Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/1117/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Cisku 1955-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1955-1958 ,1960-1961, 1963-1972 (8 j.a.), uchwały GRN i sprawozdania z ich wykonania 1970-1972 (1 j.a.) , komisje GRN-plany pracy, protokoły posiedzeń i przeprowadzonych kontroli 1962, 1969-1972 (2 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1958, 1961-1972 (10 j.a.), uchwały prezydium GRN i sprawozdania z ich wykonania 1970-1972 (1 j.a.), sprawozdania statystyczne GUS 1966-1972 (1 j.a.), protokoły kontroli zewnętrznych 1962-1963, 1967-1971 (3 j.a.), budżet 1955-1956 (1 j.a.); przes. 2435/2016: rejestry pomiarowe 1956, 1959 (2 j.a.); nab. 8775/2017: wykazy aktów urodzeń, małżeństw i zgonów zarejestrowanych w księgach stanu cywilnego w latach 1961-1965, 1961-1965 (1 j.a.). Number of units in the group: 30
45/1118/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Cisowej 1954-1961 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1961 (7 j.a.), wykazy i charakterystyka radnych 1960 (1 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1961 (7 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1961 (1 j.a.), sprawozdanie kontroli w prezydium GRN 1960 (1 j.a.), budżet gromady 1955-1956 (1 j.a.) kat. B - 50 ; książki meldunkowe gromady: Łąki Kozielskie 1954, Cisowa 1959, wieś: Miejsce n/Kłodnicą b.d. (19 j.a.), podrejestry meldunkowe gromady: Cisowa, wsi: Miejsce Kłodnickie b.d. (5 j.a.). Number of units in the group: 42
45/1119/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Długomiłowicach 1954-1968 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1968 (9 j.a.), oceny pracy radnych prezydium, działalności finansowo-gospodarczej 1960 (1 j.a.), protokoły posiedzeń komisji GRN 1955-1968 (3 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1968 (11 j.a.), plany gospodarcze gromady 1959-1968 (2 j.a.), sprawozdania GUS 1963-1968 (1 j.a.), budżet gromady 1956 (1 j.a.), kontrole zewnetrzne - protokoły i zalecenia pokontrolne 1956-1968 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1958-1968 (1 j.a.), dopływ (rejestry pomisrowo-klasyfikacyjne wsi, wykazy-rejestry gruntów, zmiany w ewidencji, sprzedaż nieruchomości, znaki geodezyjne) 1956, 1962-1968 nab.4683/2006 8 j.a. - 0,18 mb Number of units in the group: 38
45/1120/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dzielnicy 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1958, 1961-1972 (12 j.a.), wykazy radnych 1960 (1 j.a.), komisje GRN 1965-1972 (5 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1958, 1961-1972 (11 j.a.), zebrania wiejskie 1963-1972 (2 j.a.), programy rozwoju gromady 1961-1965, 1967-1970 (2 j.a.), plany gospodarcze gromady 1967-1969 (1 j.a.), czyny społeczne 1961, 1964, 1966, 1971-1972 (2 j.a.), sprawozdania statystyczne GUS 1963-1972 (1 j.a.) , budżet gromady 1955-1956 (1 j.a.), Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu 1954 (1 j.a.); nab. 8981/2017: akta osobowe pracowników 1960-1964 (2 j.a.). Number of units in the group: 44
45/1121/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dziergowicach 1954-1972 [1973] 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1958, 1961-1972 (7 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1958, 1960-1972 (11 j.a.), program rozwoju gromady 1967-1970 (1 j.a.), plan gospodarczy gromady 1967-1968 (1 j.a.), sprawozdania statystyczne GUS 1963-1972 (1 j.a.), budżet gromady 1955-1956 (1 j.a.), dopływ: 5820/2010: kompleksowe zadrzewienie wsi i dokumentacja techniczna zadrzewień - plan zadrzewień wsi Dziergowice, Solarnia Lubieszów 1972-1973 (3 j.a.) Number of units in the group: 25
45/1122/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Januszkowicach 1955-1959 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1955-1958 (4 j.a.), komisje GRN - plany pracy, protokoły posiedzeń i przeprowadzonych kontroli 1955-1959 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959 (5 j.a.), budżet gromady 1955-1956 (1 j.a.). Number of units in the group: 11
45/1123/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kotlarni 1954-1972 0 Unroll
protokoły z sesji GRN 1954-1972 (13 j.a.), wykazy i ocena pracy radnych 1960 (1 j.a.), protokoły posiedzeń PGRN 1955-1972 (9 j.a.), plan rozwoju gromady na lata 1966-1970 (1 j.a.), plan gospodarczy gromady na rok 1968 (1 j.a.), sprawozdania statystyczne GUS 1963-1971 (1 j.a.), budżet gromady 1955-1956 (1 j.a.), dopływ 2873/2000: protokoły sesji GRN 1969-1972 (2 j.a.), protokoły posiedzeń PGRN 1955-1972 (4 j.a.), plany gospodarcze gromady 1959-1972 (12 j.a.), program rozwoju gromady 1961-1965, 1966-1970 (2 j.a.), budżet gromady, fundus gromadzki i mienie gromadzkie 1955-1971 (16 j.a.) Number of units in the group: 63
