Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/358/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Brzegu 1948-1955 0 Unroll
zarządzenia, instrukcje, wytyczne, rozkazy, plany pracy, sprawozdania z prac dorywczych 1949-1955 (6 j.a.), zestawienia statystyczne stanu wykonanej pracy, wykazy klasyfikacyjno-inwentaryzacyjne 1948 (1j.a.), sprawozdania - meldunki sytuacyjne, wykazy zasobów młodzieży, stany ilościowe hufców 1950 - 1951 (2 j.a.), miesięczne ankiety sprawozdawczo-statystyczne z pracy hufców, sprawozdania z przeprowadzonej rejestracji młodzieży 1952-1954 (3 j.a.), informacja, sprawozdania, oceny pracy PO "SP" 1953-1954 (2 j.a.), protokoły i spisy akt wybrakowanych 1955 (1 j.a.) Number of units in the group: 15
45/359/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Głubczycach 1950-1955 0 Unroll
rozkazy w sprawie wykorzystania sprzętu uzbrojenia, realizacja czwartego roku Planu 6-letniego, dezercje junaków 1953 (1 j.a.), zarządzenia i rozkazy specjalne jednostki nadrzędnej 1954-1955 (2 j.a.), sprawozdania inspektora przysposobienia rolniczego 1950 (1 j.a.), miesięczne meldunki sytuacyjne, spisy komendantów gminnych, analiza pracy kadry PO "SP" 1950-1951 (2 j.a.), wykazy zasobów młodzieży, skierowań do szkół przysposobienia zawodowego, sprawozdania z przebiegu wcielenia i rejstracji młodzieży 1951-1952 (2 j.a.), imenne wykazy pracowników terenowych PO "SP" 1952 (1 j.a.), miesięczne ankiety sprawozdawczo-statystyczne 1952 (1 j.a.), meldunki o wypadkach nadzwyczajnych 1952 (1 j.a.), sprawozdania opisowe z przebiegu zabezpieczenia socjalistycznej dyscypliny pracy, sprawozdania z wykonania prac społecznych, imenne wykazy kadry PO "SP" 1953-1955 (2 j.a.), protokoły i spisy akt wybrakowanych 1955 (1 j.a.) Number of units in the group: 14
45/360/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Grodkowie 1948-1955 0 Unroll
zarządzenia wewnętrzne 1952 (1 j.a.), terminarz czynności i plan pracy /VIII/1951 (1 j.a.), plany pracy i informacje 1955 (1 j.a.), meldunki sytuacyjne, sprawozdania sytuacyjne, sprawozdania kwartalne, wykazy zasobów młodzieży 1948-1951, 1955 (4 j.a.), miesięczne ankiety sprawozdawczo-statystyczne, sprawozdania opisowe z rejestracji młodzieży, z odbytych zawodów strzeleckich, informacja o organizacyjnym i politycznym przygotowaniu młodzieży 1952-1954 (5 j.a.), zestawienia liczbowe o stanie gromadzkich hufców i aktywu społecznego PO "SP" 1955 (1 j.a.), protokoły i spisy akt wybrakowanych 1955 (1 j.a.) Number of units in the group: 14
45/361/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Kluczborku 1948-1955 0 Unroll
rozkazy dzienne, sprawozdania, informacje 1963-1954 (2 j.a.), plany pracy, sprawozdania z wykonanych prac społecznych1954-1955 (1 j.a.), miesięczne wykazy statystyczne komendantów i komendantek gminnych PO "SP 1948 (1 j.a.), sprawozdnia, meldunki sytuacyjne 1950-1951 (2 j.a.), miesięczne ankiety sprawozdawczo-statystyczne, sprawozdnia z przebiegu rejestracji i naboru młodzieży 1952-1955 (2 j.a.), protokoły i spisy akt wybrakowanych 1955 (1 j.a.) Number of units in the group: 9
45/362/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Koźlu 1950-1955 0 Unroll
rozkazy Komendy Wojewódzkiej PO "SP" 1954 (1 j.a.), miesięczne plany pracy 1954-1955 (2 j.a.), sprawozdania instruktora przysposobienia rolniczego 1950 (1 j.a.), miesięczne meldunki sytuacyjne, wykazy obsady personalnej 1951 (1 j.a.), sprawozdania z rejestracji i naboru młodzieży, wykazy, meldunki 1952-1954 (2 j.a.), informacje i sprawozdnia 1954 -1955 (2 j.a.), zestawienia z wykonania prac społecznych 1954 (1 j.a.), sprawozdnia z całokształtu pracy Komendy 1955 (1 j.a.), ankiety sprawozdawcze 1955 (1 j.a.), zestawienia z wykonanych prac społecznych 1955 (1 j.a.), protokoły i spisy akt wybrakowanych 1955 (1 j.a.) Number of units in the group: 14
