Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/1095/0 Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Oleśnie 1945-1948 0 Unroll
Number of units in the group: 15
45/1096/0 Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Opolu 1945-1948 0 Unroll
Number of units in the group: 51
45/1097/0 Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Prudniku 1945-1948 0 Unroll
Number of units in the group: 39
45/1098/0 Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Raciborzu 1945-1948 0 Unroll
Number of units in the group: 44
45/1099/0 Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Strzelcach Opolskich 1945-1948 0 Unroll
Number of units in the group: 36
45/1100/0 Komitet Miejski Polskiej Partii Robotniczej w Opolu 1945-1948 0 Unroll
Number of units in the group: 27
45/1101/0 Komitet Powiatowy Polskiej Partii Socjalistycznej w Brzegu 1945-1948 0 Unroll
Number of units in the group: 41
45/1102/0 Komitet Powiatowy Polskiej Partii Socjalistycznej w Kluczborku 1945-1948 0 Unroll
Number of units in the group: 70
45/1103/0 Komitet Powiatowy Polskiej Partii Socjalistycznej w Koźlu 1945-1948 0 Unroll
Number of units in the group: 91
45/1104/0 Komitet Powiatowy Polskiej Partii Socjalistycznej w Namysłowie 1946-1948 0 Unroll
Number of units in the group: 15
45/1105/0 Komitet Powiatowy Polskiej Partii Socjalistycznej w Niemodlinie 1945-1948 0 Unroll
Number of units in the group: 7
45/1106/0 Komitet Powiatowy Polskiej Partii Socjalistycznej w Nysie 1947-1948 0 Unroll
Number of units in the group: 2
45/1107/0 Komitet Powiatowy Polskiej Partii Socjalistycznej w Oleśnie 1946-1948 0 Unroll
Number of units in the group: 2
45/1108/0 Komitet Powiatowy Polskiej Partii Socjalistycznej w Opolu 1945-1948 [1949] 0 Unroll
Number of units in the group: 83
45/1109/0 Komitet Powiatowy Polskiej Partii Socjalistycznej w Prudniku 1945-1948 0 Unroll
Number of units in the group: 7
45/1110/0 Komitet Powiatowy Polskiej Partii Socjalistycznej w Raciborzu 1946-1948 0 Unroll
Number of units in the group: 18
45/1111/0 Komitet Powiatowy Polskiej Partii Socjalistycznej w Strzelcach Opolskich 1945-1948 [1949] 0 Unroll
Number of units in the group: 76
45/1112/0 Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Polskiej w Opolu [1948] 1950-1957 0 Unroll
Konferencje Wojewódzkie ZMP 1951-1955 (7 j.a.), protokoły wojewódzkich konferencji sprawozdawczo-wyborczych z załącznikami, telegramy, Plenum ZW 1950-1956 (7 j.a.), protokoły plenarnych posiedzeń ZW, Prezydium ZW 1950-1956 (25 j.a.), Protokoły posiedzeń Prezydium ZW, Wojewódzkie narady aktywu 1951-1954 (1 j.a.),Protokoły wojewódzkich narad aktywu ZMP, ankiety aktywu. Wojewódzki Sąd Koleżeński 1953-1955 (3 j.a.), Regulamin sądu, materiały spraw rozpatrywanych przez sąd, Wydział Organizacyjno-Instruktorski 1948-1956 (214 j.a.), Statut ZMP, Plany pracy zarządu i jednostek podległych, analizy i oceny przygotowane przez zarząd, sprawozdania z działalności zarządu, sprawozdania z wyjazdów w teren, informacje o pracy ZMP, informacje przygotowane przez wydział, meldunki z terenu, instrukcje, uchwały, wytyczne i wskazówki wydane przez zarząd, wnioski z pracy zarządu, biuletyny informacyjne, wiadomości statystyczne, ankiety statystyczne, wykazy statystyczne kół i