45/1124/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Landzmierzu 1954-1958 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1958 (4 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1958 (4 j.a.), budżet gromady 1955-1956 (1 j.a.) Number of units in the group: 9
45/1125/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łężcach 1954-1959 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1959 ( 3 j.a.), komisje GRN-plany pracy, protokoły posiedzeń 1959 (1 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1959 (2 j.a.), budżet gromady 1955-1956 (1 j.a.), spis rolny 1957 (1 j.a.), kat. B-50; akta osobowe 1957 -1959 (1 j.a.). Number of units in the group: 9
45/1126/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mechnicy [1947]1954-1969 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1958, 1960-1968 (10 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1958, 1961-1968 (10 j.a.), komisje GRN - plany pracy 1963, 1965-1968 (5 j.a.), program rozwoju gromady 1966-1970 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1960-1968 (2 j.a.), budżety gromady 1967-1969 (2 j.a.), dopływ (rejestr pomiarowo-klasyfikacyjny, zmiany w ewidencji gruntów, znaki geodezyjne) 1947-1967 nab.4685/2006 8 j.a.-0,11 mb. Number of units in the group: 38
45/1127/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Naczęsławicach 1954-1961 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1961 (4 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1961 (4 j.a.), budżet gromady (1 j.a.); przes. 2436/2016: rejestr pomiarowo-klasyfikacyjny wsi Naczęsławice 1959-1960 (1 j.a.). Number of units in the group: 10
45/1128/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Raszowej [1951] 1954-1972 0 Unroll
wybory do Sejmu i rad narodowych - podział naobwody wyborcze, mandaty, składy komisji 1969-1972 (1 j.a.), protokoły sesji GRN 1954-1972 (13 j.a.) , rejestr uchwał sesji GRN 1954-1967 (1 j.a.), komisje GRN - regulaminy, plany pracy, protokoły posiedzeń i kontroli 1958-1972 (6 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1972 (17 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1961-1965, 1967-1972 (2 j.a.), sprawozdania gospodarcze ogólne 1963-1972 (1 j.a.), kontrole i inspekcje zewnętrzne 1964-1972 (2 j.a.), budżety gromady 1955-1959, 1961-1963, 1965-1971 (12 j.a.), gromadzki komitet Frontu Jedności Narodu - protokoły posiedzeń, programy 1960-1961 (1 j.a.), plany pracy GRN 1970-1972 (1 j.a.), rejestry mieszkańców stałych gromady, książki meldunkowe gromady 1957-1960, 1962-1963 (6 j.a.); nab. 7803/2015 książki meldunkowe 1951-1963 (5 j.a.). Number of units in the group: 69
45/1129/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Reńskiej Wsi 1955-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1955-1958, 1960-1971 (13 j.a.), protokoły posiedzen prezydium GRN 1955-1958, 1961-1972 (12 j.a.), protokoły posiedzeń komisji GRN 1956-1972 (3 j.a.), program rozwoju gromady 1966-1970 (1 j.a.), budżety gromady 1955-1956, 1958-1965, 1967-1972 (4 j.a.), kontrole zewnętrzne - protokoły kontroli, zarządzenia pokontrolne 1958-1967 (1 j.a.) , plany gospodarcze gromady 1959-1972 (2 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1962-1972 (1 j.a.), dopływ (rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne wsi, zmiany w ewidencji, sprzedaż nieruchomości) 1959-1972 nr 4682/2006 - 16 j.a. - 0,25 mb Number of units in the group: 53
45/1130/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Roszowicach 1954-1961 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1961 (6 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1961 (5 j.a.), budżet gromady 1955-1956 (1 j.a.) Number of units in the group: 12
45/1131/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Większycach 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1972 (9 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1972 (10 j.a.), programy rozwoju gromady 1966-1970 (1 j.a.), plany gospodarcze 1961-1969 (3 j.a.), spisy budynków 1960 (1 j.a.), sprawozdania GUS 1963-1972 (1 j.a.), budżet 1955-1956 (3 j.a.), komisje GRN - protokoły posiedzeń i kontroli 1959-1972 (3 j.a.), kontrole zewnętrzne - protokoły kontroli i zarządzenia pokontrolne 1964-1972 (1 j.a.), dopływ (zestawienie jednostek rejestrowych, rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne, zmiany w ewidencji gruntów, wykaz zmian w użytkowaniu) 1953-1970 nab.4684/2006 15 j.a.-0,17 mb.; przes. 2437/2016: rejestr pomiarowy wsi Pokrzywnica 1962 (1 j.a.). Number of units in the group: 48
