Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/120/0 Cechy miasta Niemodlina 1803-1831 0 Unroll
dokument: wystawienie świadectwa prawego pochodzenia 1808 (1 j.a.), księga osobistych zapisów mistrza cechu krawców 1803-1831 (1 j.a.) Number of units in the group: 2
45/121/0 Cechy miasta Nysy 1386-1943 117 Unroll
akta cechu białoskórników 1652, 1765-1842 (7 j.a.), akta cechu bednarzy 1648-1855 (8 j.a.), akta cechu blacharzy 1641-1868 (7 j.a.),akta cechu browarników i słodowników 1523-1918 (16 j.a.), akta cechu czerwonoskórników 1666-1668 (2 j.a.), akta cechu farbiarzy 1853-1860 (12 j.a.), akta cechu garbarzy1693-1849 (3 j.a.), akta cechu garncarzy 1543-1883 (24 j.a.), akta cechu gwoździarzy 1850-1861(2 j.a.), akta cechu introligatorów 1689-1854 (4 j.a.), akta cechu kapeluszników 1528-1868 (18 j.a.),akta cechu kołodziei i stelmachów 1570-1888 (10 j.a.), akta cechu korobańczyków 1721 (1 j.a.), akta cechu kotlarzy 1674-1845 (11 j.a.), akta cechu koszykarzy 1852 (1 j.a.), akta cechu kowali 1681-1922 (56 j.a.), akta cechu kramarzy 1652-1936 (16 j.a.), akta cechu krawców 1521-1926 (17 j.a.), akta cechu kuśnierzy 1439-1907 (38 j.a.), akta cechu krupiarzy 1770 (1 j.a.), akta cechu młynarzy 1667 (1 j.a.), akta cechu murarzy 1584-1869 (3 j.a.), akta cechu mydlarzy i wytwórców świec 1597-1860 (24 j.a.), akta cechu owczarzy 1678-1899 (66 j.a.), akta cechu piekarzy 1433-1900 (110 j.a.), akta cechu płócienników 1449-1880 (45 j.a.), akta cechu pończoszników 1658-1886 (12 j.a.), akta cechu piernikarzy i cukierników 1577-1913 (2 8 j.a.), akta cechu plecionkarzy 1684 (1 j.a.), akta cechu powroźników 1551-1902 (16 j.a.), akta cechu rębaczy soli 1696 (1 j.a.), akta cechu rękawiczników 1729-1879 (16 j.a.), akta cechu rymarzy 1482-1926 (10 j.a.), akta cechu rzeźników 1510-1885 (88 j.a.), akta cechu siodlarzy 1693-1751(3 j.a.), akta cechu sprzątaczy 1941-1943 (1 j.a.), akta cechu stolarzy i szklarzy 1569-1881 (18 j.a), akta cechu sukienników 1506-1896 (83 j.a.), akta cechu szewców 1386-1891 (32 j.a.), akta cechu ślusarzy 1412-1839 (35 j.a.), akta cechu tkaczy 1727 (1 j.a.)akta cechu złotników i zegarmistrzów 1472-1849 (9 j.a.), poświadczenia dobrego urodzenia i poświadczenia nauki ukończenia zawodu różnych cechów 1472-1849 (21 j.a.), potwierdzenie przywilejów 1667 (1 j.a.), potwierdzenie praw i obowiązków rzemieślników 1496 (1 j.a.), poświadczenie zgody na przyjmowanie czeladników na naukę rzemiosła 1528 (1 j.a.), wystawienie świadectwa nauki 1725, 1828 (2 j.a.); nab. 8115/2015: opłaty od cechu kowali, świadectwo dobrego urodzenia i odbytej praktyki Franza Eymera, fotografie przedstawiające cech rzeźników 1789, XX w. (3 j.a.); nab. 8687/2016: świadectwa ukończenia nauki rzemiosła sukienniczego- niewypełnione 1791-1808 (1 j.a.). Number of units in the group: 886
45/122/0 Cechy miasta Olesna 1585-1912 0 Unroll
