1941-1954 (sygn. 25-42, 237-304) Number of units in the group: 305
36/32/0 Akta gminy Krzywiczki w Pokrówce 1865-1954 0 Unroll
urząd wójta gminy z lat 1865-1917 (sygn. 1-15d); działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1938-1939, 1944-1954 (sygn. 16-97); Finansowo-Budżetowy z lat 1944-1954 (sygn. 107-134, 152, 158-202, 255-273); Gospodarki Gminnej z lat 1940-1941, 1944-1954 (sygn. 274-207); Administracji Społecznej) z lat 1946-1954 (sygn. 308-325); Administracyjny (sprawy poruczone)- 1944-1954 (sygn. 326-364, 367-241) Number of units in the group: 341
36/33/0 Akta gminy Olchowiec w Wierzbicy 1833-1954 0 Unroll
urząd wójta gminy z lat 1833-1915 (sygn. 01-22); działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1936-1954 (sygn. 1-50); Finansowo-Budżetowy z lat 1941-1942, 1945-1954 (sygn. 52-86, 110-142, 158-197); Gospodarki Gminnej z lat 1945-1954 (sygn. 198-219); Administracji Społecznej z lat 1946-1954 (sygn. 220-229); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1944-1954 (sygn. 230-283) Number of units in the group: 268
36/34/0 Akta gminy Pawłów 1887-1954 0 Unroll
działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1916-1921, 1923-1954 (sygn. 1-9); Finansowo-Budżetowy z lat 1917, 1925, 1927-1935, 1937-1954 (sygn. 10-15, 19-25, 27, 97-132, 163-168, 172-211, 241-245, 247-256); Gospodarki Gminnej z lat 1887, 1938-1939, 1944 (sygn. 28-30, 257-276); Administracji Społecznej z lat 1944-1954 (sygn. 277-286); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1915, 1919-1925, 1933-1935, 1938, 1942-1954 (sygn. 31-38, 287-329, 334-363) Number of units in the group: 297
36/35/0 Akta gminy Rakołupy w Leśniowicach 1942-1954 0 Unroll
działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1944-1954 (sygn. 5-56); Finansowo-Budżetowy z lat 1942-1954 (sygn. 1-4, 44-91, 119-125, 129, 131-157, 178-182, 184-190); Gospodarki Gminnej z lat 1945-1954 (sygn. 191-217); Administracji Społecznej z lat 1945-1954 (sygn. 218-227); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1945-1954 (sygn. 228-310) Number of units in the group: 250
36/36/0 Akta gminy Rejowiec 1900-1954 0 Unroll
Zarząd Gminy z lat 1900, 1918-1949 (sygn. 0a-27, 31-63, 65-67); działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1945-1954 (sygn. 68-137); Finansowo-Budżetowy z lat 1944-1954 (sygn. 138-169, 195-200, 207-260, 277-303); Gospodarki Gminnej z lat 1945-1954 (sygn. 304-338); Administracji Społecznej z lat 1944-1945, 1947-1953 (sygn. 339-353); Administracyjny z lat 1944-1954 (sygn. 354-463) Number of units in the group: 443
36/37/0 Akta gminy Siedliszcze 1909-1954 0 Unroll
działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1909-1910, 1919, 1921-1925, 1928-1954 (sygn. 1-44, 171-143); Finansowo-Budżetowy z lat 1919-1923, 1925-1954 (sygn. 45-70, 78-92, 96-101, 244-277, 302-305, 310-356, 380-391); Gospodarki Gminnej z lat 1919-1926, 1930-1933, 1937, 1939-1940, 1943-1954 (sygn. 102-138, 392-421); Administracji Społecznej z lat 1944-1945 (sygn. 422-443); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1917-1919, 1922-1954 (sygn. 139-170, 444-486, 491-525) Number of units in the group: 461
36/38/0 Akta gminy Staw 1900-1954 0 Unroll
akta sprzed 1918 r. - 1900, 1909-1915 (sygn. 1-5, 14a-14l); działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1936, 1944-1954 (sygn. 6, 15-107); Finansowo-Budżetowy z lat 1945-1954 (sygn. 7-11, 108-254); Gospodarki Gminnej z lat 1913-1919, 1945-1954 (sygn. 12, 255-282); Administracji Społecznej z lat 1947-1954 (sygn. 283-295); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1944-1954 (sygn. 13-14, 296-384) Number of units in the group: 378
Showing 21 to 40 of 697 entries.