45/1132/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wroninie 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1972 (11 j.a.), spotkania posłów i radnych z wyborcami 1961-1972 (2 j.a.), realizacja postulatów wyborczych 1962-1972 (3 j.a.), Komisje GRN 1961-1972 (13 j.a.), protokoły posiedzeń PGRN 1955-1972 (18 j. a.), ewidencja uchwał prezydium i rady 1964-1972 (1 j.a.), ocena działalności PGRN 1958-1960 (1 j.a.), Społeczny Gromadzki Komitet Kultury Fizycznej i Turystykia 1964-1971 (1 j.a.), Społeczny Komitet do spraw Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej 1966-1972 (1 j.a.), Gromadzki Komitet Higienizacji Wsi 1969-1972 (1 j.a.), zebrania wiejskie 1965-1971 (1 j.a.), ewidencja pieczęci i stempli 1968-1971 (1 j.a.), program rozwoju gromady 1961-1970 (2 j.a.), program rozwoju produkcji rolnej na lata 1968-1970(1 j.a.), wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1967-1972 (5 j.a.), plany gospodarcze gromady 1963-1972 (1 j.a.), zadania gospodarcze gromady 1964-1965 (2 j.a.), sprawozdawczość 1956-1972 (2 j.a.), kontrole zewnętrzne 1962-1972 (2 j.a.), kontrole przeprowadzone wspólnie z Milicją Obywatelską w zakresie ewidencji i kontroli ruchu ludności 1967-1971 (1 j.a.), budżet gromady 1955-1972 (15 j.a.), sprawozdania o dochodach i podatkach budżetowych 1962-1971 (3 j.a.), protokoły z posiedzeń aktywu Frontu Narodowego i zebrań przedwyborczych 1954 (1 j.a.), dopływ 2662/2000: 16 j.a.-0,20 mb. Number of units in the group: 119
45/1133/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zakrzowie 1954-1969 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1968 (12 j.a.), postulaty wyborcze i ich realizacja 1961-1968 (1 j.a.), komisje GRN 1955-1968 (16 j.a.), zespoły radnych 1966 (1 j.a.), protokoły posiedzeń PGRN 1955-1968 (14 j.a.), zebrania wiejskie 1961-1963 (1 j.a.), program rozwoju gromady 1966-1970 (1 j.a.), wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1966-1969 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1959, 1962-1968 (2 j.a.), zadania gopodracze dla wsi 1963-1966 (1 j.a.), spis budynków, rodzin i mieszkańców 1960 (1 j.a.), budżet gromady 1955-1969 (4 j.a.), obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego 1966 (1 j.a.), Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu 1960-1964 (1 j.a.), dopływ 2663/2000 - 5 j.a. Number of units in the group: 79
45/1134/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żmudzonej 1954-1957 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1957 (2 j.a.), komisje GRN 1955-1957 (1 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1957 (3 j.a.), protokoły zebrań gromadzkich 1957 (1 j.a.), sprawozdania GUS 1955-1957 (1 j.a.), kontrole i inspekcje zewnętrzne 1955, 1957 (1 j.a.), ewidencja nieruchomości gromady 1957 (1 j.a.), budżet gromady 1955-1956 (1 j.a.), Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu 1957 (1 j.a.), dopływ: nab.6274/2011: protokoły z posiedzeń i sesji 1957 (2 j.a.) Number of units in the group: 14
45/1135/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Brzegu 1948-1975 0 Unroll
Protokoły Konferencji z załącznikami 1949-1975 (28 j.a.), protokoły posiedzeń plenarnych 1949-1974 (22 j.a.), protokoły posiedzeń i kontroli Komisji Rewizyjnej 1950-1974 (4 j.a.), protokoły posiedzeń Egzekutywy 1949-1975 (55 j.a.), materiały I Sekretarza 1949-1975 (5 j.a.), dokumentacja skreślonych i wykluczonych kandydatów i członków partii 1958-1966 (5 j.a.), protokoły posiedzeń i materiały z działalności Wydziału Organizacyjnego 1948-1975 (24 j.a.), sprawozdania z działalności Wydziału Propagandy 1949-1960 (4 j.a.), sprawozdania z działalności Wydziału Ekonomicznego 1949-1953 (1 j.a.), sprawozdania z działalności Wydziału Rolnego 1949-1953 (1 j.a.), sprawozdania z działalności Wydziału Kobiecego 1949-1953 (1 j.a.), sprawozdania z działalności Wydziału Kadr 1949-1952 (1 j.a.), protokoły posiedzeń i materiały z działalności Komisji Historycznej 1961-1971 (16 j.a.) Number of units in the group: 167
45/1136/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Głubczycach 1949-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 133
Showing 1,341 to 1,360 of 3,941 entries.