członków, o pracy zarządów, ankiety i schematy sprawozdawcze, analizy ruchu członków, działalność po plenach, kampania sprawozdawczo-wyborcza w województwie, protokoły odprawa i narad odbytych w zarządzie, praca z młodzieżą miejscową, korespondencja, Wydział Wiejski 1950-1956 (38 j.a.), Protokoły zlotu wiejskiego i wojewódzkiej narady aktywu wiejskiego, powiatowe narady aktywu wiejskiego, praca z młodzieżą wiejską – instrukcje, okólniki, wytyczne, kampanie wiosenno-siewne, żniwno-omłotowe, akcje zwalczania stonki ziemniaczanej, działalność w kółkach rolniczych, POM-ach i PGR-ach, zapisy do szkół rolniczych, udział w dożynkach, zaciąg pionierski do brygad rolnych., Wydział Młodzieży Robotniczej 1950-1955 (14 j.a.), Praca z młodzieżą robotniczą – analizy, informacje, sprawozdania, działalność PO “Służba Polsce”, współzawodnictwo wśród młodzieży zatrudnionej, zaciąg do przemysłu węglowego i metalowego, Wydział Młodzieży Szkolnej 1949-1956 (28 j.a.),Praca z młodzieżą szkolną – narady aktywu szkolnego, działalność zarządów szkolnych, analizy, informacje, sprawozdania, wizytacje w szkołach, klasyfikacja uczniów, rekrutacja na studia, akcja letnia-sprawozdania z przygotowań i przebiegu, Wydział Kadr 1949-1956 (21 j.a.) Stan organizacji, wykazy etatów i członków, analizy, sprawozdania i oceny opisowe stanu liczebnego wzrostu organizacji, składu socjalnego, ruchu członków organizacji wojewódzkiej ZMP, sprawozdania i informacje z prowadzenia ewidencji i statystyki w powiatach, wytyczne, informacje, sprawozdania i oceny kampanii wymiany legitymacji, Wydział Propagandy i Agitacji 1949-1956 (141 j.a.) Instrukcje wydziału, walka z analfabetyzmem, Zlot Młodych Przodowników – Budowniczych Polski Ludowej, materiały z obchodów w województwie: 60 rocznicy urodzin Bieruta, 10 lecia ZWM, 22 lipca, 1 maja, 7 rocznicy PKWN, X lecia Polski Ludowej, miesiąca pogłębiania przyjaźni Polsko-Radzieckiej, III Światowego Festiwalu Młodych Bojowników o Pokój, Narodowego Plebiscytu Pokoju, IV Festiwalu Młodzieży i Studentów, Krajowy Przegląd Zespołów, Dni Książki i Prasy, dyskusja nad projektem konstytucji, wybory do sejmu i rad narodowych, zjazdy ZMP i PZPR, protokoły wojewódzkich narad propagandystów, kursy dla propagandystów i szkolenia, oceny przebiegu szkolenia ideologiczno-politycznego, dzienniki zajęć, przemówienia i referaty, czytelnictwo i prenumerata czasopism, broszury ZMP, Referat Skarg i Zażaleń 1950-1956 (6 j.a.), Skargi, zażalenia interwencje, sprawozdania i oceny załatwiana i skarg i wniosków, Wydział Harcerski 1949-1956 (58 j.a.) Protokoły posiedzeń rady komendy wojewódzkiej ZHP, protokoły odpraw i narad wydziału, seminaria dla przewodników drużyn w komendach, obóz szkoleniowy w Sławięcicach, przemówienia i referaty, stany liczebne organizacji harcerskich, korespondencja, materiały z działalności komendy wojewódzkiej oraz komend powiatowych, Wydział Kultury Fizycznej 1950-1956 (14 j.a.) działalność sportowa w województwie: protokoły posiedzeń, instrukcje, komunikaty, regulaminy, wytyczne, współzawodnictwo sportowe, działalność Ludowych Zespołów Sportowych, rajdy kolarskie, sztafeta pokoju, Wydział Finansowo-Administracyjny 1950-1957 (14 j.a.) Sprawozdania finansowe, bilanse, Zarząd Powiatowy ZMP w Brzegu 