Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
36/175/0 Okręgowy Związek Cechów w Chełmie 1925-1950[1951] 0 Unroll
akta Cechu Zbiorowego Samoistnych Rzemieślników z lat 1941, 1943 (sygn. 1-3); sprawy organizacyjne z 1944 r. (sygn. 4); sprawy kasowe z 1944 r. (sygn. 5); propaganda, prasa, reklama, werbunek z 1944 r. (sygn. 7); sprawy uczniowskie i mistrzowskie z 1944 r. (sygn. 8); okólniki Głównej Grupy Rzemieślniczej z lat 1942-1943 (sygn. 9); korespondencja z 1947 r. (sygn. 10); okólniki z lat 1948-1949 (sygn. 11); księga protokołów zebrań i posiedzeń zarządu z lat 1940-1942 (sygn. 12-13); księga protokołów starszych cechów z lat 1943-1947 (sygn. 14-15); księga mistrzów z lat 1925-1946 (sygn. 16); księgi uczniów z lat 1925-1946 (sygn. 17-18); przeegzaminowanie uczniów pozostających w nauce rzemiosła z 1944 r. (sygn. 19); księga ewidencyjna uczniów z 1945 r. (sygn. 20); księga główna ocen kursów rzemieślniczych z 1949 r. (sygn. 21); księga kasowa Funduszu Szkolnictwa Rzemieślniczego z lat 1943-1944 (sygn. 207); księgi inwentarzowe z lat 1942, 1945 (sygn. 22-23); preliminarze budżetowe z lat 1949-1950 (sygn. 24); dzienniki główna z lat 1942, 1946, 1949-1950 (sygn. 25-28); księgi kontowe składek na rzecz Głównej Grupy w Krakowie z lat 1941-1943 (sygn. 29-35); księga kontowa sum budżetowych i przechodnich z 1949 r. (sygn. 36); księga budżetowa z 1944 r. (sygn. 37); księgi kasowe z lat 1941-1947, 1950 (sygn. 38-48); kontrola składek członkowskich z lat 1941-1942 (sygn. 49); przydziały kart żywnościowych i ubraniowych z 1942 r. (sygn. 50); przydziały nici z 1943 r. (sygn. 51); sprawy przydziałów z lat 1943-1945, 1944-1945, 1951-1952 (sygn. 52-56); dzienniki korespondencyjne z lat 1941-1948, 1950 (sygn. 57-69); akta cechów grupy budowlanej z lat 1943-1944, 1948 (sygn. 70-75); akt cechu stolarzy z lat 1942-1950 (sygn. 76-81); akta cechu malarsko-szklarskiego z lat 1942-1949 (sygn. 82-84); akta cechu kołodziejów z lat 1942-1944 (sygn. 82-90); akta cechu garncarsko-zduńskiego z lat 1943-1944 (sygn. 91-94); akta cechu drogomistrzowskiego i kamieniarskiego z lat 1943-1946 (sygn. 95-96); dzienniki główna cechu budowlanego z lat 1949-1950 (sygn. 97-99); księga dochodów i wydatków budżetowych cechu budowlanego z 1949 r. (sygn. 100); księga szczegółowa cechu rzemiosł budowlanych z 1950 r. (sygn. 101); akta cechu metalowców z lat 1938-1939, 1943-1944 (sygn. 102-105); akta cechu kowali z lat 1943-1950 (sygn. 106-121); akta cechu blacharzy i instalatorów z lat 1943-1944 (sygn. 122); akta cechu ślusarzy i blacharzy z lat 1942-1950 (sygn. 123-135); dzienniki główna cechu metalowego z 1950 r. (sygn. 136-137); księga szczegółowa cechu metalowego z 1950 r. (sygn. 138); akta grupy odzieżowo-skórzanej z lat 1943-1944 (sygn. 139); akta cechu krawców męskich z lat 1942-1949 (sygn. 140-149); akta cechu krawczyń (krawiectwa damskiego) z lat 1943-1944, 1947 (sygn. 150-156); akta cechu włókienniczego z lat 1949-1951 (sygn. 157-159); akta cechu szewców, cholewkarzy z lat 1942-1945, 1948-1950 (sygn. 160-178); akta cechu fryzjerów z lat 1943-1949 (sygn. 179-184); akta tapicerów i rymarzy z lat 1943-1944 (sygn. 185-186); akta cechu zegarmistrzów i złotników z 1943 r. (sygn. 187); akta rzeźników i wędliniarzy z lat 1942-1949 (sygn. 188-194); akta cechu piekarzy z lat 1941-1949 (sygn. 195-200); akta cechu młynarzy z lat 1946-1950 (sygn. 201-206) Number of units in the group: 207
36/176/0 Związek Samopomocy Chłopskiej Zarząd Powiatowy w Chełmie 1945-1957 0 Unroll
sprawy organizacyjne z lat 1945-1956 (sygn. 1-30); wytyczne i plany pracy z lat 1949-1955 (sygn. 31-35); protokoły posiedzeń zarządu, prezydium z lat 1947-1956 (sygn. 36-44); protokoły i sprawozdania z walnych zjazdów z lat 1949, 1955 (sygn. 45-46); sprawozdania ogólne z lat 1947-1956 (sygn. 47-58); sprawozdania organizacyjne kół w terenie z lat 1946, 1950-1952 (sygn. 59-68); sprawozdania z walnych zjazdów delegatów gmin i powiatu z 1950 r. (sygn. 69); sprawy kół gospodyń wiejskich i zarządu powiatowego z lat 1947-1956 (sygn. 70-86); protokoły kontroli, wizytacji z lat 1947-1950 (sygn. 87-89); zarządzenia pokontrolne i korespondencja z lat 1947-1951 (sygn. 90-91); koła gospodyń wiejskich wg gmin z lat 1949, 1951-1953 (sygn. 92-113); sprawy organizacyjne dożynek z lat 1950, 1952-1956 (sygn. 114-120); organizacja obchodów 1 Maja z lat 1948, 1953-1954 (sygn. 121-123); sprawy ogólno-administracyjne z lat 1951-1953 (sygn. 124-125); skargi i zażalenia z lat 1951-1956 (sygn. 126-130); sprawy organizacyjne - rolne z lat 1947-1956 (sygn. 131-148); zjazdy i sprawozdania z 1953 r. (sygn. 149); zjazdy - protokoły komisji rolnej z 1948 r. (sygn. 150); protokoły poinspekcyjne i sprawozdania z lat 1949-1950 (sygn. 151); sprawy współzawodnictwa rolnego z lat 1949-1956 (sygn. 152-164); sprawa budowy "Domu Chłopa" w Warszawie z lat 1950-1951 (sygn. 165); plany pracy z lat 1949-1953 (sygn. 166-170); sprawozdania ogólne z lat 1947-1949, 1954 (sygn. 171-174); sprawy reformy rolnej z 1945 r. (sygn. 175); sprawy resztówek pozostałych z majątków ziemskich z lat 1945-1946 (sygn. 176-177); sprawy reformy rolnej z lat 1945-1946 (sygn. 178-179); sprawy opieki społecznej z 1945 r. (sygn. 180); sprawy wystaw rolniczych z 1955 r. (sygn. 181-182); upowszechnianie wiedzy rolniczej z lat 1951-1955 (sygn. 183-185); Koła Miczurinowskie z 1953 r. (sygn. 186); konkursy kobiece z lat 1947, 1952-1954, 1956 (sygn. 187-191); wykazy bydła i trzody chlewnej w gminach z 1947 r. (sygn. 192); akcje siewne i żniwne z lat 1947, 1950-1954 (sygn. 193-200); likwidacja odłogów z 1952 r. (sygn. 201); kontrola skupu buraków cukrowych z lat 1953-1954, 1956 (sygn. 202-203); rybołówstwo i pszczelarstwo z 1946 r. (sygn. 204); grupy uprawy roślin i hodowlane z 1956 r. (sygn. 205); melioracje rolne z 1945 r. (sygn. 206); ochrona roślin z lat 1953-1953 (sygn. 207-208); sprawy skupu płodów rolnych z lat 1945, 1947, 1950-1953 (sygn. 209-215); kontraktacje płodów rolnych z lat 1946, 1948, 1951, 1953-1954 (sygn. 216-221); akcja osiedleńcza z lat 1948, 1954 (sygn. 222-223); zaopatrzenie wsi w artykuły przemysłowe z lat 1946,1047 (sygn. 224-225); spółdzielnie przemysłowe z 1946 r. (sygn. 226); sprawy ogólne spółdzielczo-gospodarcze z lat 1946-1948, 1950-1951, 1953-1955 (sygn. 227-235); sprawy osobowe z lat 1947-1948 (sygn. 236-237); kursy i szkolenia - dziecińce z 1951 r. (sygn. 238); wycieczki z lat 1952-1956 (sygn. 239-243); kursy i szkolenia oświatowe z 1949 r. (sygn. 244); sprawy kulturalno-oświatowe z lat 1948-1951 (sygn. 245-251); sprawozdania z lat 1950-1951 (sygn. 252-253); wykazy świetlic z lat 1945-1950, 1952-1953 (sygn. 245-255); zaopatrzenie świetlic w materiały z 1950 r. (sygn. 256); walka z analfabetyzmem z lat 1950-1952 (sygn. 257-258); sprawy bibliotek z 1951 r. (sygn. 259-260); sprawy TPPR z lat 1950-1955 (sygn. 261-266); sprawy kultury fizycznej z lat 1948, 1950-1952 (sygn. 267-275); zespoły teatralne z lat 1948-1951 (sygn. 276); upowszechnianie czytelnictwa z lat 1950, 1956 (sygn. 277-278); czytelnictwo konkursowe z lat 1955-1956 (sygn. 279-280); sprawy gospodarczo-rolne (resztówki, zakłady przemysłowe, wiatraki, gorzelnie) z lat 1946-1947 (sygn. 281-286); sprawy ogólno-przemysłowe z lat 1946-1947 (sygn. 287-288); komisje z 1946 r. (sygn. 289); zarządzenia - korespondencja finansowa z 1952 r. (sygn. 290); korsepondencja ogólna z lat 1948-1951 (sygn. 291-294); podatki z lat 1947, 1955, (sygn. 295-296); dziennik główna z 1947 r. (sygn. 297); utrzymanie dziecińców z lat 1949 (sygn. 298-299); protokoły zebrań POP przy PZ ZSCh w Chełmie z lat 1952-1954 (sygn. 300); ankiety sprawozdawcze POP z lat 1949, 1952, 1954 (sygn. 301-305); scenariusz stoisk Centrali Nasiennej na Wystawie Rolniczej w Chełmie z 1954 r. (sygn. 306); komisja rozdziału koni UNRRA z lat 1946-1948 (sygn. 307) Number of units in the group: 307
