Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
52/204/0 Spółdzielnia Produkcyjna w Gajówce-Krzemieniewie powiat poddębicki 1953-1957 0 Unroll
Spółdzielnia Produkcyjna w Gajówce-Krzemieniewie 1953-1957 sygn. 1-18 Protokóły, sprawozdania roczne, roczny plan gospodarczy księga ewidencji członków spółdzielni, rejestr pomiarowo- klasyfikacyjny Number of units in the group: 18
52/205/0 Spółdzielnia Produkcyjna w Golicach powiat poddębicki 1953-1956 0 Unroll
Spółdzielnia Produkcyjna w Golicach 1953-1956 sygn. 1-4 Protokóły z zebrań i posiedzeń Zarządu, spis powierzchni użytków i zasiewów w Spółdzielni Number of units in the group: 4
52/206/0 Spółdzielnia Produkcyjna w Kozankach Wielkich powiat poddębicki 1954-1957 0 Unroll
Spółdzielnia Produkcyjna w Kozankach Wielkich sygn. 1954-1957 sygn. 1-4 Protokóły i wkłady członków, sprawozdania i akta organizacyne Number of units in the group: 4
52/207/0 Spółdzielnia Produkcyjna w Nowej Wsi powiat poddębicki 1953-1959 0 Unroll
Spółdzielnia Produkcyjna w Nowej Wsi 1953-1959 sygn. 1-8 Protokóły z zebrań, plany gospodarcze, bilans likwidacyjny Number of units in the group: 8
52/208/0 Spółdzielnia Produkcyjna w Zdrzychowie powiat poddębicki 1953-1958 0 Unroll
Spółdzielnia Produkcyjna w Zdrzychowie 1953-1958 sygn. 1-10 Protokóły, sprawozdania roczne, plany gospodarcze, umowy Number of units in the group: 11
52/209/0 vacat - Powiatowy Zarząd Gminnych Ośrodków Maszynowych w Poddębicach - przekazano do Archiwum Państwowego w Łodzi Oddział w Sieradzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
52/210/0 vacat - Powiatowy Zarząd Rolniczych Zespołów Produkcyjnych w Poddębicach - przekazano do Archiwum Państwowego w Łodzi Oddział w Sieradzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
52/211/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Poddębicach - przekazano do Archiwum Państwowego w Łodzi Oddział w Sieradzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
52/212/0 vacat - Akta miasta Poddębic - przekazano do Archiwum Państwowego w Łodzi Oddział w Sieradzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
52/213/0 Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki w Łęczycy 1966-1970 0 Unroll
Number of units in the group: 5
52/214/0 vacat - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Uniejowie - przekazano do Archiwum Państwowego w Łodzi Oddział w Sieradzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
52/215/0 vacat -Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Poddębicach - zespół pomyłkowo wpisany dwukrotnie - vide zespół nr 16 0 Unroll
Number of units in the group: 0
52/216/0 vacat - Urząd Miejski w Łęczycy - włączono do zespołu nr 14 0 Unroll
Number of units in the group: 0
52/217/0 Akta rzemieślników powiatu łęczyckiego 1946-1971 0 Unroll
Number of units in the group: 18
52/218/0 vacat - Rejestr handlowców miasta Łęczycy. Rejestr wydanych zezwoleń - włączono do zespołu nr 4 0 Unroll
Number of units in the group: 0
52/219/0 Urząd Powiatowy w Łęczycy 1973-1975 0 Unroll
Biuro Ogólno-Organizacyjne l.1973-1975, od sygn. 1 do sygn. 42: Spotkania posłów i radnych WRN i PPRN z wyborcami, komisje stałe, konferencje i narady członków organów kolegialnych, wytyczne o funkcjonowaniu terenowych organów administracji państwowej, organizacja jednostek podległych, normatywy kancelaryjne, podział administracyjny, plany roczne i sprawozdania z ich wykonania, ogólne zasady płacy, analiza skarg i wniosków, Powiatowa Komisja Planowania l. 1973-1975, od sygn. 43 do sygn. 59: Program wyborczy, protokoły i materiały z posiedzeń PRN, statut, regulamin, schemat organizacyjny, zarządzenia wewnętrzne Przewodniczącego Powiatowej Komisji Planowania, plany, sprawozdania z wykonania planu społeczno-gospodarczego, decyzje lokalizacyjne, Wydział Finansowy l. 1973-1975, od sygn. 60 do sygn.101: Organizacja wydziału, sprawozdawczość i statystyka, kontrole i inspekcje, budżety terenowe, szkolenie kadr, skargi i wnioski, Wydział Oświaty i Wychowania oraz Kultury l. 1973-1975, od sygn. 102 do sygn.114: Organizacja roku szkolnego, plany, sprawozdania statystyczne, informacje własne, szkolenia, Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki l. 1973-1975, od sygn. 115 do sygn.140: Zbiór zarządzeń wydziału, narady i konferencje, organizacja wydziału plany perspektywiczne, analiza skarg i wniosków, biurowość, turystyka, zawody i imprezy, Wydział Spraw Wewnętrznych l. 1973-1975, od sygn. 141 do sygn.155: Organizacja wydziału, plany i sprawozdania, kontrola własnej jednostki, odtwarzanie i ustalanie treści aktu stanu cywilnego, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa l. 1973-1975, od sygn. 156 do sygn.159: Narady i odprawy, organizacja produkcji, ocena produkcji, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej l. 1973-1975, od sygn. 160 do sygn.172: Plany perspektywiczne, inwestycje i remonty kapitalne, analizy ekonomiczne, opracowania statystyczne, kontrole. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług l. 1973-1975, od sygn. 173 do sygn.188: Handel, narady i odprawy własne, lokalizacje sieci handlowych, skargi i wnioski, Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej l. 1973-1975, od sygn. 189 do sygn.206: Zarządzenia, komisje opiniodawcze, zjazdy, narady konferencje, planowanie i sprawozdawczość, analizy, Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych l. 1974-1975, od sygn. 207 do sygn. 216: Narady i odprawy pracowników, plany pracy, sprawozdania końcowe, kontrola. Akta z lat 1973-1975, od sygn. 217 do sygn. 238: Nadzór na radami narodowymi niższego stopnia, ewidencja radnych, Protokoły kontroli, spotkania radnych z wyborcami, wnioski i postulaty Akta z 1974, sygn. 239: Sprawy przekazywania wykupu przymusowego i przejęcia na własność państwa nieruchomości rolnych, Akta z lat 1973-1975, od sygn. 240 do sygn. 243: Opinie i decyzje lokalizacyjne. Number of units in the group: 243
52/220/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Łęczycy 1957-1961 0 Unroll
Number of units in the group: 10
52/221/0 Bank Spółdzielczy w Piątku 1929-1939 0 Unroll
Bank Spółdzielczy w Piątku 1929-1939 sygn. 1-4 Statut Banku, deklaracje przystąpienia do Spółdzielni, konta osobowe Number of units in the group: 4
52/222/0 Spółdzielczy Bank Ziemi Łęczyckiej 1935-1942 0 Unroll
Spółdzielczy Bank Ziemi Łęczyckiej 1935-1942 sygn. 1-4 Bilans Banku, wkłady i deklaracje, dziennik główna, pożyczki Number of units in the group: 4
52/223/0 Kasa Stefczyka w Górze Świętej Małgorzaty 1928-1949 0 Unroll
Kasa Stefczyka w Górze św. Małgorzaty 1928-1949 od sygn. 1 do sygn.15 Statut organizacyjny, protokóły zebrań, plany finansowe, udziały Number of units in the group: 15
Showing 241 to 260 of 416 entries.