Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/126/0 Cechy miasta Prudnika 1554-1945 0 Unroll
akta cechu bednarzy i kołodziei 1857-1944 (3 j.a.), akta cechu białoskórników i czerwonoskórników 1652-1834 (4 j.a.), akta cechu fryzjerów 1934-1944 (1 j.a.), akta cechu garncarzy 1634 (1 j.a.), akta cechu krawców 1662-1936 (39 j.a.), akta cechu krawczyń 1926-1936 (7 j.a.), akta cechu kowali 1942-1944 (1 j.a.), akta cechu malarzy 1726-1944 (2 j.a.), akta cechu mechaników 1936-1939 ( 1 j.a.), akta cechu młynarzy 1697-1944 (17 j.a.), akta cechu piekarzy 1655-1938 (3 j.a.), akta cechu rzeźników 1732-1821 (9 j.a.), akta cechu stolarzy 1829-1945 (8 j.a.), akta cechu szewców 1799-1919 (16 j.a.), akta cechu sukienników 1563-1934 (3 j.a.), akta różnych cechów 1554-1823 (6 j.a.). Number of units in the group: 121
45/127/0 vacat - Cechy miasta Raciborza - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/128/0 Cechy Racławic 1836-1934 0 Unroll
księga protokołów zebrań cechów 1836-1934 (1j.a.). Number of units in the group: 1
45/129/0 Cechy miasta Strzelec Opolskich 1754-1786 0 Unroll
potwierdzenia długów b.d.(1 j.a.), poświadczenia dobrego urodzenia 1780-1781 (1 j.a.), poświadczenia nauki zawodu 1754, 1786 (2 j.a.). Number of units in the group: 4
45/130/0 Cechy miasta Strzeleczek 1740-1943 0 Unroll
akta cechu bednarzy i stolarzy 1848-1943 (9 j.a.), akta cechu rzeźników 1867-1925 (4 j.a.), akta cechu szewców 1740-1933 (37 j.a.). Number of units in the group: 50
45/131/0 Cechy miasta Ścinawy 1739-1926 0 Unroll
akta cechu krawców 1739-1886 (8 j.a.), akta cechu rzeźników i piekarzy 1747-1880 (4 j.a.), akta cechu szewców 1739-1926 (7 j.a.), akta cechu stolarzy 1905-1909 (3 j.a.). Number of units in the group: 22
45/132/0 Związek Sekretarzy Pruskiego Katastru Okręg Górny Śląsk w Opolu 1925-1934 0 Unroll
Number of units in the group: 2
45/133/0 Zrzeszenie Lekarzy Ubezpieczalnianych w Niemczech, Okręg w Opolu 1938-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 6
45/134/0 Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwa Okręgu Górnośląskiego 1941-1942 0 Unroll
Number of units in the group: 3
45/134/1 vacat- Kreisleitung NSDAP Cosel [Koźle]- włączono do zespołu nr 3532 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwo Powiatowe w Koźlu [Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Kreisleitung Cosel] 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/134/2 vacat- Kreisleitung NSDAP Falkenberg [Niemodlin]- włączono do zespołu nr 3538 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwo Powiatowe w Niemodlinie [Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Kreisleitung Falkenberg] 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/134/3 vacat- Kreisleitung NSDAP Gross Strehlitz [Strzelce Opolskie]- włączono do zespołu nr 3535 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich [Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Kreisleitung Gross Strehlitz] 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/134/4 vacat- Kreisleitung NSDAP Kreuzburg [Kluczbork]- włączono do zespołu nr 3536 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwo Powiatowe w Kluczborku [Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Kreisleitung Kreuzburg] 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/134/5 vacat- Kreisleitung NSDAP Leobschütz [Głubczyce]- włączono do zespołu nr 3539 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwo Powiatowe w Głubczycach [Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Kreisleitung Leobschütz] 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/134/6 vacat- Kreisleitung NSDAP Neustadt O/S [Prudnik]- włączono do zespołu nr 3534 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwo Powiatowe w Prudniku [Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Kreisleitung Neustadt] 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/134/7 vacat- Kreisleitung NSDAP Neisse [Nysa]- włączono do zespołu nr 3531 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwo Powiatowe w Nysie [Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Kreisleitung Neisse] 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/134/8 vacat- Kreisleitung NSDAP Oppeln [Opole]- włączono do zespołu 3533 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwo Powiatowe w Opolu [Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Kreisleitung Oppeln] 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/134/9 vacat - Kreisleitung NSDAP Ratibor [Racibórz] - zespól przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/134/10 vacat- Kreisleitung NSDAP Rosenberg [Olesno]- włączono do zespołu nr 3530 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwo Powiatowe w Oleśnie [Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Kreisleitung Rosenberg] 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/135/0 Oddział Szturmowy Narodowo-Socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej Kompania I/21 Prudnik 1934-1938 0 Unroll
Number of units in the group: 1
Showing 181 to 200 of 3,967 entries.