36/177/0 Zwiazek Samopomocy Chłopskiej Zarząd Powiatowy w Hrubieszowie [1944]1945-1949 0 Unroll
sprawy hodowców zwierząt gospodarskich z lat 1944-1949 (sygn. 1-2); sprawy Powiatowego Komitetu Rozdziału Koni z 1948 r. (sygn. 3) Number of units in the group: 3
36/178/0 Związek Samopomocy Chłopskiej Zarząd Powiatowy we Włodawie 1945-1958 0 Unroll
korespondencja, okólniki, zarządzenia z lat 1947-1952 (sygn. 1-10); pracownicy: sprawy gospodarcze z 1948 r. (sygn. 11); sprawy ubezpieczalni z 1949 (sygn. 12); pracownicy zwolnieni z 1950 r. (sygn. 13); korespondencja, okólniki z lat 1945-1951 (sygn. 14); reforma rolna: korespondencja, okólniki, zarządzenia z lat 1944-1952 (sygn. 15-21); instrukcje z lat 1949-1952 (sygn. 22-27); sprawozdania z 1951 r. (sygn. 28); korespondencja (m. in. wykaz prezesów i sekretarzy oddziałów gminnych ZSCh powiatu włodawskiego, charakterystyki służbowe pracowników etatowych ZOP ZSCh we Włodawie, lektorzy wiedzy rolniczej) z lat 1951-1952 (sygn. 29); korespondencja (instrukcje) z lat 1951-1957 (sygn. 30); protokoły w sprawie resztówek majątków pozostałych po reformie rolnej z lat 1945-1947 (sygn. 31); protokoły komisji, zebrań z 1950 r. (sygn. 32); protokoły (m.in. pracowników GS, odpraw, zebrań gromadzkich) z lat 1951-1953 (sygn. 33); protokoły i sprawozdania z gmin i gromad z 1951 r. (sygn. 34); dział interwencji: oceny, sprawozdania, skargi i zażalenia, wycinki prasowe, listy do redakcji z lat 1951-1952 (sygn. 35-37); dożynki - organizacja, plany, sprawozdania z lat 1949, 1951-1952 (sygn. 38-39); sprawozdania Powiatowego Biura Rolniczego we Włodawie z lat 1946-1948 (sygn. 40); sprawozdania ogólne z lat 1947-1950 (sygn. 195-197); sprawozdania opisowe Inspektora Organizacyjno-Rolnego z 1951 r. (sygn. 41); organizacja produkcji rolniczej - sprawozdania z gmin z 1951 r. (sygn. 42); sprawozdania z przeprowadzonych zebrań gminnych ZSCh z 1951 r. (sygn. 43); sprawozdania z wyjazdów w teren z lat 1951-1952 (sygn. 44); arkusze informacyjne - wywiązanie członków ZSCh z obowiązków wobec Państwa z 1952 r. (sygn. 45); korespondencja (m. in. protokoły walnych zebrań ) z lat 1952-1953 (sygn. 46); plany pracy, sprawozdania z lat 1945-1953 (sygn. 47); kredyty z lat 1947-1950 (sygn. 48); współzawodnictwo (m. in. koła gospodyń wiejskich, aktywizacja kobiet, sprawozdania z organizacji spółdzielni produkcyjnych) z lat 1950, 1952-1953 (sygn. 49); hodowla bydła, drobiarstwo z lat 1944-1949, 1951 (sygn. 50); "Przemysł dla wsi", cenniki zwierząt futerkowych z lat 1947, 1950-1951 (sygn. 51); wykazy pasiek poukraińskich z 1948 r (sygn. 52); pszczelarstwo i ogrodnictwo z 1948 r. (sygn. 53); rybołówstwo z 1947 r. (sygn. 54); kontraktacje z lat 1950-1953 (sygn. 56-57); plany zasiewów z lat 1946-1951 (sygn. 58); akcja żniwna z lat 1947-1948 (sygn. 59-61); kontraktacje rzepaku i roślin przemysłowych z lat 1948-1949 (sygn. 62); sprawozdania z organizacji grup hodowców i plantatorów, organizacji produkcji rolniczej, akcji siewnej z 1950 r. (sygn. 63); statystyka cen z lat 1945-1949 (sygn. 64); łąkarstwo z lat 1945-1947 (sygn. 65); wykazy narzędzi rolniczych poukraińskich z lat 1947-1948 (sygn. 66); Koła Miczurinowców oraz organizacja spółdzielni produkcyjnych z lat 1950-1951 (sygn. 67); ochrona roślin z lat 1946-1951 (sygn. 68); nasiona z lat 1947-1948 (sygn. 69); dział spółdzielczy: organizacja spółdzielni w powiecie włodawskim z 1947 r. (sygn. 70); spółdzielnie produkcyjne (m.in. instrukcja, wykazy spółdzielni) z 1950 r. (sygn. 71); korespondencja, okólniki (m. in. instrukcja kancelaryjna dla POZSCh) z lat 1947, 1950 (sygn. 72); sprawy gospodarczo-finansowe z lat 1945, 1951-1953 (sygn. 73-77); korespondencja w sprawach mienia pozostawionego oraz majątków ziemskich z lat 1946-1947 (sygn. 78-79); korespondencja z WSZSCh w Lublinie oraz sprawy resztówek i podatku od wzbogacenia wojennego z lat 1945-1946 (sygn. 80); korespondencja i okólniki z lat 1945-1950 (sygn. 81-90); wykazy członków ZSCh gmin powiatu włodawskiego z lat 1945-1946 (sygn. 91); protokoły posiedzeń z lat 1945-1950 (sygn. 92-94); protokoły (m.in. posiedzeń ZOPZSCh, pracowników, sekretarzy, prezesów gminnych ZSCh, kół gospodyń wiejskich, gminnych spółdzielni) i sprawozdania (m.in. Inspektora Organizacyjno-Społecznego ZOP ZSCh, instruktorów powiatowych, zarządów oddziałów gminnych) z lat 1946-1953 (sygn. 95-113); materiały wyborcze z kół gromadzkich i zarządów oddziałów gminnych ZSCH z lat 1948-1949 (sygn. 114); związki zawodowe oraz sprawy socjalne z lat 1949-1953 (sygn. 115-120); protokoły walnych zebrań z 1951 r. (sygn. 121-122); imienne wykazy członków zarządów gminnych z 1950 r. (sygn. 123-124); gminne komitety członkowskie z 1949 r. (sygn. 125-126); korespondencja w sprawach organizacyjnych z lat 1946-1948 (sygn. 127); oświata i kultura: oświata rolnicza - pisma okólne z lat 1945-1946 (sygn. 128-129); instrukcje i zarządzenia (m. in. świetlice, biblioteki, zespoły artystyczne, walka z analfabetyzmem, upowszechnianie kultury) z lat 1946-1953, 1956 (sygn. 130-158); sport: instrukcje i wytyczne z lat 1951-1952 (sygn. 159); Powiatowa Rada Sportu Wiejskiego z 1949 r. (sygn. 160); kultura fizyczna z lat 1949-1952 (sygn. 161-166); aktyw kobiecy (m. in. gminne rady kobiece, koła gospodyń wiejskich, dziecińce) z lat 1947-1953 (sygn. 167-182); leczenie sanatoryjne (m. in. okólniki, sprawozdania) z lat 1949-1952, 1956-1958 (sygn. 183-187); opieka nad dzieckiem (m.in. dziecińce letnie) z lat 1945-1946, 1949-1951 (sygn. 188-190); przysposobienie rolnicze i wojskowe z lat 1946-1947 (sygn. 191); instrukcje, wytyczne i komunikaty rad sportu wiejskiego z lat 1948-19650 (sygn. 192); preliminarze budżetowe oraz okólniki z lat 1946-1951 (sygn. 193); książka członków Zarządu Oddziału Gminnego w Hańsku z lat 1948-1951 (sygn. 194) Number of units in the group: 198
36/179/0 Związek Spółdzielni Spożywców "Społem" Oddział w Chełmie 1939-1951 0 Unroll
sprawy organizacyjne z 1949 r. (sygn. 1); komunikaty wewnętrzne z lat 1946-1947, 1949-1950 (sygn. 2-29); okólniki i korespondencja z lat 1950-1951 (sygn. 30); księga ruchomości z lat 1944-1947 (sygn. 31); amortyzacja z lat 1946-1948 (sygn. 32); sprawy prawne z 1949 r. (sygn. 33); sprawy transportu z 1949 r. (sygn. 34); korespondencja handlowa z 1949 r. (sygn. 35-37); plany obrotu towarowego z lat 1946-1949 (sygn. 38-40); plany kosztów z 1949 r. (sygn. 41); plany obrotów towarowych i sprawozdania z 1950 r. (sygn. 42); zestawienia kosztów i obrotów z lat 1948-1950 (sygn. 43); księga statystyczna sprzedaży towarów z lat 1947-1949 (sygn. 44); sprawy budowlane z 1949 r. (sygn. 45); dziennik główna z 1944 r. (sygn. 46); korespondencja finansowa z lat 1949-1951 (sygn. 48); bilanse z lat 1940, 1944-1947 (sygn. 49-59, 61-62); preliminarze budżetowe, budżety z lat 1946-1947, 1949 (sygn. 60, 63, 66); kontrola wykonania preliminarza budżetowego z lat 1947-1948 (sygn. 64-65); sprawozdania bilansowe z lat 1939, 1941-1955, 1947-1950 (sygn. 67-77); sprawy rewizyjne z 1949 r. (sygn. 78); protokoły i sprawozdania ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni z lat 1945-1948 (sygn. 79); sprawozdania i protokoły lustarcyjne przedsiębiorstw wytwórczych i usługowych z lat 1949-1950 (sygn. 80); sprawy dotyczące handlu zapałczanego z lat 1945-1949 (sygn. 81); sprawy monopolu tytoniowego z lat 1946-1949 (sygn. 82); sprawy przekazania skałdnicy PZGS we Włodawie z 1948 r. (sygn. 83); sprawy likwidacji i rozliczeń z 1949 r. (sygn. 84); korespondencja i sprawozdania Komisji Likwidacyjnej CSS "Społem" z lat 1950-1951 (sygn. 85); sprawy oszczędnościowe z 1949 r. (sygn. 86); specyfikacja z 1948 r. (sygn. 87); protokoły z 1949 r. (sygn. 88); akta osobowe z lat 1945-1948 (syg. 89-129) Number of units in the group: 129