1949-1956 (21 j.a.) Protokoły konferencji powiatowych z załącznikami, protokoły plenarnych posiedzeń, protokoły posiedzeń Prezydium ZP, miesięczne ankiety statystyczne i sprawozdawcze, materiały z działalności zarządu, Zarząd Powiatowy ZMP w Głubczycach 1948-1956 (22 j.a.) Protokoły konferencji powiatowych z załącznikami, protokoły plenarnych posiedzeń, protokoły posiedzeń Prezydium ZP, miesięczne ankiety statystyczne i sprawozdawcze, materiały z działalności zarządu, Zarząd Powiatowy ZMP w Grodkowie 1948-1956 (22 j.a.) Protokoły konferencji powiatowych z załącznikami, protokoły plenarnych posiedzeń, protokoły posiedzeń Prezydium ZP, miesięczne ankiety statystyczne i sprawozdawcze, materiały z działalności zarządu, Zarząd Powiatowy ZMP w Kluczborku 1948-1956 (23 j.a.) Protokoły konferencji powiatowych z załącznikami, protokoły plenarnych posiedzeń, protokoły posiedzeń Prezydium ZP, miesięczne ankiety statystyczne i sprawozdawcze, materiały z działalności zarządu, Zarząd Powiatowy ZMP w Koźlu 1948-1956 (23 j.a.) Protokoły konferencji powiatowych z załącznikami, protokoły plenarnych posiedzeń, protokoły posiedzeń Prezydium ZP, miesięczne ankiety statystyczne i sprawozdawcze, materiały z działalności zarządu, Zarząd Powiatowy ZMP w Krapkowicach 1956 (3 j.a.) Protokoły zjazdu powiatowego z załącznikami, posiedzeń Prezydium ZP, materiały z działalności zarządu, Zarząd Powiatowy ZMP w Namysłowie 1950-1955 (20 j.a.), Protokoły konferencji powiatowych z załącznikami, protokoły plenarnych posiedzeń, protokoły posiedzeń Prezydium ZP, miesięczne ankiety statystyczne i sprawozdawcze, materiały z działalności zarządu. Zarząd Powiatowy ZMP w Niemodlinie 1948-1956 (21 j.a.), Protokoły konferencji powiatowych z załącznikami, protokoły plenarnych posiedzeń, protokoły posiedzeń Prezydium ZP, miesięczne ankiety statystyczne i sprawozdawcze, materiały z działalności zarządu. Zarząd Powiatowy ZMP w Nysie 1948-1955 (27 j.a.), Protokoły konferencji powiatowych z załącznikami, protokoły plenarnych posiedzeń, protokoły posiedzeń Prezydium ZP, miesięczne ankiety statystyczne i sprawozdawcze, materiały z działalności zarządu. Zarząd Powiatowy ZMP w Oleśnie 1948-1955 (20 j.a.), Protokoły konferencji powiatowych z załącznikami, protokoły plenarnych posiedzeń, protokoły posiedzeń Prezydium ZP, miesięczne ankiety statystyczne i sprawozdawcze, materiały z działalności zarządu. Zarząd Powiatowy ZMP w Opolu 1948-1956 (30 j.a.), Protokoły konferencji powiatowych z załącznikami, protokoły plenarnych posiedzeń, protokoły posiedzeń Prezydium ZP, miesięczne ankiety statystyczne i sprawozdawcze, materiały z działalności zarządu. Zarząd Miejski ZMP w Opolu 1950-1956 (40 j.a.), Protokoły konferencji powiatowych z załącznikami, protokoły plenarnych posiedzeń, protokoły posiedzeń Prezydium ZM, miesięczne ankiety statystyczne i sprawozdawcze, materiały z działalności zarządu, przemówienia i referaty, Zarząd Powiatowy ZMP w Prudniku 1948-1956 (34 j.a.), Protokoły konferencji powiatowych z załącznikami, protokoły plenarnych posiedzeń, protokoły posiedzeń Prezydium ZP, miesięczne ankiety statystyczne i sprawozdawcze, materiały z działalności zarządu, przemówienia i referaty, protokoły zdawczo-odbiorcze agend zarządu, Zarząd