Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
51/39/0 Wybory do rad narodowych w powiecie kutnowskim 1958 0 Unroll
Zespół zawiera: zarządzenia i wytyczne, lista kandydatów na radnych do Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie i Miejskiej Rady Narodowej w Żychlinie, protokoły głosowania do Wojewódzkiej Rady Narodowej, Powiatowej Rady Narodowej oraz gromadzkich rad narodowych w powiecie i Miejskiej Rady Narodowej w Krośniewicach, protokóły posiedzenia obwodowych komisji wyborczych. Number of units in the group: 45
51/40/0 Wybory do Sejmu i rad narodowych w powiecie kutnowskim 1961 0 Unroll
Zespół zawiera: protokoły głosowań do Sejmu, Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi, Powiatowej i Miejskiej Rady Narodowej w Kutnie oraz miejskich i gromadzkich rad narodowych w powiecie kutnowskim. Number of units in the group: 37
51/41/0 Wybory do Sejmu i rad narodowych w powiecie kutnowskim 1965 0 Unroll
Zespół zawiera: protokoły Obwodowych Komisji Wyborczych. Number of units in the group: 8
51/42/0 Wybory do Sejmu i rad narodowych w powiecie kutnowskim 1969 0 Unroll
Zespół zawiera: protokoły Obwodowych Komisji Wyborczych. Number of units in the group: 10
51/43/0 Wybory do Sejmu PRL z powiatu kutnowskiego 1972 0 Unroll
Zespół zawiera: protokoły Obwodowych Komisji Wyborczych. Number of units in the group: 2
51/44/0 Komisarz do spraw włościańskich powiatu kutnowskiego 1871-1906 0 Unroll
Zespół zawiera: akta klasyfikacji gruntów Number of units in the group: 3
51/45/0 Kutnowski Powiatowy Urząd Naczelnika Wojskowego w Kutnie 1873-1914 185 Unroll
Zespół zawiera: spisy poborowych Number of units in the group: 23
51/46/0 Kutnowska Powiatowa Rada Opieki Społecznej 1883-1917 0 Unroll
Księgi kasowe od sygn 1 do 6 Korespondencja i okólniki sygn. 7 Number of units in the group: 7
51/47/0 Kutnowski Powiatowy Urząd do spraw Powinności Wojskowej 1910-1917 1570 Unroll
I.Akta kutnowskiego Powiatowego Urzędu do Spraw Powinności Wojskowej, 1910-1917, sygn.1-41, sprawy mobilizacji,karty mobilizacyjne,plany,listy gończe,okólniki,polecenia dla wójtów. Number of units in the group: 41
51/48/0 Kutnowski Powiatowy Urząd Skarbowy 1914-1915 0 Unroll
Zespół zawiera: sprawozdania finansowe, akta podatkowe, księgi przychodów Number of units in the group: 9
51/49/0 Urząd Ziemski w Kutnie 1919-1933 0 Unroll
Zespół zawiera: akta klasyfikacji gruntów, akta w sprawie parcelacji majątków ziemskich Number of units in the group: 16
51/50/0 Urząd Komisarza Obwodu Krzyżanówek 1940-1945 0 Unroll
I. Organizacja urzędu (wykaz akt), l. 1941, sygn. od 1 do 2 II. Szczególne zadania policji (nakazy kar, bezpieczeństwo przeciwpożarowe), l. 1942-1944, sygn. od 3 do 4 III. Służba wojskowa i niemiecka służba pracy - RAD (karty wojskowe), l. 1940-1945, sygn. od 5 do 10 IV. Sprawy opieki społecznej (wnioski o przyznanie pomocy), l. 1943-1944, sygn. 11 V. Sprawy szkolnictwa (wykazy dzieci i nauczycieli, majątek szkolny - plany obiektów szkolnych, kształcenie zawodowe) , l. 1941-1944, sygn. od 12 do 14 VI. Sprawy osadnictwa Niemców rosyjskich (wykazy nowoosiedlonych Niemców) , l. 1942-1944, sygn. 15 VII. Sprawy zaopatrzenia ludności polskiej i niemieckiej (wnioski, wykazy świadczeń, obwieszczenia), l. 1942-1944, sygn. 16 VIII. Sprawy zatrudnienia Polaków (wykazy zatrudnionych, wnioski o wydanie książki pracy, karta pracy z fotografią, zaświadczenia, obwieszczenia), l. 1941-1944, sygn. od 17 do 18 IX. Sprawy mieszkalnictwa (rozporządzenia ministerialne), l. 1942-1944, sygn. 19 Number of units in the group: 19
