Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/21/0 vacat - Akta miasta Olesna - włączono do zbioru nr 12 - obecnie pod nr 2671 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/22/0 Akta miasta Opola 1322-1945 0 Unroll
Dokumenty: nadanie i potwierdzenie przywilejów, transakcje kupna - sprzedaży, umowy, nadanie statutów, potwierdzenia spłat suplik, umowy, potwierdzenie fundacji, potwierdzenie prawego pochodzenia, otrzymanie suplik, fundacje, nobilitacja, uwolnienie z poddaństwa, potwierdzenie tytułów własności 1327-1806 (142 j.a.), księgi miejskie: 1552-1849 (236 j.a.), akta: dział ogólny 1724-1944 (1030 j.a.), policja 1604-1942 (954 j.a.), szkolnictwo 1746-1944 (136 j.a.), kultura i kościół 1404, 1653-1944 (198 j.a.), opieka społeczna 1752-1944 (79 j.a.), zdrowie 1649-1941 (197 j.a.), budownictwo 1737-1944 (468 j.a.), gospodarka miejska 1742-1944 (86 j.a.), zarząd przedsiębiorstwami 1834-1945 (61 j.a.), finanse 1696-1944 (311 j.a.), pomoce archiwalne 1905-1926 ( 21 j.a.), akta osobowe (831 j.a.), plany techniczne budynków 58 j.a., akta osobowe pracowników magistratu 109 j.a., przes.1798/2012: plan budowy nowej strzelnicy w Opolu b.d. (1 j.a.), plan sytuacyjny nieruchomości należących do bractwa kurkowego w Opolu b.d. (1 j.a.), rysunek techniczny chlewa 1937 (1 j.a.); nab. 8649/2016 materiały dotyczące miasta z okresu XIX-XX w. (193 j.a.); przes. 2450/2016: dokumentacja techniczna dotycząca budynku opolskiego ratusza, dokumentacja techniczna Biura Geodezji w Opolu 1889-1935 (107 j.a.), nab.9179/2017: wycinki prasowe dotyczące wykopalisk na Ostrówku i historii Górnego Śląska Number of units in the group: 5150
45/23/0 Akta miasta Otmuchowa 1580-1945 104 Unroll
akta kancelarii miejskiej: poświadczenie darowizny, powinności wojskowe, sprawy spadkowe, 1580-1805 (6 j.a.), akta varia: podział spadku, parcelacja majątku i sprzedaż ziemi, zabudowa parcel, remonty budynków, skargi, sprawy sporne, kradzieże, akta dotyczące urzędu kata, akta dotyczące bractwa kurkowego, akta dotyczące cechów, akta dotyczące spraw parafialnych, rejestry czynszów, opiekunów chóru, księgi gruntowe, księgi hipoteczne, ingrosacyjne, księgi protokołów, spis miejscowości, 1432-1859 (62 j.a.), repertoria, księgi gruntowe i hipoteczne, księgi protokołów, księgi ingrosacyjne, 1576-1867 (24 j.a.), pozwolenia budowlane, plany budynków, plany zabudowań gospodarczych, restauracji i kąpieliska miejskiego, fabryki cukru, rysunki techniczne, plany budowlane, szkice, grunty miejskie 1880-1944 (17 j.a.), przes.1697/2011: spis pozwoleń budowlanych 1924-1927 (1 j.a.); przes. 2448/2016: plany, szkice, rysunki techniczne, kosztorysy oraz pozostała dokumentacja techniczna dotycząca budynków mieszkalnych, użytkowych oraz innych obiektów 1924-1934 (21 j.a.); nab. 8666/2016: materiały ujawnione w wyniku skontrum 1924-1945 (9 j.a.). Number of units in the group: 435
45/24/0 Akta miasta Paczkowa 1340-1943 0 Unroll
Dokumenty: transakcje kupna - sprzedaży dóbr i czynszów oraz ich zatwierdzenie, potwierdzenia wcześniejszych przywilejów, dokumenty ławnicze i rady miasta Paczkowa, rozstrzygnięcia sporów, zwolnienie z powinności, przywileje handlowe, zakładanie kramów, dokumenty dotyczące wójtostwa w Paczkowie, spłaty długów, testamenty, nadania i darowizny, układy i porozumienia, szpitalnictwo 1340-1752 (158 j.a.), księgi: sprawy kupna, sprzedaży, wykazy długów, testamenty, inwentarz majątku burmistrza, zadłużenia hipoteczne, indeks kontrahentów 1548 - 1802 (15 j.a.), akta : administracja miejska, majątki, finanse 1623-1936 (3 j.a.), sprawy hipoteczne 1732-1755 (1 j.a.), sprawy kościelne, fundacje 1584-1853 (3 j.a.), sprawy różne, zadłużenia mieszczan, potwierdzenia zaciągniętej pożyczki 1624-1856 (3 j.a.), acta varia: skargi, zażalenia, suplica w sprawie utworzenia punktu porad, akta dotyczące refundacji, akta w sprawie ulg podatkowych, sprawy sporne, sprawy zadłużeń, podatków i kontrybucji, spadkowe, akta dotyczące bractwa kurkowego, sprawozdania magistratu, akta dotyczące cechów, akta dotyczące szpitala, hospicjum i fundacji, akta burmistrza Paczkowa, księga recesów 1572-1863 (45 j.a.), przes.1678/2011: wykaz przychodów 1868-1890 (1 j.a.); nab. 8650/2016: kwity na obiór odzieży roboczej, sprawy przeciwko miastu, repertorium, wykaz przychodów 1828-1943 (4 j.a.). Number of units in the group: 262
