Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
51/300/0 Cech Rzemiosł Różnych w Kutnie 1927-2002 0 Unroll
Księgi protokołów cechów: wędliniarskiego, ślusarskiego, kowalskiego, szewców i krawców, sprawozdawczość, korespondencja, księgi główne, ewidencja rzemieślników i czeladników, kronika, sztandar Number of units in the group: 142
51/301/0 Stronnictwo Demokratyczne w Kutnie 1947-1956 0 Unroll
Protokoły posiedzeń, deklaracje członkowskie,dowody księgowe, sztandar Number of units in the group: 9
51/302/0 Powiatowa Poradnia Pracy Kulturalno-Oświatowej w Kutnie 1966-1975 0 Unroll
Akta organizacyjne, sprawozdania z działalności, dokumentacja konkursów i festiwali, dokumentacja fotograficzna. Number of units in the group: 110
51/303/0 Kutnowski Dom Kultury w Kutnie 1970-1992 0 Unroll
Materiały fotograficzne z: Dnia Dziecka w Malinie k/Kutna, XII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Radzieckiej- eliminacje rejonowe, „Święta Młodości” -miejskich obchodów Dnia Dziecka, XXXIX Wyścigu Pokoju Kijów-Warszawa-Praga, uroczystości 600-lecia Miasta Kutna, uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela i Święta Pracy oraz pleneru Kutnowskiego Towarzystwa Fotograficznego przy KDK. Sprawy budowy domu kultury, działalność jednostki, sprawozdania, sprawy Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej. Number of units in the group: 236
51/304/0 Zakład Hodowli Roślin w Strzelcach 1947-1981 0 Unroll
Sprawozdania finansowe, bilanse, historie pól. Number of units in the group: 53
51/305/0 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kutnie 1950-2006 0 Unroll
Akta organizacyjne, finansowe, kroniki zakładu, przykładowe akta osobowe i sztandar. Number of units in the group: 553
51/306/0 Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Malinie [1988] 1990-1999 0 Unroll
- Dokumentacja Gabinetu Dyrektora sygn. od 1 do 2 - Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy sygn. 3 - Sprawozdawczość sygn. od 4 do 22 - Dokumentacja prawna i techniczna obiektów własnych sygn. od 23 do 25 - Kroniki sygn. 26 Number of units in the group: 26
51/307/0 Gminna Rada Narodowa w Chodowie 1973-1975 0 Unroll
Protokoły sesji GRN i komisji, medal "Przewodniczacy GRN". Number of units in the group: 7
51/308/0 Urząd Gminy w Chodowie 1973-1975 0 Unroll
Ewidencja sołtysów, protokoły zebrań wiejskich, sprawy budżetowe, inwentaryzacja parków i zadrzewień. Number of units in the group: 17
51/309/0 Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Oddział w Kutnie 1947-1999 0 Unroll
Kartoteka członków, fotografie z uroczystości Number of units in the group: 45
51/310/0 Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych Oddział w Kutnie 1990-1998 0 Unroll
Kartoteka zmarłych członków. Number of units in the group: 5
51/311/0 Gminny Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Nowych Ostrowach 1983-1989 0 Unroll
Protokoły zebrań, plany pracy, odznaczenia, dokumentacja kół ZSL w gminie, sprawy działaczy, skargi i wnioski, księga pamiątkowa Number of units in the group: 50
51/312/0 Zbiór rodziny Maciejewskich 1930-1973 0 Unroll
Korespondencja rodzinna- listy pisane Kutna do Francji, fotografie. Number of units in the group: 27
51/313/0 Prokuratura Rejonowa w Kutnie 1975-1994 0 Unroll
Akta spraw (przykładowe) umorzonych z powodu niewykrycia sprawcy Number of units in the group: 367
51/314/0 Miejski Klub Sportowy "Kutno" 1993-2013 0 Unroll
Protokoły posiedzeń organów klubu, dyplomy, foldery, wycinki prasowe, fotografie. Number of units in the group: 24
51/315/0 Muzeum Zamek w Oporowie 1956-1981 0 Unroll
Akta osobowe dokumentacja techniczna Number of units in the group: 11
51/316/0 Urząd Miasta Żychlina i Gminy Dobrzelin [1958] 1987-1990 0 Unroll
Oraganizacja i zarządzanie, gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa, podział nieruchomości , gospodarka komunalna i mieszkaniowa. Number of units in the group: 84
51/317/0 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krośniewicach 1959-1999 0 Unroll
protokoły rady pedagogicznej 1959-1999, plany i sprawozdania, kroniki 1973-1988, majątek szkoły Number of units in the group: 33
51/318/0 Technikum Kolejowe w Kutnie Azorach 1954-1979 0 Unroll
Zbiory fotograficzne szkoły, arkusze ocen. Number of units in the group: 34
51/319/0 Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym AGROMA w Kutnie 1972-2014 0 Unroll
Zespół zawiera: dokumentację założycielską, organizacyjną, sprawozdania ze sprzedaży, bilanse, dokumentację ośrodka obliczeniowego Number of units in the group: 209
Showing 301 to 320 of 327 entries.