Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
52/63/0 Kancelaria notariusza Mikołaja Szczawińskiego w Łęczycy 1811-1827 0 Unroll
Akta notarialne 1811-1827 sygn 1 -17 Akta kupna sprzedaży ziemi i nieruchomości, intercyzy, testamenty, akta parcelacyjne Number of units in the group: 17
52/64/0 Kancelaria notariusza Stanisława Jaworskiego w Łęczycy 1824-1839 0 Unroll
Akta notarialne 1824-1839 sygn 1-26 Akta kupna sprzedaży ziemi i nieruchomości, intercyzy, testamenty, akta parcelacyjne Number of units in the group: 26
52/65/0 Kancelaria notariusza Józefa Starzyńskiego w Łęczycy 1827-1860 0 Unroll
Akta notarialne 1827-1860 sygn 1-37 Akta kupna sprzedaży ziemi i nieruchomości, intercyzy, testamenty, akta parcelacyjne Number of units in the group: 37
52/66/0 Kancelaria notariusza Kajetana Janickiego w Łęczycy 1839-1847 0 Unroll
Akta notarialne 1839-1847 sygn. 1-9 Akta kupna sprzedaży ziemi i nieruchomości Repertorium 1839-1847 sygn. 9-10 Number of units in the group: 10
52/67/0 Kancelaria notariusza Jana Kurzykowskiego w Łęczycy 1848-1876 2081 Unroll
Akta notarialne 1807-1808 sygn 1 Akta kupna sprzedaży ziemi i nieruchomości, intercyzy, testamenty, akta parcelacyjne Reperytorium 1848-1860 sygn. 57-60 Number of units in the group: 60
52/68/0 Kancelaria notariusza Jana Balickiego w Łęczycy 1860-1904 0 Unroll
Akta notarialne 1876-1898-1808 sygn 1-50 Akta kupna sprzedaży ziemi i nieruchomości, intercyzy, testamenty, akta parcelacyjne Skorowidz 1876-1898sygn. 51-73 Repertorium 1876-1898 sygn. 74-132 Number of units in the group: 132
52/69/0 Kancelaria notariusza Walerego Kossowskiego w Łęczycy 1876-1898 0 Unroll
Akta notarialne 1807-1808 sygn 1 Akta kupna sprzedaży ziemi i nieruchomości, intercyzy, testamenty, akta parcelacyjne Skorowidz 1876-1898 sygn. 51-73 Repertorium 1876-1898 sygn. 74-96 Brak sygn. po skontrum 1995 r. 81, 82 Brak sygn. po skontrum 2004-2005 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 78, 80 Number of units in the group: 75
52/70/0 Kancelaria notariusza Remigiusza Białkiewicza w Łęczycy 1899-1916 0 Unroll
Akta notarialne 1899-1916-1808 sygn 1-48 Akta kupna sprzedaży ziemi i nieruchomości, intercyzy, testamenty, akta parcelacyjne Skorowidz 1899-1916 sygn. 49-65 Repertorium 1899-1916 sygn. 66-82 brak sygn. w trakcie skontrum 1995 r. 78, 79, 82, odnaleziono brak ze skontrum sygn. 82 brak sygn. w trakcie skontrum 2004-2005 56, 58 Number of units in the group: 79
52/71/0 Kancelaria notariusza Samuela Fibicha w Łęczycy 1905-1916 0 Unroll
Akta notarialne 1905-1916 sygn 1-33 Akta kupna sprzedaży ziemi i nieruchomości, intercyzy Skorowidz 1905-1916 sygn. 34-44 sygn. 45-54 po skontrum dopisano w 1995 r. sygn. 45-54 brak sygn. w trakcie skontrum 2004-2005 33,36,43 Number of units in the group: 51
52/72/0 Kancelaria notariusza Józefa Chrempińskiego w Łęczycy 1916-1920 0 Unroll
Akta notarialne 1916-1920 sygn 1-7Akta kupna sprzedaży ziemi i nieruchomości, intercyzy, testamenty, akta parcelacyjne Skorowidz 1916-1920 sygn. 8-12 Repertorium 1916-1920 sygn. 12-16 brak sygn. w trakcie skontrum 2004-2005 10, 11 Number of units in the group: 14
52/73/0 Kancelaria notariusza Jana Przegalińskiego w Łęczycy 1916-1924 0 Unroll
Akta notarialne 1816-1924 sygn 1-22 Akta kupna sprzedaży ziemi i nieruchomości, intercyzy, testamenty, akta parcelacyjne Skorowidz 1916-1924 sygn. 23-31 Repertorium 1916-1923 sygn. 32-40 brak sygn. w trakcie skontrum 2004-2005 29, 30, 31, 39 Number of units in the group: 36