dokumenty: potwierdzenie nadania przywilejów 1585, 1589 (2 j.a.), potwierdzenie sprzedaży dziedzicznej 1608 (1 j.a.), poświadczenia prawego pochodzenia 1649, 1662 (2 j.a.), księga dochodów i wydatków 1809-1912 (1 j.a.), potwierdzenie prawego pochodzenia 1754, 1773, 1777 (4 j.a.), świadectwa odbytego terminu w cechu 1750, 1764, 1774, 1780, 1796 (7 j.a.), list polecający 1784 (1 j.a.), świadectwo nauki zawodu 1776 (1 j.a.), nadanie praw obywatelskich 1841 (1 j.a.). Number of units in the group: 20
45/123/0 Cechy miasta Opola 1470-1936 256 Unroll
akta cechu bednarzy i stolarzy 1690-1884 (18 j.a.), akta cechu browarników i słodowników 1739-1913 (9 j.a.), akta cechu garncarzy 1564-1886 (22 j.a.), akta cechu guzikarzy i grzebieniarzy 1797 (2 j.a.), akta cechu kapeluszników 1668-1854 (5 j.a.), akta cechu kowali 1537-1902 (17 j.a.), akta cechu kramarzy 1625-1832 (5 j.a.), akta cechu krawców 1569-1893 (21 j.a.), akta cechu kuśnierzy 1615-1801 (7 j.a.), akta cechu łodziarzy 1851-1934 (4 j.a.), akta cechu murarzy i ciśli 1851-1934 (35 j.a.), akta cechu mydlarzy 1756-1889 (5 j.a.), akta cechu piekarzy i piernikarzy 1650-1899 (7 j.a.), akta cechu płócienników i tkaczy 1502-1898 (9 j.a.), akta cechu rzeźników 1608-1854 (5 j.a.), akta cechu szewców 1470-1922 (44 j.a.), akta cechu ślusarzy 1754-1886 (2 j.a.), izba rzemieślnicza 1888-1922 (2 j.a.), poświadczenia dobrego urodzenia 1596-1804 (8 j.a.), towarzystwo pogrzebowe 1754-1825 (2 j.a.), bractwo kurkowe 1698-1906 (23 j.a.); nab.7006/2014: dyplom cechowy 1902 (1 j.a.); nab. 8116/2015: wybory mistrza cechowego i osadzenie urzędu kasjer, potwierdzenia, dzierżawa gruntów i nieruchomości, sprawozdania z dochodów i wydatków kasy, zezwolenia, ochrona miasta, bractwo kurkowe 1750-1936 (19 j.a.). Number of units in the group: 272
45/124/0 Cechy miasta Otmuchowa 1570-1806 0 Unroll
dokumenty: potwierdzenie prawego pochodzenia 1570, 1676, 1796 (4 j.a.), nadanie statutów cechowi krawców w Otmuchowie 1588 (1 j.a.), potwierdzenie nauki zawodu 1806 (1 j.a.) Number of units in the group: 6
45/125/0 Cechy miasta Paczkowa 1455-1914 0 Unroll
akta cechu garncarzy 1557-858 (40 j.a.), akta cechu młynarzy 1794 (2 j.a.), akta cechu krawców 1853 (1 j.a.), akta cechu piekarzy 1479 (1 j.a.), akta cechu rzeźników 1455-1906 (4 j.a.), akta cechu stolarzy 1891-1914 (1 j.a.), akta cechu sukienników 1738 (1 j.a.), akta cechu szewców 1493-1863 (28 j.a.), akta różnych cechów 1791-1868 (4 j.a.), potwierdzenie dokumentu arcyksięcia Leopolda Wilhelma z 1662 roku, w sprawie rozporządzenia dla cechu krawców i sukienników odnośnie wystawiania towarów na jarmarkach b.d. (1 j.a.) Number of units in the group: 83
45/126/0 Cechy miasta Prudnika 1554-1945 0 Unroll
akta cechu bednarzy i kołodziei 1857-1944 (3 j.a.), akta cechu białoskórników i czerwonoskórników 1652-1834 (4 j.a.), akta cechu fryzjerów 1934-1944 (1 j.a.), akta cechu garncarzy 1634 (1 j.a.), akta cechu krawców 1662-1936 (39 j.a.), akta cechu krawczyń 1926-1936 (7 j.a.), akta cechu kowali 1942-1944 (1 j.a.), akta cechu malarzy 1726-1944 (2 j.a.), akta cechu mechaników 1936-1939 ( 1 j.a.), akta cechu młynarzy 1697-1944 (17 j.a.), akta cechu piekarzy 1655-1938 (3 j.a.), akta cechu rzeźników 1732-1821 (9 j.a.), akta cechu stolarzy 1829-1945 (8 j.a.), akta cechu szewców 1799-1919 (16 j.a.), akta cechu sukienników 1563-1934 (3 j.a.), akta różnych cechów 1554-1823 (6 j.a.). Number of units in the group: 121