36/180/0 Związek Spółdzielni Spożywców "Społem" Oddział w Hrubieszowie 1934-1949 0 Unroll
sprawy organizacyjne z lat 1944-1947 (sygn. 1-4); sprawy likwidacji Oddziału CSS "Społem" z lat 1947-1949 (sygn. 5-6); sprawy osobowe z 1947 r. (sygn. 7); kursy i konferencje zlat 1941-1944 (sygn. 8); sprawozdania z kontroli CSS "Społem" z lat 1946-1948 (sygn. 10); sprawozdania polustracyjne z lat 1940-1948 (sygn. 11-12); protokoły z obrad zjazdu delegatów z lat 1936-1947 (sygn. 13); protokoły z posiedzeń rady oddziału i rewizyjne z lat 1944-1947 (sygn. 14); protokoły narad pracowniczych z lat 1944-1947 (sygn. 15); plan sieci sklepów w powiecie lat 1940-1948 (sygn. 16); wykaz sklepów spółdzielczych z lat 1940-1948 (sygn. 17); sprawy budowlane z lat 1947-1948 (sygn. 18); sprawozdania ekspozytury w Lublinie z lat 1945-1948 (sygn. 19); komunikaty wewnętrzne z lat 1945-1946 (sygn. 20-22); sprawozdania związku rewizyjnego z 1947 r. (sygn. 23); sprawozdania "Społem" z 1938 r. (sygn. 24); statystyka spółdzielni związkowych z 1939 r. (sygn. 25); preliminarze budżetowe z lat 1934-1945 (sygn. 26-28); sprawozdania i zestawienia bilansowe z lat 1937-1948 (sygn. 29-45); cenniki, remanenty towarów z lat 1934-1937 (sygn. 46); wyciągi z księgi towarowej i magazynowej z lat 1934-1937 (sygn. 47); wykazy odbiorców i sald z lat 1935-1936 (sygn. 48); sprawozdania z obrotu napojami alkoholowymi z lat 1947-1949 (sygn. 49); wykazy składek złożonych do kasy z lat 1944-1946 (sygn. 50); dzienniki główna z lat 1945-1946 (sygn. 51-55); rejestry obrotów finansowych z lat 1944-1946 (sygn. 56-57); kontrola kosztów handlowych z lat 1943-1947 (sygn. 58-63); rejestry ruchomości z lat 1934-1943, 1947-1948 (sygn. 64-66); książki kasowe z lat 1940, 1943-1947 (sygn. 67-76); sprawozdania sekcji zaopatrzenia z lat 1941-194 (sygn. 77); rejestry dostawców i odbiorców z lat 1940, 1942, 1946-1947 (sygn. 78-81); rejestry sprzedaży wyrobów 1946-1948 (sygn. 82-85); książka sklepowa z lat 1943-1945 (sygn. 86); książki magazynowe z lat 1945, 1947 (sygn. 87-89) Number of units in the group: 89
36/181/0 Związek Spółdzielni Spożywców "Społem" Oddział we Włodawie 1933-1951 0 Unroll
sprawy organizacyjno-personalne z lat 1941-1951 (sygn. 1-2); księgi protokołów zarządu spółdzielni "Jedność" z lat 1933-1945 (sygn. 2-3); księgi udziałowców z lat 1933-1945 (sygn. 4-9); ewidencja osób należących do zastępstwa banku "Społem" z lat 1940-1942 (sygn. 10); księgi inwentarzowe z lat 1933-1950 (sygn. 11-13); księga odbiorców i dostawców z lat 1942-1943 (sygn. 14); obligacje i sprawy ubezpieczeń z lat 1934-1943 (sygn. 15); bilanse z lat 1933-1943 (sygn. 16); akta osobowe z lat 1942-1943, 1945-1948 (sygn. 17-43) Number of units in the group: 43
36/182/0 Okręgowe spółdzielnie mleczarskie powiatu włodawskiego - zbiór zespołów szczątkowych 1924-1950 0 Unroll
182/1 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowie Lubelskim akta stanu prawnego spółdzielni z lat 1930-1950 (sygn. 1); protokoły rady nadzorczej i zarządu z lat 1942-1950 (sygn. 2); deklaracje przystąpienia do spółdzielni z lat 1924-1950 (sygn. 3-5); inwentarze udziałów z lat 1928-1932, 1934-1938, 1941, 1943, 1944, 1948 (sygn. 6-20); akta osobowe z lat 1930-1950 (sygn. 21); księga protokołów rewizji kasy oraz surowych bilansów z lat 1928-1935 (sygn. 22); listy polustracyjne z lat 1928-1949 (sygn. 23); budżety, plany finansowo-gospodarcze, plany produkcji z lat 1938-1958 (sygn. 24); roczne sprawozdanie rachunkowe zakładu z 1949 r. (sygn. 25); księga inwnetarzowa z lat 1924-1936 (sygn. 26); dzienniki główna z lat 1946, 1950 (sygn. 27-28); 182/2 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Parczewie rachunek dłużników i wierzycieli z 1949 r. (sygn. 1); dzienniki główna z lat 1949-1950 (sygn. 2-4); 182/3 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sławatyczach akta osobowe z lat 1950-1952 (sygn. 1); zalecenia polustracyjne z 1950 r. (sygn. 2); plan finansowo-gospodarczy z 1950 r. (sygn. 3); sprawozdanie i bilans 1949 r. (sygn. 4-4a); dzienniki główna z lat 1944-1946, 1949-1950 (sygn. 5-9); 182/4 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Wisznicach statut, postanowienia sądu z lat 1942-1943 (sygn. 1); księga protokołów z lat 1949-1950 (sygn. 2); deklaracje członkowskie z lat 1941-1950 (sygn. 3-9); inwentarze udziałów z lat 1943-1944 (sygn. 10-13); sprawy osobowe z lat 1945-1950 (sygn. 14); korespondencja z lat 1945-1950 (sygn. 15); protokoły w sprawie rabunku mienia spółdzielni z 1945 r. (sygn. 16); protokoły i zalecenia porewizyjne z lat 1944-1950 (sygn. 17); księga ruchomości i nieruchomości z lat 1940-1950 (sygn. 18-19); sprawozdania roczne z lat 1943-1949 (sygn. 20); rozliczenie kosztów za I półrocze z 1950 r. (sygn. 21); dzienniki główna z lat 1949-1950 (sygn. 22-24); 182/5 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włodawie protokoły rady nadzorczej z 1950 r. (sygn. 1); deklaracje członkowskie z 1945 r. (sygn. 2); umowa o dzierżawę lokalu z 1950 r. (sygn. 3): akta osobowe z 1950 r. (sygn. 4); dzienniki główna z lat 1944-1945, 1950 (sygn. 5-6) Number of units in the group: 73
36/182/1 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowie Lubelskim 1924-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 29
36/182/2 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Parczewie 1949-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 4
36/182/3 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sławatyczach 1944-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 10
36/182/4 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Wisznicach 1941-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 24
36/182/5 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włodawie 1944-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 6
36/183/0 vacat - Spółdzielnie rolniczo-handlowe powiatu chełmskiego - podzielono na zespóły: 364 i 365 0 Unroll
Number of units in the group: 0
36/184/0 Spółdzielnie rolniczo-handlowe powiatu hrubieszowskiego - zbiór zespołów szczątkowych 1928-1948 0 Unroll
184/1 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa "Rolnik" w Hrubieszowie: księga protokołów walnych zgromadzeń i posiedzeń rady nadzorczej z lat 1928-1938 (sygn. 1-2); księga protokołów zarządu z lat 1928-1932 (sygn. 3); księga rejestru członków z lat 1928-1932 (sygn. 4); wykaz członków udziałowców spółdzielni z lat 1933-1934 (sygn. 5); bilanse za lata 1931-1932, 1936-1937 z lat 1932, 1936-1937 (sygn. 6-8) 184/2 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa "Pług" w Hrubieszowie: akta personalne z lat 1944-1948 (sygn. 1); rejestry członków z lat 1940-1947 (sygn. 2-5); katalogi i prospekty maszyn z lat 1932-1943 (sygn. 6); książeczki udziałowców z lat 1935-1939 (sygn. 7); bilans, protokoły z posiedzeń, podania i życiorysy z lat 1944-1948 (sygn. 8); dzienniki główna z lat 1935-1927, 1940-1941, 1945-1948 (sygn. 9-37); bilanse z lat 1935-1941, 1944-1947 (sygn. 38-21); kasa samopomocy z lat 1944-1945 (sygn. 42); księga kontowa z lat 1945-1946 (sygn. 43); dział zbożowy - różne z działu z lat 1942-1947 (sygn. 44); księga towarowa zbożowa, księga magazynowa z lat 1942-1943 (sygn. 45-46); zboża kontyngentowe z 1944 r. (sygn. 47); dział towarowy - dostawcy i odbiorcy z lat 1944-1945 (sygn. 48) Number of units in the group: 82
