Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
50/221/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Troszyn 1826-1878 0 Unroll
1. Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z l. 1826, 1829-1831, 1833, 1835, 1838, 1842-1843, 1845, 1851, 1875 (sygn. od 1 do 11 oraz 39); 2. Aneksy do aktów małżeństw z l. 1826, 1834, 1837-1841, 1843-1845, 1847-1854, 1856-1860, 1862-1865, 1873, 1876-1878 (sygn. od 12 do 38 oraz od 40 do 43). Number of units in the group: 43
50/222/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Zyck 1826-1934 0 Unroll
1. Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z l. 1826-1831, 1833-1849, 1851-1876, 1878-1880, 1883-1884, 1886-1895 (sygn. od 1 do 59); 2. Aneksy do aktów małżeństw z r. 1896 (sygn. 60). Number of units in the group: 66
50/223/0 Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej Gąbin 1832-1937 0 Unroll
1. Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z l. 1832-1903 (sygn. od 3 do 36, od 64 do 79, od 81 do 101 oraz od 129 do 136) - jednostki archiwalne o sygn. 1 i 2 przesunięto w 2002 r. do zespołu nr 209, w trakcie skontrum stwierdzono brak j.a. o sygn. 80; 2. Aneksy do aktów małżeństw z l. 1833, 1835-1840, 1842, 1846-1851, 1853-1872, 1874-1894 (sygn. od 37 do 63 i od 102 do 129 oraz sygn. 137). Number of units in the group: 195
50/224/0 Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej Gostynin 1826-1905 0 Unroll
1. Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z l. 1826-1894 tj. akta urodzeń do 1894 r., akta małżeństw do 1888 r., akta zgonów do 1886 r. (sygn. od 1 do 40, od 70 do 89 i od 111 do 125); 2. Aneksy do aktów małżeństw z l. 1826-1835, 1841-1843, 1845-1851, 1852-1879, 1881-1883, 1898-1899 (sygn. od 41 do 69, od 90 do 110 oraz od 126 do 127). Number of units in the group: 141
50/225/0 Kancelaria Pisarzy Aktowych w Płocku: Tomasza Gutkowskiego, Kazimierza Świerzyńskiego, Teodora Krajewskiego, Tadeusza Markowskiego 1808-1821 0 Unroll
1. Akta notarialne z l. 1808-1820 (sygn. od 1 do 46): akty kupna-sprzedaży, testamenty, intercyzy przedślubne, inwentarze stanu majątkowego, licytacje, umowy, plenipotencje ; 2. Repertoria z l. 1808-1821 (sygn. od 47 do 51); 3. Księgi Archiwum Hipotecznego Departamentu Płockiego Prezesa Trybunału Cywilnego Stanisława Sękowskiego l. 1808-1812 (sygn. od 52 do 53): księga ingrosacyjna (odpisy dokumentów dotyczących tytułów własności) oraz księga intabulacji i extabulacji. Number of units in the group: 53
50/226/0 Kancelaria rejenta Teodora Krajewskiego w Płocku 1821-1821 0 Unroll
1. Akta notarialne z r. 1821 (sygn. od 1 do 2): akty kupna-sprzedaży, testamenty, intercyzy przedślubne, inwentarze stanu majątkowego, licytacje, umowy, plenipotencje ; 2. Repertorium wraz z załączonym skorowidzem z r. 1821 (sygn. 3). Number of units in the group: 3
50/227/0 Kancelaria notariusza Franciszka Strzeszewskiego w Płocku 1821-1834 0 Unroll
1. Akta notarialne z l. 1821-1834 (sygn. od 1 do 23): akty kupna-sprzedaży, testamenty, intercyzy przedślubne, inwentarze stanu majątkowego, licytacje, umowy, plenipotencje; 2. Repertoria z l. 1821-1834 (sygn. od 24 do 27). Number of units in the group: 27
50/228/0 Kancelaria notariusza Ludwika Tchorzewskiego w Płocku 1821-1837 0 Unroll
1. Akta notarialne z l. 1821-1837 (sygn. od 1 do 22): akty kupna-sprzedaży, testamenty, intercyzy przedślubne, inwentarze stanu majątkowego, licytacje, umowy, plenipotencje ; 2. Repertoria z l. 1821-1837 (sygn. od 23 do 25). Number of units in the group: 25
50/229/0 Kancelaria notariusza Józefa Miniewicza w Płocku 1822-1836 0 Unroll
1. Akta notarialne z l. 1822-1836 (sygn. od 1 do 27): akty kupna-sprzedaży, testamenty, intercyzy przedślubne, inwentarze stanu majątkowego, licytacje, umowy, plenipotencje ; 2. Repertoria z l. 1822-1836 (sygn. od 28 do 32). Number of units in the group: 32
50/230/0 Kancelaria notariusza Mikołaja Dołęgowskiego w Płocku 1834-1836 0 Unroll
1. Akta notarialne z l. 1834-1836 (sygn. od 1 do 3): akty kupna-sprzedaży, testamenty, intercyzy przedślubne, inwentarze stanu majątkowego, licytacje, umowy, plenipotencje ; 2. Repertoria z l. 1834-1836 (sygn. 4). Number of units in the group: 4