45/127/0 vacat - Cechy miasta Raciborza - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/128/0 Cechy Racławic 1836-1934 0 Unroll
księga protokołów zebrań cechów 1836-1934 (1j.a.). Number of units in the group: 1
45/129/0 Cechy miasta Strzelec Opolskich 1754-1786 0 Unroll
potwierdzenia długów b.d.(1 j.a.), poświadczenia dobrego urodzenia 1780-1781 (1 j.a.), poświadczenia nauki zawodu 1754, 1786 (2 j.a.). Number of units in the group: 4
45/130/0 Cechy miasta Strzeleczek 1740-1943 0 Unroll
akta cechu bednarzy i stolarzy 1848-1943 (9 j.a.), akta cechu rzeźników 1867-1925 (4 j.a.), akta cechu szewców 1740-1933 (37 j.a.). Number of units in the group: 50
45/131/0 Cechy miasta Ścinawy 1739-1926 0 Unroll
akta cechu krawców 1739-1886 (8 j.a.), akta cechu rzeźników i piekarzy 1747-1880 (4 j.a.), akta cechu szewców 1739-1926 (7 j.a.), akta cechu stolarzy 1905-1909 (3 j.a.). Number of units in the group: 22
45/132/0 Związek Sekretarzy Pruskiego Katastru Okręg Górny Śląsk w Opolu 1925-1934 0 Unroll
Number of units in the group: 2
45/133/0 Zrzeszenie Lekarzy Ubezpieczalnianych w Niemczech, Okręg w Opolu 1938-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 6
45/134/0 Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwa Okręgu Górnośląskiego 1941-1942 0 Unroll
Number of units in the group: 3
45/134/1 vacat- Kreisleitung NSDAP Cosel [Koźle]- włączono do zespołu nr 3532 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwo Powiatowe w Koźlu [Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Kreisleitung Cosel] 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/134/2 vacat- Kreisleitung NSDAP Falkenberg [Niemodlin]- włączono do zespołu nr 3538 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwo Powiatowe w Niemodlinie [Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Kreisleitung Falkenberg] 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/134/3 vacat- Kreisleitung NSDAP Gross Strehlitz [Strzelce Opolskie]- włączono do zespołu nr 3535 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich [Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Kreisleitung Gross Strehlitz] 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/134/4 vacat- Kreisleitung NSDAP Kreuzburg [Kluczbork]- włączono do zespołu nr 3536 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwo Powiatowe w Kluczborku [Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Kreisleitung Kreuzburg] 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/134/5 vacat- Kreisleitung NSDAP Leobschütz [Głubczyce]- włączono do zespołu nr 3539 Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Kierownictwo Powiatowe w Głubczycach [Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Kreisleitung Leobschütz] 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 181 to 200 of 4,054 entries.