Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
9/178/0 Akta kancelarii notarialnej w Elblągu - notariusz Emilian Nawrocki 1947-1951 0 Unroll
Number of units in the group: 17
9/179/0 Urząd Gminy w Młynarach 1973-1983 0 Unroll
1-4 Akta organizacyjne i normatywy własne 5-7 Programy wieloletnie i plany pracy 8 Skargi i wnioski 9 Kontrole zewnętrzne 10-11 Kadry i szkolenia 12 Budżety 13 Podatek obrotowy 14-22 Plany społeczno-gospodarcze i ich realizacja 23-26 Bilanse 27 Czyny społeczne 28 Testamenty 29 Obrona cywilna 30 Ewidencja gruntów Number of units in the group: 30
9/180/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Kwidzynie 1950-1975 0 Unroll
1 - 863 Wydział Organizacyjno - Prawny (protokoły z sesji, komisji i prezydium, decyzje i zarzadzenia naczelnika powiatu, organizacja urzedu, sprawozdania, skargi i wnioski, kontrole, inspekcje, Kronika PPRN) 1950 - 1975; 864 -891Wydział Finansowy (sprawozdania opisowe, plany, opracowania statystyczne, kontrole, inspekcje, budżety, rewizje) 1952-1974 892 - 922 Wydział Oświaty ( zjazdy, konferencje, organizacja i sieć szkolna, plany, sprawozdania, walka z analfabetyzmem, działalność własna i jednostek podległych ) 1951-1974; 923 - 940 Wydział kultury ( zjazdy i konferencje, plany i sprawozdania, wizytacje ośrodków kultury, kontrole i inspekcje, koordynacja działalności instytucji kulturalnych, obchody i rocznice, konkursy, festiwale, pokazy i wystawy) 1966-1975; 941 - 950 Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki ( posiedzenia, plany, sprawozdania ) 1954-1958; 951 - 963 Wydział Spraw Wewnętrznych ( plany, sprawozdania, kontrole, inspekcje) 1954 - 1973; 964 - 969 Wydział Skupu ( sprawozdania, analizy, kontrole, inspekcje) 1961 - 1973; 970 - 990 Wydział Rolnictwa i Leśnictwa (konferencje, odprawy, plany, sprawozdania, analizy, oceny, kontrole i inspekcje) 1956 - 1975; 991 - 1000 Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ( plany, sprawozdania) 1964 - 1974. Number of units in the group: 1000
9/181/0 Kościół ewangelicki Św. Bartłomieja w Pasłęku 1874-1874 0 Unroll
Wtóropis księgi metrykalnej Number of units in the group: 1
9/182/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Sztumie 1947-1967 0 Unroll
Number of units in the group: 181
9/183/0 Prokuratura Powiatowa w Elblągu 1945-1973 0 Unroll
Number of units in the group: 375
9/184/0 Prokuratura Powiatowa w Braniewie 1950-1980 0 Unroll
Number of units in the group: 85
9/185/0 Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych w Elblągu 1961-1996 0 Unroll
1. Akta organizacyjne 1 – 5 2. Sprawozdania GUS 6 3. Bilanse 7 – 17 4. Sprawozdania 18 – 25 5. Inwestycje 26 Number of units in the group: 26
9/187/0 Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych w Lipowie 1951-1958 0 Unroll
Number of units in the group: 0
9/188/0 Rzemieślnicza Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu "Warmia" w Sztumie 1953-1959 0 Unroll
Number of units in the group: 8
9/189/0 Państwowy Ośrodek Maszynowy w Dzierzgoniu 1953-1957 0 Unroll
Number of units in the group: 14
9/190/0 Akta kancelarii notarialnej w Elblągu - notariusz Kalikst Oppenauer 1947-1948 0 Unroll
Number of units in the group: 3
9/191/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Malborku [1945-] 1950-1975 0 Unroll
I. Wydział Organizacyjno-Prawny Sesje Powiatowej Rady Narodowej 1 - 32; Spotkania posłów i radnych WRN i PRN z wyborcami 33 - 43; Interpelacje i postulaty radnych 44 - 45; Komisje stałe 46 - 168; Komisje doraźne 169; Posiedzenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 170 - 276; Konferencje i narady członków organów kolegialnych 277 - 282; Decyzje i zarządzenia naczelnika powiatu 283; Organizacja urzędu powiatowego 284 - 287; Podział administracyjny powiatu 288 - 291; Materiały dotyczące członków organów kolegialnych PRN i rad niższego stopnia 292 - 299; Sprawozdania dotyczące spraw pracowniczych jednostki własnej 300 - 304; Skargi i zażalenia 305 - 313; Audycje radiowęzła 314 - 342; Kontrole i inspekcje 343 - 356; Różne ( dożynki, wystawa rolnicza, wybory do Sejmiku Żuławskiego) 357 - 361; Protokoły z posiedzeń Konwentu Przewodniczących Komisji Powiatowej Rady Narodowej (materiały z dopływu) 769 II. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego Posiedzenia kolegium Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego 362 - 365; Plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania 366 - 394; Inne plany 395 - 422; Bilanse 423 - 434; Okresowe oceny sytuacji gospodarczej 435; Kontrole i inspekcje zewnętrzne 436; Inwentaryzacja powiatu 437 III. Wydział Finansowy Sprawozdania opisowe 438 - 449; Opracowania statystyczne 450 - 455; Kontrole i inspekcje 456 - 471; Budżety terenowe i sprawozdania z ich realizacji 472 - 580; Sprawozdania z wykonania rewizji 581- 590; IV. Wydział Oświaty Posiedzenia organów kolegialnych wydziału 591- 592; Zjazdy i odprawy 593; Organizacja i sieć szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych 594 - 600; Plany i sprawozdania z ich realizacji 601 - 618; Informacje o działalności własnej i jednostek podległych 619 - 620; Kontrole i inspekcje 621 - 632; Wyniki egzaminów 633; Skargi i wnioski 634 - 635; Różne (sprawy poufne-seminaria duchowne i nauka religii) 636 - 637; Dokumentacja szkół Przysposobienia Rolniczego 770 - 776 V. Wydział Kultury Plany i sprawozdania z ich realizacji 638 - 641; Informacje o działalności własnej i jednostek nadzorowanych 642 - 651; Obchody i rocznice 652 - 653; Konkursy 654 - 655 VI. Wydział Spraw Wewnętrznych Plany i sprawozdania 656; Kontrole zewnętrzne 657; Zmiany imion i nazwisk 658 - 665; Stowarzyszenia 666 - 674; Sprawy ludności rodzimej 675 - 687; Sprawy narodowościowe i społeczne 688 - 696; VII. Wydział Skupu Posiedzenia powiatowego zespołu koordynacyjnego ds. skupu 697 - 700; Kontrole zewnętrzne 701; Kontrole jednostek podległych i nadzorowanych 702 - 706 VIII. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Konferencje i odprawy 707; Plany i sprawozdania z ich realizacji 708 - 729; Ocena stanu produkcji rolnej 730; Opracowania statystyczne 731; Kontrole i inspekcje 732 - 735; Inwentaryzacja zwierzyny 736; Różne (ewidencja odłogów, wystawa rolnicza) 737 - 740; IX. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Plany i sprawozdania z ich realizacji 741; Odbudowa sieci gazowej i wodociągowej 742 - 743; Różne (Zarząd nieruchomości nierolniczych, Zrzeszenie prywatnych właścicieli nieruchomości 744 - 745; Ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska (materiały z dopływu) 777 - 779 X. Wydział Handlu Przemysłu i Usług Narady i odprawy 746; Plany i sprawozdania z ich wykonania 747 - 761; Analizy ekonomiczne i inne 762 - 765; Kontrole i inspekcje 766 - 767; Wycinki prasowe dot. działalności jednostek podległych 768 Number of units in the group: 785
9/192/0 Akta kancelarii notarialnej w Elblągu - notariusz Eugeniusz Stefaniuk 1946-1947 0 Unroll
Number of units in the group: 5
9/193/0 Rolnicza Spółdzielnia im. VIII Plenum w Trampowie 1957-1962 0 Unroll
Number of units in the group: 3
9/194/0 Spółdzielnia Produkcyjna Ogrodniczo-Hodowlana "Plon" w Krasnołęce 1957-1963 0 Unroll
Number of units in the group: 0
9/195/0 Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych w Tralewie 1950-1958 0 Unroll
Number of units in the group: 0
9/196/0 Sąd Obwodowy w Sztumie 1772-1945 [-1978]; 0 Unroll
1 - 36 Generalia, akta zbiorcze, recesy 1800 - 1945, 37 - 56 Repertoria i skorowidze 1840 - 1942, 57 - 97 Odpisy ksiąg łanowych 1872 - 1936, 98 - 122 Akta zbiorowe dot. poszczególnych gmin 1933 - 1942, 123 - 543 Akta zagród dziedzicznych 1934 - 1944, 544 - 960 Księgi gruntowe 1790 - 1970, 961- 962 Wykaz włascicieli 1912, 963 - 8102 Akta gruntowe 1772 - 1948, 8103 - 9814 Akta testamentowe 1836 - 1935, 9815 - 9886 Umowy i inne sprawy spadkowe 1866 - 1880, 9887 - 9941 Umowy małżeńskie w sprawqch majątkowych 1859 - 1942, 9942 - 9989 Sprawy kurateli i adopcji 1959 - 1942, 9990 Miejszości wyznaniowe 1935 - 1942, 9991 - 10071 Sprawy stanu cywilnego - uznanie za zmarłego 1859 - 1942, 10072 - 10078 Sprawy hipoteczne- spory o waloryzacje hipotek 1924 - 1936, 10079 - 10110 Sprawy procesowe karne 1935 - 1942, Aneks do zespołu 10111 - 10762 Sprawy hipoteczne, księgi podatkowe i polowe, akta spraw cywilnych i akta gruntowe 1772 - 1936. Number of units in the group: 10774
9/198/0 Państwowe Biuro Notarialne w Nowym Dworze Gdańskim 1958-1963 0 Unroll
Number of units in the group: 17
9/199/0 Akta kancelarii notariusza - Leo Markfelda w Nowym Dworze Gdańskim 1921-1942 0 Unroll
Number of units in the group: 6
Showing 181 to 200 of 1,006 entries.