36/184/1 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa "ROLNIK" w Hrubieszowie 1928-1938 0 Unroll
Number of units in the group: 8
36/184/2 Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa "PŁUG" w Hrubieszowie 1932-1948 0 Unroll
Number of units in the group: 74
36/185/0 Związek Rewizyjny Spółdzielni RP Oddział w Hrubieszowie 1929-1948 0 Unroll
akta organizacyjne Związku Rewizyjnego Spółdzielni RP w Hrubieszowie z lat 1943-1948 (sygn. 1); sprawozdania pokontrolne spółdzielni gminy Bełz z lat 1940-1945 (sygn. 2, 2a, 2b); protokoły lustracji, wizytacji i sprawozdania spółdzielni gminy Białopole z lat 1930-1947 (sygn. 3, 3a, 3b, 3c, 3d); protokoły lustracji i wizytacji spółdzielni gminy Chorobrów z lat 1940-1946 (sygn. 3e, 3f, 3g); protokoły lustracji i wizytacji spółdzielni gminy Dołhobyczów z lat 1940-1943 (sygn. 3h, 3i, 3j); protokoły lustracji i wizytacji spółdzielni gminy Dubienka z lat 1939-1947 (sygn. 3k, 3l, 3m); sprawozdania pokontrolne spółdzielni gminy Dziekanów z lat 1930-1948 (sygn. 4-6); sprawozdania pokontrolne spółdzielni gminy Grabowiec z lat 1935-1947 (sygn. 7-16); sprawozdania pokontrolne spółdzielni gminy Horodło z lat 1934-1948 (sygn. 17-25); sprawozdania pokontrolne spółdzielni Hrubieszowa z lat 1942, 1945-1947 (sygn. 26); sprawozdania pokontrolne spółdzielni gminy Kryłów z lat 1935-1948 (sygn. 27-32); sprawozdania pokontrolne spółdzielni w Boratynie, Krystynopolu, Ostrowie gminy Krystynopol z lat 1941-1948 (sygn. 33); sprawozdania pokontrolne spółdzielni gminy Miączyn z lat 1929-1947 (sygn. 34-36); sprawozdania pokontrolne spółdzielni gminy Mieniany z lat 1933-1947 (sygn. 37-40); sprawozdania pokontrolne spółdzielni gminy Miętkie z lat 1935-1948 (sygn. 41-46); sprawozdania pokontrolne spółdzielni gminy Mircze z lat 1930-1948 (sygn. 47-55); sprawozdania pokontrolne spółdzielni gminy Mołodiatycze z lat 1935-1948 (sygn. 56-62); sprawozdania pokontrolne spółdzielni gminy Moniatycze z lat 1931-1948 (sygn. 63-72); sprawozdania pokontrolne spółdzielni gminy Uchanie z lat 1933-1947 (sygn. 73-84); sprawozdania pokontrolne spółdzielni gminy Waręż z lat 1940-1943 (sygn. 85-88); sprawozdania pokontrolne spółdzielni gminy Werbkowice z lat 1934-1947 (sygn. 89-98); powiat Włodzimierz Wołyński: sprawozdania pokontrolne spółdzielni "Siła" w Uściługu z lat 1930-1939 (sygn. 99); sprawozdania pokontrolne spółdzielni "Bratnia Pomoc" w Korytnicy z lat 1931-1939 (sygn. 100); sprawozdania pokontrolne spółdzielni "Grunt" w Biskupicach Małych z lat 1931-1939 (sygn. 101) Number of units in the group: 116
36/186/0 Spółdzielnie spożywców i pracy powiatu chełmskiego - zbiór zespołów szczątkowych 1926-1954 0 Unroll
186/1 Rejonowa Spółdzielnia Pszczelarsko-Ogrodnicza "Rój" w Chełmie: instrukcje i zarządzenia z 1949 r. (sygn. 1); książka protokołów zarządu z lat 1945-1946 (sygn. 2); wykaz stanu zatrudnienia pracowników z 1944 r. (sygn. 4); deklaracje członków spółdzielni z lat 1940-1944 (sygn. 4); preliminarze budżetowe i sprawozdania z lat 1944-1948 (sygn. 5); dzienniki główna z lat 1945-1947 (sygn. 6-8); knigi zawidywannyje z lat 1943-1944 (sygn. 9-10); koszty handlowe z lat 1945-1946 (sygn. 12-13); książka kasowa z lat 1944-1945 (sygn. 14); książka towarowa z lat 1942-1944 (sygn. 15); książka sklepowa z 1946 r. (sygn. 16) 186/2 Spółdzielcze Stowarzyszenie Budowlano-Mieszkaniowe "Jedność" w Chełmie: rejestr członków z lat 1926-1931 (sygn. 1); sprawy parcelacji, członkowskie, korespondencja z lat 1930-1934 (sygn. 2); rachunkowość z lat 1930-1937 (sygn. 3); sprawy parcelacji z lat 1931-1936 (sygn. 4-5); sprawy członkowskie - wykazy z lat 1933-1936 (sygn. 6) 186/3 Spółdzielnia Pracy Przetwórczo-Usługowej "Krzemień" w Chełmie: książka protokołów zarządu i rady nadzorczej z lat 1950-1953 (sygn. 1); protokoły zebrań pracowników spółdzielni z lat 1950-1954 (sygn. 2) 186/4 Spółdzielnia Spożywców "Jedność" w Marysinie: księga protokołów zebrań, zarządu i walnych zgromadzeń z lat 1937-1947 (sygn. 1) 186/5 Spółdzielnia Spożywców Cukrowni "Rejowiec" w Rejowcu: księga inwentarzowa spółdzielni z lat 1942, 1946-1947 (sygn. 2); 186/6 Spółdzielnia Spożywców "Obrona" w Rejowcu: księga protokołów rady nadzorczej i zarządu z lat 1944-1947 (sygn. 3); księga kont z lat 1942-1947 (sygn. 4); 186/7 Spółdzielnia Spożywców "Zgoda" w Rejowcu: księga protokołów - walne zgromadzenie członków z lat 1937-1947 (sygn. 5); protokoły posiedzeń rady nadzorczej z lat 1941-1947 (sygn. 6); deklaracje członkowskie i sprawozdanie z lat 1935-1937, 1947 (sygn. 7); 186/8 Spółdzielnia Spożywców w Siedliszczu: księga protokołów zarządu spółdzielni z lat 1942-1947 (sygn. 9); księga inwentarzowa spółdzielni z lat 1941-1946 (sygn. 10); 186/9 Budowlano-Mieszkaniowa Spółdzielnia Funkcjonariuszów Państwowych i Samorządowych w Chełmie: akta organizacyjne z lat 1926-1934 (sygn. 1); zebrania i posiedzenia członków z lat 1926-1934 (sygn. 2); nadzór i kontrola władz zwierzchnich z lat 1927-1930, 1937 (sygn. 3); sprawy finansowe z lat 1927-1931 (sygn. 4); sprawy członkowstwa z lat 1927-1936 (sygn. 5); dziennik korepondencyjny z lat 1930-1934 (sygn. 6); 186/10 Spółdzielnia Spożywców "Zaolzianka"w Stawie: księga protokołów z posiedzeń władz spółdzielni z lat 1938-1937 (sygn. 11); księga udziałowców spółdzielni z lat 1938-1944 (sygn. 12); deklaracje przystąpienia do spółdzielni z lat 1939-1941 oraz protokoły walnych zgromadzeń z lat 1941, 1947 (sygn. 13) 186/11 Spółdzielnie spożywców gminy Staw: dokumenty Spółdzielni Spożywców "Rozwój" w Nowosiółkach kol., Spółdzielni Powszechnej "Nowe Życie" w Czułczycach Dużych, Spółdzielni Spożywców "Ochożanka" w Ochoży z lat 1945-1947 (sygn. 14); 186/12 Spółdzielnia Spożywców "Sawinianka" w Sawinie: księga kasowa spółdzielni z lat 1939-1941 (sygn. 8) Number of units in the group: 44
36/186/1 Rejonowa Spółdzielnia Pszczelarsko-Ogrodnicza "Rój" w Chełmie 1940-1949 0 Unroll
Number of units in the group: 16
36/186/2 Spółdzielcze Stowarzyszenie Budowlano-Mieszkaniowe "Jedność" w Chełmie 1926-1937 0 Unroll
Number of units in the group: 6
36/186/3 Spółdzielnia Pracy Przetwórczo-Usługowej "Krzemień" w Chełmie 1950-1954 0 Unroll
Number of units in the group: 2
36/186/4 Spółdzielnia Spożywców "Jedność" w Marysinie 1937-1947 0 Unroll
Number of units in the group: 1
36/186/5 Spółdzielnia Spożywców Cukrowni "Rejowiec" w Rejowcu 1942-1947 0 Unroll
Number of units in the group: 1
36/186/6 Spółdzielnia Spożywców "Obrona" w Rejowcu 1942-1947 0 Unroll
Number of units in the group: 2
36/186/7 Spółdzielnia Spożywców "Zgoda" w Rejowcu 1935-1947 0 Unroll
Number of units in the group: 3
36/186/8 Spółdzielnia Spożywców w Siedliszczu 1941-1947 0 Unroll
Number of units in the group: 2
36/186/9 Budowlano-Mieszkaniowa Spółdzielnia Funkcjonariuszów Państwowych i Samorządowych w Chełmie 1926-1937 0 Unroll
Number of units in the group: 6
36/186/10 Spółdzielnia Spożywców "Zaolzianka"w Stawie 1938-1947 0 Unroll
Number of units in the group: 3
36/186/11 Spółdzielnie Spożywców gminy Staw 1945-1947 0 Unroll
Number of units in the group: 1
