Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/98/0 Miejskie Gimnazjum Realne im. Hindenburga w Opolu 1936-1937 0 Unroll
Number of units in the group: 1
45/99/0 Carolinum - Państwowe Gimnazjum Męskie w Nysie 1766 -1945 0 Unroll
zakład i jego administracja 1766-1940 (60 j.a.), Dyrektorzy 1794-1933 (14 j.a.), pedagodzy 1809-1944 (307 j.a.), personel pomocniczy 1815-1937 (10 j.a.), uczniowie 1801-1945 (179 j.a.), nauka 1800-1944 (71 j.a.), egzaminy - świadectwa 1822-1936 (384 j.a.), biblioteki , pomoce, archiwum 1802-1941 (46 j.a.), wakacje, dni wolne od nauki 1893-1933 (6 j.a.), zakon Jezuitów 1715-1927 (18 j.a.), majątek ruchomy zakładu 1814-1940 (111 j.a.), majątek nieruchomy zakładu 1800-1941 (71 j.a.), różne 1800-1937 (7 j.a.); nab. 8654/2016: sprawy finansowe, obchody rocznicowe 1776-1789, 1912-1926 (2 j.a.); nab. 8655/2016: zeszyty i świadectwa szkolne uczniów XX w. (1 j.a.). Number of units in the group: 1287
45/100/0 vacat- Szkoły Podstawowe Śląska Opolskiego - zbiór szczątków zespołów- wyłączono do zespołów: nr 53, nr 55, nr 718, nr 3409-3459, nr 3463, nr 3465-3467 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/100/1 vacat- Szkoła Podstawowa Lewice- włączono do zespołu nr 3432 Szkoła Podstawowa w Lewicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/100/2 vacat- Szkoła Podstawowa Pomorzowice- włączono do zespołu nr 3442 Szkoła Podstawowa w Pomorzowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/100/3 vacat- Szkoła Podstawowa Grodków- włączono do zespołu nr 3463 Powiatowy Inspektorat Szkolny w Grodkowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/100/4 vacat- Szkoła Podstawowa Kamiennik- włączono do zespołu nr 3463 Powiatowy Inspektorat Szkolny w Grodkowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/100/5 vacat- Szkoła Podstawowa Ligota- włączono do zespołu nr Powiatowy Inspektorat Szkolny w Grodkowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/100/6 vacat- Szkoła Podstawowa Makowice- włączono do zespołu nr 3434 Szkoła Podstawowa w Makowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/100/7 vacat- Szkoła Podstawowa Szklary- włączono do zespołu nr 3452 Szkoła Podstawowa w Szklarach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/100/8 vacat- Szkoła Podstawowa Cisek- włączono do zespołu nr 3412 Szkoła Podstawowa w Cisku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/100/9 vacat- Szkoła Podstawowa Gościęcin- włączono do zespołu nr 3415 Szkoła Podstawowa w Gościęcinie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/100/10 vacat- Szkoła Podstawowa Kłodnica- włączono do zespołu nr 3426 Szkoła Podstawowa w Kłodnicy 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/100/11 vacat- Szkoła Podstawowa Większyce- włączono do zespołu nr 3455 Szkoła Podstawowa w Większycach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/100/12 vacat- Szkoła Podstawowa Skorogoszcz- włączono do zespołu nr 3447 Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/100/13 vacat- Szkoła Podstawowa Gościce- włączono do zespołu nr 3414 Szkoła Podstawowa w Gościcach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/100/14 vacat- Szkoła Podstawowa Jarnołtówek- włączono do zespołów: nr 3418 Szkoła Podstawowa w Jarnołtówku, nr 3465 Powiatowy Inspektorat Szkolny w Nysie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/100/15 vacat- Szkoła Podstawowa Kamienica- włączono do zespołu nr 3420 Szkoła Podstawowa w Kamienicy 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/100/16 vacat- Szkoła Podstawowa Nowy Świętów- włączono do zespołu nr 3465 Powiatowy Inspektorat Szkolny w Nysie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/100/17 vacat- Szkoła Podstawowa Borkowice- włączono do zespołu nr 3409 Szkoła Podstawowa w Borkowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 81 to 100 of 3,941 entries.