52/74/0 Kancelaria notariusza Ignacego Szwarca w Łęczycy 1921-1939 0 Unroll
Akta notarialne 1921-1938 sygn 1-50 Akta kupna sprzedaży ziemi i nieruchomości, intercyzy, testamenty, akta parcelacyjne Skorowidz 1921-1939 sygn. 51-61 Repertorium 1921-1939 sygn. 66-84 Number of units in the group: 84
52/75/0 Kancelaria notariusza Kazimierza Moykowskiego w Łęczycy 1925-1933 0 Unroll
Akta notarialne 1925-1933 sygn 1-17 Akta kupna sprzedaży ziemi i nieruchomości, intercyzy, testamenty, akta parcelacyjne Skorowidz 1925-1933 sygn. 18-26 Repertorium 1925-1933 sygn. 27-36 brak sygn. w trakcie skontrum 2004-2005 -26 Number of units in the group: 35
52/76/0 Kancelaria notariusza Jana Stefana Buksickiego w Łęczycy 1934-1937 0 Unroll
Akta notarialne 1934-1937 sygn 1-7 Akta kupna sprzedaży ziemi i nieruchomości, intercyzy, testamenty, akta parcelacyjne Skorowidz 1934-1937 sygn. 8-10 Repertorium 1934-1935 sygn. 11-12 brak skontrum 1995 r.dopisano sygn. 13,14 Number of units in the group: 14
52/77/0 Kancelaria notariusza Stosława Raczyńskiego w Łęczycy 1937-1938 0 Unroll
Akta notarialne 1937 sygn 1 Akta kupna sprzedaży ziemi i nieruchomości, intercyzy, testamenty, akta parcelacyjne Repertorium 1899-1916 sygn. 2 Number of units in the group: 2
52/78/0 Kancelaria notariusza Konrada Zielińskiego w Łęczycy 1937-1946 0 Unroll
Akta notarialne 1937-1939 sygn 1-6 Akta kupna sprzedaży ziemi i nieruchomości, intercyzy, testamenty, akta parcelacyjne Skorowidz 1937-1945 sygn. 7-8 Repertorium 1937-1939sygn. 10-11 1945-1946 sygn. 11 8 Number of units in the group: 11
52/79/0 Kancelaria notariusza Edmunda Grzymskiego w Ozorkowie 1876-1914 0 Unroll
Akta notarialne 1876-1914 sygn 1-77 Akta kupna sprzedaży ziemi i nieruchomości, intercyzy, testamenty, akta parcelacyjne Skorowidz 1876-1914 sygn. 78-118 Repertorium 1876-1914 sygn. 119-155 Akta notarialne 1906 sygn. 156 Akta kupna, sprzedaży itp brak sygn. w trakcie skontrum 117,118,129,132,142 brak sygn. w trakcie skontrum 2004-2005 116 odnaleziono w trakcie skontrum sygn. 117,118 Number of units in the group: 154
52/80/0 Kancelaria notariusza Leona Radziszewskiego w Ozorkowie 1870-1876 0 Unroll
Akta notarialne 1870-1876 sygn 1-20 Akta kupna sprzedaży ziemi i nieruchomości, intercyzy, testamenty, akta parcelacyjne Repertorium 1870-1876 sygn. 21-27 Skorowidz1874/1876 sygn. 28-29. Braki ze skontrum w 1995 r.: sygn. 26,27. Odnaleziono w 2005 r. braki ze skontrum z 1995 r. sygn : 26, 27. Brak sygn. w trakcie skontrum 2004-2005 23, 24 Number of units in the group: 27
52/81/0 Kancelaria notariusza Maurycego Tylmana w Ozorkowie 1915-1917 0 Unroll
Akta notarialne 1915-1917 sygn 1-6 Akta kupna sprzedaży ziemi i nieruchomości, intercyzy, testamenty, akta parcelacyjne Skorowidz 1915-1917 sygn. 7-9 Number of units in the group: 9
52/82/0 Kancelaria notariusza Edwarda Pietrasiewicza w Ozorkowie 1917-1933 0 Unroll
Akta notarialne 1917-1933 sygn 1-45 Akta kupna sprzedaży ziemi i nieruchomości, intercyzy, testamenty, akta parcelacyjne Skorowidz 1917-1933 sygn. 46-62 Repertorium 1919-1931 sygn. 63-72 brak sygn. w trakcie skontrum 2004-2005 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60 Number of units in the group: 62
Showing 81 to 100 of 416 entries.