45/363/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Namysłowie 1948-1955 0 Unroll
rozkazy specjalne Komendy Wojewódzkiej PO "SP" 1954 (1 j.a.), sprawozdania z działalności kulturalno-wychowawczej 1948 (1j.a.), meldunki stanu etatowo-ewidencyjnego, sprawozdania personalne 1949 (1j.a.), miesięczne meldunki sytuacyjne, wykazy 1950-1951 (2 j.a.), miesięczne ankiety sprawozdawczo-statystyczne, zestawienia 1952 (2 j.a.), sprawozdania z przeprowadzonej rejestracji młodzieży 1953-1954 (2 j.a.), informacje i sprawozdania 1954-1955 (2 j.a.), protokoły i spisy akt wybrakowanych 1955 (1 j.a.) Number of units in the group: 12
45/364/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Niemodlinie 1950-1955 0 Unroll
rozkazy, zarządzenia, meldunki, wytyczne, sprawozdania, informacje 1950-1955 (6 j.a.), sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej, opisowe z naboru młodzieży 1950, 1952 (2 j.a.), sprawozdania z przebiegu naboru junaków 1950 (1 j.a.), wykaz imienny komendantów i instruktorek gminnych, zawiadomienia o wypadkach nadzwyczajnych 1950 (1 j.a.), miesięczne sprawozdania inspektora przysposobienia rolniczego 1950 (1 j.a.), miesięczne meldunki sytuacyjne 1951 (1 j.a.), wykaz klasyfikacyjno-inwentaryzacyjny i ankiety sprawozdawczo-statystyczne 1951-1952 (1 j.a.), sprawozdania z przeprowadzonej rejestracji i naboru młodzieży 1953 (1 j.a.), protokoły i spisy akt wybrakowanych 1955 (1 j.a.) Number of units in the group: 15
45/365/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Nysie 1948-1955 0 Unroll
wykazy statystyczne i zestawienia liczbowe zasobów młodzieży, sprawozdania z rejestracji młodzieży i przebiegu werbunku, zestawienia liczbowe komendantów gminnych, wykazy hufców 1948, 1950-1953 (5 j.a.), miesięczne meldunki sytuacyjne, sprawozdania, wykazy 1951 (1 j.a.), meldunki o wypadkach, wykazy stanu młodzieży 1951 (1 j.a.), miesięczne ankiety sprawozdawczo-sprawozdawcze, wykazy obsady personalnej pracowników Komendy Powiatowej 1952 (1 j.a.), sprawozdania, informacje, meldunki, plany pracy 1950-1955 (6 j.a.), protokoły zdawczo-odbiorcze przekazywania obowiązków służbowych i sprzętu 1950-1955 (1 j.a.) Number of units in the group: 15
45/366/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Oleśnie 1950-1954 0 Unroll
rozkazy, zarządzenia Komendy Wojewódzkiej PO "SP" 1950 (1 j.a.), sprawozdania, wykazy, zestawienia i wykazy ilościowe młodzieży 1950, 1953 (2 j.a.), miesięczne meldunki sytuacyjne, zestawienia statystyczne hufców, miesięczne ankiety sprawozdawczo-statystyczne, stan ilościowy junaków i junaczek, analiza przebiegu pracy 1951-1952 (2 j.a.), sprawozdania z przeprowadzonej rejestracji młodzieży 1954 (1 j.a.). Number of units in the group: 6
45/367/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Opolu 1950-1955 0 Unroll
zarządzenia, rozkazy Komendy Wojewódzkiej PO "SP" 1951-1954 (1 j.a.), plany pracy, informacje 1955 (1 j.a.), przekrój statystyczny personelu komendy powiatowej 1950 (1 j.a.), wykazy młodzieży 1950 -1951 (2 j.a.), analizy, sprawozdania i meldunki sytuacyjne, sprawozdania inspektora powiatowego przysposobienia rolniczego, komendantów gminnych i hufców przemysłowych 1950-1952 (5 j.a.), wykazy i analizy kadry etatowej 1951 (1 j.a.), sprawozdania z przebiegu rejestracji i werbunku młodzieży 1952 (1 j.a.), sprawozdania, informacje, oceny, wykazy 1953-1954 (2 j.a.), zestawienia prac społecznych z poszczególnych gmin 1954-1955 (2 j.a.), przes.998/2007 - 1 j.a. Number of units in the group: 17
45/368/0 Komenda Miejska Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Opolu 1949-1950 0 Unroll
