Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/100/50 vacat- Szkoła Podstawowa Górki- włączono do zespołu nr 3416 Szkoła Podstawowa w Górkach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/100/51 vacat- Szkoła Podstawowa Kazimierz- włączono do zespołu nr 3423 Szkoła Podstawowa w Kazimierzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/100/52 vacat- Szkoła Podstawowa Namysłów- włączono do zespołu nr 3437 Szkoła Podstawowa w Namysłowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/100/53 vacat- Szkoła Podstawowa Jarnołtów- włączono do zespołu nr 3465 Powiatowy Inspektorat Szkolny w Nysie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/100/54 vacat- Szkoła Podstawowa Raszowa- włączono do zespołu nr 3445 Szkoła Podstawowa w Raszowej 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/100/55 vacat- Szkoła Podstawowa Kielcza- włączono do zespołu 3425 Szkoła Podstawowa w Kielczy 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/100/56 vacat- Szkoła Podstawowa Brzezina pow. Brzeski- włączono do zespołu nr 3410 Szkoła Podstawowa w Brzezinie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/100/57 vacat- Szkoła Podstawowa Karczów- włączono do zespołu nr 3422 Szkoła Podstawowa w Karczowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/100/58 vacat- Szkoła Podstawowa Lasowice Wielkie- włączono do zespołu nr 3431 Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/101/0 Kronika wsi Krzywiczyny 1856 0 Unroll
Number of units in the group: 1
45/102/0 Filomatia Stowarzyszenie w Opolu 1860-1933 0 Unroll
Number of units in the group: 9
45/103/0 Zbiór rękopisów Augusta Kastnera 1850-1870 0 Unroll
Number of units in the group: 160
45/104/0 Stowarzyszenie Mieszczan Opolskich w Opolu 1869-1896 0 Unroll
Number of units in the group: 9
45/105/0 Związek Dziewcząt Niemieckich Okręg Górny Śląsk 1938-1941 0 Unroll
Number of units in the group: 5
45/106/0 Związek Polskiej Młodzieży Katolickiej Śląska Opolskiego 1931-1938 0 Unroll
Number of units in the group: 3
45/107/0 Cechy miasta Białej Prudnickiej 1808-1938 0 Unroll
akta cechu krawców 1808-1889 (3 j.a.), akta cechu piekarzy 1899-1933 (65 j.a.), akta cechu stolarzy 1902-1938 (23 j.a.), akta cechu szewców 1929 (1 j.a.). Number of units in the group: 92
45/108/0 Cechy miasta Brzegu 1326-1898 0 Unroll
akta cechu białoskórników 1591-1789 (6 j.a.), akta cechu blacharzy 1662-1734 (2 j.a.), akta cechu browarników 1588-1734 (4 j.a.), akta cechu cieśli 1613-1777 (2 j.a.), akta cechu czerwonoskórników 1562-1734 (8 j.a.), akta cechu cynarzy i kamieniarzy 1551-1733 (4 j.a.), akta cechu farbiarzy 1662 (1 j.a.), akta cechu garbarzy 1499-1856 (5 j.a.), akta cechu garncarzy 1560-1652 (1 j.a.),akta cechu iglarzy 1661-1682 (2 j.a.), akta cechu kapeluszników 1539-1714 (14 j.a.), akta cechu kołodziei 1608-1852 (5 j.a.), akta cechu kordobańczyków 1693-1854 (9 j.a.), akta cechu koszykarzy 1668 (1 j.a.), akta cechu kotlarzy 1697 (1 j.a.), akta cechu kowali 1601-1728 (3 j.a.), akta cechu kramarzy 1570-1729 (5 j.a.), akta cechu krawców 1532-1712 (8 j.a.), akta cechu kuśnierzy 1499-1898 (9 j.a.), akta cechu łodziarzy 1608-1743 (3 j.a.),akta cechu malarzy 1608-1743 (4 j.a.), akta cechu młynarzy 1870 (1 j.a.), akta cechu murarzy 1597-1730 (3 j.a.), akta cechu mydlarzy 1611-1849 (6 j.a.), akta cechu nożowników 1581-1804 (1 j.a.), akta cechu pasemkarzy 1660-1733 (8 j.a.),akta cechu piekarzy 1326-1794 (26 j.a.), akta cechu płatnerzy 1520-1732 (4 j.a.), akta cechu płócienników 1442-1562 (5 j.a.), akta cechu pończoszników 1799-1812 (2 j.a.), akta cechu pospólny 1639-1832 (1 j.a.), akta cechu postrzygaczy sukna 1689 (1 j.a.), akta cechu powroźników 1579 (2 j.a.), akta cechu rękawiczników 1740-1840 (2 j.a.), akta cechu rzeźników 1491-1844 (14 j.a.), akta cechu rybaków 1709-1735 (2 j.a.), akta cechu rycerskiego i mieszczańskiego 1755-1804 (1 j.a.), akta cechu rurmistrzów1730 (1 j.a.), akta cechu słodowników 1528-1694 (3 j.a.),akta cechu siodlarzy 1648 (2 j.a.), akta cechu stolarzy i szklarzy 1562-1899 (15 j.a.), akta cechu szewców 1499-1847 (3 j.a.),akta cechu sukienników 1600-1750 (9 j.a.), rachunki cechów 1628-1671 (1 j.a.), akta cechu ślusarzy 1569-1670 (4 j.a.),akta cechu złotników 1580 (1 j.a.), bractwo kurkowe 1591-1691 (7 j.a.), poświadczenia prawego urodzenia i nauki zawodu 1587-1895 (27 j.a.). Number of units in the group: 249
45/109/0 Cechy Burgrabic 1592-1883 0 Unroll
dokumenty: potwierdzenie statutów i przywilejów 1610-1772 (3 j.a.), akta cechu garncarzy-statuty cechowe, ordynacja dla mistrzów i czeladników, spisy garncarzy, spory dotyczące spraw zdobycia rynku zbytu, spory finansowe, poświadczenia uwolnienia z poddaństwa, poświadczenia prawego urodzenia 1592-1882 (113 j.a.); przes. 2348/2015: wystawienie świadectwa mistrzowskiego dla Antona Henschela, zestawienie finansów cechu garncarzy, pokwitowanie wpłaty dokonanej przez cech garncarzy 1839, 1883 (3 j.a.). Number of units in the group: 119
45/110/0 Cechy miasta Byczyny 1832-1933 0 Unroll
księga protokołów cechu stolarzy 1832-1933 (1 j.a.). Number of units in the group: 1
45/111/0 Cechy miasta Głogówka 1591-1939 0 Unroll
dokumenty: świadectwo ukończenia nauki zawodu 1746 (1 j.a.), akta cechu garncarzy 1665-1686 (1 j.a.), akta cechu krawców 1591-1936 (3 j.a.), akta cechu młynarzy 1805-1855 (2 j.a.), akta cechu mechaników 1938-1939 (1 j.a.), akta cechu piekarzy 1909-1939 (1 j.a.), akta cechu rębaczy mięsa 1796 (1 j.a.), akta cechu rzeźników 1905-1926 (37 j.a.), akta cechu szewców 1857-1934 (52 j.a.), akta cechu stolarzy 1923-1937 (2 j.a.), akta cechu tkaczy i dziewiarzy 1852-1855 (2 j.a.), bractwo kurkowe 1852-1855 (5 j.a.); przes. 2349/2015 świadectwo złożenia egazminu mistrzowskiego na szewca 1853 (1 j.a.). Number of units in the group: 109
Showing 141 to 160 of 3,962 entries.