Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
55/451/0 Cech Fryzjerów w Czarnkowie 1945 - 1948 0 Unroll
Number of units in the group: 1
55/452/0 Czarnkowskie Zakłady Meblarskie w Czarnkowie 1945 - 1997 0 Unroll
Number of units in the group: 330
55/453/0 Zakład Produkcyjno-Wdrożeniowy "Polamat" w Pile 1988 - 1994 0 Unroll
Number of units in the group: 10
55/454/0 Pilska Spółdzielnia Pracy Remontowo-Budowlana w Pile [1955]1980 - 1992 0 Unroll
Dział organizacyjno-prawny: statut, rejestracja, regulaminy spółdzielni z lat 1957-1990; 5 j.a. Samorząd spółdzielni: walne zgromadzenia, protokóły posiedzeń rady i zarządu spółdzielni; z lat 1955-1992; 24 j.a. Dział finansowo- budżetowy: bilanse, sprawozdania finansowe, kontrole, system wynagrodzenia z lat 1960-1990; 14 j.a. Obrona cywilna: plany działania z lat 1986-1989; 17 j.a. Number of units in the group: 50
55/455/0 Nadnoteckie Zakłady Meblarskie - Spółdzielnia Pracy w Białośliwiu 1945 - 1993 0 Unroll
Number of units in the group: 458
55/456/0 Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej - Zarząd Wojewódzki w Pile [1975]1976 - 1993 0 Unroll
Number of units in the group: 32
55/457/0 Decernat Naczelnej Rady Ludowej dla spraw powiatu chodzieskiego i wieleńskiego 1919 - 1920 0 Unroll
Number of units in the group: 8
55/458/0 Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Chodzieży 1964 - 1994 0 Unroll
Number of units in the group: 189
55/459/0 Trzcianecka Spółdzielnia Pracy "Meblomet" w Trzciance 1947 - 1997 0 Unroll
Number of units in the group: 206
55/460/0 Pilskie Towarzystwo Jeździeckie "Dragon" w Pile 1989 - 1994 0 Unroll
Number of units in the group: 6
55/461/0 Spółdzielnia Rzemieślnicza Wytwórczo-Usługowo-Handlowa w Wągrowcu 1952 - 1992 0 Unroll
Number of units in the group: 117
55/462/0 Nadnoteckie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne w Pile 1976 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 22
55/463/0 Pilskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Chodzieży 1977 - 1998 0 Unroll
Number of units in the group: 65
55/464/0 Przedsiębiorstwo Budowlane w Chodzieży 1951 - 1994 0 Unroll
Number of units in the group: 86
55/465/0 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - Komitet Zakładowy w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Brzeźnie 1975 - 1986 0 Unroll
Protokóły posiedzeń plenarnych z lat 1975-1976; 1 j.a. Protokóły egzekutywy z lat 1978-1986; 1 j.a. Number of units in the group: 2
55/466/0 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Rogoźnie [1906]1945 - 1994 0 Unroll
Number of units in the group: 188
55/467/0 Rada Szkolna w Złotowie 1927 - 1941 0 Unroll
Number of units in the group: 5
55/468/0 Fabryka Papy i Wyrobów Cementowych w Pile 1945 - 1946 0 Unroll
Number of units in the group: 1
55/469/0 Kujawskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Linum" Oddział w Pile 1945 - 1990 0 Unroll
Number of units in the group: 48
55/470/0 Komisja Wyborcza ds. Referendum w Wapnie 1987 0 Unroll
Number of units in the group: 1
Showing 461 to 480 of 1,095 entries.