Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/139/34 vacat- Parafia Ewangelicka Skałągi- włączono do zespołu nr 3403 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej w Wołczynie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/139/35 vacat- Parafia Ewangelicka Smardy- włączono do zespołu nr 3397 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej w Smardach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/139/36 vacat- Parafia Ewangelicka Szymonków- włączono do zespołu nr 3400 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej w Szymonkowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/139/37 vacat- Parafia Ewangelicka Wierzbica Górna- włączono do zespołu nr 3401 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej w Wierzbicy Górnej 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/139/38 vacat- Parafia Ewangelicka Wojsławice- włączono do zespołu nr 3402 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej w Wojsławicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/139/39 vacat- Parafia Ewangelicka Wołczyn- włączono do zespołu nr 3403 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej w Wołczynie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/139/40 vacat- Parafia Ewangelicka Cywilna i Wojskowa Opole- włączono do zespołu nr 3387 Akta stanu cywilnego parafii ewangelickiej cywilnej i wojskowej w Opolu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/139/41 vacat- Parafia Ewangelicka Strzelce Opolskie- włączono do zespołu nr 3398 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej w Strzelcach Opolskich 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/139/42 vacat- Parafia Ewangelicka Michałów- włączono do zespołu nr 3381 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej w Michałowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/139/43 vacat- Parafia Ewangelicka Oldrzyszowice- włączono do zespołu nr 1235 Księgi metrykalne powiatu brzeskiego 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/139/44 vacat- Parafia Ewangelicka Skorogoszcz- włączono do zespołu nr 3396 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej w Skorogoszczy 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/139/45 vacat- Parafia Ewangelicka Olesno- włączono do zespołu nr 3386 Parafia Ewangelicka w Oleśnie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/139/46 vacat- Parafia Ewangelicka Otmuchów- włączono do zespołu nr 1236 Parafie rzymskokatolickie i ewangelickie powiatu grodkowskiego 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/139/47 vacat- Parafia Ewangelicka Głogówek- włączono do zespołu nr 3372 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej w Głogówku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/139/48 vacat- Parafia Ewangelicka Szybowice- włączono do zespołu nr 3399 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej w Szybowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/139/49 vacat- Parafia Ewangelicka Prószków- włączono do zespołu nr 3391 Parafia Ewangelicka w Prószkowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/140/0 Akta miasta Delitzsch 1415-1527 0 Unroll
Number of units in the group: 20
45/141/0 Zbiór materiałów archiwalnych klasztoru Jezuitów w Nysie 1594-1871 4183 Unroll
Number of units in the group: 23
45/142/0 Konwent OO Cystersów w Rudach Raciborskich 1673-1775 0 Unroll
Number of units in the group: 7
45/143/0 Szpital św. Aleksego w Opolu 1421-1934 0 Unroll
Number of units in the group: 1
45/144/0 Fundacja im. Książąt Brzeskich w Brzegu [1455] 1528-1913 0 Unroll
Number of units in the group: 372
45/145/0 Akta dóbr rodziny Prószkowskich w Chrzelicach 1758 0 Unroll
Zespół tworzy jedna, niemniej bardzo wartościowa jednostka, w której na wstępie znajduje się szczegółowy rysunek zabudowań zamku chrzelickiego, następnie – także odręcz-nie rysowana i kolorowana mapa całego majątku (Herrschaft) z Chrzelicami w centrum. Ko-lejny szkic to dokładne przedstawienie Chrzelic z podziałem na nieruchomości, które (w ujęciu jeszcze bardziej szczegółowym) opisane są na kolejnych kartach (właściciel, powierzch-nia, rodzaj zagospodarowania). Po opisie Chrzelic, następuje podobny opis odnośnie Łącznika (Lontznik) oraz kolejnych miejscowości i folwarków majoratu (Nowa Wieś (Neudorff), Mokre (Mocker), Radostynia (Radstein), Brzeźnica (Brzestnitz) i Frącki (Frontzke), Pogórze (Pogors), Rymkowice (Ringwitz), Przychód (Przychodt), Leopoldowice (Leopoldsdorff), Dziedzice (Dziedzitz), Ścigów (Schiegau). Całość zamyka opis miasteczka Strzeleczki (Städtlein Klein Strelitz) z przyległą miejscowością Oracze (Oratsch) Number of units in the group: 1
45/146/0 Akta dóbr rodziny Zieler und Klipphausen w Dąbrowie Niemodlińskiej 1873-1874 0 Unroll
Wszystkie trzy zachowane jednostki dotyczą gospodarki leśnej z bardzo krótkiego wycinka czasowego (lata 1873-1874) i odnoszą się do planów wyrębu oraz planów gospo-darczego wykorzystania drewna. Treść tych materiałów – poza kwestią gospodarki leśnej majątku dąbrowskiego – nie wnosi wiele do historii rodu, właścicieli Dąbrowy Niemodliń-skiej. Number of units in the group: 3
45/147/0 vacat - Akta podworskie rodziny von Oppersdorf z Głogówka, powiat Prudnik - włączony do zespołu nr 8 Akta miasta Głogówka 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/150/0 Akta podworskie z Księżego Pola, powiat Głubczyce 1652 0 Unroll
Number of units in the group: 1
45/151/0 vacat - Akta podworskie z Makowa, powiat Racibórz - włączony do zespołu nr 149 - Akta dóbr rodzin Gaszynów i Henckel von Donnersmarcków w Krowiarkach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/152/0 Archiwum hr. Praschmy z Niemodlina 1407-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 1691
45/153/0 Akta dóbr książąt Lichnowskich z Raciborza 1809-1910 0 Unroll
W zespole znajdują się akta zjednoczonego sądu patrymonialnego księcia Lichnow-skiego (Fürst Lichnowskysches vereinigtes Patrimonial-Gericht). Jego siedzibami były nie-które miejscowości należące do majątku księcia. W zespole znajdują się materiały sądów w Syryni oraz Bolaticach . Główny sąd majoratu znajdował się w Raciborzu . Część materiałów zespołu dotyczy miejscowości, będących w posiadaniu książąt Lichnowskich, a znajdujących się obecnie na terenie dzisiejszych Czech . Podobne archiwa-lia (wytworzone przez sąd patrymonialny w Bolaticach), znajdują się w zespole nr 1797: Sąd Obwodowy w Głubczycach Number of units in the group: 12
45/154/0 Akta podworskie z Radawia 1812-1939 0 Unroll
zarządzenia oleskiego starosty powiatowego 1845-1846 (1 j.a.), pomiary gruntów 1812-1847 (4 j.a.), recesy uwłaszczeniowe 1819-1928 (10 j.a.), sprzedaż zboża i paszy 1836-1843 (2 j.a.), sprawy gospodarcze, podatkowe, wypłaty dla robotników 1836-1933 (6 j.a.), finanse 1840-1842 (7 j.a.), sprawy szkół i kościołów (Zębowice i Radawie) 1839-1907 (3 j.a.), organizacja sądownictwa, policji, zatargi między właścicielem a chłopami, kradzież drzewa z lasów 1840-1905 (6 j.a.). Number of units in the group: 41
45/155/0 Akta podworskie rodziny von Hoym ze Sławięcic, powiat Koźle 1737-1770 [1970-1971] 0 Unroll
rachunki gospodarcze folwarków 1737-1750 (22 j.a.), rachunki miesięczne odlewów młotowni w Miedarach 1760-1770 (104 j.a.), fotogrametryczna inwentaryzacja ruin zamku w Sławięcicach 1970-1971 (1 j.a.) Number of units in the group: 127
Showing 391 to 420 of 3,939 entries.