36/186/12 Spółdzielnia Spożywców "Sawinianka" w Sawinie 1939-1941 0 Unroll
Number of units in the group: 1
36/187/0 Spółdzielnie spożywców i pracy powiatu włodawskiego - zbiór zespołów szczątkowych 1909-1964 0 Unroll
187/1 Spółdzielnia Spożywców "Placówka" w Ostrowie Lubelskim protokoły zarządu z lat 1936-1948 (sygn. 1); protokoły zarządu i rady nadzorczej Spółdzielni Spożywców "Jedność" w Kolechowicach z lat 1937-1948 (sygn. 2); protokoły zarządu i rady nadzorczej Spółdzielni Spożywców "Wspólnymi Siłami" w Kaznowie z lat 1941-1946 (sygn. 3); księga udziałowców z lat 1920-1939 (sygn. 4); sprawozdania bilansowe z lat 1910-1941 (sygn. 6-7); protokoły lustracyjne z lat 1942-1945 (sygn. 8); książka kosztów handlowych z lat 1941-1943 (sygn. 9); dzienniki główna z lat 1941-1946 (sygn. 10-16); książki kasowe z lat 1919-1921, 1926-1931, 1943-1946 (sygn. 17-21); książki sklepowe z lat 1921-1925, 1932-1938, 1941-1945 (sygn. 22-28); księga przychodu i rozchodu wyrobów tytoniowych z 1939 r. (sygn. 29); księgi z lat 1921-1923, 1941-1946 (sygn. 30-31); 187/2 Spółdzielnia Inwalidów "Przełom" we Włodawie rejestracja spółdzielni z lat 1953-1955 (sygn. 1); akta prawne likwidacji i upadłości z lat 1955-1957 (sygn. 2); książka protokołów walnych zgromadzeń, rady nadzorczej i narad roboczych z lat 1953-1955 (sygn. 3); książka zebrań zarządu spółdzielni z lat 1953-1955 (sygn. 4); akta zebrań członków spółdzielni z lat 1954-1955 (sygn. 5); książka udziałów członkowskich z lat 1953-1955 (sygn. 6); książka rejestru członków z lat 19543-1955 (sygn. 7); rewizje i lustracje z lat 1953-1955 (sygn. 8); plany techniczno-przemysłowo-finansowe z lat 1953-1955 (sygn. 9-12); bilanse za lata 1953-1955 z lat 1953-1956 (sygn. 13-15); sprawy osobowe i socjalne z lat 1953-1956 (sygn. 16); 187/3 Pomocnicza Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa we Włodawie akta prawne - zawiązanie i likwidacja spółdzielni z lat 1954-1957 (sygn. 1); protokoły walnych zgromadzeń zarządu rady nadzorczej z lat 1954-1957 (sygn. 2); korespondencja z lat 1954-1956 (sygn. 3); plany finansowe z lat 1954-1956 (sygn. 4); bilanse z lat 1954-1956 (sygn. 5); 187/4 Spółdzielnia Spożywców "Społem" w Podedwórzu sprawozdania okresowe, protokoły lustracji spółdzielni z lat 1942-1947 (sygn. 1); 187/5 Spółdzielnia Usługowo-Wytwórcza Kółek Rolniczych w Urszulinie akta organizacyjne spółdzielni z lat 1961, 1963-1964 (sygn. 2); listy płac z lat 1961-1964 (sygn. 3) Number of units in the group: 55
36/187/1 Spółdzielnia Spożywców "Placówka" w Ostrowie Lubelskim 1909-1948 0 Unroll
Number of units in the group: 31
36/187/2 Spółdzielnia Inwalidów "Przełom" we Włodawie 1953-1956[1957] 0 Unroll
Number of units in the group: 16
36/187/3 Pomocnicza Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa we Włodawie 1954-1957 0 Unroll
Number of units in the group: 5
36/187/4 Spółdzielnia Spożywców "Społem" w Podedwórzu 1942-1947 0 Unroll
Number of units in the group: 1
36/187/5 Spółdzielnia Usługowo-Wytwórcza Kółek Rolniczych w Urszulinie [1961]1963-1964 0 Unroll
Number of units in the group: 2
36/188/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rejowcu Fabrycznym 1954-1972 0 Unroll
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Morawinku z lat 1954-1957: protokoły z sesji GRN z lat 1954-1957 (sygn. 1-3); Komisja Drogowa, Urządzeń i Osiedli GRN z lat 1955-1957 (sygn. 4); Komisja Finansowo-Budżetowa z 1956 r. (sygn. 5); Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia z lat 1955-1957 (sygn. 6); Komisja Rolna z lat 1955-1957 (sygn. 6); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Morawinku z lat 1944-1957 (sygn. 8-10); rejestr uchwał Prezydium GRN z lat 1955, 1957 (sygn. 11-12); zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1955-1957 (sygn. 13); organizacja organów Prezydium GRN z 1955 r. (sygn. 14); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1955-1957 (sygn. 15); budżety gromady z lat 1956-1947 (sygn. 16-18) Prezydium Osiedlowej Rady Narodowej w Rejowcu Fabrycznym z lat 1958-1962: sprawy organizacyjne GRN z lat 1958, 1960-1962 (sygn. 19); protokoły z sesji ORN z lat 1958-1962 (sygn. 41-24); Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej z lat 1958, 1961-1962 (sygn. 25-26); Komisja Finansów i Budżetu z lat 1958-1962 (sygn. 27-31); Komisja Mandatowa z 1962 r. (sygn. 32); Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego z lat 1958-1962 (sygn. 33-36); Komisja Oświaty i Kultury z lat 1958-1962 (sygn. 37-41); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1958-1962 (sygn. 42-45); Komisja Zdrowia, Zatrudnienia oraz Pomocy Społecznej z lat 1958-1962 (sygn. 46-50); komisje stałe ORN z lat 1960-1961 (sygn. 51); sprawy organizacyjne Prezydium ORN z lat 1958-1960 (sygn. 52); protokoły z posiedzeń Prezydium ORN z lat 1959-1962 (sygn. 53-56); ewidencja osobowa ORN, Prezydium ORN i komisji z lat 1958-1960 (sygn. 57); zebrania mieszkańców wsi z lat 1958-1961 (sygn. 58-61); protokoły z narad sołtysów z lat 1958-1964 (sygn. 62-63); Komitet Aktywizacji Osiedla z 1961 r. (sygn. 64); Osiedlowy Komitet Czynów Społecznych z 1959 r. (sygn. 65); Komitet Zbiórkowy Społecznego Funduszu Budowy Szkoły z lat 1958-1960 (sygn. 66); terenowe plany gospodarcze na lata 1960, 1962 i sprawozdania z ich realizacji z lat 1959-1962 (sygn. 67-68); program rozwoju osiedla na lata 1961-1965 z 1960 r. (sygn. 69); ankieta o sytuacji gospodarczej osiedla oraz o pracy ORN i jej Prezydium z 1960 r. (sygn. 70); pięcioletni plan inwestycji, budownictwa i gospodarki komunalnej na lata 1961-1965 z 1960 r. (sygn. 71); plany ruchu kopalni Rejowiec z lat 1960-1961 (sygn. 72-73); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1958-1960, 1962 (sygn. 74-75); budżet i jego wykonanie z lat 1958-1962 (sygn. 76-80) Prezydium Miejskiej Rady Nardowej w Rejowcu Fabrycznym z lat 1963-1972: sprawy organizacyjne MRN z lat 1965-1966 (sygn. 81); protokoły z sesji MRN z lat 1963-1972 (sygn. 82-93); spotkania radnych z wyborcami z lat 1964-1972 (sygn. 94-101); interpelacje i postulaty radnych z lat 1969-1972 (sygn. 103); Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej z lat 1963-1972 (sygn. 104-113); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1963-1972 (sygn. 114-121); Komisja Handlu, Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1963-1972 (sygn. 122-131); Komisja Mandatowo-Regulaminowa z lat 1963-1964, 1966-1971 (sygn. 132-138); Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego z lat 19631972 (sygn. 139-148); Komisja Oświaty i Kultury z lat 1963-1972 (sygn. 149-158); Komisja Zdrowia, Zatrudnienia i Pomocy Społęcznej z lat 1963-1972 (sygn. 159-168); komisje stałe MRN, bez daty, (sygn. 169); zespoły radnych z 1962 r. (sygn. 170); sprawy organizacyjne Prezydium MRN z lat 1965-1966, 1970-1972 (sygn. 171-173); ewidencja radnych, członków Prezydium i komisji z lat 1964, 1968 (sygn. 174-175); protokoły z posiedzeń Prezydium MRN z lat 1963-1972 (sygn. 176-187); komitety blokowe z lat 1963-1971 (sygn. 188-194); Komitet Miejski SFOS z lat 1963-1964 (sygn. 195); planowanie z lat 1962-1965, 1971 (sygn. 196-201); sprawozdawczość ogólna z lat 1964-1965, 1970-1972 (sygn. 202-204); sprawozdawczość GUS z lat 1963-1965, 1969-1971 (sygn. 205-206); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1964-1965 (sygn. 207); budżety i jego wykonanie z lat 1963-1970 (sygn. 208-213) Number of units in the group: 213
36/189/0 Gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska" powiatu hrubieszowskiego - zbiór zespołów szczątkowych [1929-]1945-1952 0 Unroll