51/51/0 Urząd Komisarza Gminy Sójki 1939-1945 0 Unroll
I. Sprawy ogólno-administracyjne urzędu: organizacja i funkcjonowanie urzędu, l. 1939-1941, sygn. 1, listy płac, l. 1941-1944, sygn. od 2 do 6 II. Sprawy urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności (korespondencja, regulacje, dowody usc, meldunki), l. 1940-1945, sygn. od 7 do 12 III. Sprawy opieki społecznej i zdrowia: zarządzenia i korespondencja, obwieszczenia l. 1939-1943, sygn. od 13 do 14, wnioski personalne o przyznanie świadczeń, l. 1943-1944, sygn. od 15 do 18, pomoc rzeczowa, l. 1941-1944, sygn. od 19 do 25 IV. Sprawy wychowania i nauczania (wykazy dzieci narodowości niemieckiej, zaopatrzenie i kadra szkół), l. 1941-1944, sygn. od 26 do 27 V. Sprawy osadników (kwestie narodowości niemieckiej, wykazy volkdeutschów i niemieckich żołnierzy, legitymacja z fotografią), l. 1939-1944, sygn. od 28 do 33 VI. Sprawy dotyczące zatrudnienia, obwieszczenie, l. 1943-1944, sygn. 34 VII. Sprawy gospodarki rolnej (wykazy rolników, hodowców, statystyka rolna, obwieszczenia), l. 1939-1944, sygn. od 35 do 37 VIII. Sprawy działalności gospodarczej (wykazy placówek handlowych i rzemieślniczych, zarządzenia, regulacje), l. 1939-1944, sygn. od 38 do 40 IX. Sprawy dotyczące kościołów i cmentarzy (zarządzenia, wykazy majątków kościelnych, poległych), l. 1940-1944, sygn. od 41 do 43 X. Sprawy budownictwa (odbudowa zniszczeń, rozliczenia), l. 1942-1944, sygn. od 44 do 45 XI. Sprawy bezpieczeństwa gminy (obrona przeciwpożarowa i przeciwlotnicza, obwieszczenie), l. 1942-1945, sygn. od 46 do 47 Number of units in the group: 47
51/52/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Kutnie 1945-1949 0 Unroll
Zespół zawiera: protokoły przejęcia majątków ziemskich. Number of units in the group: 32
51/53/0 Powiatowy Inspektorat Oświaty Rolniczej w Kutnie 1945-1949 0 Unroll
I.Protokoły Powiatowej Rady Oświaty Rolniczej w Kutnie, 1947, sygn.1 II.Sprawozdania,kontrola terenu i korespondencja z organizacjami i partiami politycznymi, 1948-1949, sygn.2,4-5 III.Organizacja przysposobienia rolniczego i wojskowego,preliminarze i wykazy, 1948-1949, sygn.3 IV.Sprawy nauczania, 1948-1949, sygn.6-7 Statut Uniwersytetu Ludowego Oddział w Kutnie Number of units in the group: 11
51/54/0 Policja Porządkowa w Kutnie 1939-1944 0 Unroll
Zespół zawiera: dzienniki czynności, księgi rozmów telefonicznych, księgi i plany wart. Number of units in the group: 11
51/55/0 Urząd Komisarza miasta Kutna jako miejscowa władza policyjna 1940-1942 0 Unroll
Zespół zawiera: sprawy niemieckiej przynależności państwowej, poświadczenia obywatelstwa niemieckiego, sprawy opieki i ochrony niemieckich przesiedleńców, listy typowanych do wysiedlenia Polaków, dziennik korespondencyjny. Number of units in the group: 2
51/56/0 Cesarsko-Niemiecki Sąd Okręgowy w Kutnie 1916-1918 0 Unroll
Zespół zawiera: akta spraw karnych o kradzież. Number of units in the group: 4
51/57/0 Sąd Obwodowy w Kutnie 1940-1944 0 Unroll
I.Wydział karny /akta szczegółowe spraw/, 1940-1944, sygn. od 1 do 1812 nielegalne przejścia przez granicę, kradzież i szmugiel, nielegalna produkcja alkoholu, nielegalny ubój, handel , niedopełnienie obowiązku meldunkowego, fałszowanie przepustek, bójki, podpalenia Number of units in the group: 1812
51/58/0 Akta notariusza Feliksa Boguckiego w Kutnie 1870-1891 0 Unroll
I.Księgi notarialne, 1870-1891, sygn.1-76 II.Skorowidz do ksiąg notarialnych, 1876-1991, sygn.77-82 Number of units in the group: 83
Showing 41 to 60 of 327 entries.