Powiatowy ZMP w Raciborzu 1948-1955 (25 j.a.) Protokoły konferencji powiatowych z załącznikami, protokoły plenarnych posiedzeń, protokoły posiedzeń Prezydium ZP, miesięczne ankiety statystyczne i sprawozdawcze, materiały z działalności zarządu, Zarząd Powiatowy ZMP w Strzelcach Opolskich 1948-1955 (24 j.a.) Protokoły konferencji powiatowych z załącznikami, protokoły plenarnych posiedzeń, protokoły posiedzeń Prezydium ZP, miesięczne ankiety statystyczne i sprawozdawcze, materiały z działalności zarządu, Zarządy Miejskie, Gminne i Fabryczne ZMP 1949-1955 (7 j.a.), Protokoły zebrań i sprawozdania z działalności zarządów miejskich, gminnych i fabrycznych. Koła ZMP 1949-1956 (38 j.a.), Protokoły zebrań i sprawozdania z działalności kół ZMP z terenu województwa, zgłoszenia nowych kół, ankiety statystyczne i sprawozdawcze kół z terenu województwa, Związek Zawodowy Pracowników Instytucji Społecznych przy ZW ZMP w Opolu 1951-1952 (1 j.a.), Protokoły i sprawozdania z działalności., przes.906/2007 - protokoły zebrań koła Związku Młodzieży Polskiej przy Nadodrzańskich Zakładach Przemysłu Tłuszczowego w Brzegu 1951-1953 (1 j.a.), przes. 978/2007 Koło Związku Młodzieży Polskiej przy Cukrowni "Cerekiew" w Polskiej Cerekwi - protokoły zebrań, ewidencja członków, deklaracje członkowskie 1952-1956 (1 j.a.), Akta kategorii “B” 1949-1956 (188 j.a.) akta personalne, ankiety aktywu ZMP, ankiety członków ZMP, charakterystyki członków, karty ewidencyjne, listy płac, przes.1653/2011: ZMP przy PZGS w Oleśnie - wykazy członków zespołów młodzieżowych, protokoły zebrań wyborczych, szkoleń kół, ankieta sprawozdawcza, spis członków, zebrania robocze, sprawozdania z działalności 1949-1956 (4 j.a.), przes.1656/2011: protokoły zebrań Związku Młodzieży Polskiej, deklaracje członkowskie, instrukcje i zaświadczenia 1949-1950 (1 j.a.), przes.1705/2011: plany pracy Zarządu Zespołowego Związku Młodzieży Polskiej PGR w Brzegu 1953 (1 j.a.), protokoły zebrań wyborczych i sprawozdania Związku Młodzieży Polskiej PGR w Brzegu 1953-1954 (1 j.a.) Number of units in the group: 1189
45/1113/0 vacat - Archiwum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opolu - podzielony na zespoły nr: 1188, 1229, 2579, 2833, 3023 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/1114/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bierawie 1955-1972 [1973] 0 Unroll
wybory do rad narodowych 1969 (1 j.a.), protokoły z sesji GRN 1957-1972 (9 j.a.), uchwały GRN 1969-1972 (1 j.a.), wykazy radnych i ocena ich pracy 1960-1961 (1 j.a.), komisje GRN 1958, 1965-1971 (3 j.a.), protokoły z posiedzeń PGRN 1955-1972 (9 j.a.), uchwały PGRN 1969-1971 (1 j.a.), prokoły zebrań wiejskich 1961-1972 (3 j.a.), sprawozdania GUS 1956-1972 (1 j.a.), budżet gromady 1955-1956 (1 j.a.), dopływ 1579/1997: protokoły posiedzeń i kontroli Komisji Rolnej 1969-1972 (1 j.a.), budżet gromady 1955-1961 (5 j.a.), dopływ 2872/2000: plany gospodarcze gromady Bierawa 1962-1971 (6 j.a.), program rozwoju gromady Bierawa 1964-1966 (2 j.a.), dopływ 5819/2010: kompleksowe zadrzewienie wsi i dokumentacja techniczna zadrzewień - plan zadrzewień wsi Bierawa, Brzeźce, Stare Koźle, Grabówka 1968, 1972 (4 j.a.) Number of units in the group: 48
Showing 1,321 to 1,340 of 3,943 entries.