189/1 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Bełzie akta organizacyjne z lat 1945, 1949-1951 (sygn. 1-6, 10, 12-14, 16-17, 19-20); rejestr członków z 1950 r. (sygn. 21); protokoły posiedzeń rady nadzorczej i zarządu z lat 1945-1948 (sygn. 22); protokoły z lat 1946-1951 (sygn. 23-26); księga udziałów z lat 1945-1948 (sygn. 30); wykaz nieruchomości GS podlegających przekazaniu ZSRR z 1950 r. (sygn. 34); księga ruchomości i nieruchomości, udziały własne z lat 1947-1948 (sygn. 35); dokumenty finansowe - plany bilanse, sprawozdania z lat 1945-1951 (sygn. 37-45); akta likwidacyjne spółdzielni z 1951 r. (sygn. 46); zestawienie obrotów z lat 1945-1946 (sygn. 47); dzienniki główna z lat 1945-1951 (sygn. 48-66); kontrolki kont z lat 1950-1951 (sygn. 67-70); dowody rachunkowo-kasowe z 1948 r. (sygn. 77); księga kontroli zużytego paliwa z 1949 r. (sygn. 108); akta związku zawodowego z lat 1950-1951 (sygn. 110); akta osobowe z lat 1948-1951 (sygn. 113-117, 126-127); Ukraiński Kooperatywny Bank "Narodnyj Dom" - akta organizacyjne 1945 r. (sygn. 118-120); ksiażka kasowa z lat 1948-1949 (sygn. 123); książka główna z lat 1947-1948 (sygn. 124) 189/2 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Chorobrowie korespondencja z lat 1945-1950 (sygn. 1-7); protokoły z posiedzeń rady nadzorczej i zarządu z lat 1949-1951 (sygn. 9); księga udziałowców z lat 1945-1950 (sygn. 10); rejestry członków z lat 1946-1950 (sygn. 11, 13); księga ruchomości i nieruchomości z 1949 r. (sygn. 16); bilanse z lat 1947-1951 (sygn. 18-19, 21) 189/3 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Krystynopolu protokoły walnych zebrań Stowarzyszenia "Polskiego Domu Ludowego" Spółdzielni z o.o. w Krystynopolu, Spółdzielni Handlowej "Rolnik" z o.u. w Krystynopolu, Gminnej Spółdzielni "SCh" w Krystynopolu z lat 1929-1948 (sygn. 1); protokoły zarządu Stowarzyszenia "Polskiego Domu Ludowego" Spółdzielni z o.o. w Krystynopolu, Spółdzielni Handlowej "Rolnik" z o.u w Krystynopolu z lat 1929-1943 (sygn. 2); protokoły rady nadzorczej Stowarzyszenia "Polskiego Domu Ludowego" Spółdzielni z o.o. w Krystynopolu, Spółdzielni Handlowej "Rolnik" z o.u w Krystynopolu z lat 1929-1943 (sygn. 3); protokoły rady nadzorczej Spółdzielni Handlowej "Rolnik" z o.u w Krystynopolu z lat 1946-1947 (sygn. 4); statuty organizacyjne z lat 1941-1947 (sygn. 5); sprawy organizacyjne spółdzielni z lat 1943-1951 (sygn. 6); statut Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Krystynopolu, jego zmiany, zgłoszenia rejestracyjne z lat 1946, 1950-1951 (sygn. 7); sprawozdania porewizyjne z 1951 r. (sygn. 8); protokoły z 1951 r. (sygn. 9); protokoły rady nadzorczej z lat 1948-1951 (sygn. 10); sprawozdania protokoły z lat 1947-1950 (sygn. 11); kontrole z lat 1950-1951 (sygn. 12-13); księga ruchomości i nieruchomości z 1950 r. (sygn. 14); księga udziałowców z lat 1946-1950 (sygn. 21); bilanse i plany z lat 1948-1951 (sygn. 24-27); dzienniki główna z lat 1946-1952 (sygn. 28-47); kontrolka osobowo-rzeczowa, bez daty, (sygn. 48) 189/4 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Uhnowie akta organizacyjne z lat 1950-1951 (sygn. 1); protokoły z lat 1945-1948, 1950-1951 (sygn. 7, 11); protokoły walnych zebrań z lat 1949-1950 (sygn. 8); protokoły posiedzeń zarządu i rady nadzorczej z lat 1948-1949 (sygn. 9-10); protokoły zebrań producentów z 1950 r. (sygn. 12); akta personalne pracowników z lat 1950-1951 (sygn. 15-16); księgi udziałowców z lat 1945-1950 (sygn. 17-18); plany finansowe z lat 1950-1951 (sygn. 21-22); bilanse i sprawozdania z lat 1949-1951 (sygn. 24-26); akta Związku Zawodowego Pracowników Handlu z lat 1949-1951 (sygn. 39); listy płacy - wnioski na premie z lat 1949-1950 (sygn. 41); książka sklepowa z lat 1946-1948 (sygn. 43) 189/5 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Warężu akta organizacyjne z lat 1945-1951 (sygn. 1-2, 5-6); księga protokołów zarządu z lat 1948-1951 (sygn. 7); księga protokołów rady nadzorczej z lat 1948-1949 (sygn. 8); protokoły porewizyjne z 1950 r. (sygn. 9); protokoły zebrań z lat 1946-1951 (sygn. 10); ewidencja pracowników z lat 1946-1951 (sygn. 20); bilanse z lat 1949-1951 (sygn. 25-28); rejestry członków z lat 1946-1950 (sygn. 29-31, 61); skorowidz do księgi udziałów z lat 1948-1951 (sygn. 32); księgi udziałowców z lat 1949-1951 (sygn. 33-34); sprawozdania, plany raporty z lat 1949-1951 (sygn. 57, 68) Number of units in the group: 172
36/189/1 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Bełzie 1945-1951 0 Unroll
Number of units in the group: 72
36/189/2 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Chorobrowie 1945-1951 0 Unroll
Number of units in the group: 16
36/189/3 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Krystynopolu [1929-]1946-1952 0 Unroll
Number of units in the group: 42
36/189/4 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Uhnowie 1945-1952 0 Unroll
Number of units in the group: 20
36/189/5 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Warężu 1945-1951 0 Unroll
Number of units in the group: 22
36/190/0 vacat - Komisje wyborcze rad narodowych województwa chełmskiego - zespół podzielono na 5 zespołów o numerach 506-510 0 Unroll
Number of units in the group: 0
36/191/0 Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Chełmie [1958]1975-1982 0 Unroll
zestawienia jednostek rejestrowych wg grup rejestrowych, rejestry gruntów, operaty techniczne, operaty pomiarowe, rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne dla miejscowości gmin: Białopole; Chełm; Cyców; Dorohusk (Teosin); Dubienka; Leśniowice; Rejowiec Fabryczny; Rejowiec (Bieniów, Niemirów); Ruda Huta (Hniszów kol.); Sawin; Siedliszcze; Siennica Różana (Kozieniec, Zagroda Żdżanne, Wierzchowiny); Wierzbica; Wojsławice; Żmudź z lat [1970-]1975-1982 (sygn. 1-77); mapy sytuacyjno-wysokościowe, mapy ewidencji gruntów, mapy obszaru scalania miejscowości gminy Chełm - Kamień wieś i kol. (sygn. 78); Rudka wieś i kol. (sygn. 79); Serebryszcze (sygn. 80); Weremowice (sygn. 81); gminy Cyców - Barki kol. (sygn. 82); Bekiesza (sygn. 83); Cyców (sygn. 84); Garbatówka kol. (sygn. 85); gminy Dorohusk - Husynne (sygn. 86); gminy Dubienka - Janostrów (sygn. 87); Siedliszcze (sygn. 88); gminy Sawin - Krobonosz (sygn. 89), Sajczyce (sygn. 90); gminy Siedliszcze - Gliny (sygn. 91); gminy Wojsławice - Majdan Ostrowski (sygn. 92); gminy Żmudź - Gałezów (sygn. 93); Stanisławów (sygn. 94); Syczów (sygn. 95) z lat [1958-]1975-1980; zarysy pomiarowe gruntów wsi gminy Leśniowce z lat 1975-1976 (sygn. 96) Number of units in the group: 96
36/192/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Chełmie 1962-1975 0 Unroll
