Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
52/114/9 Spółdzielnia Produkcyjna w Konarzewie 1954-1954 0 Unroll
Number of units in the group: 1
52/114/10 Spółdzielnia Produkcyjna w Mariampolu 1955-1955 0 Unroll
Number of units in the group: 1
52/114/11 Spółdzielnia Produkcyjna w Pęcławicach 1954-1956 0 Unroll
Number of units in the group: 1
52/114/12 Spółdzielnia Produkcyjna w Piekarach 1954-1954 0 Unroll
Number of units in the group: 1
52/114/13 Spółdzielnia Produkcyjna w Psarach 1954-1954 0 Unroll
Number of units in the group: 1
52/114/14 Spółdzielnia Produkcyjna w Upalu 1954-1954 0 Unroll
Number of units in the group: 1
52/114/15 Spółdzielnia Produkcyjna w Wygorzelach 1954-1954 0 Unroll
Number of units in the group: 1
52/114/16 Spółdzielnia Produkcyjna w Gołocicach 1954-1954 0 Unroll
Number of units in the group: 1
52/115/0 Gminny Ośrodek Maszynowy w Daszynie 1952-1957 0 Unroll
Number of units in the group: 24
52/116/0 Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet w Łęczycy 1930-1938 0 Unroll
Akta organizacyjne 1930-1938 sygn. 1-6 Sprawy walnego Zebrania , sprawozdania z kolonii letnich, podania o pracę, o przyjęcie dzieci do sierocińca, budżety, sprawozdania roczne itp. Brak ze skontrum z 1995 r. - sygn. 7 Number of units in the group: 6
52/117/0 Parafialna Akcja Katolicka w Ozorkowie 1924-1938 0 Unroll
Number of units in the group: 8
52/118/0 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej i Męskiej w Ozorkowie 1934-1938 0 Unroll
Number of units in the group: 5
52/119/0 Akta księdza Antoniego Stempowskiego 1794-1885 0 Unroll
Number of units in the group: 59
52/120/0 Powiatowy Komitet Odbudowy Kraju i Stolicy w Łęczycy 1952-1966 0 Unroll
Number of units in the group: 34
52/121/0 Stowarzyszenie Plantatorów Przetwórczych roślin okopowych z siedzibą w Łęczycy 1958-1967 0 Unroll
Number of units in the group: 14
52/122/0 Redakcja "Ziemi Łęczyckiej" 1957-1962 0 Unroll
Number of units in the group: 12
52/123/0 Sejmikowy Zakład Doświadczalny w Błoniu 1905-1986 0 Unroll
Number of units in the group: 382
52/124/0 Państwowe Gimnazjum i Liceum Handlowe w Łęczycy 1947-1953 0 Unroll
I Grupa, Akta ogólno-organizacyjno-administracyjne l. 1947-1952, od sygn. 1 do sygn. 13: akta dotyczące organizacji szkoły, sprawozdania, statystyka. II Grupa, Akta finansowo-gospodarcze l. 1949-1953, od sygn. 14 do sygn. 16: akta dotyczące budżetu oraz sprawozdanie z wykonania budżetu. III Grupa, Akta Rady Pedagogicznej l. 1948-1951, od sygn. 17 do sygn. 19: protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej. IV Grupa, Katalogi ocen, egzaminy dojrzałości l. 1947-1953, od sygn. 20 do sygn. 61: księgi ocen oraz protokoły egzaminu dojrzałości. V Grupa, Organizacje uczniowskie l. 1950-195, sygn.62: akta dotyczące organizacji uczniowskich. VI Grupa, Komitet Rodzicielski l. 1948-1949, od sygn.63 do sygn. 64: protokoły Koła Rodzicielskiego. Akta z l. 1947-1952, od sygn. 65 do sygn. 76: listy płacy, akta personalne. Number of units in the group: 76
52/125/0 Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Łęczycy 1946-1953 0 Unroll
I. Akta ogólno-organizacyjno-administracyjne l.1949-1952, od sygn. 1 do sygn. 9: akta dotyczące organizacji szkoły, sprawozdania roczne, akta personalne, plan sytuacyjny głównego budynku. II. Katalogi ocen Kl. I ogólnozawodowa l. 1946-1953, od sygn. 10 do sygn. 38: katalogi okresowe, klasyfikacyjne, dzienniki lekcyjne. Akta z l. 1949-1950, od sygn 39 do sygn. 51: listy płacy. Number of units in the group: 51
52/126/0 Liceum Pedagogiczne im. Grzegorza Piramowicza w Łęczycy 1945-1969 0 Unroll
I Grupa są to Akta ogólno- organizacyjno- administracyjne 1945-1969 od sygn. 1 do sygn. 31 Akta dotyczące organizacji szkoły, sprawozdania, statystyka, plany pracy itp. II Grupa Akta finasowo-gospodarcze 1947-1969 od sygn. 32 do sygn.56 Akta dotyczące bilansu, budżetu,preliminarza oraz sprawozdaania z wykonania budżetu III Grupa Akta Rady Pedagogicznej 1945-1969 od sygn. 57 do sygn.70 Protokóły z posiedzeń Rady Pedagogicznej IVGrupa to katalogi ocen, egzaminy dojrzałości dzienniki 1945-1969 od sygn. 71 do sygn.262 Księgi ocen oraz protokóły egzaminu dojrzałości V Grupa Organizacje uczniowskie 1946-1969 od sygn.263 do sygn.265 Akta dotyczące organizacji uczniowskich VI Komitet Rodzicielski 1946-1965 od sygn.266 do sygn.269 Protokóły Koła Rodzicielskiego, sprawozdania z działalności Komi tetu Akta kat. B pozostawione na dalsze przechowanie 1955-1966 od sygn. 270 do sygn.284 Są to listy płacy, akta personalne 1947-1948 sygn. 285 Złota księga Number of units in the group: 285
Showing 141 to 160 of 416 entries.