wykazy zasobów młodzieży męskiej 1949-1950 (2 j.a.), wykazy pracowników pracowników cywilnych, protokoły kontroli 1950 (1 j.a.), sprawozdnia i meldunki sytuacyjne 1950 (1 j.a.) Number of units in the group: 4
45/369/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Prudniku 1950-1955 0 Unroll
miesięczne plany pracy 1955 (1 j.a.), miesięczne meldunki sytuacyjne i ankiety sprawozdawczo-statystyczne, meldunki o nadzwyczajnych wypadkach 1950-1952 (3 j.a.), sprawozdania ogólne, sprawozdnia z przeprowadzonej rejestracji młodzieży sprawozdania instruktora przysposobienia rolniczego, sprawozadnia z pracy Komendy Powiatowej 1950, 1953-1955 (5 j.a.), wykazy klasyfikacyjno-inwentaryzacyjne 1950-1952 (1 j.a.), wykazy zasobów młodzieży i obsady personalnej Komendy Powiatowej 1951-1952 (2 j.a.), zestawienia prac społecznych, zobowiązania 1952-1955 (1 j.a.), protokół kontroli przeprowadzonej w Komendzie Powiatowej 1951 (1 j.a.), protokoły i spisy akt wybrakowanych 1955 (1 j.a.) Number of units in the group: 15
45/370/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Raciborzu 1950-1955 0 Unroll
rozkazy, zarządzenia Komendy Wojewódzkiej PO "SP" 1953-1955 (3 j.a.), sprawozdania instruktora przysposobienia rolniczego, meldunki sytuacyjne 1950 (1 j.a.), miesięczne sprawozdania sytuacyjne, sprawozdania z pracy hufców, sprawozdania z przeprowadzonych rejestracji młodzieży, sprawozdania ogólne, meldunki, wykazy młodzieży 1951-1955 (5 j.a.), meldunki o wypadkach nadzwyczajnych 1954 (1 j.a.), protokoły i spisy akt wybrakowanych 1955 (1 j.a.). Number of units in the group: 11
45/371/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Strzelcach Opolskich 1949-1955 0 Unroll
plany prac społecznych i karty ewidencyjne hufców 1952 (1 j.a.), spisy imienne komendantów i komendantek gminnych 1949 (1 j.a.), sprawozdania, meldunki sytuacyjne, wykazy młodzieży, wykazy obsady personalnej, informacje ogólne, sprawozdania z przeprowadzonej o rejestracji młodzieży żeńskiej 1949-1954 (11 j.a.), zestawienia wykonanych prac społecznych 1951 (1 j.a.), oceny i analizy szkolenia, sprawozdania z pracy kulturalno-oswiatowej 1954 (1 j.a.), arkusze spisowe środków podstawowych z inwentaryzacji za rok 1954 1955 (1 j.a.), protokoły i spisy akt wybrakowanych 1955 (1 j.a.). Number of units in the group: 17
45/372/0 Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym Delegatura w Opolu 1950-1955 0 Unroll
sprawozdania statystyczne z ruchu spraw i wydanych orzeczeń 1951-1955 (1 j.a.), korespondencja 1951-1955 (1 j.a.), protokoły zdawczo-odbiorcze akt 1955 (1 j.a.), repertoria i skorowidze 1950-1954 (13 j.a.), akta spraw z poszczególnych artykułów kodeksu karneo i ustaw 1950-1954 (176 j.a.), orzeczenia 1950-1954 (72 j.a.) Number of units in the group: 267
45/373/0 Państwowy Arbitraż Gospodarczy Okręgowa Komisja Arbitrażowa w Opolu 1956-1989 [1991] 0 Unroll
Zarządzenia Prezesa 1956-1989 (4 j.a.), Plany prac 1961-1980 (2 j.a.), Sprawozdania z działalności 1956-1989 (11 j.a.), Sprawozdania statystyczne 1974-1986 (3 j.a.), Kontrole zewnętrzne 1979-1989 (1 j.a.), Postępowanie arbitrażowe 1956-1991 (236 j.a.) Number of units in the group: 257
45/374/0 Huta "Małapanew" Spółka Akcyjna w Ozimku [1945] 1946-1995 0 Unroll
