Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
52/83/0 Kancelaria notariusza Józefa Olszewskiego w Ozorkowie 1933-1951 0 Unroll
Akta notarialne l. 1934-1939, od sygn. 1 do sygn.11: Akta kupna sprzedaży ziemi i nieruchomości, intercyzy, testamenty, Skorowidz l.1934-1939, od sygn. 12 do sygn. 17, Repertorium l. 1934-1950, od sygn. 18 do sygn. 26, Akta notarialne l. 1933-1950, od sygn. 27 do sygn.31: Akta kupna-sprzedaży ziemi i nieruchomości, intercyzy, testamenty, Skorowidz l. 1945-1948, sygn. 32, Akta notarialne l.1951, sygn. 33: Akta kupna-sprzedaży ziemi i nieruchomości, intercyzy, testamenty, Repertorium l. 1950-1952, sygn. 34. brak sygn. w trakcie skontrum 2004-2005 14, 16, 17, 20 Number of units in the group: 30
52/84/0 Kancelaria notariusza Józefata Magnuskiego w Uniejowie 1875-1877 0 Unroll
Akta notarialne 1875-1877 sygn 1-4 Akta kupna sprzedaży ziemi i nieruchomości, Skorowidz 1875-1877 sygn. 6-8 brak sygn. w trakcie skontrum 2004-2005 - 5 Number of units in the group: 7
52/85/0 Kancelaria notariusza Feliksa Chodyńskiego w Uniejowie 1877 0 Unroll
Akta notarialne 1877 sygn 1 Akta kupna sprzedaży ziemi i nieruchomości, Skorowidz 1877 sygn. 2 Number of units in the group: 2
52/86/0 Kancelaria notariusza Floriana Cybulskiego w Uniejowie 1877-1901 0 Unroll
Akta notarialne 1877-1901 sygn 1-47 Akta kupna sprzedaży ziemi i nieruchomości, intercyzy, testamenty, Skorowidz 1877-1901 sygn. 58-59 brak sygn. w trakcie skontrum 2004-2005 2,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 Number of units in the group: 49
52/87/0 Kancelaria notariusza Osipa Bronisława Grabińskiego w Uniejowie 1901-1914 0 Unroll
Akta notarialne 1901-1914 sygn 1-75 Akta kupna sprzedaży ziemi i nieruchomości, intercyzy, testamenty, Skorowidz 1901-1914 sygn. 76-83 brak sygn. w trakcie skontrum 2004-2005 77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89 Number of units in the group: 77
52/88/0 Kancelaria notariusza Stanisława Kubiczka w Uniejowie 1915-1928 0 Unroll
Akta notarialne 1915-1928 sygn 1-40 Akta kupna sprzedaży ziemi i nieruchomości, intercyzy, testamenty, Skorowidz 1915-1928 sygn. 49-53 brak sygn. w trakcie skontrum 2004-2005 42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,54 Number of units in the group: 43
52/89/0 Kancelaria notariusza Jana Bierzyńskiego w Uniejowie 1928-1933 0 Unroll
Akta notarialne 1928-1933 sygn 1-19 Akta kupna sprzedaży ziemi i nieruchomości, intercyzy, testamenty, Skorowidz 1928-1933 sygn. 20 Repertorium 1928-1929 sygn. 26-27 brak sygn. w trakcie skontrum 2004-2005 21, 22,23, 24,25 Number of units in the group: 22
52/90/0 Kancelaria notariusza Bronisława Bagińskiego w Uniejowie 1934-1939 0 Unroll
Akta notarialne 1934-1939 sygn 1-22 Akta kupna sprzedaży ziemi i nieruchomości, intercyzy, testamenty, Skorowidz 1934-1939 sygn. 23-26 brak sygn. w trakcie skontrum 2004-2005 24,25, 27, 28 Number of units in the group: 24
52/91/0 Komunalna Kasa Oszczędności powiatu łęczyckiego 1928-1950 0 Unroll
Akta organizacyjne sygn. 1-7 1928-1949 są to: statut Komunalnej Kasy Oszczędności, sprawozdania z działalności kasy oraz o stanie organizacyjnym, gospodarczym i finansowym K.K.O pow. łęczyckiego Akta kredytowe sygn. 9-77 1945-1950 są to: pożyczki i akredytywy pow. łęczyckiego,akredytywy Państwowego Banku Rolnego w Łodzi, książki zgłoszeń o pożyczki, wykazy pożyczkoodbiorców, rejestr udzielanych pożyczek, dzienniki główne, budżet KKO, skorowidz pożyczkoodbiorców Number of units in the group: 77
52/92/0 Bank Ludowy w Ozorkowie 1900-1959 0 Unroll