zarządzenia naczelnika miasta, powiatu, Powiatowego i Miejskiego Komisarza Spisowego oraz naczelników gmin z 1974 (sygn. 1); uchwały, zarządzenia, pisma okólne GUS i WUS z lat 1969, 1973, 1975 (sygn. 2-4); organizacja, regulaminy i struktura organizacyjna, zakresy czynności Powiatowego Inspektoratu Statystycznego w Chełmie z lat 1966, 1972-1973 (sygn. 5-7); plany pracy PIS z lat 1973-1975 (sygn. 8-10); rzeczoznawcy i informatorzy PIS z lat 1971-1973 (sygn. 11-13); zarządzenia GUS - aktyw statystyczny, dyscyplina pracy z lat 1973-1974 (sygn. 14-15); inspekcje GUS i WUS, oceny działalności inspektoratu z lat 1972-1974 (sygn. 16-18); spis akt przekazywanych do archiwum państwowego i na makulaturę z lat 1973-1974 (sygn. 19); zestawienie danych statystycznych dotyczące przeniesionych obszarów w związku ze zmianami w podziale administracyjnym z 1973 r. (sygn. 20); organizacja i metodologia sprawozdawczości statystycznej z lat 1972-1973, 1975 (sygn. 21-31); programy badań i plany opracowań statystycznych z lat 1973-1975 (sygn. 33-34); wytyczne, instrukcje i formularze sprawozdań GUS i resortowe z 1972 r. (sygn. 35); zarządzenia, wytyczne, instrukcje i formularze sprawozdawczości statystycznej GUS - Departament Przemysłu z 1975 r. (sygn. 36); wykaz formularzy sprawozdawczości resortowej w zakresie sprawozdań wpływających do terenowych organów statystyki państwowej z 1974 r. (sygn. 37); wykaz zakładów pracy wg numerów statystycznych z 1973 r. (sygn. 38); organizacja i metodologia badań statystycznych z 1973 r. (sygn. 39-42); badania statystyczne z lat 1972-1973 (sygn. 43-44); wstępne wyniki spisów rolnych z lat 1968-1974 (sygn. 45-52); spisy czerwcowe i grudniowe zwierząt gospodarskich z lat 1965-1975 (sygn. 53-94); spisy powierzchni użytków i zasiewów z lat 1965, 1968-1975 (sygn. 95-124); spisy powierzchni upraw warzyw, szklarni i inspektów z lat 1967, 1972 (sygn. 125-129); spisy drzew i krzewów owocowych z lat 1965, 1971 (sygn. 130-134); zestawienia spisów rolnych z lat 1957-1971 (sygn. 135-148); wyciągi ze sprawozdań kwartalnych przedsiębiorstw i zakładów objętych planem centralnym za 1962 rok powiat chełmski z 1962 r. (sygn. 149); statystyka ludności - ruch naturalny z lat 1962-1975 (sygn. 150-196); stan książeczek oszczędnościowych PKO i SOP z 1971 r. (sygn. 197); zatrudnienie w gospodarce uspołecznionej z lat 1970, 1972-1975 (sygn. 198-202); sprawozdania o stanie i ruchu zatrudnienia na terenie powiatu z lat 1962-1975 (sygn. 203-290); sprawozdania w zakresie pośrednictwa pracy z lat 1963-1974 (sygn. 291-302); sprawozdania z zatrudnienia oraz funduszu płac z lat 1962-1975 (sygn. 303-396); sprawozdania z wykonania inwestycji z lat 1963-1975 (sygn. 397-451); sprawozdania z budownictwa mieszkaniowego z lat 1965-1966, 1968-1975 (sygn. 452-465); sprawozdania z realizacji czynów społecznych z lat 1963-1975 (sygn. 466-483); sprawozdania z wykonania planu produkcji z lat 1963-1975 (484-524); sprawozdania z podstawowych wskaźników z lat 1963-1975 (sygn. 525-533); sprawozdania z działalności przemysłu prywatnego z lat 1963-1974 (sygn. 534-562); sprawozdania z produkcji wyrobów przemysłowych z lat 1973-1974 (sygn. 563); sprawozdania z wykonania planu produkcji budowlano-montażowej z lat 1963-1975 (sygn. 564-580); sprawozdania o ruchu budowlanym w gospodarce prywatnej z lat 1964-1974 (sygn. 581-601); sprawozdania z budownictwa z lat 1968-1969, 1962-1973 (sygn. 602-604); użytkowanie gruntów wg użytkowników z 1965 r. (sygn. 605); wykazy gruntów z lat 1967, 1969, 1972-1973 (sygn. 606-609); ostateczne wyniki zasiewów z 1971 r. (sygn. 610); sprawozdania dotyczące szacunków plonów z lat 1962-1974 (sygn. 611-629); Powiatowa Komisja Oceny Plonów z 1965 r. (sygn. 630); zestawienia informatorów ogrodniczych z 1967 r. (sygn. 631); Państwowa Inspekcja Plonów w Rolnictwie - sprawozdania z lat 1972-1973 (sygn. 632); sprawozdania z produkcji zwierzęcej z lat 1973-1975 (sygn. 633-636); sprawozdania roczne z unasienniania zwierząt z lat 1968, 1973-1975 (sygn. 637-641); spis urządzeń do kiszenia pasz z 1964 r. (sygn. 642); sprawozdania z obrotu paszami z lat 1972-1975 (sygn. 643-645); sprawozdania z produkcji rolniczej z lat 1963-1964, 1967, 1974 (sygn. 646-649); sprawozdania z produkcji roślinnej z lat 1963-1967 (sygn. 650-656); sprawozdania ze skupu z lat 1962-1975 (sygn. 657-677); sprawozdania z obowiązkowych dostaw z lat 1966-1972 (sygn. 678-684); sprawozdania z kontraktacji z lat 1968-1975 (sygn. 685-689); zużycie nawozów sztucznych z lat 1965-1974 (sygn. 690-703); sprawozdania z działalności przemysłowej zakładów przemysłu rolnego z lat 1967-1974 (sygn. 704-711); sprawozdania z wykonania robót budowlanych i usług remontowo-budowlanych z 1969 r. (sygn. 112); sprawozdania ze stanu robót geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjną z lat 1973-1974 (sygn. 713); sprawozdania z produkcji materiałów budowlanych w zespołach chłopskich za 1974 r. z 1975 r. (sygn. 714); sprawozdania z obrotu maszynami i narzędziami rolniczymi z lat 1968-1971, 1973-1975 (sygn. 715-718, 720); wykaz traktorów w gospodarstwach indywidualnych z 1973 r. (sygn. 719); maszyny i urządzenia stanowiące wyłączną własność użytkowników indywidualnych gospodarstw z 1974 r. (sygn. 721-723); sprawozdania ze sprzedaży artykułów do produkcji rolnej z lat 1965-1967 (sygn. 724-725); sprawozdania ze stanu organizacyjno-gospodarczego spółdzielni produkcyjnych z lat 1962-1968, 1970-1973 (sygn. 726-739); sprawozdania o stanie i rozwoju spółdzielni produkcyjnych z lat 1964-1965, 1969-1970 (sygn. 740-742); sprawozdania o wynikach produkcyjnych i finansowych w PGR z lat 1962-1973 (sygn. 743-761); sprawozdania z działalności kółek rolniczych z lat 1963-1966, 1968-1974 (sygn. 762-774); sprawozdania z działalności POM z lat 1968, 1970-1972 (sygn. 775-778); sprawozdania z wykorzystania Funduszu Rozwoju Rolnictwa z lat 1966-1967, 1969-1974 (sygn. 779-784); sprawozdania z uboju zwierząt pod nadzorem weterynarza z lat 1962-1967, 1969, 1971-1975 (sygn. 785-802); sprawozdania w zakresie lasów państwowych z lat 1965-1975 (sygn. 803-813); sprawozdania statystyczne, zestawienia, spisy z lat 1962-1975 (sygn. 814-1213) Number of units in the group: 1213
36/193/0 Księgarnie spółdzielcze - zbiór zespołów szczątkowych 1935-1950 0 Unroll
193/1 Spółdzielcza Księgarnia Szkolna "Promyk" w Chełmie księga protokołów posiedzeń rady nadzorczej z lat 1935-1942 (sygn. 1-2); księga protokołów walnych zgromadzeń członków z lat 1941-1949 (syn. 3); księga protokołów zarządu z lat 1942-1948 (sygn. 4); księga udziałowców z 1947 r. (sygn. 5); księga inwentarzowa z lat 1937-1942 (sygn. 6); sprawozdania - bilanse z lat 1944-1948 (sygn. 7-11) 193/2 Spółdzielcza Składnica Nauczycielska w Hrubieszowie korespondencja z lat 1945-1949 (sygn. 1); książka protokołów zarządu i rady nadzorczej z lat 1945-1949 (sygn. 2); bilanse i sprawozdania za lata 1945-1949 z lat 1945-1950 (sygn. 4); księga ruchomości i nieruchomości z lat 1945-1947 (sygn. 5); 193/3 Księgarnia Spółdzielcza "Tęcza" we Włodawie korespondencja z lat 1945-1949 (sygn. 1); statut i akty prawne z lat 1945-1948 (sygn. 2); protokoły i sprawozdania polustracyjne z lat 1945-1949 (sygn. 3); książka protokołów rady nadzorczej i zarządu z lat 1947-1949 (sygn. 4); książka protokołów z posiedzeń rady nadzorczej i walnego zgromadzenia z lat 1947-1949 (sygn. 5); księga udziałowców z lat 1941-1949 (sygn. 6); rejestr członków Spółdzielczej Składnicy Materiałów Piśmienniczych z lat 1941-1947 (sygn. 7); bilanse i sprawozdania z lat 1945-1947, 1949 (sygn. 8) Number of units in the group: 24
36/193/1 Spółdzielcza Księgarnia Szkolna "Promyk" w Chełmie 1935-1949 0 Unroll
Number of units in the group: 11
36/193/2 Spółdzielcza Składnica Nauczycielska w Hrubieszowie 1945-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 5
36/193/3 Księgarnia Spółdzielcza "Tęcza" we Włodawie 1941-1949 0 Unroll
Number of units in the group: 8
36/194/0 Przedsiębiorstwa prywatne powiatu chełmskiego - zbiór zespołów szczątkowych 1919-1951 0 Unroll