Przepisy prawne i organy kolegialne (1955- 1994) 9 j.a. Protokoły posiedzeń Zarządu Spółki, protokoły i zebrania Rad Oddziałowych i Rad Robotniczych, konferencje sprawozdawczo-wyborcze. Organizacja (1946-1994 ) 6 j.a. Schematy organizacyjne , protokół zdawczo–odbiorczy huty. Planowanie (1948- 1994) 41 j.a. Plany wieloletnie, plan działania Oddziału Zaopatrzenia Robotniczego, plan finansowo-gospodarczy, plany techniczno-ekonomiczne, plan zaopatrzenia materiałowego, plan kosztów, plan produkcji. Sprawozdawczość, ststystyka, analizy (1945-1995) 84 j.a. Sprawozdania statystyczne, sprawozdania z przejęcia zakładu, z akcji inwestycyjnej,sprawozdania finansowe, bilanse analizy działalności gospodarczej, analizy dynamiki płac, analiza służb utrzymania ruchu, wykorzystania kwalifikacji kadr, analiza ekonomiczna strat, analizy produkcji, analizy czasu pracy, analiza opłacalności. Akta normatywne (1954-1994) 69 j.a. Zarządzenia, decyzje, okólniki, pisma okólne i polecenia służbowe dyrektora. Organizacja i technika pracy biurowej (1975-1994) 1 j.a. Ewidencja archiwum zakładowego. Kontrole (1967- 1991) 3 j.a. Kontrole instytucji zewnętrznych. Kadry (1949-1990 ) 8 j.a. Akta funduszu płac pracowników, zasady i programy szkoleń, normy pracy, płacy- zarządzenia i sprawozdania, zakładowa umowa zbiorowa. Technika (1958-1992 ) 3 j.a. Zarchiwizowane rysunki techniczne. Dokumentacja kartograficzna (1960) 1 j.a. [Oddział Zaopatrzenia Robotniczego] - Gospodarstwo Rolne Brygidki w Brzegu Number of units in the group: 246
45/375/0 Huta im. gen. K. Świerczewskiego w Zawadzkiem powiat Strzelce Opolskie [1899,1917-1944]1945-2009 0 Unroll
Number of units in the group: 1235
45/376/0 Zakłady Mechaniczne Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych „OFAMA” w Opolu 1946-1973 0 Unroll
Dokumentacja aktowa – 183 j.a. 1, 02 mb. Organy kolegialne 15 j.a. (1949-1960) Protokoły Konferencji Partyjno-Ekonomicznej, protokoły posiedzeń Prezydium Rady Robotniczej, protokoły posiedzeń Rady Zakładowej, Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych, Zakładowej Komisji Współzawodnictwa Pracy, posiedzenia Centralnego Zarządu Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych z dyrektorami zakładów podległych, protokoły narad. Organizacja 29 j.a. (1949-1973) Protokoły zdawczo-odbiorcze przedsiębiorstwa, struktura organizacyjna, schematy organizacyjne, zarządzenia Dyrektora, okólniki, regulaminy i instrukcje, informacja o historii zakładu. Planowanie 52 j.a. (1947-1965) Plany sześcioletnie, pięcioletnie, trzyletnie, plany produkcyjne, plany finansowe, inwestycyjne, kosztów, zatrudnienia i funduszu płac, plany nakładów na BHP, Narodowy Plan Gospodarczy, plany techniczno-finansowo-przemysłowe. Sprawozdawczość 83 j.a. (1946-1966) Sprawozdania z wykonania planu 6-letniego, sprawozdania zakładu, sprawozdania przedsiębiorstwa przemysłowego, sprawozdania z działalności gospodarczej, z wykonania planu produkcji, sprawozdania z wykonania planu inwestycji, kosztów, z wykonania planu obrotu materiałowego, planu obrotu towarowego, planu technoczno-organizacyjnego, planu wielkości podstawowych, sprawozdania z zatrudnienia i płac, z wykonania norm pracy, współzawodnictwa pracy 51 j.a. (1946-1961) Bilanse, protokoły badania sprawozdania finansowego, analiza planu 5-letniczego, analiza działalności, analiza działalności ekonomicznej, analizy zatrudnienia i funduszu płac 32 j.a. (1948-1966) Skargi i wnioski 1 j.a. (1952-1959) Sprawozdanie z załatwionych i niezałatwionych skarg i zażaleń Prace naukowo badawcze 1 j.a. (1952-1958) Badania geologiczne i ekspertyzy Kontrole 1 j.a. (1947-1952) Protokoły kontroli przeprowadzanych przez Centralny Zarząd Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych i zarządzenie pokontrolne Sprawy racjonalizatorskie 1 j.a. (1956-1957, 1960) Plany pracy i sprawozdania z racjonalizacji. Dokumentacja techniczna 130 j.a. 3, 08 mb. (1948-1964) Dokumenty rozbudowy zakładu, maszyn. Number of units in the group: 313
45/377/0 Zakłady Koksownicze im. Powstańców Śląskich w Zdzieszowicach 1946-2005 0 Unroll
Number of units in the group: 1629
Showing 641 to 660 of 3,962 entries.