Number of units in the group: 53
52/93/0 Bank Rolny w Łęczycy 1950-1962 0 Unroll
Akta władz izarządu banku 1952-1963 s. 1-72 Instrukcja służbowa, protokóły kontroli, sprawozdania finansowe, inwestycje, sprawozdania z działalności pożyczkowej Księgowość i akta finansowo-kasowe 1954-1963s. 73-111 Bilanse, analizy bilansów Akta klijentów 1949-1963 s. 112-257 Plany społeczno-gospodarcze . Number of units in the group: 257
52/94/0 Bank Ludowy w Wartkowicach 1912-1944 0 Unroll
Bank Ludowy Wartkowice 1912-1944 sygn. 1-4 Księga wkładów, księga kasy pożyczkowo-oszczędnościowej Number of units in the group: 4
52/95/0 Towarzystwo Przemysłowe Leśmierz 1881-1947 0 Unroll
1.Akta Władz przedsiębiorstwa 1881-1943 sygn. 1-56 Protokóły walnych zgromadzeń TPL oraz roczne sprawozdania z działalności a. Protokóły Walnych Zgromadzeń Zarządu b. Sprawozdania 2. Akta Zarządu 1888-1947 sygn. 57-114 Statut TPL, protokóły z posiedzeń Zarządu TPL, Ustawa TPL, Umowy TPL z Urzędem Gminy a.Statut umowy notarialne, wypisy z akt notarialnych, rejestry pomiarowe, wyciągi z produkcji b.Protokóły posiedzeń Zarządu c.Ważne umowy d.Akta prawno-majątkowe-rejestry 3. Akta produkcji 1910-1947 sygn. 115-130 Produkcja cukru, plantacje buraka, eksport cukru, sprawozdania z kampanii, plany i a. plantacje buraczane prospekty b. eksport cukru c. umowy w sprawie dostaw maszyn d.plany, rysunki 4. Korespondencja handlowa 1911-1945 sygn. 131-147 Korespondencja handlowa z firmą Promotor, korespondencja z TPL z THP w Warszawie, Bankiem Przemysłowym Tow. AKC. W Poznaniu, korespondencja z Ministrem Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych 5. Akta finansowo-karne 1902-1945 sygn. 148-176 Bilanse roczne, księgi kasowe, wykazy majątku ruchomego i nieruchomego TPL a. bilanse b. księgi kasowe c. rachunki za przewóz towarów d.opłaty przwozowe e. kaucje f.rachunki za budowę 6.Akta sdministracyjno-gospodarcze 1927-1939 sygn. 177-181 Akta spadkowe i procesowe TPL, szczegółowe opisy budynków z podaniem ceny ich wartości, wykaz maszyn i urządzeń fabrycznych 7. Listy płac 1919-1940 sygn. 182-191 Listy płac 1913-1937 sygn. 192-194 Number of units in the group: 194
52/96/0 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ozorkowie 1949-1952 0 Unroll
Number of units in the group: 5
52/97/0 Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów Jednorodzinnych im. 22 Lipca w Łęczycy 1956-1962 0 Unroll
Number of units in the group: 11
52/98/0 Akta dóbr Zbylczyce 1915-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 15
52/99/0 Spółdzielnia Produkcyjna w Byszewie Grabowskim powiat łęczycki 1952-1956 0 Unroll
Spółdzielnia Produkcyjna w Byszewie Grabowskim 1952-1956 sygn. 1-12 Protokóły zebrań członków, księga rozliczeń z pracującymi i ewidencja dniówek obrachunkowych brak sygn. w trakcie skontrum 12 Number of units in the group: 11
52/100/0 Spółdzielnia Produkcyjna w Gawronach powiat łęczycki 1953-1956 0 Unroll
Spółdzielnia Produkcyjna w Gawronkach 1953-1956 sygn. 1-7 Protokóły zebrań członków, księga ewidencja dniówek obrachunkowych Number of units in the group: 7
52/101/0 Spółdzielnia Produkcyjna w Leźnicy Wielkiej powiat łęczycki 1952-1957 0 Unroll
Spółdzielnia Produkcyjna w Łeźnicy Wielkiej 1952-1957 sygn. 1-3 Protokóły zebrań członków, księga rozliczeń z pracującymi i Number of units in the group: 4
52/102/0 Spółdzielnia Produkcyjna w Łubnie powiat łęczycki 1953-1956 0 Unroll
Spółdzielnia Produkcyjna Łubno 1953-1956 sygn. 1-3 Akta organizacyjne, sprawozdania roczne Number of units in the group: 3
Showing 101 to 120 of 416 entries.