50/231/0 Kancelaria notariusza Jakuba Małkiewicza w Płocku 1836-1851 0 Unroll
1. Akta notarialne z l. 1836-1851 (sygn. od 1 do 22 - w księdze o sygn. 5 znajdują się również wpisy rejenta Michała Wołowskiego w Płocku ): akty kupna-sprzedaży, testamenty, intercyzy przedślubne, inwentarze stanu majątkowego, licytacje, umowy, plenipotencje; 2. Repertoria wraz ze skorowidzami z l. 1836-1851 (sygn. od 23 do 28). Number of units in the group: 28
50/232/0 Kancelaria notariusza Franciszka Miszewskiego w Płocku 1836-1845 0 Unroll
1. Akta notarialne z l. 1836-1845 (sygn. od 1 do 18 - w księdze o sygn. 2 część akt prowadzona wspólnie z notariuszem Jakubem Małkiewiczem w Płocku): akty kupna-sprzedaży, testamenty, intercyzy przedślubne, inwentarze stanu majątkowego, licytacje, umowy, pleninpotencje; 2. Repertoria wraz ze skorowidzami z l. 1836-1845 (sygn. od 19 do 23). Number of units in the group: 23
50/233/0 Kancelaria notariusza Stanisława Chrzanowskiego w Płocku 1883-1898 0 Unroll
1. Akta notarialne z l. 1833-1897 (sygn. od 1 do 15): akty kupna-sprzedaży, testamenty, intercyzy przedślubne, inwentarze stanu majątkowego, licytacje, umowy, plenipotencje ; 2. Repertoria z l. 1833-1897 (sygn. od 16 do 30); 3. Skorowidze z l. 1882-1898 (sygn. od 31 do 43). Number of units in the group: 43
50/234/0 Kancelaria notariusza Michała Wołowskiego w Płocku 1838-1862 0 Unroll
1. Akta notarialne z l. 1838-1862 (sygn. od 1 do 31): akty kupna-sprzedaży, testamenty, intercyzy przedślubne, inwentarze stanu majątkowego, licytacje, umowy, plenipotencje; 2. Repertoria z l. 1838-1862 (sygn. od 32 do 42). Number of units in the group: 42
50/235/0 Kancelaria notariusza Jana Piechowskiego w Płocku 1846-1858 0 Unroll
1. Akta notarialne z l. 1846-1858 (sygn. od 1 do 17 - w księdze o sygn. 17 znajduje się część akt prowadzona przez notariusza Leona Brozdowicza): akty kupna-sprzedaży, testamenty, intercyzy przedślubne, inwentarze stanu majątkowego (sygn. 6 - spis majątku hrabiego Zboińskiego), licytacje, umowy, plenipotencje; 2. Repertoria z l. 1847-1858 (sygn. od 18 do 26). Number of units in the group: 26
50/236/0 Kancelaria notariusza Stanisława Sierzputowskiego w Płocku 1846-1855 0 Unroll
1. Akta notarialne z l. 1846-1855 (sygn. od 1 do 10): akty kupna-sprzedaży, testamenty, intercyzy przedślubne, inwentarze stanu majątkowego, licytacje, umowy, plenipotencje; 2. Repertoria z l. 1846-1855 (sygn. od 11 do 15). Number of units in the group: 15
50/237/0 Kancelaria notariusza Feliksa Wojciechowskiego w Płocku 1852-1856 0 Unroll
1. Akta notarialne z l. 1852-1856 (sygn. od 1 do 4): akty kupna-sprzedaży, testamenty, intercyzy przedślubne, inwentarze stanu majątkowego, licytacje, umowy, plenipotencje; 2. Repertoria z l. 1852-1856 (sygn. od 5 do 7). Number of units in the group: 7
50/238/0 Kancelaria notariusza Karola Czerniawskiego w Płocku 1855-1862 0 Unroll
1. Akta notarialne z l. 1855-1859 (sygn. od 1 do 4): akty kupna-sprzedaży, testamenty, intercyzy przedślubne, inwentarze stanu majątkowego, licytacje, umowy, plenipotencje; 2. Repertoria z l. 1855-1862 (sygn. od 5 do 6); 3. Repertorium czynności hipotecznych z l. 1855-1862 (sygn. od 7 do 8 - do księgi o sygn. 8 załączony skorowidz ). Number of units in the group: 8
50/239/0 Kancelaria notariusza Stanisława Pyrowicza w Płocku 1857-1880 0 Unroll
1. Akta notarialne z l. 1858-1879 (sygn. od 1 do 24): akty kupna-sprzedaży, testamenty, intercyzy przedślubne, inwentarze stanu majątkowego, licytacje, umowy, plenipotencje ; 2. Repertoria z l. 1857-1876 (sygn. od 25 do 29); 3. Skorowidze z l. 1876-1880 (sygn. od 30 do 31). Number of units in the group: 32
50/240/0 Kancelaria notariusza Leona Brozdowicza w Płocku 1858-1859 0 Unroll
1. Akta notarialne z l. 1858-1859 (sygn. 1 - akta od nr 1 do 140 prowadzone przez rejenta Władysława Holtza ): akty kupna-sprzedaży, testamenty, intercyzy przedślubne, inwentarze stanu majątkowego, licytacje, umowy, plenipotencje. Number of units in the group: 1
Showing 221 to 240 of 1,112 entries.