194/1 Fabryka Maszyn Rolniczych i Odlewnia Żelaza w Chełmie R. Dratt i Spółka Akcyjna protokoły zarządu z lat 1922-1942 (sygn. 1); protokoły zarządu i kontroli z lat 1946-1947 (sygn. 2); sprawozdania z 1940 r. (sygn. 3); księga imienna robotników z lat 1919-1935 (sygn. 4); księga płacy pracowników umysłowych z lat 1936-1942 (sygn. 5); księga główna z 1947 r. (sygn. 6); księga protokołów walnych zebrań spółki dzierżawnej elektrowni z lat 1926-1938 (sygn. 7) 194/2 Fabryka Maszyn Rolniczych i Odlewnia Żelaza F. Gassner, K. Najdeker i W. Orłowski w Chełmie korespondencja z lat 1941-1942, 1944-1951 (sygn. 1-9); plany produkcji i sprawozdania z lat 1946-1947 (sygn. 10); dzienniki główna z lat 1944-1945, 1948 (sygn. 11-12); kartoteki zaliczek na pobory z lat 1946-1947 (sygn. 13); księga inwentarzowa z 1943 r. (sygn. 14); księgi magazynowe z lat 1941-1943, 1947 (sygn. 15-16); księga rozchodów i przychodów z 1944 r. (sygn. 17); dziennik finansowy przychodów i rozchodów z 1945 r. (sygn. 18); konta z lat 1947-1948 (sygn. 19); kalkulacja odlewni żelaza z lat 1942-1943 (sygn. 20); rejestr sprzedanych wyrobów z lat 1930-1939 (sygn. 21); produkcja odlewni z lat 1931-1941 (sygn. 22); księga imienna robotników z lat 1921-1936 (sygn. 23); robotnicy młodociani z lat 1927-1939 (sygn. 24); składki ubezpieczeniowe z lat 1945-1947 (sygn. 25) 194/3 Spółka Akcyjna Cukrowni i Rafinerii "Rejowiec" w Rejowcu oszacowanie Cukrowni "Rejowiec" z lat 1926, 1933 (sygn. 1-2); bilans spółki akcyjnej cukrowni i rafinerii za rok 1932/1933 z 1933 r. (sygn. 3); sprawozdania Zarządu Spółki Akcyjnej Cukrowni i Rafinerii "Rejowiec" za lata 1935/1936, 1936/1937 z 1937 r. (sygn. 5); sprawozdania Spółki Akcyjnej Cukrowni i Rafinerii "Rejowiec" z lat 1937-1939 (sygn. 5-7); inwentarz z 1939 r. (sygn. 8); książka udziałów z lat 1936-1945 (sygn. 9); korespondencja z inspektorem pracy z lat 1924-1939 (sygn. 10); zajęcia i cesje należności plantatorów wielkorolnych z lat 1940-1942 (sygn. 11); kontrola najmu folwarku Wielobycz z lat 1926-1928 (sygn. 12); księga produkcji z 1922 r. (sygn. 13); inwentarz strat poniesionycyh przez działania wojenne - majątek stały, ruchomości z lat 1939-1943 (sygn. 14) 194/4 Spółka Akcyjna Cukrowni i Rafinerii "Trawniki" bilans i sprawozdanie Spółki Akcyjnej Cukrowni i Rafinerii "Trawniki" z lat 1924-1925 (sygn. 1); zestawienie ostatecznego rozliczenia kotła kostki prasowanej za kampanię 1932/1933 z lat 1932-1933 (sygn. 2); ubezpieczenie i inwentarz ruchomości cukrowni "Trawniki" z 1923 r. (sygn. 3); wykaz obliczonego podatku dochodowego od uposażeń pracowników cukrowni "Trawniki" z lat 1925-1927 (sygn. 4); wykaz pracowników cukrowni z lat 1933 (sygn. 5) 195/5 Gorzelnia i Rektyfikacja w Rejowcu protokół weryfikacyjny fabryki wódek czystych Józefa Budnego z 1923 r. (sygn. 1); protokół weryfikacyjny rozlewni spirytusu skażonego z 1926 r. (sygn. 2); protokół weryfikacyjny oddziału rektyfikacyjnego z lat 1930-1931 (sygn. 3); dziennik alkoholomierza samoczynnego z lat 1924-1929 (sygn. 4) Number of units in the group: 55
36/194/1 Fabryka Maszyn Rolniczych i Odlewnia Żelaza w Chełmie R. Dratt i Spółka Akcyjna 1919-1942, 1946-1947 0 Unroll
Number of units in the group: 7
36/194/2 Fabryka Maszyn Rolniczych i Odlewnia Żelaza F. Gassner, K. Najdeker i W. Orłowski w Chełmie 1921-1951 0 Unroll
Number of units in the group: 25
36/194/4 Spółka Akcyjna Cukrowni i Rafinerii "Trawniki" 1923-1933 0 Unroll
Number of units in the group: 5
36/194/5 Gorzelnia i Rektyfikacja w Rejowcu 1923-1931 0 Unroll
Number of units in the group: 4
36/195/0 Akta Rejonu Lasów Państwowych i nadleśnictw powiatu chełmskiego - zbiór zespołów szczątkowych 1929-1971 0 Unroll
195/1 Rejon Lasów Państwowych w Chełmie tworzenie i znoszenie organów administracji lasów państwowych oraz podział terytorialny z 1952 r. (sygn. 1); organizacja pracy z 1952 r. (sygn. 2); organizacja przedsiębiorstw podległych Ministerstwu Leśnictwa z 1952 r. (sygn. 3); organizacja lasów niepaństwowych z 1952 r. (sygn. 4); plany gospodarcze z 1952 r. (sygn. 5); przepisy i zarządzenia ogólne w zakresie sprawozdawczości z 1952 r. (sygn. 6); sprawzdawczość i statystyka z 1952 r. (sygn. 7); prasa, propaganda leśnictwa, wydawnictwa i biblioteka z 1952 r. (sygn. 8); plan eksploatacji z 1954 r. (sygn. 9); protokoły i zarządzenia pokontrolne - kontrola jednostek podległych z 1953 r. (sygn. 10); użytkowanie uboczne lasu z 1954 r. (sygn. 11); nadzór i kontrola wykonywana przez organ administracji lasów państwowych z 1952 r. (sygn. 12); Rada Zakładowa Związku Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego - planowanie z 1959 r. (sygn. 13); Rada Zakładowa Związku Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego - sprawozdawczość i statystyka z 1959 r. (sygn. 14) 195/2 Nadleśnictwo Państwowe Chełm okólniki władz nadrzędnych z lat 1945-1946 (sygn. 15); organizacja z lat 1944-1948, 1950-1954, 1957-1962 (sygn. 16-30); sprawy organizacyjne i gospodarcze z lat 1965-1966 (sygn. 31); akta zdawczo-odbiorcze z lat 1944-1947 (sygn. 32-33); streszczenie zjazdu nadleśnictw z dnia 14-15 marca 1935 r. (sygn. 34); narady gospodarcze nadleśnictw z lat 1958-1959 (sygn. 35); protokoły z narady Inspekcji Chełmskiej z 1963 r. (sygn. 36); księgi protokołów zebrań personelu z lat 1948-1954 (sygn. 37-40); robotnicy z lat 1963-1965 (sygn. 42-42); operat urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Chełm z lat 1931-1932 (sygn. 43); plany techniczne z lat 1929, 1938 (sygn. 44-45); plany gospodarcze, techniczno-ekonimicznez lat 1948-1950, 1952-1953, 1955-1970 (sygn. 46-70); sprawozdawczość i statystyka z lat 1947-1953, 1955-1966 (sygn. 71-86); analiza działalności gospodarczej Nadleśnictwa Stańków z lat 1968-1970 (sygn. 87-89); dziennik defraudacyjny z lat 1944-1947 (sygn. 90); stan posiadania - lasy, rola, łaki i wody z lat 1945-1947 (sygn. 91-92); lasy z lat 1948-1950, 1952-1955, 1958-1965 (sygn. 93-104); budowle komunikacyjne z 1964 r. (sygn. 105); rejestr dzierżawców karczunków i użytków rolnych z lat 1944-1953 (sygn. 106-107); akta spraw o dzierżawę gruntów z lat 1946-1949 (sygn. 108-110); urządzenie lasów z lat 1944-1946, 1962-1963 (sygn. 111-113); zalesienie i melioracje z lat 1944-1946 (sygn. 114-115); zalesienie i pielęgnowanie z 1948 r. (sygn. 116); terenowa akcja "Dni Lasu i Zadrzewienia Kraju" z 1959 r. (sygn. 117); sprawy OHP i czynów społecznych z 1963 r. (sygn. 118); ochrona lasu z 1944-1948 (sygn. 119-122); ochrona przyrody z lat 1948, 1960 (sygn. 123-124); wnioski, wykazy cięć, wykonanie cięć, odnowienia z lat 1944-1947 (sygn. 125-128); zagospodarowanie lasów niepaństwowych z lat 1947-1948 (sygn. 129); użytkowanie i zbyt - programy eksploatacji, sprawozdania i statystyka z lat 1944-1947 (sygn. 130-133);gospodarka budżetowa z lat 1947-1948 (sygn. 134); plany finansowo-gospodarcze, budżety z lat 1945-1949, 1959-1964 (sygn. 135-144); bilanse z lat 1959-1962 (sygn. 145-148); sprawozdania finansowe 1963-1971 (sygn. 149-161); sprawozdania kasowo-rachunkowe z lat 1944-1949 (sygn. 162-174); nadzór, rewizja, kontrola z lat 1946-1952, 1958-1963, 1965, 1967 (sygn. 175-185); sprawy personalne z lat 1954, 1962-1966 (sygn. 186-191) 195/3 Nadleśnictwo Pobołowice operat urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Pobołowice z lat 1931-1932 (sygn. 192); księga dochodów z wykonania planu finansowo-gospodarczego z lat 1935-1936 (sygn. 193) Number of units in the group: 193
36/195/1 Rejon Lasów Państwowych w Chełmie 1952-1959 0 Unroll
Number of units in the group: 14
36/195/2 Nadleśnictwo Państwowe Chełm w Stańkowie 1929-1970 0 Unroll
Number of units in the group: 177
36/195/3 Nadleśnictwo Państwowe Pobołowice 1931-1936 0 Unroll
Number of units in the group: 2
Showing 181 to 240 of 618 entries.