45/25/0 Akta miasta Prudnika 1402-1945 785 Unroll
Dokumenty: transakcje kupna-sprzedaży, 1321-1832 (216 j.a.), księgi miejskie: kroniki, statuty, instrukcje, urbarze 1528-1800 (8 j.a.), granice miasta, jego rozwój terytorialny, plany - budżety 1904-1938 (8 j.a.), sprawy budowlane - rozbudowa miasta 1893-1941 (48 j.a.), budowa i utrzymanie placów, ulic i mostów 1835-1939 (23 j.a.), sieć wodociągów, kanalizacji i elektryfikacja miasta 1893-1928 (2 j.a.), przemysł 1783-1944 (21 j.a.), handel i finanse 1596-1853 (20 j.a.), domy - wykazy 1838-1933 (4 j.a.), opieka społeczna 1857-1936 (5 j.a.), regulacja gruntów i łąk 1833-1867 (11 j.a.), recesy 1857-1874 (13 j.a.), sprawy policji: nadzór budowlany, plany 1889-1942 (28 j.a.), dokumenty - nie zinwentaryzowane (18 j.a.), przes.1601/2011: dokumenty: sprzedaż posiadłości 1577 (1 j.a.), przekazanie dóbr dominialnych 1719 (1 j.a.), uposażenie ołtarza św. Bartłomieja w kościele w Prudniku XV w. (1 j.a.), przes.1679/2011: lista meldunkowa gminy Biała pow. Prudnik 1896-1899 (1 j.a.); nab. 8681/2016: uwolnienie z poddaństwa, sprawy cechów, sprawy finansowe, kontrakty małżeńskie, pożyczki, rozporządzenia, pozwolenia budowlane, rozbudowa i przebudowa obiektów fabrycznych, projekt maszynowni, księga rachunkowa browarników 1695-1929 (29 j.a.). Number of units in the group: 452
45/26/0 vacat - Akta miasta Raciborza - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/27/0 Akta miasta Wołczyna 1554-1821 0 Unroll
dokument: poświadczenie testamentu 1583 (1 j.a.), akta: Rada miejska: statuty, przywileje, granice miasta, korespondencja Rady Miejskie 1565-1797 (9 j.a.), korespondencja urzędników miejskich 1589 (1 j.a.), majątek miasta 1604-1721 (1 j.a.), spory kompetencyjne i sądowe 1560-1719 (14 j.a.), targi, mosty, pożary 1581-1821 (3 j.a.), sprawy finansowe, podatki, opłaty 1578-1738 (6 j.a.), akta młynów i cechów miejskich 1574-1685 (9 j.a.), sprawy kościelne i wyznaniowe 1554-1809 (16 j.a.), budynki miejskie 1589-1590 (1 j.a.) Number of units in the group: 61
45/28/0 Urząd Obwodowy w Czarnowąsach 1874-1933 0 Unroll
Number of units in the group: 12
45/29/0 Urząd Obwodowy w Komprachcicach 1858-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 19
45/30/0 Urząd Obwodowy w Nowej Wsi Królewskiej 1866-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 239
45/31/0 Urząd Obwodowy w Gogolinie 1874-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 59
45/32/0 Urząd Obwodowy w Izbicku 1924-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 1
45/33/0 Urząd Obwodowy w Kolonowskiem 1858-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 141
45/34/0 Akta gminy Domaradzka Kuźnia 1927-1942 0 Unroll
Number of units in the group: 1
45/35/0 Akta gminy Groszowice [1827] 1850-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 6
45/36/0 Akta gminy Komprachcice 1892-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 75
45/37/0 Akta gminy Fałkowice 1858-1883 0 Unroll
Number of units in the group: 1
45/38/0 Akta gminy Kolonia Popielowska 1921-1921 0 Unroll
Number of units in the group: 1
45/39/0 Akta gminy Kotórz Mały 1865-1932 0 Unroll
Number of units in the group: 1
45/40/0 Akta gminy Luboszyce 1859-1888 0 Unroll
Number of units in the group: 3
Showing 21 to 40 of 3,967 entries.